Gemeentepolitie Dordrecht - ziekmeldingen 1942-1946 (Q t/m Z)

                    inhoud

hulpagent M. QUIK
wachtmeester Nicolaas ROELEVELD
hulpagent M.A.J. RONTELTAP
agent Karel Johan ROSENDAAL
hoofdagent H. ROZENDAAL
hulpagent Chr. RUIGENDIJK
agent R. SCHAASBERG
rechercheur Johannes SCHEEPMAKER
agent M.L. van der SCHELDE
opperwachtmeester G.J. SCHOLTEN 
agent Dirk SCHUITE
adspirant agent A.P. SCHUURING
agent Cornelis SINT NICOLAAS
agent majoor J. van SLOOTEN
brigadier W.J. van der SLUIJS
agent Nijs SMIT
hulpagent A. SPIERING
adspirant agent W. van der STEL
adspirant agent van politie D. STOLK
hoofdagent Albert van der TAS
hoofdrechercheur Anthonie Cornelis UIL
agent Hendrik Johannes VAHRMEIJER
hulpagent C. van der VELDE
brigadier Gijsbert Aalt VERBAAN
Inspecteur C.P. VERSTEEGH
opperwachtmeester J. VINK
agent-majoor rechercheur A. VISSER
agent Y. VISSER
brig. J. VLASBLOM
adspirant P. VLASBLOM
adspirant agent C. VLIEGENTHART
adspirant agent Gerrit VLIEGENTHART
wachtmeester K. VOOGT
hulpagent A. WEEKHOUT
brigadier J. WEERTS
agent B. van de WERF
opperwachtmeester Gerrit van WIJK
brig. D. WIJNEN
hoofdagent Hendrikus Arnoldus WITBERG
opperwachtmeester Herman Gerard Feodor WOLSINK
brigadier J. WUITS
Inspecteur Gerrit Jan van ZEBEN
agent R.J. van der ZEE
brig. Cornelis ZWIJGERS

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1945
Briefnummer : 0095
Onderwerp : Quik, M.
Omschrijving : i/z keuring voor Hulpagent van Pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

hulpagent M. QUIK
(rapport 064) Dinsdag 5 Maart 1946 te 09.45 uur - Wordt door de Rijkspolitie uit Hedel, kennis gegeven dat de hulpagent Quik, die aldaar vertoefde wegens ziekte verhinderd is in dienst te treden. Zijn adres is Steenweg 47, Hedel.
(rapport 085) Dinsdag 26 Maart 1946 te 23.10 uur - Treedt de hulpagent M. Quik van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.

(rapport 343) Maandag 9 December 1946

te 12.00 uur - Wordt namens de agent M. Quik, won. Bleekersdijk No. 53, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, hiervan is bericht gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 350) Maandag 16 December 1946

te 08.00 uur - Meldt de agent M. Quik, dat hij te 07.00 uur hersteld van ziekte in dienst is getreden, doch verzuimd heeft hiervan tijdig kennis te geven. Een verklaring van den Dir. G.G. en G.D. heeft bij overgelegd.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0473
Onderwerp : Commissaris van Politie Delft
Omschrijving : a/d Commissaris van Politie Delft rapport van N. Roeleveld over het vinden v.e. lijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1517
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (291): diploma-toelage voor agenten K.J. Rosendaal, J. Imthorn en N. Roeleveld;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0026
Onderwerp : Roeleveld, N.
Omschrijving : agt. N. Roeleveld krijgt gratificatie voor behaald diploma zwemmend redden
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0243
Onderwerp : Roeleveld, N.
Omschrijving : straf voor agent N. Roeleveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0243
Onderwerp : straf voor agenten: Roeleveld, N.
Omschrijving : N. Roeleveld, agt. van pol. te laat wijk in
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1038
Onderwerp : Roeleveld, N.
Omschrijving : sollicitant agt. van politie N. Roeleveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0445
Onderwerp : Burgemeester van Huizen
Omschrijving : Burgemeester van Huizen vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. N. Roeleveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Nicolaas ROELEVELD, geboren 's-Gravenhage 31-10-1914, overl. Dordrecht 18 juni 1979, tr. 's-Gravenhage 28-11-1945 Catharina Maria ....;
[www.clan-ross.nl/htmldatabase/Rindi2.htm]

