BRIEVEN 1940-1945

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: SAD 8A1945
Inventaris: 2599 (brieven oorlog (burgemeester/commissariaat van politie))


INHOUD

Hendrik van den Adel (Veerplein 23 Zwijndrecht; roeier mr. Gorter en dhr Van Namen)
Firma Wed G.P. van Andel (steenkolenhandel opgericht 1858; Spuiweg 41; Chevrolet H-54089)
reserve-eerste-luitenant J. Bax (Noordendijk 161rood)
W.W. Berg (H-54539)
Jac. v.d. Berg (taxateur vordering voertuigen; garage Blekersdijk 62)
Albert van den Bergh (Zandberglaan 21, Breda; Rode Kruis auto 10-15 mei 1940; Studebaker 1936, N-5015)
Antoinette Louise van den Bergh-Perk (Zandberglaan 21, Breda; Rode Kruis auto 10-15 mei 1940; Studebaker 1936, N-5015)
P. Bezemer (Bomkade 8-9, kolenhandel; N.V. Sleepdienst EENDRACHT)
N.V. Chem. handel v.h Fa. A. Bisschop Pzn (Handelskade; D.K.W. personen-auto's)
Reserve-eerste-luitenant G. Bleeker
H. Boonstra (Dubbeldamscheweg 7 (H-90610))
G. Brand (Vest 125; vrachtauto)
Hauptmann Bruchsehen (Feldpostnummer 36040)
D.J. van Bruggen (Nieuwe Haven 27, D.K.W. 1940, 98 ccm)
Wed. A.W. Burg (Dubbeldam; HZ-19115)
Mr. Burger 
J. Courtial (Boogjes 25 (HZ-23132))
R. van Dalen (melkhandelaar, Groenmarkt 24)
H.A. Dam (Riouwstraat 118)
F.Th. Dauphin (Sportpark Reeweg (N-36796))
H. Dauphin (Moorenhof 142, woonwagen (H-70670))
L.A. Dauphin (Gelderloozepad 120 (HZ-6973))
Nicolaas Theodorus Dauphin (Dubbeldamscheweg 9 (H-59806))
officier van gezondheid Van Delft (Arnhem; regiment wielrijders)
N.V. Dordtsche Autogarage (Geldeloozepad 72, Puch 1941 125 ccm)
N.V. Dordrechtsche Melkinrichting (Kromhout 35)
M. Faasse (Vossiusstraat 15 (H-98863))
K. Fuite (Joh. de Wittstraat 33, D.K.W. 1939, 98 ccm)
M.L. van Gelderen (Ringdijk 622, Zwijndrecht; gewonden van de brug vervoerd)
mr. W.S.A.N. Gorter (Burg. de Bruinelaan 6; overgeroeid van Zwijndrecht naar Dordrecht in 1940)
P. v.d. Griensven (Moorenhof 142 (H-52248))
D. Groenenboom (Huize Klazinahoeve te Zeeland, N.Br.)
L.A. Hagers
J. van Heeren (IJsselstraat 24, D.K.W.)
A.J. Hendriks (Groenmarkt 55; Ford HZ-19326)
J. van Herwijnen (Sluisweg 12 (HZ-11969))
G. v.d. Hoek (Kerkwerve, UNION K-15792)
H.P. Hoestra (Oranjepark 3)
mr. F.W. Hofsteenge (Erasmuslaan 67; pand Stooplaan 21)
reserve-luitenant Holtvluwer (van de M.C. III-R.W.)
kapitein van het Korps Pontonniers G. de Jonge (Groenmarkt 17)
L. de Jong (Oranjepark 32; taxateur vordering voertuigen)
P. Keizer (Dordrecht, Opbouwdienst-luchtbescherming)
Joh. Kelfkens (Royal Enfield 1933, 175 ccm)
garage van O. Kern ('s-Gravendeelschedijk)
H. van der Kloet (Burg. de Raadtsingel; Stooplaan 21)
Kluizenaar en in t Veld (Maartensgat 3 (HZ-65598))
Koninklijke Nederlandsche Automobielclub
D.B. Kooiman (Toulonschelaan 2 (H-25255))
Kooijman's Brandstoffenhandel
J. v.d. Laan (Reinvisch Feithstraat (H-75868))
Leger des Heils (Kromhout 102 (HZ-38428))
J. Lindemans (Boogjes 25 (HZ-64672))
Gerrit van der Linden (Kerkstraat 23 Zwijndrecht; roeier mr. Gorter en dhr Van Namen)
N.V. Gebr. Linders (Raamstraat 1 (H-77501))
N.V. Steenkolenhandel v/h P. Looman & Zoon (Noorderstraat 15-7 (HZ-6200))
E.E. Meursing (Joh. de Wittstraat 39, Puch 1941, 125 ccm)
Reserve Kapitein Muris
dhr Van Namen (overgeroeid van Zwijndrecht naar Dordrecht in 1940)
J.D. Nol (Vriessestraat 128 (HZ-59466))
P. van Noort (H-47676)
A. Raams (Elfhuizen 20, D.K.W. 1935 98 ccm)
J. Rackwits (Elfhuizen 14, B.M.W. 1935, 350 ccm)
J.C. Rackwits (Dubbeldamscheweg 59, D.K.W. 1935)
Arie Jacobus van der Ree (Kuipershaven 36, haringinleggerij en vishandel)
Major [Stephan?] Rittau
C. Romijn (Singel 156)
H.C. Sauër (Krispijnscheweg 199, D.K.W. 1939 350 ccm)
H. Schutte (Opbouwdienst Papendrecht)
W.G.J. van Steenoven (Floresstraat 10)
P. Stelling (Buitenwalevest 12, Harley Davidson 1929, 500 ccm)
Kraftoffizier Kapt. Leutnant Schwarz
machinefabriek-Ketelmakerij L. Straatman (Kuipershaven 37-38)
A. Teutenberg (Boogjes (H-76573))
G. v. Twist (Toulonschelaan 23; taxateur vordering voertuigen)
N.V. v/h fa. Willem van Twist (Varkensmarkt 4 (H-50584))
J. in 't Veld (Rechte Zandweg-Dubbeldam, Rudge 1936)
B.G.J.M. Verbeeten (Johan de Wittstraat 21, D.K.W. 1941)
N.V. Vereenigde Blikfabrieken (personenauto)
N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers (Korte Breestraat 1 (H-86472))
H. Vermeij (Visschersdijk-Dubbeldam, Norton 1935)
H. Verzijl (Vriesestraat 100 (HZ-33323))
J. Veth (Toulonschelaan 80, Rudge 1932)
N.V. Victoria (Lage Bakstraat 7 (H-79568))
H. Vlasblom (Floresstraat 36 (H-52030))
G.J. Vos (De la Reystraat 21)
J. Vos (Steegoversloot 32, D.K.W. 1941 98 ccm)
N.V. Vroom & Dreesman (Voorstraat 214 (HZ-46168))
T. van Weering (Tolbrug 5, D.K.W. 1939, 98 ccm)
v.d. Wees & Co (Bomkade 13 (H-32825))
J.C. Westenberg (Boogjes 25 (HZ-64693))
M. Westenberg (Boogjes 25 (H-64506))
Reserve kapitein N.J. Wetter (Commandant van de luchtwachtgroep Utrecht)
J. Wierks (Reeweg 57, Opel H-94645)
A.B. Wolst ('s-Gravendeelschedijk 35a (HZ-15211))
N.V. M. van Zanten's Dist. Lik, Stok. & Wijnhandel (Wijnstraat 85 (H-83303))

 

- (Gemeente Dordrecht 25-5-1940)
Onderwerp: Rekeningen N.V. v/h fa. Willem van Twist
Aan: den heer Ortskommandant te Dordrecht
Hierbij heb ik de eer aan U door te zenden 2 brieven en 10 rekeningen van de N.V. v/h firma Willem van Twist, betrekking hebbende op de vordering en verkoop van automobielen enz., met beleefd verzoek de behandeling daarvan te willen overnemen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- [ingekomen 27-5-1940] De verkeers inspectie belde heden morgen opnieuw op over de 25 gevorderde vrachtwagens boven de 2 ton. De wagens moesten zich heden te circa 12 uur te Rotterdam bevinden (achter het Electriciteitsbedrijf in de Rochussenstraat), waar ze gewaardeerd worden door Rott. schatters en over..(?) den Duitsche autoriteiten. Het werd noodig geacht, dat een gevolmachtigd bestuurder meeging. De bedoeling is te rijden op en neer naar Brussel. Drie dagen weg en een dag thuis. Indien een chauffeur - vrijwillig - meegaat verdient bij 12 uuren (f 8) per dag, maar hij moet zelf zorgen voor zijn eten. Indien de bestuurder niet wil, dan voor een andere zorgen, of anders zorgen de Duitschers er voor. Ik heb den heer Commissaris van Politie hiermede in kennis gesteld. 27/5 1940 dus.

- (Gemeente Dordrecht 28-5-1940)
Onderwerp: Vordering vrachtauto's
Aan de Rijksverkeerspolitie te s Gravenhage
Op uw telefonisch verzoek hebben wij 25 vrachtauto's van de ingezetenen gevorderd. Deze vordering brengt groote bezwaren mede. Het zal U niet onbekend zijn, dat Dordrecht zeer zwaar geleden heeft en - doordat we een doorgangsplaats voor troepen zijn - een groot deel van zijn automateriaal is kwijtgeraakt. Wat er nog is, is absoluut noodzakelijk voor voedselvoorziening, industrie, opruiming enz. Zeer zeker brengt een autovordering in andere deelen van het land minder groote bezwaren mede dan hier.
Ik moge U verzoeken Dordrecht van eventueel verdere vorderingen vrij te stellen.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Gemeente Dordrecht 29-5-1940)
Aan: den heer Ortskommandant te Dordrecht
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een schrijven met bijlage van de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers alhier, betreffende vordering van een personenauto, met verzoek de behandeling daarvan wel te willen overnemen.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (30-5-1940, 5.35 n.m.) Commissaris der Koningin Den Haag.
Kunnen vrachtauto's na taxatie voorlopig weer aan eigenaar medegegeven worden.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (dd 30-5-1940 notulen B en W) Burg. deelt mede, dat Prov. Griffie telephonsch naar taxatie en opgave vrachtauto's op morgen 31 Mei heeft aangedrongen, zoowel van Dordrecht, als van Zwijndrecht, Papendrecht, Sleidrecht en Hoeksche Waard. Besluit: Aan C.v.P. uitvoering, plaats: Beverwijcksplein, Taxateurs: G. v. Twist, Jac. v.d. Berg de Jong (Geldeloozepad 72).

- (Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Den Haag 30-5-1940)
Waar het doorwerken van de bedrijven van de N.V. Vereenigde Blikfabrieken voor de voedselvoorziening van ons land van zeer groote beteekenis is, moge ik U dringend verzoeken geen maatregelen te nemen b.v. het onttrekken van vrachtwagens aan die bedrijven, welke het regelmatig doorwerken in gevaar. De Secretaris-Generaal.

- (A.J. Hendriks; Dordrecht 1 juni 1940) Op Uw verzoek geef ik U hierbij mede dat op Dinsdag 14 Mei j.l. mijn auto door Duitschers in beslag is genomen, in de garage aan het Geldeloozepad, Ford Directeur de heer de Jong.
Afgegeven is een Beschrijving, echter zonder taxatie waarde. Vele malen heb ik getracht mijn wagen terug te krijggen. Eerst moest ik maar eens zoeken. Daarna moest ik een bewijs van de politie hebben met de mededeeling dat ik mijn auto noodig had voor mijn buiten praktijk in Barendrecht. Toen ik dit bewijs had moest ik een bewijs hebben van den Burgemeester. Toen ik dit bewijs had, dankzij de medewerking van de Heer Dicke, kreeg ik tot antwoord ik moest maar wachten. Ook pogingen van de Heer de Jong, Directeur Ford-garage, waren vruchteloos. Zoodat ik nog steeds mijn auto kwijt ben, zonder eenige waarborg dat ook maar enig vergoeding gegeven zal worden. Hieronder volgende de gegeven omtrent mijn wagen.
Letter HZ no 19326, merk Ford, jaarfabriek 1938, chassis motornummer 81-4422581, aantal cylinders 8, kleur wijnrood. Met de meeste hoogachting, HENDRIKS.

- [telegram ontvangen 1-6-1940 16.45] Referte bericht ochtendbladen aanmelding vrachtautos gelieve ten eerste houders vrachtautos behalve die welke in het bezit zijn van ontheffing te bevelen zich te melden / vanaf morgenochtend 9 uur op door u aan te wijzen plaats ter keuring en taxatie ten tweede zooveel schatters aan te wijzen dat meerdere wagens tegelijk kunnen worden behandeld ten derde u in verbinding te stellen met burgemeeters Zwijndrecht Papendrecht Sliedrecht Hoeksche Waard opdat ook vandaar wagens gezonde worden zie verder omtrent voorwaarden publicatie ochtbladen. De Commissaris der Koningin Zuid Holland van Karnebeek.

- Vrachtauto's voor het vervoer van vluchtelingen
[De Telegraaf 30 mei 1940]

- J. Wierks, Reeweg 57. Gevorderd een nieuwe vrachtwagen door Comm. M.C. III- 2 R.W. merk Opel getaxeerd Fa. van Twist f 2900 (vorderingsbewijs in bezit)

- [3-6-1940] Ondergetekende J. WIERKS, vrachtrijder en groentenhandel, wonende Reeweg 57, alhier, geeft bij deze te kennen:
dat; door den Com.dt. van M.C. III-2R.W. is gevorderd op 11 Mei 1940 een nieuwe vrachtwagen merk 'OPEL' (no. 94645 letter H) een vorderingsbewijs is in mijn bezit. Deze nieuwe wagen had eene waarde volgens de Firma van Twist alhier, van f 2900. Dat hij met deze wagen de kost moest verdienen, en nu niets verdiend heeft sinds 10 Mei 1960. Dat hij een gezin heeft te ondehrouden van 6 kinderen. Dat hij het advertentie heeft gelezen in de Courant om opgaaf te doen van oorlogsschade aan de Burgemeester. Dordrecht 3 Junij 1940, De ondergetekende J. Wierks, Reeweg 57, Dordrecht.

- (Den Haag 5 juni 1940) Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub vestigt mijne aandacht op het volgende:
In de oorlogsperiode zijn vele motorvoertuigen onverwachts in gebruik genomen moeten worden door anderen dan de eigenaars of de houders. Veelal is een en ander geschied zonder bewijs of betaling. Vele dezer motorvoertuigen zijn op verschillende plaatsen in ons land onbeheerd achtergebleven.
Vorengenoemde instelling, die zich geheel belangeloos beschikbaar heeft gesteld, zoowel deze voertuigen als de eigenaars of houders dezer voertuigen op te sporen, ten einde de eigenaars of houders weder in het bezit van hun eigendom te doen geraken, heeft daarbij o.a. mijn medewerking ingeroepen. Met het oog hierop moge ik U uitnoodigen van alle in Uwe gemeente gevonden of nog onbeheerd staande particuliere motorvoertuigen opgave te doen aan het Secretariaat van meergenoemde instelling, gevestigd te 's-Gravenhage, Lange Vijverberg 10, onder opgave van provinciaal nummer, merk en zoo mogelijk motor, chassis- of frame-nummer. De Minister van Staat.

- (J. van den Berg, garage Bleekersdijk 62, Chevrolet dealer, 7-6-1940)
Op 15 Mei 1940 is door Duitsche Militairen, Veldpost no. L 35361, medegenomen: Chevrolet H 57776, model 1939, type Sedan de Luxe, met aangebouwde koffer en ingebouwde radio toestel. De wagen had ca 25000 km gelopen, en was voorzien van een nieuw stel HOOD banden met witte zijvlakken. De waarde bedraagt f 2000. Verdere gegevens van de wagen zijn als volgt chassis no I.A. 905-4, motor no 2025583, kleur licht groen, model: gesloten sedan; radio merk: Philips type 247B, no N 1450.
Ik heb van de politie op 18 Mei bericht ontvangen, dat de wagen in de Betje Wolfstraat stond en na van de politie een bewijs gehad te hebben en te laten stempelen op het Ortskommandantur, bleek, dat de wagen wederom met Duitsche Militairen vertrokken was. Engie dagen daarna vernam ik, dat de wagen gezien was met Duitsche Militairen op de Boompjes te Rotterdam. Daar werd alles afgezocht en gevraagd, doch niets gevonden. later heb ik gehoord dat de wagen in den Haag en Scheveningen gezien was. Ook daar heb ik alles afgezocht en mij in verbinding gesteld met Kraftoffizier Kapt. Leutnant Schwarz, doch ook deze kon geen inlichtingen verstrekken. De vermissing is ook opgegeven aan de recherche in Rotterdam en dne Haag. U zult mij zeer verplichten indien U in deze Uw bemiddeling wilt verlenen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Hoogachtend, Jac. v.d. Berg.

- (Den haag 10-6-1940) Op verzoek van den Inspecteur-Generaal van het verkeer, die terzake overleg pleegde met de Duitsche autoriteiten, heb ik de eer U het volgende mede te deelen. De uitbetaling van de vergoeding, welke toekomt aan de door U bij de onlangs gehouden vordering van vrachtauto's aangewezen schatters, zal door Uw bemiddeling plaats vinden. Daartoe geleive U een declaratie van de door U uit te betalen vergoedingen door tusschenkomst van voornoemden Inspecteur-Generaal (adres Koningskade 25 alhier) in te zenden aan den Oberfeldkommandantur 592 te 's-Gravenhage. Mochten door schatters, woonachtig buiten de plaats van vordering extra kosten zijn gemaakt, dan kan de vergoeding ad f 20 per dag worden vermeerderd met reis- en verblijfkosten volgens klasse III van het Reisbesluit 1916 Coll. De Minister van Staat.