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
096. Nicolaas ROELEVELD, Bleekersdijk 3, geb. 1914, wachtmeester

wachtmeester Nicolaas ROELEVELD (geb. Den Haag 31-10-1914, overl. Dordrecht 18-6-1979)
(rapport 033) Maandag 2 Februari 1942 te 21.50 uur - Mankeert de agent N. Roeleveld op het appèl aan den politiepost I. Te 22.10 uur deelt hij telefonisch vanaf het station mede zoo juist met den trein vanuit Den haag alhier te zijn aangekomen, welke trein reeds om 19 uur vandaar vertrokken was, doch ernstig vertraging had. Te 22.57 uur d.a.v. is hij in dienst getreden.
(rapport 047) Maandag 16 Februari 1942 te 05.55 uur - Mankeert de agent N. Roeleveld aan den p.p. 1 op het ochtendappèl.
te 06.27 uur - Meldt voornoemde agent zich en geeft te kennen zich te hebben verslapen.
(rapport 323) Donderdag 19 November 1942 te 05.55 uur - Mankeert de agent N. Roeleveld op het appèl aan den pol. post I. 
te 06.10 uur - Meldt de agent N. Roeleveld zich in dienst en geeft te kennen zich te hebben verslapen. 
(rapport 191) Zondag 9 Juli 1944 te 16.15 uur - Rukt de wachtmeester N. Roeleveld wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 200) Dinsdag 18 Juli 1944 te 06.50 uur - Treedt de w.m. N. Roeleveld van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 230) Donderdag 17 Augustus 1944 te 00.15 uur - Meldt de wachtmeester N. Roeleveld zich ziek en rukt in waarvoor bericht is gezonden aan den Heer Directeur G.G.D.
(rapport 241) Maandag 28 Augustus 1944 te 06.30 uur - Meldt de w.m. N. Roeleveld zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van de Dir. van G.G. en G.D.
(rapport 299) Woensdag 25 October 1944 te 17.00 uur - Meldt de Wm. N. Roeleveld zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 336) Vrijdag 1 December 1944 te 21.50 uur - Treedt de wachtmeester N. Roeleveld, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Directeur G.G.G.D.
(rapport 027) Zaterdag 27 Januari 1945 te 13.20 uur - Wordt kennis gegeven dat de wm N. Roeleveld wegens ziekte is ingerukt, waarvan is kennis gegeven a/d Dir. G.G.D.
(rapport 043) Maandag 12 Februari 1945 te 06.50 uur - Treedt de wm. N. Roeleveld van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1945
Briefnummer : 0568
Onderwerp : Ronteltap, M.A.J.
Omschrijving : i/z werkgeversverklaring voor M.A.J. Ronteltap
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

hulpagent M.A.J. RONTELTAP
(rapport 226) Dinsdag 14 Augustus 1945 te 07.30 uur - Wordt namens de hulpagent van (politie) M. Ronteltap, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte hedenmorgen te 7.00 uur niet in dienst kan treden.
(rapport 228) Donderdag 16 Augustus 1945 te 06.55 uur - Treedt de hulpagent M. Ronteltap van ziekte hersteld weder in dienst.
(rapport 295) Maandag 22 October 1945 te 21.00 uur - Meldt de hulpagent M.A.J. Ronteltap, zich ziek en komt niet in nachtdienst.
(rapport 315) Zondag 11 November 1945 te 07.00 uur - Mankeert M. Ronteltap, los hulpagent, op het appel. Bij een ingesteld onderzoek aan zijn woning, gaf hij te kennen, wegens ziekte niet in dienst te kunnen treden.
(rapport 316) Maandag 12 November 1945 te 22.00 uur - Treedt de hulpagent M. Ronteltap van ziekte hersteld in nachtdienst.
(rapport 168) Maandag 17 Juni 1946 te 07.00 uur - Mankeert de aspirant agent M.A.J. Ronteltap op het appèl. 
te 07.30 uur - Treedt de aspirant agent M.A.J. Ronteltap in dienst, aangevende zich te hebben verslapen. 
(rapport 215) Zaterdag 3 Augustus 1946 te 07.00 uur - De aspirant agent M.A.J. Ronteltap mankeert op het appèl(apel).
te 07.13 uur - Meldt zich de adsp. agent M.A.J. Ronteltap present te kennen geven dat hij zich heeft verslapen.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0664
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Rosendaal, K.J.
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (090): K.J. Rosendaal, vast aangesteld als agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1517
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (291): diploma-toelage voor agenten K.J. Rosendaal, J. Imthorn en N. Roeleveld;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0296
Onderwerp : Rosendaal, K.J.
Omschrijving : Ned. Roode Kruis vr. inl. over vermisten Roozendaal / K.J. Rosendaal
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0595
Onderwerp : Rosendaal, K.J.
Omschrijving : agt. K.J. Rosendaal beloond
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0435
Onderwerp : Burgemeester van Huizen
Omschrijving : Burgemeester van Huizen vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. K.J. Rosendaal
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0453
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : v/d Burgemeester van Dordrecht i/z den sollicitant agent van politie K.J. Rosendaal te Boskoop
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
099. Karel Johan ROSENDAAL, Brouwersdijk 177, geb. 1916, wachtmeester

- Begraafplaats Zeist
  Karel Johan Rosendaal  Geboortedatum 10-03-1916   Overlijdensdatum 09-09-1980
[http://www.graftombe.nl/names/info/1308839/rosendaal]

agent K.J. ROSENDAAL
(rapport 001) Donderdag 1 Januari 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 098) Woensdag 8 April 1942 te 19.00 uur - Meldt zich de agent K.J. Rosendaal ziek en rukt in, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 110) Maandag 20 April 1942 te 21.50 uur - Treedt de agent K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 277) Zondag 4 October 1942 te 23.45 uur - Meldt de agent K.J. Rosendaal, dat hij wegens ziekte zijn dienst niet kan vervolgen en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 282) Vrijdag 9 October 1942 te 21.50 uur - Treedt de agent K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst en legt over een desbetreffende verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 303) Vrijdag 30 October 1942 te 03.40 uur - Rukt de agent K.J. Rozendaal in wegens bevalling van zijn vrouw.
(rapport 363) Dinsdag 29 December 1942 te 21.50 uur - Treedt de agent K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 017) Zondag 17 Januari 1943 te 05.55 uur - Wordt namens den agent K.J. Rosendaal, kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in dienst kan treden. De Dir. van den G.G.G.D. is hiermede in kennis gesteld.
(rapport 020) Woensdag 20 Januari 1943 te 21.50 uur - Treedt de agent K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van de Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 202) Woensdag 21 Juli 1943 te 07.00 uur - Wordt namens de wachtmeester K.J. Rosendaal, kennis geven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 211) Vrijdag 30 Juli 1943 te 22.00 uur - Treedt de agent K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring G.G.G.D.
(rapport 090) Donderdag 30 Maart 1944 te 19.50 uur - Wordt namens de Wmr. K. Roosendaal kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan komen. Kennis gegeven aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 109) Dinsdag 18 April 1944 te 06.30 uur - Treedt de wm. K. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst onder overlegging  van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 158) Dinsdag 6 Juni 1944 te 06.50 uur - Wordt namens de wm K.J. Rosendaal kennis gegeven dat hij wegens ziekte van zijn vrouw (bevalling) niet in dienst kan treden;
(rapport 307) Donderdag 2 November 1944 te 06.40 uur - Wordt namens den wm K.J. Rosendaal kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den voorm.dienst kan trede, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 313) Woensdag 8 November 1944 te 21.50 uur - Treedt de o.w.m. K.J. Rosendaal van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0031
Onderwerp : bevordering
Omschrijving : bevordering H. Rozendaal tot hoofdagent / P. Beekhuizen tot Majoor
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0137
Onderwerp : Rozendaal, H.
Omschrijving : hoofdagent H. Rozendaal beloond
+
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hagen, L. v.d.
Omschrijving : H. Rozendaal / L. v.d. Hagen, beloond als hoofdagent en agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
019. Hermanus ROZENDAAL, Soembastraat 15, geb. 1897, hoofdwachtmeester

hoofdagent Hermanus ROZENDAAL 
(rapport 102) Maandag 12 April 1943 te 14.00 uur - Treedt de Hoofd-agent H. Roozendaal van ziekte gedeeltelijk hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 322) Vrijdag 17 November 1944 te 12.50 uur - Meldt de Hwm. H. Rosendaal zich ziek en rukt in waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 029) Maandag 29 Januari 1945 te 08.00 uur - Melden zich de Hwm. H. Rozendaal en de opwm. G.J. Scholten van ziekte hersteld in dienst, de laatstgenoemde voor het verrichten van 50% dienst. Een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D. wordt door hen overlegd.
(rapport 053) Maandag 22 Februari 1943 te 09.30 uur - Meldt de hoofdagent K. Rozendaal zich ziek en rukt in. Hiervan is den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 103) Vrijdag 13 April 1945 te 13.30 uur - Wordt namens den hwm. H. Rozendaal kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 122) Woensdag 2 Mei 1945 te 09.00 uur - Treedt de Hoofdwachtmeester H. Rozendaal van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D. (50%)
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 08.15 uur - Meldt de Hoofdagent van politie H. Rozendaal, dat de hulpagent van politie W. v.d. Graaf in dienst a/d P.P. Heijeplein wegens ziekte is ingerukt, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.