- (Dordrecht 13 Juni 1940) Onder terugzending van het schrijven van A.J. Hendriks, wonende alhier Groenmarkt 55, mij geworden bij Uwe apostille dd 4 dezer No 1572, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgend ontwerp-antwoord aan te beiden:
Naar aanleiding van Uw schrijven dd 1 dezer, deel ik U mede, dat, blijkens verkregen inlichtingen, eerstdaags in de dagbladen zal worden bekend gemaakt, wanneer de betaling van de gevorderde voorwerpen zal plaats vinden. DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- (Dordrecht 15 Juni 1940
Aan den heer A.J. Hendriks, Groenmarkt 55
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat, blijkens verkregen inlichtingen, eerstdaags in de dagbladen zal worden bekend gemaakt, wanneer de betaling van de gevorderde voorwerpen zal plaats vinden.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (17 Juni 1940; N.V. BISSCHOP, Dordrecht)
Edelachtbare Heer, Wij lezen in de courant, dat verzoeken om tegemoetkoming in oorlogsschade toegebracht aan perceelen of inboedels nog tot en met heden bij U kunnen worden ignediend. Met onzen brief van 1 Juni hebben wij de schade opgegeven, die wij hebben geleden door het verlies van voorraden, welke zich bevonden in 3 perceelen aan de Handelskade, die door brand, ontstaan door oorlogsgeweld, zijn verwoest. Deze schade hebben wij opgegeven als zijnde ca f 25.000 en indien U onze opgave nog niet mocht hebben beschouwd als een verzoek om tegemoetkoming, verzoeken wij U beleefd zulks alsnog te willen doen. Tevens deelen wij U mede, dat in deze opgave niet was begrepen de schade, die wij hebben gehad doordat 2 spiksplinternieuwe D.K.W. personen-auto's op 10 Mei in beslag zijn genomen en nog niet zijn teruggekeerd. De schade, die wij daardoor hebben bedraagt f 3000. onze totale geleden schade bedraagt derhalve f 28.000 waarin wij gaarne tegemoetkoming verzoeken.
Hoogachtend N.V. Chem. Handel v.h Fa. A. Bisschop Pzn.

- (Dordrecht 20-6-1940) Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een aan de Oberfeldkommandantur 592 te s Gravenhage in te zenden declaratie, betreffende de door mijn bemiddeling uit te betalen vergoeding aan de door mij, bij de op 31 Mei j.l. gehouden auto-vordering aangewezen schatters. Het schrijven van den Minister van Staat, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland dd 10 dezer, A. no 67 (3e afd) had op deze aangelegenheid betrekking.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Dordrecht 20-6-1940) Ten behoeve van de uitbetaling der vergoeding aan de schatters bij de op 31 Mei 1940 gehouden vordering van vrachtauto's, komt aan mij, naar onderstaande specificatie, een bedrag ad f 60: G. van Twist f 20, J. van den Berg f 20, L. de Jong f 20 = f 60 Deze declaratie wordt door mij deugdelijk verklaard tot een bedrag van f 60.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Den Haag 18 juni 1940) Hertaxatie en teruggave van door de Duitsche Weermacht tijdelijk in gebruik genomen vrachtautomobielen. Naar verwachting zal een groot deel der door de Duitsche Autoriteiten tijdelijk gekochte vrachtauto's spoedig in Nederland terugkeeren om weer in het bezit van de oorspronkelijke eigenaars of houders te worden gesteld. De hierdoor noodig geworden hertaxatie zal overeenkomstig den gepubliceerden opzet zooveel mogelijk dienen te geschieden door dezelfde schatters, die door vorige taxaties hebbenn verricht, en die door de Burgemeesters zijn aangewezen. Voor deze nieuwe taxatie en de daaraan verbonden verrekeningen zijn door de Rijksverkeersinspectie in overleg met de Duitsche Autoriteiten richtlijnen samen gesteld, die neergelegd zijn in een instructie, waarvan U hierbij een aantal wordt toegezonden ter dorozending aan de leden der Schattingscommissies, aan wie U - kan het zijn - ten spoedigste een exemplaar hiervan gelieve te doen toekomen. De data, waarop de terugkoop in de verschillende gemeenten zal geschieden, zullen zoo spoedig mogelijk door of namens mij te Uwer kennis worden gebracht. Er zal made moeten worden rekening gehouden, dat tusschen bedoelde kennisgeving en den datum van terugkomst der vrachtautomobielen slechts zeer korte tijd beschikbaar zal zijn voor voorbereiding. Het ligt namelijk in het voornemen de geleidelijk terugkomende vrachtautomobielen te Rotterdam te verzamelen en, zoodra een aantal van 20 tot 40 stuks, behoorende tot eenzelfde vorderingsrayon, aanwezig is, deze groep naar haar stemming te dirigeeren en aan de houders terug te geeven. Aan de Rijksverkeersinspectie wordt alsdan opgegeven welke houders zich bijv. den volgenden dag op dezelfde plaats, waar zij hun auto hebben afgeleverd, kunnen vervoegen om de herschatting bij te wonen en den wagen in ontvangst te nemen. Zij moeten bij de hertaxatie hetzij in persoon aanwezig, hetzij door een schriftelijk gemachtigde vertegenwoordigd zijn. De hun uitgereikte Abschätzungsurkunde moet door hen worden medegebracht, teneinde tegen een nieuw taxatieformulier, tevens bevattende de berekening van het hun toekomende bedrag, te worden omgewisseld. Voorts moeten de houders te hunnen name luidende facturen of quitanties overleggen voor huur van dekkleeden, het aanbrengen van schotten en dergelijke. De Rijksverkeersinspectie zal dan ene beroep doen op Uwe medewerking om de betrokken houders van vrachtautomobielen op te roepen, indie de tijd niet zou toelaten zulks schriftelijk te doen. Ik moge U Edelachtbare verzoeken Uwe tusschenkosmt te willen verleenen bij de doorzending van de volgens bijgaande instructie door de taxateurs in te dienen declaraties. U gelieve een gecombineerde decalratie te doen opstellen, luidende ten name van de Oberfeldkommandantur 592, Den Haag, en deze met de origineele declaraties der schatters aanmijn bureau, Koningskade 25, 's-Gravenhage, ter verdere behandeling in te zenden. Voor de door U te verleenen medewerking zeg ik U bij voorbaat dank. DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER.
+
RICHTLIJNEN ten behoeve van taxateurs, belast met de schatting van door de Duitsche Overheid tijdelijk in gebruik genomen vrachtautomobielen, als in gevolg met de desbetreffende autoriteiten vastgesteld.
Bij de bepaling van den terugkoopprijs moet in aanmerking worden genomen de waardevermindering door slijtage van het complete motorrijtuig met toebehooren, in verband waarmede de taxateurs zich op de hoogte dienen te stellen van aard, lengte en duur der verrichte transporten. Verder zal rekening moeten worden gehouden met zichtbare beschadigingen, tijdens de transporten ontstaan, alsook met een vergoeding wegens verloren gegane onderdeelen, accessoires, reservebanden, dekkleeden en dergelijke.
Het is de uitdrukkelijke wensch der Duitsche Autoriteiten, dat het bedrag van de te betalen waardevermindering schade voor de betrokken eigenaars of houders der vrachtautomobielen uitsluit; anderzijds moeten geen overdreven bedragen in rekening worden gebracht.
In gevallen, waarin dekkleeden, zeilen of andere artikelen zijn gehuurd of aangescahft, ofwel werkzaamheden aan de wagons zijn verricht, teineinde deze voor de te verrichten transporten meer geschikt te maken (bijvoorbeeld het timmeren van tusschenschotten, het aanbrengen van zijschotten etc.), zullen de hiervoor door de eigenaars of houders gemaakte onkosten eveneens aan hen worden vergoed, mits de desbetreffende te hunnen anme luidende nota's of quitanties danwel een eigen decalratie indien de werkzaamheden door hem zelf zijn verricht aan de taxateurs worden overgelegd. Deze bewijsstukken moeten door de schatters aan het nieuwe taxatieformulier worden gehecht. 
Bovendien wordt aan de eigenaars of houders een vergoeding per dag uitgekeerd over den tijdsduur, verloopen tusschen de beide taxataties; gedeelten van een dag worden voor een geheelen dag gerekend.
Deze dagvergoeding wegens winstderving verschilt al naar geang van het wagentype en moet worden bepaald aan de hand van de navolgende tabel: 

nuttig laadvermogen platte wagens en wagens met open laadbak Wagens met dak, met zeilen gesloten Gesloten wagens
tot 1000 kg f 3 p.d. f 3,35 p.d. f 4 p.d.
1000 t/m 1999 kg f 4 f 4,35 f 5
2000 t/m 2999 kg f 4,50 f 4,85 f 5,50
3000 t/m 3999 kg f 5 f 5,35 f 6,50
4000 t/m 4999 kg f 6 f 6,50 f 7,50
5000 t/m 5999 kg f 7 f 7,50 f 8,50
6000 t/m 6999 kg f 8 f 8,50 f 10
7000 t/m 7999 kg f 9 f 9,80 f 11
8000 t/m 8999 kg f 10 f 10,80 f 13
9000 t/m 9999 kg f 11 f 12 f 14
10000 t/m 10999 kg f 12 f 13 f 15
11000 t/m 11999 kg f 13 f 14 f 17

In afwijkende geval;len wordt uitgegaan van de in deze opstelling vermelde cijfers.
Ter verduidelijking volgt hieronder een voorbeeld voor eene afrekening.
Afrekening.
Waarde volgens taxatie dd .. 1940 f ... 
Waarde volgens nieuwe taxatie dd .. 1940 f ... 
Waardevermidnering f ... 
Te vergoeden wegens:
Beschadiging van ... f ... 
Verlies of vernieting van ... f ... 
Huur van dekkleeden, touwen e.d. ... f ... 
Timmerwerk enz ... f ... 
Vergoeding wegens winstderving.
Van .. t/m ... 1940 .. dagen à f ... = f ...
De taxateurs maken gebruik van door de Duitsche Autoriteiten te verstrekken taxatieformulieren, die met de schrijfmachine in dire exemplaren wordne ingevuld. Het origineel hiervan wordt door de taxateurs ondertekend; de beide doorslagen worden door hen geparafeerd. Na accoordbevinding worden de formulieren door de Duitsche Autoriteiten mede-onderteekend dan wel geparafeerd en afgestempeld. Het origineel der afrekening wordt hetzij direct, hetzij later, (eventueel door bemiddeling der Rijksverkeersinspectie) aan den eigenaar of houder ter hand gesteld, resp toegezonden. Eén der afschriften wordt door de taxateurs ter hand gesteld aan den bij de terugname aanwezigen Duitschen officier of betaalmeester, het tweede afschrift zenden de taxateurs aangeteekend aan de Rijksverkeersinspectie, Koningskade 25, Den haag. Betaling der verschuldigde bedragen geschiedt door de Duitsche isntan ties op nader in de pers te publiceeren palatsen en data.
De taxateurs zenden hun declaratie in aan den Burgemeester, die hen heeft aangesteld.
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER.

- (20-6-1940) Uittreksel uit de notulen van Burgemeester en Wethouders.
(punt 12) W.G. deelt mede, dat onder de verzoeken om schadevergoeding wegens oorlogsschade ook vele aanvragen voorkomen wegens schade door vordering van eigendommen door militairen en niet terugontvangst; zoowel bij vordering door Duitschers als Nederlanders.
BESLUIT: via hr Manting betrokkenen mededeelen, dat deze aanvragen zijn doorgezonden naar Departement van Defensie (of andere daarvoor aangewezen instantie).

- Teruggezonden onder opmerking dat alle aangelegenheden betreffende motorrijtuigen door den Commissaris van Politie worden behandeld en afgedaan. Dordrecht, 3 Juli 1940.

- (Commissariaat van Politie, 21-6-1940) Onder terugzending van het schrijven van den Inspecteur-Generaal van het Verkeer te 's-Gravenhage, met bijlagen, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 19 dezer No. 1905, heb ik de eer UEdelAchtbare mede te deelen, dat het mij gewenscht voorkomt aan elk der door U aangwezen taxateurs, nr. de heer G. van Twist, J. van den Berg en L. de Jong, niet alleen toe te zenden een exemplaar van de vastgestelde Richtlijnen, doch ook een afschrift van het begeleidende schrijven, aangezien de taxateurs met den inhoud daarvan op de hoogte behooren te zijn.

- (18-6-1940; Rijksverkeersinspectie) Hertaxatie en teruggave van door de Duitsche Weermacht tijdelijk in gebruik genomen vrachtautomobielen.
Naar afwachting zal een groot deel der door de Duitsche Autoriteiten tijdelijk gekochte vrachtauto's spoedig in Nederland terugkeeren om weer in het bezit van de oorspronkelijke eigenaars of houders te worden gesteld.
De hierdoor noodig geworden hertaxatie zal overeenkomstig den gepubliceerden opzet zooveel mogelijk dienen te geschieden door dezelfde schatters, die de vorige taxaties hebben verricht, en die door de Burgemeesters zijn anagewezen.
Voor deze nieuwe taxatie en de daaraan verbonden verrekeningen zijn door de Rijksverkeersinspectie in overleg met de Duitsche Autoriteiten richtlijnen samengesteld, die neergelegd zijn in een instructie, waarvan U hierbij een aantal wordt toegezonden ter doorzending aan de leden der Schattingscommissies, aan wie U - kan het zijn - ten spoedigste een exemplaar hiervan gelieve te doen toekomen. Het ligt namelijk in het voornemen de geleidelijk terugkomende vrachtautomobielen te Rotterdam te verzamelen en, zoodra een aantal van 20 tot 40 stuks, behoorende tot eenzelfde vorderingsrayon, aanwezig is, deze groep naar haar bestemming ...etc;

- (Dordrecht 26-6-1940) AAN G. van Twist, Toulonschelaan 23; J. van den Berg, Bleekersdijk 62rd; L. de Jong, Oranjepark 32;
ONDERWERP: Hertaxatie en teruggave van vrachtauto's
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen afschrift van het schrijven van den Inspecteur-Generaal van het Verkeer, dd 18 Juni 1940, nr. 604 Afdeeling VI, betreffende hertaxatie en teruggave van door de Duitsche Weermacht tijdelijk in gebruik genomen vrachtautomobielen, alsmede een exemplaar van de daarbij behoorende richtlijnen.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- [G. BRAND, Vrachtrijder, Expediteur, DORDRECHT, VEST 125, telefoon 4534, leverancier van Tuingrint, Tuin- en Metselzand]
DORDRECHT, 27 Juni 1940.
Edelachtbare Heeren, Hiermede neem ik beleefd de vrijheid middels dit schrijven tot U te komen met een zeer vriendelijk verzoek:
Eenigen tijd geleden is van mij een vrachtauto door de Duitsche Weermacht meegenomen, die nu echter weer in mijn bezit is, doch zooveel heeft geleden, dat deze voor het hieronder vermelde werk, bijna niet bruikbaar is.
Ik heb mij toen in verbinding trachtte te stellen met de Orts Commandant, doch kreeg geen gelegenheid in persoonlijk contact met hem te komen. Vervolgens heb ik getracht schriftelijk meer resultaat te bereiken, ook zulks was tevergeefsch, want tot op heden, heb ik in het geheel geen bericht terug ontvangen.
Ik meende den gebruikelijken weg bewandeld te hebben doch nu alles, tot op heden, zonder eenig resultaat blijft, richt ik mij tot U Edelachtbaren Heeren. U zult wel kunnen begrijpen, dat ik door financieel een flinke klap meegekregen heb. En daar ik niet kapitaalkrachtig ben, mij ander materiaal aan te schaffen, jan ik, zooals ik U reeds in het begin van mijn schrijven zeide, tot U met een beleefd verzoek..
Op het parkeerterrein aan de Patersweg, staat een vrachtauto met lossingstel, geheel doelloos. Nu is mijn vraag daar ik momenteel de gemeente ..gen(?) van de Aannemers, de fa. Camerling alhier, betreffende 63 huizen aan de Zeehaven aangenomen heb, of ik deze vrachtauto, van U tijdelijk in bruikleen kan krijgen.
Ik hoop dat U mij in deze ter wille zult willen zijn, vooral daar in dezen tijd, het aanschaffen van nieuw materiaal voor mij onmogelijk is. Vertrouwende hierop van U, indien mogelijk zeer spoedig, een gunstig antwoord te mogen ontvangen, verblijf ik U bij voorbaat dankzeggend, met de meeste Hoogachting Uw Dienstw. Dienaar (get.) G. BRAND.

- (Commissariaat van Politie; Dordrecht 9-7-1940) Onder terugzending van het schryven van den vrachtryder G. BRAND, wonende alhier, Vest 125, my in handen gesteld by Uwe apostille dd. 29 Juni jl. No. 1948, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende mede te deelen: Adressant heeft te kennen gegeven, dat de bedoeling van zyn schryven is om een vrachtauto met lossingsstel, welke thans is geplaatst op een terrein aan den Patersweg en voorheen toebehoorde aan de Nederlandsche weermacht, ter beschikking te krygen om dit voertuig te gebruiken voor zyn bedryf, omdat zyn vrachtauto, welke by de Duitsche militairen in gebruik is geweest, niet meer geschikt is.
De aan de patersweg staande motorrytuigen behooren thans tot de Duitsche weermacht, zoodat adressant zich tot deze zal dienen te wenden met zyn verzoek, waarom ik U het volgend ontwerp-antwoord moge aanbieden: "In antwoord op uw schryven dd 27 Juni jl. deel ik U mede, dat U zich, tot het in bruikleen bekomen van een vrachtauto, staande aan den patersweg alhier, dient te wenden tot de Dutische autoriteiten, aangezien de Nederlandsche militairen autoriteiten over deze voertuigen niet meer de beschikking hebben".

- (Dordrecht 10-7-1940) Aan den Heer G. Brand, Vest 125.
ONDERWERP: Ingebruikneming vrachtauto.
In antwoord op bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat U zich, tot het in bruikleen bekomen van een vrachtauto, staande aan den Patersweg alhier, dient te wenden tot de Dutische autoriteiten, aangezien de Nederlandsche militairen autoriteiten over deze voertuigen niet meer de beschikking hebben.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (J. BAX, Noordendijk 161rood, tel. 6331, DORDRECHT) Dordrecht, 29 Junij 1940.
Betr. opgave verloren geraakte goederen.
Ingevolge de daarvoor door U gegeven aanwijzingen vindt U hieronder een nauwkeurige staat der door mij verloren geraakte goederen.
* 1 linnen uniform dd April 1940 (Simons, Breda) f 40
* 1 raidingcord uniform Augustus 1939 (Jansen, 's Bosch) f 58
* 1 whipcord overjas dd April 1940 (Simons, Breda) f 85
* 3 veldmutsen dd Augustus 1939 en April 1940 (Simons, Breda) f 10,50
* 1 laken uniform, ontrvangen op de S.R.O.J. te Breda, waarde minimum m.i. f 15
* 1 whipcord overjas uitzelfde periode ((Corray) van Brummelen, Breda), idem f 15
* 1 pr. schoenen dd Augustus 1939 (Vorma Natura, Rotterdam) f 16,50
* 1 pr. idem (Fabr. van Schijndel) minimum waarde f 2,50
* 1 pr. beenkappen minimum waarde f 3,50
* 1 pr. Fox puttie 15 minimum waarde f 2,50
* 1 schrijfmachine Royal Portable, Blikman en Sartorius Amsterdam, f 90
* 1 schrijfmachine Remington, Groot model, No 12 (Remington Mij Amsterdam), f 35
De schrijfmachine Royal Portable was juist sinds eenige dagen in mijn bezit. De Remingtom zou tegen de aangegeven prijs ingeruild worden en in de week, waarin het oorlog is geweest, terggenomen worden. De schrijfmachine liet ik dagelijksch gebruiken op het Compagnies-Bureau ten grieve der administratie.
Transporteren f 373,50
* 1 kaartentasch, welke ik mededroeg en bij mijn krijgsgevangenname medegenomen werd. Gekocht in April 1940 bij fa. Hamerling te Breda f 14,50
* 1 kompas Bezard, prive-eigendom juiste prijs mij niet bekend, minimum f 5
* 1 donzen slaapzak f 23,50
* 1 houten veldkoffer f 5
* 1 lederen koffer f 14
* 1 akten tasch f 6,50
* 1 pistool F.N. (juist eigendom) in lederen fudraal juiste prijs mij niet bekend, door mij geschatte minimum waarde met 100 patronen f 27,50
* Boeken als Ma..rs(?) ..acksche(?) gegeven (April 1940 f 2,50), Weltatlas f 1, Plantenboek f 2,50, Vogelboek f 2,50, Sterrenatlas f 1, ..gymnastiek f 1, Holl. Reisatlas f 1,25 en diverde leesboeken. Totale geschatte minimum-waarde f 25.
* ca 10 paar sokken (f 10); 6 boorden, 6 overhemden, ca 8 hemdjes (f 8), ca 8 onderbroeken, 2 borstrokken, 2 pulovers, 1 zwempak,  zonnebril (Günther April 1940), 1 pr. ... handschoenen met wol (f 2,50); 2 pr. glacé mildleren handschoenen, 1 ransel = f 74,50
* Toiletbenodigheden en toilet en bijkomende artikelen f 10
* 1 militaire regenjas Carl Denis, Amsterdam April 1940 f 2150
TOTAAL f 600,50
Ingevolge uw schrijven van C.V. (Commandant Veldleger) of O.L.Z. (Opperbevelhebber Land & Zeemacht) waarbij de Compagnies-Commandanten moesten controleeren of de H.H. Reserve0offivieren, welke een voldoende salaris en toelage genoten om een behoorlijke uitrusting van kleeding en onderkleeding te hebben, ook werkelijk aan deze eischen voldeden, is het steeds mijn streven geweest aan deze eischen te voldoen en heb successievelijk voor een voldoende uitrusting en aan..tig(?) gezorgd.
Mijn Compagnies-Commandant de Reserve Kapitein Muris [L.H.M. MURIS], Leeraar Ned. Taal te Alkmaar en mijn collega-kamergenoot, de Reserve-eerste-luitenant BLEEKER G, candidaat-notaris te Leeuwarden zullen bij navrage grootendeels controleerbaar kunnen aangeven dat deze voorraad in het mij aangewezen kwartier aan de weg van Mill naar Volkel in een woonhuis toebehoorend aan den Heer D. Groenenboom Huize Klazinahoeve te Zeeland (N.Br.), tevens de hoeve welke het dichtst bij mijn kwartier gelegen was, aanwezig is geweest.
Alle goederen zijn hieruit verdwenen op Vrijdag 10 Mei, welk feit is geconstateerd door de reserve-eerste-luitenant Bleeker G. Als inwoner van Dordrecht heb ik de eer U deze gegevens te overhandigen met beleefd verzoek deze groote schade voor mij volgens de geldende regelen te willen afwerken. Ik verklaar de opgave geheel overeenkomstig de toestand en naar waarheid te hebben opgemaakt.
De reserve-eerste-luitenant J. BAX, Noordendijk 161zw, Telefoon 6331.

twee afbeeldingen (niet in Dordts archiefstuk!)
reserve 1e luitenant Gerrit Bleeker, geb. Leeuwarden 20-2-1909, gesneuveld 15 april 1945 in een vuurgevecht tegen de duitsers aan de Soensterdijk
bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (bevrijdingsdag van Friesland)
(ontvangen van W. Temmingh-Bleeker)

- (Dordrecht 2-7-1940) Gevolg gevende aan Uwe oproeping tot aangifte van geleden oorlogsschade heb ik de eer, U Edelachtbare mede te deelen, dat van mij in beslag genomen is:
a) door de Nederlandsche militairen een Zeist-prismakijker met foudraal, die mij f 96 gekost heeft. Ik kreeg er een ontvangstbewijs voor
b) door de Duitsche-militairen een automobiel, waarvoor mij een Empfangbescheiniging is uitgerikt, waarop als taxatiewaarde het bedrag van 1800 Mark staat genoteerd, hetwelk zeker niet te hoog is. Pogingen, dit bedrag geincasseerd te krijgen, zelfs door bemiddeling eener bankinstelling, hebben gefaald.
Ik heb derhalve een oologsschade geleden van f 1296.
met de meeste hoogachting, Uw dw dn., H.P. Hoestra, Oranjepark 31. [=leraar Gymnasium]

- [L. STRAATMAN, MACHINEFABRIEK-KETELMAKERIJ, Kuipershaven 37-38, Dordrecht 3-7-1940]
Geeft beleefd te kennen Machinefabriek-Ketelmarkerij L. Straatman te Dordrecht, gevestigd aan de Kuipershaven Nos. 37-38, dat op Dinsdag 14 Mei 1940 haar automobiel, merk Studebaker, door de Deutsche Wehrmacht is gevorderd.
* dat zij hiervoor een 'kwijtschrift' heeft verkregen, waarop echter de waarde van de auto niet is ingevuld
* dat Hauptmann Bruchsehen, Feldpostnummer 36040, die de wagen vorderde, de waarde niet kon vaststellen
* dat genoemde Hauptmann adviseerde om bij den dealer-importeur van de Studebaker, naar de waarde te informeeren en het betrekkelijk schrijven door Uwe Edelachtbare, danwel door den Commissaris van Politie te alhier te doen legaliseeren
* dat aan dit advies gevolg is gegeven en de brief van den Studebakerdealer, met de daarin vermelde ad f 3330, namens den Commissaris van Politie te alhier, op 30 mei l.l. voor gezien is geteekend
* dat ondergeteekende zich vervolgens tot de Ortskommandantur heeft gewend om nadere inlichtingen inzake vaststelling van de waarde van den wagen en de uitbetaling hiervan
* dat haar aldaar werd geadviseerd zich te wenden tot de Dienststelle van eerder genoemd Feldpostnummer,
*  dat zij bij schrijven van 6 Juni 1940 zulks heeft gedaan, doch hierop tot nu toe geen antwoord heeft ontvangen,
* dat nadien in de dagbladen stond vermeld, dat men zich voor door de Dutische Autoriteiten gevorderde goederen moest wenden tot de Gemeente-Secretarieën
* dat zij zich richtte tot de Gemeente-Secretarie alhier, die haar verwees naar haar onder-afdeeling Militaire Zaken
* dat zij de vordering bij deze afdeeling heeft laten inschrijven
* dat haar gisteren bij navraag bleek dat men haar daar niet de minste inlichting kon geven, noch aangaande ene mogelijke uitbetaling, noch anderszins
* reden, waarom ondergeteekende zich beleefd tot Uwe Edelachtbare wendt met het verzoek of U haar nader omtrent de uitbetaling van den gevorderden wagen zoudt kunnen inlichten, c.q. de verzekering zoudt kunnen geven dat betaling zal volgen, omdat zij voor haar bedrijf geen auto kan missen en zij, alvorens tot aankoop van een anderen wagen over kan gaan, zou moeten weten op welke uitkeering zij zou mogen rekenen en door welke Autoriteit de betaling zal geschieden.
mocht uwe Edelachtbare, onverhoopt de gestelde vragen niet kunnen beantwoorden, zoudt U ondergeteekende dan kunnen inliohten tot wie zij zich in deze dan wel moet wenden? Gaarne het antwoord van Uwe Edelachtbare tegemoet ziende, teekent zij, met erkentelijkheid, voor de te nemen moeite, Hoogachtend, machinefabriek-Ketelmakerij L. Straatman (get.) Jac. Hoogenboezem.

- (P. BEZEMER, KOLENHANDEL, Bomkade 8-9; Dordrecht 4-7-1940)
Op 31 Mei ll werd door de Duitsche overheid mijn Auto gevorderd tegen een bedrag van f 500 zijnde Mrk 750. Heden ontving ik mijn vergunning tot rijden en toezijging van benzine. Aangezien ik bovenstaand bedrag nog niet ontvangen heb en nu een wagen moet koopen voor mijn klanten te bezoeken en kolen weg te brengen, verzoek ik U beleefd het daarheen te leiden, dat ik het geld spoedig ontvang of een groot gedeelte daarvan. Ik heb geen kasgeld genoeg om een andere wagen te betalen, die ik op 't oogenblik geschikt kan koopen. Uwe bemiddeling gaarne spoedig tegemoet ziende verblijf ik, Hoogachtend, P. BEZEMER.

- (Dordrecht 6-7-1940) AAN de MACHINEFABRIEK-KETELMAKERIJ L. STRAATMAN, Kuipershaven 37-38
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat nog steeds gewacht wordt op een andere regeling betreffende vergoeding voor gevorderde voorwerpen; ook Uw opgave zal worden afgedaan, zoodra de regeling bekend zal zijn.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Dordrecht 6-7-1940) AAN dr. H.P. Hoestra, Oranjepark 31 te Dordrecht
Naar aanleiding van Uw schrijven deel ik U mede, dat U zich, wat het eerste gedeelte van Uw verzoek betreft, dient te wenden tot het Afwikkelingsbureau, Achterhakkers 1, alhier. Wat het tweede gedeelte van Uw schrijven betreft, bericht ik U, dat, blijkens verkregen inlichtingen, eerstdaags in de dagbladen zal worden bekend gemaakt, wanneer de betaling van gevorderde voorwerpen zal plaats vinden.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Dordrecht 6-7-1940) AAN J. Bax, Noordendijk 161 te Dordrecht
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat de opgave van de door U vermiste goederen ingediend moet worden bij den Commandant van het onderdeel, waartoe U hebt gehoord.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Dordrecht 13-7-1940) Onder terugzending van het schryven van den garagehouder Jac. van den Berg, zaakdoende alhier aan den Bleekersdyk 62, mij in handen gesteld by Uwe apostille dd 8 Juni jl no 1633, heb ik de eer UEdelachtbare het volgend ontwerp-antwoord aan te bieden: "In antwoord op Uw schryven dd 7 Juni jl deel ik U mede, dat vermoedelijk t.z.t. in de dagbladen nadere mededeelingen betreffende de betaling van door de Duitsche autoriteiten gevorderde auto's zullen worden bekend gemaakt. Ten overvloede is het door U opgegeven signalement opgegeven aan de Auto-Centrale te Rotterdam. Mochten hieromtrent nadere aanwyzingen bekend worden, dan zal U daarvan door de Politie mededeeling worden gedaan." DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- (Rijksverkeersinspectie; Den Haag 13-7-1940) In verband met de groote haast waarin een nieuwe vordering van vrachtauto's en autobussen op last van de Duitsche Overheid moet plaats vinden moge ik U hierbij een lijst doen toekomen van de motorrijtuigen, welke door den Rijksinspecteur van het Verkeer zijn opgeroepen om op 16 Juli a.s. op het Beverwijcksplein in Uw gemeente om 15 uur 's-middags te verschijnen. Van den heer Commissaris der Koningin ontvangt U een instructie, waarin naar voornoemde lijst is verwezen. DE INSPECTEUR-GENRAAAL VAN HET VERKEER.
+ Gezien onder mededeeling dat de vordering van motorrijtuigen heden heeft plaats gehad en de uitslag daarvan aan den Heer Rijksinspecteur van het Verkeer te 's Gravenhage bericht is. Dordrecht, 16 Juli 1940. De Commissaris van Politie te Dordrecht;

VORDERINGSPLAATS DORDRECHT.
VRACHTWAGENS.
Naam - (woonplaats) - letter en nummer
A.J.W. Wensink (Rotterdam) HZ-6180
H. Kruidenier (Rotterdam) HZ-3107
Verg. van handelaren in Bouwmaterialen (Rotterdam) H-15575, H-36724, H-46360, H-82990, H-49646, HZ-37722, HZ-36724, H-38911, HZ-39146
H. de Hoog (Oud-Beijerland) H-63857
A. Groeneveld (Oostvoorne) H.-64001
L. Euser (Zwijndrecht) HZ-50026
I. Farenhout (Oostvoorne) H-90384
C. van Hensveen (IJsselmonde) H-79547
Gebr. J. & P. den Hollander (Zwijndrecht) H-50-547
P. van Noort (Dordrecht) H-47676
Vroom & Dreesmann (Dordrecht) HZ-46168, HZ-10538
J.L. Nolde (Oostvoorne) HZ-65490
S. de Leeuw / N.V. Ruwpord (Schiedam) HZ-39698
J. Post (Kethel) H-33670
W.W. Berg (Dordrecht) H-54539
Kleyn's Autobedrijf (Asperen) H-3674
J.E. Speelman (Rhoon) H-62041
P. Klerk (Zwijndrecht) H-4981
Gebrs. Timmer (Giessendam) HZ-53719
L. Droogendijk (Zwijndrecht) H-53939
L. v.d. Bos (Oostvoorne) H-43462
M. van Buren (Rockanje) H-42484
W. van Hoek (Rockanje) Ford Motorno. 12879982
J. Vermeer (Neder-Hardinxveld) H-44356
Wed. A.W. Burg (Dubbeldam) HZ-19115
Coöp Volharding (Ridderkerk) H56655
W. de Penning (Mijnsherenland) H.-96131
Gebrs. de Nes (Zwijndrecht) H-80885
AUTOBUSSEN.
Naam - (woonplaats) - aantal
C. Daniels (Rotterdam) 1
A. Hartog (Sliedrecht) 1
Fa C. van Hees & Zn (Gorinchem) 1
W.A. v.d. Heuvel (Giessendam) 2
de Jong's Autobedr. (Rijsoord) 3
Gebrs. van Leuven (Zwijndrecht) 1
L. Ringelberg (IJsselmonde) 1
C. Snel (Pernis) 1
P. v.d. Stel (Sliedrecht) 1
C. Stok (Zwijndrecht) 1
W. de Visser (Dordrecht) 1
B. de Winter ('s-Gravendeel) 1
Vermaat's Autobedr. (Nw Helvoet) 2
N.C. R.A.G.O.M. (Ridderkerk) 2
Gebrs. Verschoor (B.-Hardinxveld) 1
F. Dirkzwager (Heerjansdam) 1
N.V. E.D.A.D. (Wieldrecht) 1
N.V. E.S.O.O. (Sliedrecht) 1

- (Rijksverkeersinspectie; Den Haag 15-7-1940) Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een opgave, bevattende de namen en adressen van houders van autobussen, aan wien ik een oproep heb gezonden om Dinsdag a.s. 16 Juli 1940 met het achter hun naam aangegeven aantal autobussen te verschijnen, om die autobussen aan de Duitsche Overheid ter verkoop aan te bieden. De opgave bevat geen aanduidingen van de Provinciale nummers der autobussen, aangezien mij niet nauwkeurig bekend is, welke autobussen ter verkoop kunnen worden voorgebracht......... + LIJST

- (Dordrecht 16-7-1940) AAN den heer J. v.d. Berg, Bleekersdijk 62 te Dordrecht
In antwoord op bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat vermoedelijk t.z.t. in de dagbladen andere mededeelingen betreffende de betaling van door de Duitsche autoriteiten gevorderde auto's zullen worden bekend gemaakt.
Ten overvloede is het door U opgegeven signalement opgegeven aan de Auto-Centrale te Rotterdam. Mochten hieromtrent nadere aanwyzingen bekend worden, dan zal U daarvan door de Politie mededeeling worden gedaan.
BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Dordrecht 15-7-1940) Onder terugzending van de bijlagen mij geworden bij Uwe apostille dd. 10 dezer No. 409, heb ik de eer uEdelAchtbare het volgende mede te deelen: Door de Directie van de N.V. Chem. handel v.h Fa. A. Bisschop Pzn, alhier, is een verzoek om schadevergoeding ingediend voor de door haar geleden oorlogsscahde aan verloren gegane koopmansgoederen ter waarde van f 25.000 uit de panden aan de Handelskade alhier. Dit bedrag dient volgens haar te worden verhoogd tot f 28000 aangezien haar twee D.K.W.0auto's, welke tijdens de oorlogsdagen waren gestald in de garage van O. Kern aan den 's-Gravendeelschedijk alhier, zijn gevorderd door Duitsche/Nederl. militairen op 10 Mei 1940, zonder dat daavoor een bewijs is afgeleverd.
Dezerzijds zijn bedoelde motorrijtuigen reeds eenigenn tij dgeleden aan de auto-centrale van de Rotterdamsche Politie opgegeven om te worden gesignaleerd; tot heden heeft dit nog geen gusntig resultaat opgeleverd. In hoeverre het verzoek ook ten aanzien van bedoelde motorrijtuigen behoort te worden ingewilligd, kan door mij niet worden beoordeeld.
De tweede verzoeker, genaamd J. WIERKS, vrachtrijder en groentehandelaar, wonende alhier Reeweg Oost 57, heeft te kennen gegeven dat zijn vrachtauto op 11 Mei j.l., tegen afgifte van een bewijs is gevorderd door de Hollandsche miltiairen. Bovendien zou, zooals hij verklaart, door den betrokken reserve-luitenant HOLTVLUWER van de M.C. III-R.W, die haar neit meer vertoeft en dus niet gehoord is kunnen worden, zijn beloofd dat gedurende den tijd dat de auto door de militairen  werd gebruikt, hij f 10 per dag zou ontvangen als z.g. oorlogsschade. Daarvan kan hij echter geen bewijs toone. Aangezien de uitbetaling van de vorderinsggelden en bedoelde f 10 per dag op zich laten wachten, zou hij gaarne voor directe uitbetaling van oorlogsschade in aanmerking willen komen. WIERKS heeft 6 kinderen en kan ene wagen voor zijn bedrijf niet missen. Ten opzichte van WIERKS voornoemd, komt mij een spoedige afwikkeling van zaken wenschelijk voor. Ik meen U dienovereenkomstig te mogen adviseeren. DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- [FIRMA WED G.P. VAN ANDEL, steenkolenhandel; opgericht 1858, Spuiweg 41; Dordrecht 18-7-1940]
Per 13 Mei l.l. is door de Duitsche Weermacht van ons gevorderd de volgende vrachtauto; Chevrolet 1935-Rijks no. H 54089-motorno. 4689261- platte wagen - rood geschilders - pl.m. 18000 Km geloopen - waarde Fl. 1200. De wagen bevond zich op dat tijdstip in de garage van J. v.d. Berg-Bleekersdijk te Dordrecht, aan wien dan ook het vorderingsbriefje is afgegeven. Genoemde heer v.d. Berg heeft den dag waarop het vorderingsbriefje aan ons gegeven. Enkele weken nadien is een onzer om inlichtingen geweest bij de Duitsche Weermacht in Gebouw Americain, en is toen het vorderingsbriefje ingehouden voor nader onderzoek. nadien hebben wij niets meer vernomen. Daar wij vernomen hebben dat thans tot uitbetaling van gevorderde wagens wordt overgegaan, zouden wijk gaarne t.z.t. hieromtrent iets vernomen. Inmiddels verblijven wij met de meeste, Hoogachting VAN ANDEL's BRANDSTOFFENHANDEL (get) J. van Andel.
(VERKOOPKANTOOR STEENKOLENMIJNEN Laura, Vereeniging en Julia)

- (Dordrecht 20-7-1940) Onder terugzending van het bij Uw apostille dd 10 Juli 1940 No. 2058 om bericht en raad gezonden schrijven van P. Bezemer, wonende alhier Bomkade 8-9 heb ik de eer U het volgende mede te delen. BEZEMER drijft een brandstoffenhandel. Daarnaast treedt hij op als directeur/eigenaar van de N.V. Sleepdienst EENDRACHT. Deze N.V. exploiteert ene sleepbootje, waaop twee zoons van betrokkenen varen. Bedoelde meerderkarige zoons zijn nog ongehuwd en wonen bij hun ouders in. Het sleepbootje is onbezwaard eigendom. Het huis dat betrokkene bewoont is eigendom en belast met f 3000 hypotheek à 5% met een verplichte aflossing ad f 90 per ajar. De grondalsten bedragen f 37,72; straatlasten f 24,84 en waterleiding f 25,74. BEZEMER heeft nog 4 meerderjarige kinderen thuis, die wegens physieke en/of psychische redenen niet tot werken in staat zijn. Een zoon van betrokkene verblijft sedert jaren in een krankzinnigengesticht, terwijl hij ook nog een ongehuwde meerderjarige dochter heeft, die zelfstandig woont en door BEZEMER wordt onderhouden.
Hoeveel de verdiensten van kolenhandel en de sleepdeinst bedragen is niet juist te zeggen. Over 1939/1940 was betrokkene aangeslagen in de inkomstenbelasting naar een zuiver inkomen van f 3682.
Op 31 Mei j.l. is de vrachtauto van betrokkene, welke hij voor de kolenhandel gebruikte door de Duitse autoriteiten opgekocht voor f 500 of RM 750. Dit bedrag werd hem niet uitbetaald, doch hem werd hiervoor een bescheinigung gegeven. Doordat er zoo goed als geen brandstoffen afgeleverd mochten worden, kon hij de wagen wel missen. Sinds begin van deze maand is hierin verandering gekomen. De aflevering van brandstoffen is gedeeltelijk vrijgegeven, en Bezemer heeft nu een auto dringend nodig. Hij heeft inmiddels een rijvergunning gekregen en een toewijzing voor benzine. Door Bezemer werden pogingen in het werk gesteld om de wagen van de Duitse autoriteiten terug te krijgen, hetgeen niet is gelukt.
BEZEMER staat nu voor de moeilijkheid dat hij een auto dringend nodig heeft, welke hij zich wegens gebrek aan de nodige contanten niet kan aanschaffen. Volgens de door hem overgelegde boeken en bescheiden beschikt hij over een kassaldo van f 458. Bij de giro heeft hij een saldo te goed van f 792 terwijl hij nog f 578 heeft te vorderen. Hiertegenover staat echter ene bedrag van f 4359,50 lopende zakenschuld. het zal inderdaad moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, om een bedrag aan de liquide middelen te onttrekken voor aanschaffing van een vrachtauto. Betrokkene verzoekt in verband hiermede om het bedrag af f 500 van de gevorderde wagen geheel of voor een groot gedeelte aan hem te doen uitbetalen, zodat hij zich dan een andere vrachtauto kan aanschaffen. Naar mijn mening bestaat er alleszins aanleiding om betrokkene zo mogelijk een voorschot te verstrekken om een auto aan te schadfen. Tot meerdere zekerheid zou hijzijn vordering aan Uw college kunnen cederen. De Directeur.

- (Dordrecht 22-7-1940) AAN den heer J. Wierks, Reeweg 57
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven geef ik U in overweging U te wenden tot het Afwikkelingsbureau, Achterhakkers 1 te Dordrecht. BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (Dordrecht 22-7-1940) AAN directie N.V. Chem. handel v.h. A. Bisschop Pzn, Postbus 20 Dordrecht
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven bericht ik U, dat de door U bedoelde auto's reeds eenigen tijd geleden zijn opgegeven  aan de auto-centrale van de Rotterdamsche politie, om te worden gesignaleerd; tot heden heeft dit nog geen gunstig rresultaat opgeleverd. Ik geef U echter in overweging U te wenden tot het Afwikkelingsbureau, Achterhakkers 1 te Dordrecht. BURGEMEESTER van DORDRECHT (Bleeker).

- (A.J. v.d. Ree, Kuipershaven 36; Dordrecht 22 Juli 1940) Hierdoor deel ik U beleefd mede, dat myn vrachtauto tydens den oorlog in beslag genomen is door de Duitscher Autoriteiten, waarvan een bewys in myn bezit is. Op dezen wagen moesten nog enkele accepten ebtaald worden voor de leverantie der cahssis. De leverancier der chassis heeft my door middel van den advocaat gemaand om betaling, die my in geval van niet by machte te zyn, verwees naar U. Ik verzoek U daarom beleefd my een voorschot te willen verleenen daarop, waardoor ik in de gelegenheid zal zijn deze zaak voorloopig af te wikkelen. U by voorbaat dankend voor Uw medewerking in deze, teeken ik, Hoogachtend, A.J. v.d. Ree.
NB.
* WIJZIGING IN HANDELSZAKEN: Conservenfabriek De Merwede, Kuipershaven 36, Dordrecht. De heer A.J. v.d. Ree heeft zijn zaak overgedaan aan zijn zoons J. en H. van der Ree, die deze zaak voor gezamenlijke rekening voortzetten onder denzelfden handelsnaam. [Dordrechtsche_Courant_1936-03-14_006.pdf]
* Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Persoon in bevolkingsregister Aaltje Blom, Zie Ree, Arie Jacobus van der
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 737-810
* Overleden Dordrecht 28-9-1943 : Arie Jacobus van der Ree, 58 jaar, echtg. van A. Blom [Dordrechtsche Courant 29-09-1943]


- [ingekomen 31 juli 1940] Ten aanzien de gevorderde auto's enz is thans een regeling getroffen. Den heer Bezemer zal zijn ..(?) ook opgeven bij de afdeeling militaire zaken. Betrokkene heeft de beschikking gekregen over een oude ford auto. Voorloopig behoeft de g..(?) nog geen ..s(?) te verstrekken.

- (Dordrecht 31-7-1940) Ik heb de eer U EdelAchtbare, onder terugzending van het schryven van de Fa. Wed. G.P. van ANDEL,  zaakdoende aan den Spuiweg 41 alhier, my in handen gesteld by Uwe apostille dd 20 dezer, no. 2281, te berichten, dat adressante dezerzijde is ingelicht welke stappen door haar moeten worden genomen tot het bekomen van schadevergoeding voor een door de Duitsche autoriteiten gevorderde auto. In verband hiermede moge ik U voorstellen dit verzoek als afgedaan te beschouwen. DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- (Dordrecht 6-8-1940) AAN P. BESEMER, Bomkade 8-9.
ONDERWERP Aanvraag voroschot voor aanschaffing auto.
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven deelen wij U mede, dat inmiddels een regeling omtrent toekenning van schadevergoedingen enz is getroffen. U gelieve zich hiervoor te wenden tot de 5e Afdeeling der gemeente-secretarie, bureau Wijnstraat 110 alhier. Voorts is ons gebleken, dat U inmiddels de beschikking over een auto hebt gekregen. In verbadn met een en ander hebben wij besloten de behandeling van uw verzoek om U een voorschot toe te kennen voor aanschaffing van een auto, voorloopig te laten rusten.
DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT.

- (Dordrecht 1 juli 1940) Naar aanleiding van het vorderen van mijn vrachtauto HZ-83905 op 17 Mei j.l. door den heer van DALEN wonende Groenmarkt in opdracht door de commissaris van politie te Dordrecht. Verzoek ik U eenige opheldering daar de wagen van af 17 Mei tot en met 21 Mei in gebruik is geweest in het bedrijf van den heer van DALEN en hij niet wenst mij geleden schade te vergoeden. Gaarne ziet ik inlichtingen tegemoet wie aansprakelijk is de gemeente Dordrecht of den heer van Dalen, daar ik gaarne de geleden schade vergoed wil zien. Hoogachtend Uw dw dn, W.G.J. van Steenoven, Floresstraat 10, Dordrecht.
NB.
Adresboek 1939: R. van Dalen (winkelier) en W.C. van Dalen (melkslijter), Groenmarkt 24;

- (Dordrecht 10 juli 1940) Onder terugzending van het schrijven van W.G.J. van STEENOVEN, wonede alhier Floresstraat 10, mij innhanden gesteld bij Uwe apostille dd 6 dezer No. 2057, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende mede te deelen: Op 17 Mei j.l. is de vrachtauto van den melkhandelaar R. VAN DALEN, zaakdoende alhier aan de Groenmarkt 24, door de Duitsche militairen gevorderd, zoodat VAN DALEN toen niet meer in het bezit was van een auto om den aanvoer van melk uit de buitengemeenten, bestemd voor de ziekenhuizen en de alhier verpleegd wordende gewonde Nederlandsche soldaten op regelmatige wijze te doen plaats hebben. Ten einde stagnatie in den melkaanvoer te voorkomen is, ingevolge opdracht Uwerzijds, door mij de vrachtauto van adressant gerequireerd en ter beschikking gesteld van VAN DALEN voornoemd, die van dit voertuig gedurende vijf dagen gebruik heeft gemaakt, waarna het motorrijtuig weder ter beschikking is gesteld van VAN STEENOVEN. De eigenaar zou thans gaarne voor het gebruik van zijn voertig een schadevergoeding ontvangen van f 45 zijnde f 9 per dag. Deze berekening mag m.i. billijk genoemd worden, waarom ik U moge voorstellen het Gemeentebestuur te adviseeren adressant het gevraagde bedrag te doen uitbetalen. Indien het Gemeentebestuur zijn goedkeuring hecht aan het vorenstaande, bied ik het volgend ontwerp-antwoord aan: In antwoord op Uw schrijven dd 1 dezer, berichten wij U, dat het door U in rekening gebrachte bedrag van f 45 als huur van Uw motorrijtuig gedreunde het tijdvak van 17 tot en met 21 Mei j.l., dezerzijds aan U zal worden betaald, welke bedrag door U ten kantore van den gemeente-Ontvanger in ontvangst kan worden genomen. DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- (Dordrecht 24 juli 1940) AAN het Hoofdbureau van het Nederlandsche Rode Kruis te Den Haag
Wij hebben de eer U hierbij in tweevoud te doen toekomen een nota ad f 45 van W.G.J. van Steenoven, wonende Floresstraat 10 alhier, wegens vergoeding voor het gebruik van zijn vrachtauto van 17 t/m 2 Mei jl.
Deze auto is gevorderd en ter beschikking van een melkhandelaar gesteld, teneinde den aanvoer van melk uit de buitengemeenten, bestemd voor de ziekenhuizen en de alhier verpleegd wordende gewonde Nederlandsche soldaten op regelmatige wijze te doen plaats hebben. Wij verzoeken U deze rekening betaalbaar te willen stellen.
DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT. (Kunnen, Bleeker)

- (Geneeskundige Dienst, Raamweg 22; Den Haag 29-7-1940) Naar aanleiding van Uw schrijven dd 24 Juli 1940 No. 2506 verzoek ik U mij te berichten voor welk onderdeel en door wien bedoelde vordering is geschied. De Generaal-majoor, Hoofd van het Regelingsbureau.

- (Dordrecht 5-8-1940) AAN Generaal-majoor, Hoofd van het Regelingsbureau, Raamstraat 22.
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven hebben wij de eer U te berichten, dat ingevolge door den Burgemeester verstrekte opdracht, de vrachtauto van W.G.J. van Steenoven door den Commissaris van Politie is gerequireerd ten behoeve van de melkaanvoer naar de hospitalen. DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT. (K.J. Poll, Bleeker)

- (Geneeskundige Dienst, Raamweg 22; Den Haag 8-8-1940) Naar aanleiding van Uw schrijven dd 24 Juli 1940 no 2506 en d.d. 5 Augustus 1940 No. 2644 deel ik U mede, dat de onderwerpelijke aangelegenheid door mij ter verdere behandeling is aangeboden aan het Hoofd van het Regelingsbureau van het Departement van Defensie, met vezoek op de betaling orde te doen stellen. De Generaal-majoor, Hoofd van het Regelingsbureau.

- (Dienst Sociale Zaken; Dordrecht 13-8-1940) Onder terugzending van het bij Uw apostille No. 2319 d.d. 24 Juli 1940 teogezonden schrijven van den heer A.J. van der Ree alhier woonachtig aan de Kuipershaven 36, deel ik U het navolgende mede.
Van der Ree heeft een haringinleggerij en vishandel. Ten behoeve van het bedrijf heeft hij zich in September 1939 een nieuwe vrachtwagen aangescahft ter waarde van ca f 24 à f 2500. Hij had deze wagen in huurkoop van de Ford Motor Co, door bemiddeling van den Official Ford Dealer de Jong Geldelozepad. Maandelijks moet hij f 90,42 aan den Heer de Jong betalen. In Mei j.. werd deze auto door de Duitsche Autoriteiten in beslag genomen en aan v.d. Ree werd een verkalring van de inbeslagneming afgegeven. In deze verklaring wordt echter geen bedrag genoemd, waarvoor de wagen was overgenomen. Tot en met Mei j.l. heeft betrokkene aan zijn maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen. Na dien echter niet meer, daar de zaken thans minder goed gaan en omdat hij met 2 gehuwde zoons werkt, die wekelijks hun loon moeten hebben. Dd. 8 Juli 1940 heeft de heer de Jong door tussenkomst van Mr. Burger doen weten, dat afgezien van het huurkoopsysteem waardoor de wagen in feite het eigendom is van de Ford Motor Co, het risico op hemzelf blijft drukken en hij derhalve tot betaling verplicht is. Hij werd dan ook gesommeerd om 8 dagen na dagtekening van het schrijven van den advocaat tot betaling over te gaan. Mocht hij hieraan niet voldoen, dan zou hij aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten, schaden en interesten, welke uit de wanprestatie zouden voortvloeien. De financiële toestand van betrokkene is volgens zijn verklaring van dien aard dat hij momenteel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij heeft ca f 30 te vorderen; een saldo te goed bij de Incasso Bank groot ca f 40 en een saldo te goed bij de Giro groot f 30. Aan lopende zakenschulden moet hij ca f 700 betalen. Het saldo kasgeld was ook miniem. Betrokkene verzoekt in verband hiermede om spoedig een voorschot ad f 1250 te mogen ontvangen voor de opgevorderde wagen. Hij zal hierdoor in de gelegenheid komen, om aan zijn verplichtingen te voldoen en om tevens een 2e hands vrachtwagen te kopen, welke hij zeer goed in zijn bedrijf kan gebruiken.
Het verdient m.i. wel aanbeveling ombetrokkene op de door hem voorgestelde wijze te helpen. De door betrokkene gegeven inlichtingen bleken na onderzoek ten kantore van de Ford Motor Co juist te zijn. Men zal de zaak even ophouden totdat v.d. Ree antwoord zal hebben ontvangen of hijal dan niet aan een voorschot zal wordne geholpen. Mocht hij geen voorschot ontvangen dan zullen door Mr. Burger ongetwijfeld verdere maatregelen worden getriffen. De Direkteur.

- (Dordrecht 22-8-1940) AAN A.J. v.d. Ree, Kuipershaven 36
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven deelen wij U mede, dat wij, aangezien de gevorderde auto nog niet Uw eigendom was en er geen onderpand aanwezig is, bezwaar moeten maken U een voorschot te verleenen voor de afbetaling van bedoelde auto en de aanschaffing van een tweedehandsch vrachtwagen. Wij hebben derhalve op uw verzek afwijzend beschikt.
DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT. (K.J.Poll, Bleeker)

- (Rijksverkeersinspectie, Rotterdam 30 augustus 1940)
ONDERWERP Vordering in Juli van Major [Stephan?] Rittau
Naar aanleiding van bovenvermeld onderwerp verzoek ik U beleefd mij te willen opgeven, hoeveel vrachtauto's ter vordering aanwezig waren. De Rijksinspecteur van het Verkeer voor Zuid-Holland. 

- (Dordrecht 3-9-1940) AAN Rijksinspecteur van het Verkeer voor Zuid-Holland, Goederenvervoer, te Rotterdam, Pieter de Hoochweg 108.
Onder terugzending van het schrijven van den Heer Rijksinspecteur van het Verkeer voor Zuid-Holland, Goederenvervoer, te Rotterdam, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 2 dezer, nr. 2850, heb ik de eer uEdelAchtbare het volgend ontwerp-antwoord aan te beiden: Naar aanleiding van Uw schrijven van 30 Augustus j.l.,  heb ik de eer U te berichten, dat op de door U bedoelde, op 16 Julij j.l. gehouden vordering van motorrijtuigen, 17 vrachtmotorrijtuigen aanwezg waren.
DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- (Dordrecht 5-9-1940) AAN Rijksinspecteur van het Verkeer voor Zuid-Holland, Goederenvervoer, te Rotterdam, Pieter de Hoochweg 108.
ONDERWERP Vordering in Juli van Majoor Rittau.
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat op de door U bedoelde, op 16 Julij j.l. gehouden vordering van motorrijtuigen, 17 vrachtmotorrijtuigen aanwezg waren.
DE BURGEMEESTER van DORDRECHT. (Bleeker)

- (Dep. van Binnenl. Zaken; Den Haag 11-9-1940) Ik heb de eer U mede te deelen, dat van de zijde van den General-Bevolmägtigter für das Kraftfahrwesen-Beauftragter für die Niederlande, Vossiusstraat 55, Amsterdam het voornemen is geuit in de komende dagen na te gaan, welke transportauto's, welke tot dusver nog niet tot het verkeer zijn toegelaten, alsnog van Duitsche zijde voor militaire doeleinden kunnen worden gekocht.
De vaststelling hiervan zal geschieden aan de hand van een in Juli door den Inspecteur-Generaal voor het verkeer opgestelde lijst, welke in uittreksel door de hiervoven genoemde instantie aan U zal worden toegezonden. Ik moge ter zake de medewerking der gemeentepolitie inroepen om na te gaan of de gegevens, in de lijst vermeld, nog juist zijn en om de auto's, hangende de beslissing over den verkoop, ter beschikking te houden. Alle verdere bijzonderheden noodig voor de uitvoering hiervan, zullen U binnenkort door tusschenkomst van de Duitsche instantie bereiken. Ik zal het zeer op prijstellen, indien U wilt bevorderen, dat de te vragen medewerking op de meest vlotte wijze wordt verleend. DE SECRETARIS-GENERAAL.

(Der Reichsmarchall der Grosdeutschen Reich, Vossiusstraat 55; Amsterdam 7-10-1940) Ik verwijs hiermede naar het rondschrijven van het Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 11 Sept. 1940 BB en zend U hierbij de lijst van houders van vrachtwagens, woonachtig in Uw gemeente, welke lijst is samengesteld door de Rijksverkeersinspectie.
Beleefd verzoek ik U aan de hand van deze lijst ter plaatse te laten vaststellen, of het motorvoertuig nog aanwezig is. Voor elken eigenaar ontvangt U een vragenlijst, die in korte tusschenpoozen aan mij ingezonden moet worden, m.a.w. niet met de inzending te laten wachten, totdat de laatste klaar is.
Voor zoover de motorvoertuigen aanwezig zijn, verzoek ik U op deze beslag te laten leggen aan de hand van bijgaande verkalring. Deze verklaring moet door den Ambtenaar worden ingevuld, wat betreft naam van den eigenaar, woonplaats, motornummer van het voertuig enz, en een afschrift moet aan den houder worden overhandigd. Ik betuig U bij voorbaat mijn beleefden dank voor Uw medewerking. Hoogachtend.
+
LISTE DER LASTKRAFTWAGEN
1. N.V. Dordr. melkinr., Kromhout 35 (-)
2. L.A. Dauphin, Gelderloozepad 120 (HZ-6973)
3. N.Th. Dauphin, Dubbeldamscheweg 9 (H-59806)
4. J. Courtial, Boogjes 25 (HZ-23132)
5. H. Dauphin, Moorenhof 142, woonwagen (H-70670)
6. F.Th. Dauphin, Sportpark Reeweg (N-36796)
7. H. Boonstra, Dubbeldamscheweg 7 (H-90610)
8. H. Boonstra, Dubbeldamscheweg 7 (-)
9. J.D. Nol, Vriessestraat 128 (HZ-59466)
10. N.V. Steenkolenhandel v/h P. Looman & Zoon, Noorderstraat 15-7 (HZ-6200)
11. N.V. Steenkolenhandel v/h P. Looman & Zoon, Noorderstraat 15-7 (H-44345)
12. A. Teutenberg, Boogjes (H-76573)
13. N.V. v/h van Twist, Varkensmarkt 4 (H-50584)
14. M. Westenberg, Boogjes 25 (H-64506)
15. J.C. Westenberg, Boogjes 25 (HZ-64693)
16. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a [Gravensandeweg ] (H-60746)
17. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (HZ-15211)
18. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (H-66358)
19. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (H-79373)
20. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (H-30878)
21. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (HZ-30879)
22. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (HZ-63529)
23. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (HZ-63528)
24. A.B. Wolst, 's-Gravendeelschedijk 35a (HZ-64362)
25. N.V. Ver. Dist. H.C. Weijers, Korte Breestraat 1 (H-86472)
26. N.V. Ver. Dist. H.C. Weijers, Korte Breestraat 1 (H-71517)
27. M. van Zanten's Dist. Lik, Stok. & Wijnhandel, N.V. Wijnstraat 85 (H-83303)
28. Leger des Heils, Kromhout 102 (HZ-38428)
29. N.V. Gebr. Linders, Raamstraat 1 (H-77501)
30. H. Verzijl, Vriesestraat 100 (HZ-33323)
31. N.V. Vroom & Dreesman, Voorstraat 214 (HZ-46168)
32. N.V. Victoria, Lage Bakstraat 7 (H-79568)
33. D.B. Kooiman, Toulonschelaan 2 (H-25255)
34. M. Faasse, Vossiusstraat 15 (H-98863)
35. Gemeentewerken, Singel 62 (H-52032)
36. Gemeentewerken, Singel 62 (H-15804)
37. Gemeentewerken, Singel 62 (HZ-22686)
38. Gemeentewerken, Singel 62 (H-77607)
39. Gemeentewerken, Singel 62 (H-79292)
40. Gemeentewerken, Singel 62 (H-79293)
41. Gemeentewerken, Singel 62 (H-99943)
42. Gemeentewerken, Singel 62 (H-52031)
43. P. v.d. Griensven, Moorenhof 142 (H-52248)
44. P. v.d. Griensven, Moorenhof 142 (H-97233)
45. J. van Herwijnen, Sluisweg 12 (HZ-11969)
46. J. v.d. Laan, Reinvisch Feithstraat (H-75868)
47. J. Lindemans, Boogjes 25 (HZ-64672)
48. Mij. ter vervaardiging van gasmeters, Lijnbaan (HZ-64917)

- (Dordrecht 16 oktober 1940) Onder terugzending van het schrijven van den heer Reichsmarschall des Groszdeutschen Reichs, Generalbevollmächtigter für das Kraftfahrwesen, Beauftragter für die Niederlande, kantoor houdende Vossiusstraat 55 te Amsterdam, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 9 dezer, nr. 3367, heb ik de eer UEdelachtbare hiernevens te doen toekomen de ingevulde formulieren betreffende vrachtmotorrijtuigen. Aangezien er één formulier te weinig was, zijn op één der formulieren twee motorrijtuigen vermeld. Blijkens telefonische mededeeling van het Departement van Waterstaat kunnen de Verklaringen van Beslagname voorloopig ten Raadhuize alhier bewaard worden. DE COMMISSARIS VAN POLITIE.

- (Dordrecht 24 juli 1940) AAN den heer W.G.J. van Steenoven, Floresstraat 10, DORDRECHT
Hierbij deelen wij U mede, dat wij de door U ingediende nota wegens het gebruik van Uw vrachtauto van 17 t/m 21 Mei jl. aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis ter afdoening hebben doorgezonden.
DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT. (Kunnen; Bleeker)

- (Departement van Defensie Afwikkelingsbureau) In handen gesteld van den Heer Burgemeester der gemeente Dordrecht met verzoek om, indien inmoddels nog geen betaling heeft plaats gehad, een rekening of duplicaat rekening te mogen ontvangen. Den Haag 8 Jan. 1941.

- [TELEGRAM 18-4-1941] Met oog op verhindering eventueele vordering verzoek ik omgaand telegrafisch mededeeling navolgende gegevens van alle vrachtautos bij uw luchtbeschermingsdienst hetzij in gebruik hetzij door u gevorderd stop laadvermogen in tonnen stop motornummer stop provinciaal kenteeken en nummer stop naam en adrres eigenaar stop bestemming voor den luchtbeschermingsdienst stop. Rijksinspecteur luchtbeschermingsdienst van Batenburg. [H-79292, 2 ton, motor AA2631016]
+
Bij LSD in gebruik één vrachtauto, 2 ton, motorno. AA2631016, prov.no. H-79292, eigenaar Gem. Dordt, in gebruik bij Gem. Dordt, bestemming LSAD, bij den Opruimdienst. Namens Burgem. Hoofd LSD B.G. Meyer. (18-1-1941, 6.25 uur nam.)

- BUITENGEWOON POLITIEBLAD van 30 april 1941 (nr. 21) Politiebijstand bij vordering van motorrijtuigen.

- (Departement van Justitie; 's-Gravenhage 2 Mei 1941) Volgens mededeeling van den Generalbevollmächtige für das Kraftfahrwesen zullen tusschen 5 en 10 Mei a.s. nogmaals keuringen van vrachtwagens op diverse vliegvelden plaatsvinden. het betreft hier voornamelijk auto's van personen, die aan een vroeger vorderingsbevel geen gehoor hebben gegeven. Ter uitvoering van het bepaalde in het Buitengewoon Politieblad van 30 April 1941 Nr. 21 heb ik de eer hiernevens te doen toekomen:
(1) Een MERKBLAT, waarop U aanwijzingen zult vinden hoe U aan het vorderinsgbevel te voldoen
(2) Een programma, waarop de plaatsen en tijden van keuring nauwkeurig zijn aangegeven. Ik moge hierbij opmerken, dat de auto's voorgeleid kunnen worden. Op die plaatsen, die wat betreft tijd of afstand het gemakkelijkst voor den eigenaar te bereiken zijn.
(3) Een aantal kaarten, waarop naam, adres, en autonummer genoteerd zijn. Op de achterkant kunt U invullen, welke maatregelen U getroffen hebt, opdat betrokkenen tijdig op de plaatsen van keuring aanwezig zijn. De kaarten moeten, aldus ingevuld, zoo spoedig mogelijk gestuurd worden naar het Bureau van den Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen, Vossiusstraat 55 Amsterdam.
Gaarne zal ik met het resultaat van Uw bemoeienissen op de hoogte gesteld worden. Hierbij behoeft alleen medegedeeld te worden of betrokkenen aan het vorderingsbevel hebben voldaan. Indien niet, dan zal ik gaarne vernemen, om welke redenen betrokkenen het niet deden. De waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie.
+
PROGRAMM 5 mei 1941 - 10 mei 1941
ma 5-5-1941 Schiphol, Zaandam, Gilze-Rijen, Teuge, Hilversum.
di 6-5-1941 Katwijk, Bergen aan Zee, Gilze Rijen, Teuge, Amersfoort.
wo 7-5-1941 Ypenburg / Waalhaven, De Kooy, Eindhoven, Twente, Amersfoort.
do 8-5-1941 Haamstede, Leeuwarden, Volkel, Twente, Harderwijk.
vrij 9-5-1941 Woensdrecht, Leeuwarden, Venlo, Eelde, Deelen.
za 10-5-1941 Vlissingen, -, Venlo, Norg, Deelen.

- (Dordrecht 9 mei 1941) ONDERWERP Vordering van auto's.
Naar aanleiding van de laatste alinea van bovenaangehaalde circulaire heb ik de eer U te berichten, dat later niet kan wordne medegedeeld, of de betrokkenen ana het vorderingsbevel hebben voldaan, aangezien de plaats van vordering Venlo is.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. (Bleeker)

- (Dordrecht 9 mei 1941) ONDERWERP Vordering van auto's.
Hierbij heb ik de eer U een 7-tal kaarten te doen toekomen betreffende door de Duitsche Weermacht gevorderde auto's.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. (Bleeker)
+
verklaring van beslagname
* (11-10-1941) N.V. Vroom en Dreesman, Voorstraat 214, Chevrolet gesloten bestelwagen, HZ-46168, stalling Bleekersdijk 62;
* (11-10-1941) N.V. Gebr. Linders, Raamstraat 1, Dodge bestelauto, H-77501, stalling Elfhuizen 3a;
* (14-10-1941) Leger des Heils, Kromhout 102, Chevrolet, HZ-38428, stalling Kromhout 102;
* (12-10-1941) M. van Zanten Distilleerderij, Wijnstraat 85, Chevrolet vracht open met schotte, H-83303, stalling Wijnstraat 85;
* (12-10-1941) N.V. Distilleerderijen H.C. Wijers, Korte Breestraat 1, vracht open laadbak, H-85472, stalling Merwekade 28;
* (12-10-1941) Nicolaas Theodorus Dauphin, Dubbeldamscheweg 7-9, Ford gesloten bakwagen, H-59806, stalling Dubbeldamscheweg 7-9 indien niet in Gilze Rije;
* (12-10-1941) Oege Boonstra, Dubbeldamscheweg 20r, Ford vracht open laadbak, H-90610, stalling wanneer niet in Frankrijk dan Dubbeldamscheweg 7-9;

- (Gemeente Dordrecht) De Burgemeester van Dordrecht verklaart, dat de vrachtauto H-61625, afgegeven vergunning letter B nr 2267, Chevrolet, motornr. 4689072, chassisnr 926-9, de eenige vrachtautoo is, welke de fa. J. van Andel, brandstoffenhandel, Spuwieg 41 te Dordrech, thans nog bezit. Deze vrachtauto wordt gebruikt voor het vervoeren van brandstoffen naar een uirgebreide clientele te Dordrecht, naar gemeentescholen en andere gemeentegebowuen. Dordrecht, 2 December 1941.
De BURGEMEESTER voornoemd, Bleeker.

- (Dordrecht 9 oktober 1942) Onder terugzending der bijlage, mij geworden bijUwe apostille no. 3143 dd. 6 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare heirbij te doen toekomen een lijst van motorfietsen op 7,8 en 9 dezer bij alhier gehouden controle aangetroffen. De Commissaris van Politie.

- (Dordrecht 10 oktober 1942) Anlässlich Ihres obengenannten Schreibens sende ich Ihnen anbei die gefragte Angabe der sich hier befindenden Motorräder. Der Bürgermeister von Dordrecht, Bleeker.
+
LIJST VAN MOTORFIETSEN, WELKE IN DEZE GEMEENTE Op 7, 8 EN 9 OCTOBER 1942 ZIJN AANGETROFFEN.
N.V. Dordtsche Autogarage, Geldeloozepad 72, Puch 1941 125 ccm, heeft rijvergunning;
Gem. Electr. bedrijf, Noordendijk 100, B.M.W. 1936 7 pk heeft rijvergunning;
Gem. Electr. bedrijf, Noordendijk 100, B.M.W. met zijspanwagen 1937 9 pk;
Gem. Electr. bedrijf, Noordendijk 100, B.M.W. met zijspanwagen 1937 9 pk;
Gem. Electr. bedrijf, Noordendijk 100, B.M.W. met zijspanwagen 1937 9 pk;
Gem. Electr. bedrijf, Noordendijk 100, Fr. Bonnet 1938 125 ccm
E.E. Meursing, Joh. de Wittstraat 39, Puch 1941, 125 ccm
K. Fuite, Joh. de Wittstraat 33, D.K.W. 1939, 98 ccm.
T. van Weering, Tolbrug 5, D.K.W. 1939, 98 ccm
D.J. van Bruggen, Nieuwe Haven 27, D.K.W. 1940, 98 ccm;
H.C. Sauër, Krispijnscheweg 199, D.K.W. 1939 350 ccm;
C. Romijn, Singel 156, ... 1941 125 ccm;
P. Stelling, Buitenwalevest 12, Harley Davidson 1929, 500 ccm;
J. Rackwits, Elfhuizen 14, B.M.W. 1935, 350 ccm, geen vergunning;
J. Rackwits, Elfhuizen 14, B.M.W. 1930 80 ccm, onberijdbaar;
J. Vos, Steegoversloot 32, D.K.W. 1941 98 ccm, onberijdbaar;
J. Vos, Steegoversloot 32, D.K.W. 1941 (carrier zonder banden) 175 ccm;
J. Vos, Steegoversloot 32, Terrot 1932, 350 ccm, berijdbaar;
J. Vos, Steegoversloot 32, Bycaune 1941, 80 ccm, berijdbaar;
J.C. Rackwits, Dubbeldamscheweg 59, D.K.W. 1935, 98 ccm
Joh. Kelfkens, deze vertoeft in het buitenland en heeft hier geen vast adres, Royal Enfield 1933, 175 ccm;
Joh. Kelfkens, deze vertoeft in het buitenland en heeft hier geen vast adres, T.W.N. 1935 175 ccm;
Joh. Kelfkens, deze vertoeft in het buitenland en heeft hier geen vast adres, Sparta 1936 125 ccm;
Joh. Kelfkens, deze vertoeft in het buitenland en heeft hier geen vast adres, Lady 1931, 175 ccm;
(deze laatste vier motoren staan in het pand Elfhuizen 14)
A. Raams, Elfhuizen 20, D.K.W. 1935 98 ccm onberijdbaar
H.A. Dam, Riouwstraat 118, ..less 1935, 350 ccm;
(deze motor staat in het pand Elfhuizen 20)
H. Vermeij, Visschersdijk-Dubbeldam, Norton 1935, 500 ccm;
(deze motor staat in het pand Elfhuizen 20)
A. Raams, Elfhuizen 20, Puch, 1941, 125 ccm;
J. in 't Veld, Rechte Zandweg-Dubbeldam, Rudge 1936. 350 ccm
(deze motor staat in het pand Elfhuizen 20)
K. Fuite, Joh. de Wittstraat 33, Simplex 1938, 100 ccm
(deze motor staat bij J. Veth, Toulonschelaan 80)
J. Veth, Toulonschelaan 80, Rudge 1932, 250 ccm
J. Veth, Toulonschelaan 80, Harley Davidson, 1931, 1200 ccm
J. van Heeren, IJsselstraat 24, D.K.W. (motorcarrier) 1940, 250 ccm (geen banden);
B.G.J.M. Verbeeten, Johan de Wittstraat 21, D.K.W. 1941, 98 ccm, vergunning om te rijden;
A. Raams, Elfhuizen 20, Harley Davidson, 1932, 1200 ccm, berijdbaar
De motorrijwielen staan alle op de aangegeven adressen van de eigenaren. Indien dit niet het geval is, is dit apart vermeld. De motorrijwielen hebben alle banden. Indien dit niet het geval is, is dit apart vermeld. 

- (Gorinchem 3-10-1942) Bei stattgefundenen Kontrollen ist festgestellt werden, das sich in den Gemeinden noch Motorräder befinden. Die Gemeinden melden bis zum 10.10.1942 schriftlich:
1) Die Anzehl der vorhandenen Motorräder unter Angabe der marke, Hubraum, ob bereift oder unbereift, mit oder ohne Beiwagen, Besitzer (genaue Adresse) und wo das Motorrad steht.
2) Eine Abschrift der Liste der bereits gemeldeten Motorräder
Ich mache die Herren Bürgermeister für die richtigen Angaben persönlich verantwortlich.

- (O.U. den 29-7-1943) Betr.: Alarmierung der Fahrzeughalter von sichergestellten Kfz
Die im Schreiben der o.a. Dienststelle vom 13.2.1943 u.a. aufgeführten Kfz.:
Fahrzeughalter - Kfz.-Kennzeichen
v.d. Wees & Co, Dordrecht, Boomkade 13 (H-32825)
Klenzenaar u. int Veld, Dordrecht, Martesgad 3 (HZ-65598) [Kluizenaar, Maartensgat]
Gemeentewerken, Dordrecht, Singel 62 (H-52031)
sind von der Dienststelle L 36431 nicht mehr sichergestellt und zu streichen. Dagegen ist im Bedarfsfall der Kraftfahrzeugbesitzer
H. Vlasblom, Dordrecht, Floresstraat 36 (H-52030)
zu veranlassen, unverzüglich der Ablieferungspflicht zu genügen.
I.A. Techn. Inspektor (K.)
--> Na te vragen of de auto auto H. Langeweg (H83497) ook nog onder de sichergestellten Kraftfahrzeuge behoort.

- (N.V. Dordtsche Manufacturenahndel VROOM & DREESMANN, Voorstraat 216-228, Dordrecht 26 Mei 1945) Ondergeteekende geeft met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij aan den Militair Commissaris Majoor J.H. Houtzager een schrijven heeft gericht en nemen de vrijheid U hierbij een copie te overhandigen, daar zij meent, dat de M.C. in deze wel met U overleg zal plegen. Gaarne rekenen wij dan ook op Uwe medewerking.
Met de meeste hoogachting verblijven wij, N.V. Dordtsche Manufacturenahndel VROOM & DREESMANN. (B.F.G. Berentzen)

- (N.V. Dordtsche Manufacturenahndel VROOM & DREESMANN, Voorstraat 216-228, Dordrecht 26 Mei 1945) In verbadn met eventueele voorbereidingen der heropening van ons pand, nemen wij de vrijheid U op de hoogte te stellen met de stand van zaken en onze plannen voor de naaste toekomst. Tevens doen wij beroep op Uw medewerking inzake het hieronder nader omschreven verzoek.
Op 1 Mei 1943, nu ruim twee jaar geleden, werd ons bedrijf door de Duitsche Overheid gesloten. Vanzelfsprekend hebben wij geen moeite gespaard om te trachten dit voor ons en de gemeenschap zoo catastrophale besluit te doen intrekken. Ook van den Edelachtbaren Heer Burgemeester BLEEKER, den voorzitter der Kamer van Koophandel o.a., hebben wij veel medewerking ondervonden.
Het mocht echter niet baten. Meerdere malen had ondergeteekende een onderhoud met de utivoerende instantie in deze, en moest op zijn vraag naar het motief tot antwoord hooren "Nur für die Optiek".
Zij wilden namelijk een beduidend aantal kleinere zaken sluiten en een groot bedrijf tot voorbeeld stellen. Verdere bijzonderheden hierover zullen wij U besparen. Voor de bevolking van dit rayon beteekende dat minder goederen op textielpunten en vergunningen, zooals kleeding, woninginrichting enz, daar de ons toekomende belangrijke quotums daarmede vervielen; ook levensmiddelen werden door ons verkocht.
Om de grootte van het bedrijf te demonstreeren, kunnen wij U het beste mededeelen, dat de grondoppervlakte 3500 M2 en de verkoop-vloeroppervlakte meer dan 5000 M2 bedraagt. Het personeel varieerde van 200 tot 250 leden.
Jaarlijks werden er ongeveer twee milioen klanten bediend. Ofschoon wij er naar verlangen en er ook hard aan werken om de deuren weer voor het publiek te openen, hebben wij dat in tegenstelling met voorheen, niet meer alleen in de hand. Wij behoeven nu zeer dringend de medewerking der overheid, die ons inziens alles in het werk zal stellen om te helpen het bedrijfsleven spoedig op gang te brengen.
Wij beschikken nog over een kleine voorraad om het bedrijf te openen, waardoor er onmiddellijk werk is voor circa honderd personen. Het is echter van vitaal belang dat wij ons dan terstond weer kunnen herbevoorraden, hetgeen voor verschillende artikelen spoedig mogelijk is, anders zijn wij met korten tijd weer op het doode punt terug, met de daaraan verbonden werkeloosheid.
Ondergeteekende wil met zijn staf van inkoopers onmiddellijk het contact herstellen met de talrijke fabrikanten en leveranciers om ervoor te zorgen, dat Dordrecht zijn deel krijgt van de gefabriceerde en geimporteerde artikelen.
Daarvoor zijn auto's noodig. Van onze vracht- en perosnenwagens hebben wij slechts twee vrachtwagens behouden, waarvan er nu weer een is gevorderd. Indien wij zeer bescheiden zijn, zouden wij gaarne in de gelegenheid worden gesteld twee in goeden staat verkeerende personenwagens te kunnen koopen. Tevens zouden wij U willen vragen ons de beschikking te willen geven over onze twee resteerende vrachtwagens, om daarmede de gekochte geoederen te halen.
Dit is o.i. de eenige weg om de Dordtsche bevolking weer spoedig van het hoogst noodige te voorzien. Gaarne zijn wij bereid dit schrijven in een persoonlijk onderhoud nog verder toe te lichten. Vertrouwende, dat U ons verzoek in overweging wilt nemen, verblijven wij in afwachting van Uw antwoord. Met de meeste hoogachting, VROOM & DREESMANN N.V.

- (Dordrecht 27-8-1945)
ONDERWERP personenauto L.A. Hagers.
AAN den Heer Mr. J.S. Hoek te Rotterdam
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat dezerzijds reeds herhaalde pogingen in het werk zin gesteld om te bevorderen, dat aan den heer Hagers een personenauto ter beschikking zou worden gesteld, ter vervanging van den wagen welke hij aan de brandweer alhier heeft afgestaan. Deze pogingen hebben echter tot op heden nog geen gunstig resultaat opgeleverd. De heer Hagers zou zich in verbinding kunnen stellen met het Regeerings Directoraat Motorvoertuigen, Kallandstraat 25.
Misschien is dit bureau, bij het vernemen van de juiste toedracht der zaak, genegen een auto voor hem vrij te maken.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. (Bleeker)

     - - - 

- [Notulen B en W 24 juni 1940] Gewenscht geacht der gelegenheid tot terugbezorgen van goederen, welke iemand onder zich heeft, zonder dat zij hem toebehooren, (in verband met de verwarring tijdens de oorlogsdagen) open te stellen bij Politiebureau.
Bij achterhouding der goederen na kennisneming der publicatie zal kwade trouw moeten worden aangenomen. 
Besluit: Ontwerp-publicatie met Off. v. Justitie bespreken.

- [ingekomen 29 juni 1940] De Burgemeester van Dordrecht maakt bekend, dat een ieder, die na 10 Mei jl. op eenigerlei wijze goederen in zijn bezit heeft gekregen, welke zijn eigendom niet zijn (b.v. in ontvangst genomen van een Duitsch of Nederlandsch militair, onbeheerd aangetroffen langs den weg of in een verlaten huis, medegenomen uit een pand dat vernield was of door brand dreigde vernield te worden enz) VERPLICHT is zulks goederen ten spoedigste, in elk geval voor 7 Juli a.s. te deponeeren aan (in te leveren op) het hoofdbureau van politie, onder opgave wanneer en waar men in het bezit van die goederen is gekomen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat na 7 Juli a.s. tegen een ieder, die in het bezit wordt aangetroffen van goederen, welke zijn eigendom niet zijn en waarvan hij niet kan bewijzen gerechtigd te zijn tot het gebruik daarvan, door de politie procesverbaal terzake van diefstal of heling zal worden opgemaakt. Personen, tegen wie bereids proces-verbaal is opgemaakt en een strafvervolging wordt ingesteld, kunnen uiteraard geen beroep op deze bekendmaking doen. [Dordrecht 1 Juli '40]

- (Dordrecht 26-6-1940) Waar vermoed wordt, dat nog vele voorwerpen door ingezetenen worden achter gehouden, acht ik gewenscht de plaatsing eener bekendmaking in de dagbladen van den volgenden inhoud:
"De Burgermeester van Dordrecht, er van kennisdragende, dat door de verwarring der oorlogsdagen verschillende ingezetenen op eenigerlei wijze goederen onder hunne berusting hebben gekregen, waarop zij geen recht van eigendom of bezit kunnen doen gelden, geeft aan deze personen in overweging deze goederen in te leveren bij het Bureau van Politie.
Aan deze inlevering, waarvoor gelegenheid wordt gegeven tot 6 Juli a.s., zullen voor betrokkenen geen onaangename gevolgen zijn verbonden. Mochten dergelijke geoderen na genoemden datum in het bezit van ingezetenen worden aangetroffen, dan moet kwade trouw worden aangenomen."
Aangenaam zal het mij zij van U te vernemen, of het plaatsen van een dergelijke publicatie Uwe instemming zou kunnen wegdragen. Voor medewerking van eventueele opmerkingen Uwerzijds ten aanzien van de redactie der ebkendmaking houd ik mij aanbevolen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. (Bleeker)

- (Parket van Officier van Justitie te Dordrecht, 27 Juni 1940) In antwoord op Uw schrijven van 26 dezer, No. 2038, heb ik eer UEdelAchtbare mede te deelen, dat eene publicatie als door U bedoeld mijne instemming wel kan wegdragen. Het wil mij echter voorkomen, dat bij de door U gekozen redactie de verplichting om de goederen uit te leveren, niet voldoende naar voren komt. Ik moge U dan ook in overweging geven de redactie te wijzigen overeenkomstig het hierbij gaand model, hetwelk door mij is opgemaakt aan de hand van elders gedane publicaties en warin de plicht van degenen, die onrechtmatig goederen onder zich hebben om die goederen terug te brengen, meer tot uitdrukking is gebracht. In ieder geval zal de mededeeling aan het slot van het model geplaatst mede dienen te worden gedaan. Officier van Justitie.

- De Burgemeester van Dordrecht maakt bekend, dat een ieder, die na 10 Mei j.l. op eenigerlei wijze goederen in zijn bezit heeft gekregen, welke zijn eigendom niet zijn (b.v. in ontvangst genomen van een Duitsch of Nederlandsch militair, onbeheerd aangetroffen langs den weg of in een verlaten huis, medegenomen uit een pand dat vernield was of door brand dreigde vernield te worden enz) VERPLICHT is zulks goederen ten spoedigste, in elk geval voor 7 Juli a.s. in te leveren op het hoofdbureau van politie, onder opgave wanneer en waar men in het bezit van die goederen is gekomen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat na 7 Juli a.s. tegen een ieder, die in het bezit wordt aangetroffen van goederen, welke zijn eigendom niet zijn en waarvan hij niet kan bewijzen gerechtigd te zijn tot het gebruik daarvan, door de politie procesverbaal terzake van diefstal of heling zal worden opgemaakt. Personen, tegen wie bereids proces-verbaal is opgemaakt en een strafvervolging wordt ingesteld, kunnen uiteraard geen beroep op deze bekendmaking doen. Dordrecht 1 Juli 1940.

- (kabinet van den commissaris van de provincie; 's-Gravenhage 12 december 1940) De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken, zond mij een rondschrijven van zijn ambtgenoot van Justitie toe d.d. 30 november j.l., Directoraat-Generaal van Politie, Afdeeling Algemeene Dienst B, No. 2011, van den volgenden inhoud:
  Der Befehlshaber der Ordningspolizei
  Den Haag 18 November 1940
  Betreffende: controle op de wielrijders.
Ten gevolge op minn bevel Ia/K 5100/14.11 van 15 November 1940, gelast ik nog het volgende: In den laatsten tijd vertoonen zich in het verkeer zeer vele rijwielen, die zonder twijfel afkomstig zijn uit de voorraden van de voormalige Nederlandsche weermacht en mitsdien als krijgsbuit moeten worden aangemerkt, voor zoover zij niet op regelmatige wijzen van de Duitsche weermacht zijn verkregen, dan wel den Opbouwdienst toebehooren.
Om dergelijke rijwielen te achterhalen, moet de controle op de burgerwielrijders zich mede uitstrekken over rijwielen, welke in de legerkleur zijn geschilderd en aan het frame een wit, rood-wit, blauw of roodiwit-blauw kenteeken dragen.
Voor zoover de gebruikers dier rijwielen het verkrijgen van een Duitsche instantie of hun dienstverband bij den Opbouwdienst niet geloofwaardig bewijzen kunnen, moeten die rijwielen, met inachtname van het gestelde onder 26 van mijn vorenvermeld bevel, in beslag worden genomen. De rijwielen moeten naar de betaljons worden opgezonden, welke op 2.12.1940 het aantal in beslaggenomen rijwielen melden.
  Der Chef des Stabes, I.V. gez. Stüber, major der Schutzpolizei.
Ik heb de eer U met het vorenstaande in kennis te stellen, met verzoek de onder U gestelde politieorganen terzake instructies te geven. De Minister van Staat, Commissaris van de provincie Zuid-Holland.

- (Gemeente KERKWERVE, 14 Januari 1941) In antwoord op uw schrijven van 12 December l.l. No. 4634 betreffende een vermist motorrijwiel, moge ik U verzoeken bijgaand schrijven te willen doen doorzenden aan het Departement van Justitie met de aanduiding "Algemeen Politieblad". Het verzoek om palatsing in het Politieblad meende ik beter te kunnen inzenden via U, omdat bij eventueel misdrijf verzocht wordt voorgeleiding voor U. Aangezien de militair aan wie het motorrijwiel toebehoort in de Meidagen ernstig gewond is zou het mij aangenaam zijn indien door middel van een advertentie in het Politieblad resultaat zou mogen worden geboekt.
De Burgemeester van KERKWERVE.

- (Politie Rotterdam, 29 Januari 1941) Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven heb ik de eer UEdelAchtbare te berichten, dat de Commissaris van Politie te Dordrecht ingevolge de bekendmaking in het Algemeen Politieblad van 13 Juni 1940, blz. 453, het verzoek betreffende de opsporing van het motorrijtuig UNION, kenteeken K 15792, reeds had ingezonden aan de Centrale ter Bestrijding van Autodiefstallen te Rotterdam.
Dezerzijds is dit moterrijwiel geplaatst op lijst No. 2/1940 welke wordt opgenomen in deel F in het eerstverschijnend nummer van het Algemeen Politieblad. De Commissaris van Politie van den Justitie Dienst.

- (Dordrecht 23 januari 1941)
AAN Secretaris-Generaal van de Departemen van Justitie te 's-Gravenhage.
ONDERWERP Advertentie voor Algemeen Politieblad.
Ik heb de eer U hierbij, op verzoek van den burgemeester van Kerkwerve, te doen toekomen een schrijven van genoemden burgemeester dd. 9 Januari 1941, van den inhoud waarvan ook door de Dordtsche polite goed nota genomen is.
DE BURGEMEESTER VAN DORDRECHT.

- (KERKWERVE, 9 Januari 1941) Ik heb de eer U beleefd te verzoeken onderstaande in het Algemeen Politieblad te willen doen opnemen. Gedurende de oorlogsdagen in Mei 1940 werd een in de Benthien Kazerne te Dordrecht gestald motorrijwiel vermist. Bedoeld motorrijwiel was particulier eigendom van een in voormelde kazerne gelegerde en te kerkwerve woonachtige dienstplichtige.
Signalement van het vermiste motorrijwiel is als volgt : merk UNION, benzinetank chroom nikkel, zwart boven Union, merk met rood, koplamp zilver, uitlaat 2 stuks, duo met stelveer (zweefduo), motorno. AAA14355, frameno. 170897, provinciaal letter en no. K-15792.
De Burgemeester van Kerkwerve verzoekt bericht bij aantreffen van bedoeld motorrijwiel alsmede opgave waar het zich bevindt of, indien misdrijf blijkt inbeslagneming van het motorrijwiel en aanhouding en boorgeleiding van den dader(s) voor den C.v.P. te Dordrecht.
De Burgemeester van KERKWERVE.

- (Dordrecht 20-1-1941) Ik heb de eer U Edelachtbare overeenkomstig het vermelde in het Algemeen Politieblad van 13 Juni 1940 no 23 deel A, hierby alsnog te doen toekomen een lyst betreffende een hier ter stede gedurende de oorlogsdagen verdwenen 2-wielig motorrijwiel. DE COMMISSARIS VAN POLITIE.
+
zonder zijspan, UNION, K-15792, AAA14355, 170897, chroom nikkel, (koplamp) zilver, (uitlaat) 2 stuks, met stelveer (zweefduo), (merk) rood. Eigenaar: G. v.d. HOEK, te Kerkwerve
Bedoeld motorrijtuig wordt sinds de oorlogsdagen door v.d. Hoek uit de Benthien-kazerne te Dordrecht vermist.

---

- (Kooijman's Brandstoffenhandel, detail en groothandel in steenkolen, gevestigd 1805, Dordrecht 23 Mei 1945)
Zoals U weet waren wij verplicht opgave te doen van de in ons bezit zijnde vaartuigen, paarden en wagens, waaraan wij op 14 mei voldaan hebben. Daar wij sedert maanden reeds geen brandstoffen hebben, ligt ons eigen ebdrijf eigenlijk geheel stil. Niettemin houden wij ons personeel en materieel zo veel mogelijk gaande met ander werk, zoals voor de Massavoeding en de Gemeente (rijden).
Wij zouden ook gaarne voor onze vaartuigen werk hebben die anders de kolen uit schepen overladen. Wij hebben 3 zolderschuiten geheel in orde, met schotten voorzien, van 105-65-60 ton, terwijl wij nog drie open tjalken hebben van ca 134 0 80 80 ton. Wij zouden deze vaartuigen kunnen verhuren, wanneer ze voor de voedselvoorziening kunnen dienen, zolang er geen kolen aangevoerd worden.
Op onze laatste tjalk KOOIJMAN 6 is in October '44 door de Duitsche Weermacht beslag gelegd. Voortdurend heeft deze schuit voor de stad kolen gevaren, maar de laatste zes weken is het scheepje uit ons gezicht verdwenen. Wij hebben naar Gemeentebesturen en havendiensten van Rotterdam - Haag - Amsterdam en omliggende gemeenten geschreven, maar de tjalk is nog steeds niet terug.
Zoudt U ons kunnen inlichten hoe wij deze schuit, die stellig in de provincies Zuid-of Noord-Holland moet zijn, terug kunnen krijgen.
Ze hebben ook nog een jong-groot werkpaard, 4 jaar van ons met tuig - dek enz van de straat gestolen. Nooit hebben wij enige vergoeding daarvoor ontvangen. Gaarne zien wij over een en ander Uw antwoord tegemoet en tekenen,
Hoogachtend, Kooijman's Brandstoffenhandel. (get.) D. Kooijman.

- (Kooijman's Brandstoffenhandel, detail en groothandel in steenkolen, gevestigd 1805, Dordrecht 30 Mei 1945)
De duitsche bezetting heeft van ons opgevorderd een tjalk groot ca 80 ton in October 1944 en een jong, zwaar paard van ca 4 jaar in September 1944.
Van beide hebben wij Bescheinigung ontvangen. Het paard, gezadeld met deken, zweep en wagen stalen zij eenvoudig van de straat, door het personeel te commanderen alles in den steek te laten.
Den wagen hebben wij in gebreken teoestand langs den straatweg terug gevonden, weg laten slepen en laten repareren. Van beide gevallen hebben wij het Vorderings-bureau in kennis gesteld en de hulp daarvan ingeroepen voor het terigverkrijgen van ons paard of eigenlijk paarden, want voordien hebben de Duitsers nog beslag gelegd op twee paarden van 4 en 6 jaar, waar tegenover wij indertijd slechts een oud paard tot hogen prijs konden kopen, dat enige maanden geleden gestorven is.
Dit verlies is dus ook een gevolg van de opvordering onzer beste paarden. Hoe dan ook, het Vorderings-bureau heeft ons nu verwezen naar de militaire autoriteiten te Zwijndrecht of H.I.A., waar de door hen van de Duitsers in beslag genomen paarden lopen.
Wij hebben ons tot hen gewend met het verzoek ons een ander of andere paarden voor de verloren gegane te vergoeden, waarbij wij het verloop daarvan evenals hierboven hebben uiteengezet.
Wat nu onze tjalk betreft, deze heeft tot voor ca ene week of zeven altijd in de buurt van Dordrecht gevaren, maar den allerlaatsten tijd voor de aftocht der Duitsers hebben wij de schuit niet meer gezien. Wij hebben naar d eomliggende gemeentebesturen en ook naar de Havendiensten van Rotterdam, de Haag en Amsterdam geschreven, om opspring. Tot nu toe ontvingen wij nog geen bericht van alle palatsen terug.
Zoudt U ons willen inlichten hoe wij moeten traachten onze tjalk "KOOIJMAN 6", welke naam en cijfer er met grote witte letters opgeschilderd staan, voor op en achter van het schip, terug te krijgen. Indien alles zonder resultaat zou blijven, moeten wij dan de Nederl. regering om opsporing verzoeken. Garne Uw antwoord hierop tegemoetziend, tekenen wij.
Hoogachtend, Kooijman's Brandstoffenhandel. (get.) D. Kooijman.

- (Havendienst en Veerbedrijf, Dordrecht 4 Juni 1945)
Onder terugzending van de mij bij Apostille Nr 547 dd 25 mei 1945 en nr 968 dd 1 Juni 1945, om bericht en raad toegezonden brieven van Kooijmans's brandstoffenhandel alhier, waarin inlichtingen worden verzocht o.a. betreffende de kolentjalk 'Kooijman 6', welk vaartuig destijds door de Duitschers werd gevorderd, heb ik de eer U.E.A. te berichten, dat bedoeld vaartuig niet in de Dordtsche haven ligt.
Na de capitulatie van de Duitschers in Nederland, zijn alle vaartuigen, welke zij in hunbezit hadden, door de Ned. Rijksvaartuigendienst, resorteerende onder het Wapen Genie, in beslaggenomen, geregistreerd en gecontroleerd. Verschillende vaartuigen welke te Dordrecht in beslag zijn genomen werden na lossing van de in het schip bevindende goederen opgelegd in de pontonniershaven te Papendrecht. Kapitein De Jonge is hier te Dordrecht met deze ten uitvoerlegging belast.
Ik geef U.E.A. beleefd in overweging de Directie van Kooijman's Brandstoffenhandel te doen berichten, dat bedoeld vaartuig niet in de Dordtsche haven is aangetroffen en ze voorts aan te raden zich met een desbetreffend verzoek te wenden tot den kapitein van het Korps Pontonniers G. de Jonge, kantoor houdende Groenmarkt 17, tel. 5169. DE HAVENMEESTER.

- (Dordrecht 19 Juni 1945) AAN Kooijman's Brandstoffenhandel
ONDERWERP kolentjalk 'Kooijman 6'
Naar aanleiding van bovenaangehaalde brieven deelen wij U mede, dat het door U bedoelde vaartuig 'Kooijman 6' niet in de Dordtsche haven ligt. Wij geven U in overweging U om nadere inlichtingen te wenden tot den kapitein van het Korps Pontonniers G. de Jonge, kantoor houdende Groenmarkt 17.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht (K.J. Poll, Bleeker).

- (mr. F.W. Hofsteenge, Erasmuslaan 67; Dordrecht, 27 Juni 1945)
Het zij mij vergund een oogenblik Uw aandacht te vragen voor de volgende kwestie:
Reeds in den zomer van het jaar 1940 werd het pand Stooplaan 21, waarvan mijn vrouw mede-eigenares is, gevorderd door de Weermacht, 4 jaar later werd het ontruimd en in anasluiting daarop in September 1944 toegewezen aan den Heer H. van der Kloet, Burg. de Raadtsingel, alhier, wiens huis de bezetters noodig hadden. Toen het pand werd ontruimd werden daarin alle gordijnen achter gelaten, wat mij in de huidige omstandigheden welkom was. De Heer Luyten zeide mij, dat de gordijnen in het huis konden blijven hangen.
In April j.l. kon de Heer van der Kloet zijn eigen huis weder betrekken. Mijn verbazing was groot, toen ik bemerkte, dat hij alle gordijnen had medegenomen. Uiteraard dacht ik aan een vergissing, doch dit bleek niet het geval te zijn. De heer van der kloet had n.l. aan den toenmaligen vorderingscommissaris Blaak gevraagd of hij de gordijnen mocht medenemen, ter vervanging van de zijne, die door de Duitschers beschadigd zouden zijn en deze had hierin toegestemd.
Gezien de voorgeschiedenis vind ik deze gang van zaken te eenen male fout en willekeurig, neme ik het den heer van der Kloet kwalijk, dat hij zelfs maar op de idee gekomen is om zaken, die hij in een anders huis toevallig aantrof, mede te namen. Alles geschiedde bovendien geheel buiten  mij om. Uiteraard heb ik BLAAK om een uiteenzetting gevraagd, doch uit zijn woorden is mij tenslotte alleen duidelijk geworden, dat althans naarzijn meening, hij de bevoegdheid had om hier te beschikken.
Ik betwijfel ernstig of deze opvatting juist is, temeer gezien de mededeeling van den Heer Luyten.
Op mijn vraag of er geen hoogere instantie was, verwees hij mij vertoornd naar den Burgemeester. Uiteraard wilde ik met deze N.S.B. er niets te maken hebben , zoodat ik voorloopig wel moest berusten. Gelukkig is deze tijd nu voorbij en kan ik mij tot U wenden, met de vraag wat uwe meening is over deze zaak, die voor mij in de eerste palats uit een oogpunt van recht van belang is.
In de tweede plaats zijn ook de gordijnen zelf op het oogenblik van groot nut. Ik wil deze niet annexeeren (zij vallen wellicht onder krijgsbuit), doch ik bven gaarne genegen de waarde waarvan te vergoeden.
Wat de schade die de Heer van der Kloet door de bezetting heeft geleden, betreft, deze kan hij als bezettingsschade declareeren, het is niet juist, dat hij die ten laste van anderen tracht is verhalen. Gaarne in dezen eenig bericht van U tegemoetziende. Met de meeste hoogachting (get.) mr. F.W. Hofsteenge.

- (Dordrecht 12-7-1945) AAN den Heer mr. F.W. Hofsteenge, Erasmuslaan 67.
Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, dat de daarin genoemde zaak geen aangelegenheid voor de gemeente is. Desgewenscht kunt U deze zaak in handen van de Politie geven.
De Burgemeester van Dordrecht. (Bleeker).

---

- (Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtpost; UTRECHT 30 mei 1940) In verband met de demobilisatie van het Nederlandsche leger is het bezet houden van de opstellingsplaats door Luchtwachtpost Dordrecht niet langer noodzakelijk. Door de zorgen van den postcommandant zal het aanwezige materiaal, voorzoover dir niet aan U toebehoort, ten spoedigste worden weggehaald. De telefonische aansluiting zal worden weggenomen door bemiddeling van het Hoofd van het telefoondistrict, waaronder Dordrecht ressorteert. De Reserve kapitein, Commandant van de luchtwachtgroep Utrecht, N.J. Wetter.

- (notulen B en W, 22 mei 1940) Secr. vraagt als Secr. van het Roode Kruis, of bij de gevallen waarin transportcolleleden v/h Roode Kruis diensten hebben gedaan, op de derving van inkomsten mag laten onderzoeken door den Inlichtingendienst van Sociale Zaken.
Belsuit: Goedgevonden (reeds met Dir S.Z. besproken).

- (A. van den Bergh, Zandberglaan 21, Breda 17 Juli 1940) Tijdens de oorlogsdagen van Mei 1940 heb ik gedurende zes dagen - nl. van Vrijdag 10 t/m Woensdag 15 Mei - voor de Gemeentelijke Geneeskudige en Gezondheids Dienst in Uw gemeente gerreden met een Roode Kruis auto, ten abte van gewonde Nederlandsche burgers en miltiairen zomede gewonde Duitsche miltiairen. Naar aanleiding hiervan vraag ik beleefd uw aandacht voor het volgende:
1) De auto waarmede gereden - Studebaker 1936, N-5015 - is dientengevolge in zijn huidigen toetand niet meer bruikbaar
a. doordat de op deze auto aangebrachte 8 Roode Kruis teekens niet meer te verwijderen zijn zonder ernstige ebschadiging van de lakverf en dus alleen opnieuw spuiten de auto weer een normaal aanzien kan geven
b. doordat de binnenbekleeding, zoowel van zitting, leuningen als van portieren - met bloedvlekken ernstig bemseurd is, zoodat het interieur geheel uitgestoomd dient te worden, daar andere middelen hier gefaald hebben.
2) Ongeveer een week na den oorlog is mij op het gemeentehuis een vergoeding uitgekeerd van f 34 te weten: f 24 voor zes dagen rijden ad f 4 per dag en f 10 voor beschadiging der wagen. Deze vergoeding kreeg ik, door op het gemeentehuis hiernaar te informeeren, nadat mij gebleken was dat aan alle leden van de Roode Kruis Colonne te Dordrecht dezelfde dagvergoeding was uitgekeerd. Het bedrag ad f 10 was toen dor mij geschat als zijnde voldoende, doch eerst achteraf bleek dat de scahde aanzienlijk hooger was
3) Gelet op het onder 2 vermelde verzoek ik U dan ook beleefd mij alsnog een bedrag van f 80 te willen utibetalen, zijnde d ekosten van overspuiten en uitstoomen van den auto, verminderd met de reeds ontvangen f 10 daarvoor.
4) Ik ben er mij zeer zeker van bewust, dat ik - juridisch gezien - geen rechten kan laten gelden op het bedrag van f 80, doch gelet op de inspanning die de Roode Kruis Colonne zich in genoemd tijdperk heeft moeten getroosten en het levensgevaar dat wij daarbij hebhen gelopen (o.a. zijn nog vijf kogels resp. in mijn voorband, dak en achterspatbord terecht gekomen), hoop ik, dat U aan mijn verzoek gehoor zult willen geven, temeer daar ik nu niet meer met de auto mag rijden, zonder deze te laten reinigen van de Roode Kruis teekens.
Behalve Dr. Gilhuys - als directeur Uwer gemeentelijke geneeskundige en Gezondheidsdienst - zal ook Dr. Heroma ten uwent U ten allen tijde gaarne eventuele nadere inlichtingen willen verstrekken, indien U deze zou mogen wenschen. gaarne een gunstig antwoord op mijn verzoek tegemoet ziende, teeken ik, met de meeste Hoogachting (get.) A. v.d. Bergh.

- (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, Den Haag 29-7-1940)
Van mevrouw A.L. van den Bergh-Perk, Zandberglaan 21 te Breda ontvingen wij bericht, dat haar zoon met haar Studebaker personenauto vrijwillig gewonden heeft vervoerd voor de G.G. en G.D. te Dordrecht.
Hierdoor is aan het voertuig nog al belangrijke schade toegebracht, n.l. door kogelgaten, verf van Roode Kruis-teekens, bloedvlekken enz. Door haar werd bereids aan Uw gemeente een verzoek gericht om schadevergoeding, waarop zij echter nog geen antwoord mocht ontvangen, Beleefd mogen wij U verzoeken de uitbetaling van een zodanige schadevergoeding wel te willen bevorderen.
Hoogachtend, Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (Van Harinxma thoe Slooten, Secretaris)

- Gezinskaarten Breda 1918-1937, Breda 
1. Frederik Bernardus van den Bergh, 5-11-1881 Tilburg, industrieel, bankdirecteur;
2. Antoinette Louise Perk 8-12-1888 Oisterwijk;
3. Bernard Louis van den Bergh, 17-2-1915 Oisterwijk;
4. Albert van den Bergh, 31-5-1917 Oisterwijk;
Wonende: Teteringen tot 1927; Baronielaan 37; Wilhelminasingel; Zandberglaan 21 (vanaf 27-8-1934).
[http://www.stadsarchief.breda.nl; A Perk, 00-00-1883, pagina 027]

- (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, Dordrecht 30-7-1940) Onder terugzending van het my om advies gezonden schryven van den heer A. v.d. Berg betr. vergoeding auto, stel ik U, na overleg met den wnd directeur, voor, dit schryven ter afdoening in handen te stellen van een deskudig technisch ambtenaar. De Directeur v.d. geneeskudingen en Gezondsheidsdienst. (get) Koopman.

- (Keuringsdienst Autobussen district Dordrecht, 6-8-1940)
Onderwerp: vergoeding auto A. v.d. Bergh te Breda.
Onder terugzending van de bijgevoegde bescheiden, heb ik de eer U, inantwoord op Uw kantschrijven nr 2269, mede te deelen, dat de prijs voor opnieuw spuiten van de carossertie is te begrooten op f 60 à f 70. Indien het hier gaat om ene stoffen (niet lederen) bekleeding, zal bij aanwezigheid van bloedcvlekken, stoomen wel de eenige oplossing zijn. Voor het afnemen, stoomen en weder aanbrengen van de bekleeding lijkt mij f 20 à f 30 niet te hoog, zodat een totaal bedrag van f 90 mij billijk voorkomt. De Deskundige.

- (Dordrecht 108-1940)
Aan de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, Lange Vijverberg 10
Onderwerp Schade auto A.L. v.d. Bergh, Breda.
In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen,d at de Afdeeling Dordrecht van het Nederladnsche Rodoe Kruis, van welke afdeeling ik voorzitter ben, bij het Departement van Defensie heeft bepleit, den heer van den Bergh te Breda een schadevergoeding van f 80 uit te keeren. Aan den heer van den Bergh is daarvan door genoemde afdeeling mededeeling gedaan.
De Burgemeester van Dordrecht. (Bleeker).

- (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, Den Haag 13-8-1940)
Uw brief 10-8-1940 No 2753
Onderwerp Schade auto A.L. v.d. Bergh, Breda.
Wij ontvingen in dank Uw nevenaangehaald schrijven en zijn U zeer erkentelijk voor Uw medewerking.
Hoogachtend, Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (Van Harinxma thoe Slooten, Secretaris).

- (Dordrecht 6 Juni 1940)
AAN chef van den Militair Geneeskundigen Dienst, Vriesestraat 97, DORDRECHT.
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een schrijven van G.J. Vos, alhier, dd 4 Juni 1940, met beleefd verzoek mij omtrent de daarin genoemde aangelegenheid te willen dienen van bericht en raad.
De Burgemeester van Dordrecht. (Bleeker).

- (Dordrecht 24 Juni 1940) Onder terugzending van het schrijven van G.J. Vos, wonende alhier De la Reystraat 21 mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd 14 dezer no 1592, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
VOS heeft verklaard, dat zijn woning in den avond van Zondag 12 Mei j.l. door Duitsche militairen in beslag is genomen voor het ondebrengen van Nederlandsche en Dutische gewonden, op last van een Duitschen Officier van gezondheid, genaamd Van Delft. Nadat de gewonden op Dinsdagmorgen d.a.v. naar een andere palats waren vervoerd, zouden diverse goederen, in de bijlage van bijgevoegd schrijven genoemd, op last van genoemden officier Van Delft, zin overgebracht naar de Gemeentereiniging om te worden verbrand, teneinde gevaar voor besmetting te voorkomen.
Deze officier is heir ter stede niet meer aangetroffen en kon derhalve niet worden gehoord. Zijn adres zou te bekomen zijn bij den Commandant van het 1e Reg. Wieldrijders, Menno van Coehoornkazerne te Arnhem.
Indien uit de door genoemden officier te verstrekken inlichtingen mocht blijken, dat de woning van adressant inderdaad is gebruikt voor de verpleging van gewonden, dan moge ik U in overweging geven het schrijven door te zenden aan het Roode Kruis te 's-Gravenhage.
Indien zulks niet kan worden vastgesteld, ware het schrijven in handen te stellen van de Commissie welke de oorlogsscahderegeling behandelt. De Commissaris van Politie.

- (Dordrecht 28 Juni 1940) AAN den heer van Delft, Officier van gezondheid te Arnhem
Bijlagen Schrijven G.J. Vos dd 4 Juni 1940.
Ik heb de eer Uhierbij te doen toekomen een schrijven van G.J. Vos, alhier, dd 4 Juni 1940, met beleefd verzoek mij omtrent de daarin genoemde aangelegenheid te willen dienen van bericht en raad. 
De Burgemeester van Dordrecht. (Bleeker).

- (Dordrecht 28 Juni 1940) AAN Commandant van het 1e Reg. Wielrijders, Menno van Coehoornkazerne te Arnhem
Mij is medegeeld, dat het adres van den Officer van Gezondheid van Delft bij U bekend zou zijn. Ik verzoek U daarom beleefd, indien U dat mogelijk is, bijgaand schrijven met bijlage aan den heer van Delft te doen toekomen.
De Burgemeester van Dordrecht. (Bleeker).

- (Dordrecht 22 Oct. 1940) Teurgkomende op mijn vriendelijk verzoek tot schadeloosstelling van oorlogschaden van 2 Junij 1940 zou ik gaarne aan Uw College vernemen of na het onderzoek door de politie de mogelijkheid bestaat om voor vergoeding van de geleden oorlogschaden in aanmerking te komen. Desgewenscht gaarne tot mondelingsche toelichting bereids.
Hoogachtend, G.J. Vos, de la Reijstraat 21, DORDRECHT.

- (Dordrecht 29-10-1940) AAn den heer G.J. Vos, de la Reijstraat 21, DORDRECHT.
naar aanleding van bovenaangehaald schrijven deelen wij U mede, dat Uw brief van 4 Juni 1940 is toegezonden aan den officer van gezondheid van Delft, door utschenkomst van den Commandant van het 1e Regiment Wielrijders te Arnhem.
Wij mochten daaromtrent tot nu toe geen berichten ontvangen. Aangezien de tegenwoordige adressen van bovengenoemde officeren ons niet bekend zijn, kunnen wij op deze aangelegenheid niet meer terugkomen. Wij geven U daarom in overweging U te wenden tot de schade-enquete-commissie, Rozenhofplein 1, alhier.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

- De Burgemeester van Dordrecht verklaart, dat de heer A. van den Bergh, destijds wonende te Breda, met de auto Studebaker 1936, rijdende onder nr N-5015, in eigendom toebehoorende aan zijn moeder mevrouw A.L. van den Bergh-Perk, wonende te Breda, Baronielaan 31, van Vrijdag 10 t/m Woensdag 15 mei 1940 vrijwillig gewonde Nederlandsche en Duitsche miltiairen heeft vervoerd, zulks in samenwerking met den geneeskundigen en gezondheidsdienst der gemeente Dordrecht. 
Dordrecht, 27 October 1943. De Burgemeester van Dordrecht (J.G. van Houten).

- [ARCHIEF DER GEMEENTE DORDRECHT, Stek 1, Dordrecht 3 Juni 1940']
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmorgen doe ik U hierbij toekomen de namen van de twee roeiers, die met gevaar voor eigen leven Mr. Gorter en den heer Van Namen van Zwijndrecht naar Dordrecht overgebracht hebben.
Het zijn Gerrit van der Linden, Kerkstraat 23 Zwijndrecht en Hendrik van den Adel, Veerplein 23 Zwijndrecht.
Inmiddels blijf ik met beleefde groeten gaarne, Hoogachtend, Uw dw. dn, (get) C.J.P. Lips.

----> [http://www.grebbeberg.nl/dordt/dordtopenstad/stad_in_strijd_35.html]

- [Notulen B en W 10-6-1940]
18. Burgemeester stelt voor de vergoeding aan de roeiers van der Linden en van den Adel op f 10 voor ieder te bepalen.
Besluit: mee accoord gegaan.

- [Notulen B en W 10-6-1940]
19. Burgemeester meent, dat aan heeren Gorter en van Namen uit Zwijndrecht een dankbetuiging dient uit te gaan voor het helpen tot stand brengen van contact tusschen hem (burgemeester) en Duitsche bevelhebber.
Besluit:  Dankbetuiging van den Burgemeester doen uitgaan.

- (Dordrecht 11 Juni 1940)
AAN den heer G. van der Linden, Kerkstraat 23 / den heer H. van den Adel, Veerplein 23, ZWIJNDRECHT
Hierbij heb ik de eer U dank en hulde te betuigen voor het met gevaar voor eigen leven overbrengen van de heeren Mr. Gorter en van Namen van Zwijndrecht naar Dordrecht in den morgen van 14 Mei j.l.
Het is mij een genoegen U tevens te kunnen mededeelen, dat het gemeentebestuur uit erkentelijkheid en waardeering voor Uw moedig optreden U een bedrag van f 10 heeft toegekend, welk bedrag dezer dagen betaalbaar zal worden gesteld.
De Burgemeester van Dordrecht (Bleeker)
(op afschrift 2e afd: verzoeke voor betaalbaarstelling te willen zorgdragen De Secretaris K.J. Poll)

- (Dordrecht 12 Juni 1940)
AAN den heer Mr. W.S.A.N. Gorter te Zwijndrecht, Burg. de Bruinelaan 6.
Nu na de woelige oorlogsdagen het normale leven in onze stad is teruggekeerd en men zich bezint op wat in de achter ons ligende periode is voorgevallen, gevoel ik het als een plicht en een genoegen U groote dank te zeggen - ik doe dit zoowel persoonlijk als namens het College van Burgemeester en Wethouders - voor de niet van gevaar ontbloote moeite, welke U zich heeft willen geven, om op 14 mei j.l. contact tot stand te brengen tusschen den plaatselijken bevelhebber der Dutische troepen en mij.
Ik verzoek U beleefd dezen dank ook aan den heer Van Namen over te brengen.
De Burgemeester van Dordrecht (Bleeker)

- [ingekomen 13 juni 1940] naar ik vernomen heb in Zwijndrecht hebben de roeiers een belooning gehad voor de diensten die zij voor Dordrecht hebben gedaan. Door ik wel een van de grootste dienst geeft gedaan, om met de auto van de Politie van Zwijndrecht op de brug te gaan en de zaak heb besproken met de oficieren van de Duitsche weermacht om toch het schieten te staken op de menschen in de boot, om dan nadien verwonden te vervoeren van de brug naar het ziekenhuis, deze dingen zijn te informeeren bij de Burgemeester van Zwijndrecht.
Ik wou vragen of ik daar meschien ook voor in aanmerking moest komen.
Hoogachtend, M.L. van Gelderen, Ringdijk 622, Zwijndrecht.

- (Dordrecht 15 Juni 1940) AAN den Burgemeester van Zwijndrecht.
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een schrijven van M.L. van Gelderen, wonende Ringdijk 622 te Uwent, met beleefd verzoek mij daaromtrent advies en inlichtingen te willen verstrekken. 
De Burgemeester van Dordrecht (Bleeker)

- (Politie Zwijndrecht 22-6-1940) Naar aanleiding van bijgaand schrijven van M.L. van GELDEREN, waarin hij vraagt om een gratificatie, heb ik de eer UEdelAchtbare te berichten, dat van gelderen gedurende den tijd van onderhandelingen, U wel bekend, zich flink heeft gedragen.
 Van Gelderen kwam ook hier, evenals de roeiers, die Mr. Gorter naar Dordrecht brachten, in anamerking voor een kleine gratificatie. Aan deze drie personen werd van de zijde van het gemeentebestuur ieder f 5 geschonken.
De Burgemeester van Zwijndrecht.

- (Dordrecht 27 Juni 1940) AAN M.L. van Gelderen, Ringdijk 622, Zwijndrecht.
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven bericht ik U dat mij is gebleken dat U inderdaad bij de onderhandeleingen met de Duitsche militairen met gevraar voor eigen leven goede diensten hebt bewezen, waarvoor ik U hierbij dank en hulde breng.
Het is mij een genoegen U tevens te kunnen mededeelen dat het geementebestuur uit erkentelijkheid en waardeering voor Uw moedig optreden U een bedrag van f 10 heeft toegekend, welk bedrag dezer betaalbaar zal worden gesteld.
De Burgemeester van Dordrecht (Bleeker)

- [Notulen B en W 24-6-1940]
20. Verzoek Chauffeur van Gelder met advies Burg. Zwijndrecht.
Besluit: Aan van Gelder f 10 toekennen, wegens moedig gedrag.

- [Notulen B en W 14-9-1944]
7. Burg. deelt mede, dat de Beauftragte voor Zuid-Holland hier een Verbindungsoffizier heeft geplaatst voor regeling aangelegenheden tusschen Beauftragte en de gemeente en tuschen Beauftragte en Militaire autoriteiten.
Besluit: Notif.

- (Ministerie van Binnenlandsche zaken, Den Haag 13 Juli 1940)
Betreffende : huisvesting opbouwdienst.
Vanwege den Duitschen Kommissar für die Demobilmachung der niederländischen Wehrmacht wordt het volgende te mijner kennis gebracht.
Aangezien, tengevolge van de aankomst van Duitsche troepen alle Nederlandsche kazernes moeten worden ontruimd, worden met betrekking tot de voorloopige huisvesting van het personeel van den opbouwdienst, de volgende opdrachten gegeven.
1. De scholen, noodig voor de huisvesting van den opbouwdienst in de gemeenten, waar op het oogenblik Nederlandsche troepen gelegen zijn, moeten met ingang van 15 Juli 1940 voor den opbouwdienst ter beschikking worden gesteld.
2. Bij het ingereedheidbrengen en de keuze van deze nood-huisvesting dienst door de burgerlijke autoriteiten aan den opbouwdienst alle mogelijke medewerking te worden verleend.
3. Aangezien de instelling van den opbowidienst op 15 Juli a.s. zal geschieden, terwijl na dezen datum de organisatie van dezen dienst verder zal moeten worden uitgebouwd, zal het niet mogelijk zijn met de uitvoering van de aan den opbouwdienst toevertrouwde werkobjecten voor begin Augustus een aanvang te maken.
Ik moge U verzoeken in voorkomende gevallen Uw volle medewerking te verleenem tot bevordering van een vlot verloo van bovenbedoelde maatregelen.
DE SECRETARIS-GENERAAL Waarnemend Hoofd van het DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

- (Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, Den Haag 30 Juli 1940)
Betreffende : opbouwdienst.
Aanvankelijk moesten gedemobiliseerde onderofficieren, korporaals en manschappen zich bij U aanmelden voor den Opbouwdienst, wanneer zij geen arbeid konden vinden of weder werkloos waren geworden en een vrijwillige aanmelding voor arbeid in Duitschland niet had plaats gehad. Bij circulaire van het hoofd van het Afwikkelingsbureau van 4 Juli 1940, IIe Afd, no. 9 wordt het begrip arbeid nader aangeduid als loongevende arbeid en worden ook de studeerende beschouwd als gedemobiliseerden zonder arbeid.
In een dezer dagen verschenen persbericht wordt vermeld, dat de ingeschreven voor den Opbouwdienst tegen 1 Augustus a.s. voor dezen dienst zullen worden opgeroepen. Studeerenden, die alszoodanig bij een hoogeschool, technische school of bij een overeenkomstig instituut staan ingeschreven en vor wie een onderbreking van de bonafide studie ernstige nadeelen zou opleveren, zullen niet in de oproeping wordne betrokken.
Deze regeling is voor ons aanleiding geweest om aan de Opbouwdienst de aandacht te vragen voor de studeerende in de gemeente-administratie, die geen loongevenden arbeid verrichten, - de onbezoldigde volontairs ter gemeentesecretarie.
Hiertoe gemachtigde door den Opbouwdienst deelen wij U mede, dat voor deze volontaire, die bij den Opbouwdienst moeten worden opgeroepen, de mogelijkheid bestaat om vrijstelling te verkrijgen van deze verplichting. De Opbouwdienst stelt zich op het standpunt, dat in he algemeen vrijstellingen slechts bij uitzondering worden verleend. Alleen die volontairs, voor wie op de gemeentesecretarie een goede gelegenheid worden geboden voor het aanleeren van practische bekwaamheden en die bovendien op serieuze wijze zich op het verkrijgen van theoretische kennis toeleggen, zullen wellicht voor vrijstelling voor den Opbouwdienst in aanmerking kunnen komen.
Belanghebbende kunnen de gewenschte ontheffing bij den Opbouwdienst aanvragen. Indien de burgemeester overtuigd is, dat de practische en theoretische werkzaamheid van den volontair bona fide en serieus is, kan hij het verzoekschrift van den belanghebbende vergezeld doen gaan van zijn gunstig advies. Dit advies houde in een omstandige omschrijving, waaruit blijkt, dat - en sedert wanneer - de volontair regelmatig werkzaamheden ter secretarie verricht. De Opbouwdienst zal het op prijs stellen door den burgemeester uitvoerig te worden ingelicht omtrent aard en wijze der studie, alsmede over den stand der vorderingen en het tijdstip waarop examen zal worden afgelegd. Uit een en ander moet den Opbouwdienst blijken, dat opkomst bij dezen Dienst voor de belangen van den betrokkene een aanzienlijke schade beteekent. Voorkomen moet worden, dat het volontairschap wordt ter hand genomen om vrij te komen van den Opbouwdienst.
Het indienen van een verzoek om ontheffing,, handhaaft onverkort de verplichting om gevolg te geven aan een ontvangen oproeping door of namens den Commandsant van den Opbouwdienst. Wij hebben gemeend U hiermede op de hoogte te moeten stellen, omdat door verscheidene gemeenten terzake vragen werdeb gesteld. Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten.

- [notulen Burgemeester en Wethouders 29 juli 1940]
6. Circulaire inzake plaatsing van de leden van den opbouwdienst bij de luchtbescherming Burg. en Gen. Brandm. geven nadere toelichting. De gemeente wordt verdeeld in 4 vakken. In elk vak zullen 40 man geplaatst worden.
Burg. zegt 160 man te hebben aangevraagd.
In Dordt zullen 800 man v/d Opbouwdienst worden geplaatst, waarvan dus 160 bij L.B.  
De bedoeling is de gebouwen voor kazerneering der manschappen niet te huren, maar in belang te nemen als voor militairen. Gedacht wordt aan inbeslagneming van perceel Gravenstraat (naast raad van Arbeid); loods bij M.T.S., R.K. bewaarschool in Krispijn, en huis van van Dijk aan de Crayensteinstraat.
Berekend naar f 1 per dag worden de kostne per jaar geraamd op f 58.400.
De gemeente moet n.l. zorgen voor voeding, kazerneering en brandweerkleeding.
Besluit: Aan den Raad crediet hiervoor vragen.

- [notulen Burgemeester en Wethouders 22 aug 1940]
12. D.G.W. deelt mede, dat door den Opbouwdienst om werk is gevraagd. Z.i. zouden vershcillende maatregelen voor de veiligheid van het verkeer (verduistering) kunnen worden genoemn.
Besluit: Van een schema te wachten, die daartoe met C. v. P. zal voeling houden. Aangelegenheid financieel met het Rijk regelen.

- (Dordrecht 10 sept 1940; SPOED)
Onder terugzending van bijgaande circulaire van den Commandant van den Opbouwdienst, Hoofd van Afdeeling I te 's-Gravenhage, heb ik de eer UEdelachtbare in antwoord daarop te adviseeren, het volgend telegram te zenden:
Een der manschappen P. KEIZER, wonende te Dordrecht ingedeeld bij Opbouwdienst-luchtbescherming aldaar
H. Schutte, Opbouwdienst Papendrecht; overige leden van voormalige V.L.Kn. Luchtwachtdienst Dordrecht, in particuliere fucntie.
DE COMMIISSARIS VAN POLITIE.

- [28 Oct 1940] Op 2 October 1940 is bij Hummelo (Gelderland) een engelsch vliegtuig genummerd P4964 neergestort stop op 19 October 1940 is in een bosch bij Hummelo en Keppel een valscherm gevonden dat het zelfde nummer droeg als het vliegtuig boven bedoeld stop er moet mede gerrekend worden dat een inzittende met dit valscherm omlaaggesprongen is en nog voortvluchtig is stop op verzoek der duitsche autoriteiten deel ik U mede dat opsporing van dezen voortvluchtige wordt verzocht eventueele aanhouding moet onmiddellijk dringend telefonisch aan de rijksinspectie luchtberschemring worden gemeld. De secretaris generaal wnd hoofd van binnenlandsche zaken. FREDERIKS.

 * * *

(C) Dordrecht februari  2011.