* * *

- kadaster
diensjaar 1956
24747= Christiaan Ruigendijk, pakhuisknecht, eigenaar Steltenstraat C3453 huis,erf;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_096_04.pdf]

- begraafplaats Essenhof
Johanna WIJNBELT 05-08-1922 13-12-2004 weduwe Christiaan Ruigendijk

- Florus Albertus Ruigendijk
Beschrijving: zn van Christiaan Ruigendijk (13-07-1920) en Johanna Wijnbelt (05-08-1922)
Woonplaats: Dordrecht Geboortejaar: 1948 Actief: sinds 19-03-2012 Lid van: familie-wijnbelt
[http://www.toeto.com/p213945/]

hulpagent Chr. RUIGENDIJK (geb. 13-7-1920)
(rapport 236) Vrijdag 24 Augustus 1945 te 07.00 uur - Mankeert de hulpagent Ruigendijk op het appèl. Bij onderzoek bleek hij ziek te zijn. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 239) Maandag 27 Augustus 1945 te 07.00 uur - Treedt de hulpagent Ruigendijk van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging verklaring G.G.G.D.
(rapport 021) Maandag 21 Januari 1946 te 07.00 uur - Meldt de hulpagent Chr. Ruigendijk dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 032) Vrijdag 1 Februari 1946 te 21.45 uur - Treedt de hulpagent Ch. Ruigendijk van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 211) Dinsdag 30 Juli 1946 te 07.00 uur - C. Ruigendijk adsp. agent mankeert op het appèl.
te 07.30 uur - Meldt zich de adsp. agent Ruigendijk te kennen gevende dat hij zich heeft verslapen.

* * *

- bevolkingsregister Den Haag
1. Franicuskus Diedericus Schaasberg, geb. Den Haag 17-2-1884
2. Jetske Alkema, geb. Franeker 9-2-1876
3. Anna Schaasberg, geb. Den Haag 1-12-1907, tr. 16-5-1930 Joh. Wilh. Hend. Isbrucher
4. Gerardus Franciscus Schaasberg, geb. Den Haag 3-1-1910, tr. 56-1935
5. Catharina Schaasberg, geb. Den Haag 18-3-1911, tr. 12-9-1934 A.B.M. Gielisse.
6. Rinza Schaasberg, geb. Leiden 12-1-1915.
[http://denhaag.digitalestamboom.nl]

- bevolkingsregister 1918-1938 (1e serie, fiche 249)
Rinza Schaasberg, geb. Leiden 12-1-1915 (kerkgen. HAZ), agent van politie 2e kl., Oranjepark 35, uit Den haag 28-12-1939 (Haverschmidtstraat 114, adres ouders)

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1941
Briefnummer : 0499
Onderwerp : Schaasberg, R.
Omschrijving : inkoop tijdel dienst agent R. Schaasberg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1301
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht rapport i/z vermoedelijke plichtverzaking van R. Schaasberg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Rinza Schaasberg, geb. Leiden 12-1-1915, stukadoor, overl. 's Gravenhage 1-4-2006.
[http://genealogie.correlje.com/families/schaasberg/perskaart/schaasberg_rinza_665.html]

agent Rinza SCHAASBERG (geb. Leiden 12-1-1915, overl. Den Haag 1-4-2006, tr. Den Haag 8-12-1940 Annie Neleman)
(rapport 028) Woensdag 28 Januari 1942 te 15.00 uur - Meldt zich de agent R. Schaasberg zich ziek en rukt in, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 035) Woensdag 4 Februari 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent R. Schaasberg van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 121) Zaterdag 1 Mei 1943 te 06.30 uur - Is de agent R. Schaasberg wegens ziekte ingerukt, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 123) Maandag 3 Mei 1943 te 20.00 uur - Meldt de agent R. Schaasberg zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van de heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 057) Zaterdag 26 Februari 1944 te 10.00 uur - Meldt de wachtm. R. Schaasberg zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan de Heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 182) Vrijdag 30 Juni 1944 te 14.00 uur - Meldt zich de w.m. R. Schaasberg van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.. Hij mag echter op advies van v/n Dir. geen dienst a/h bureau of posthuizen doen. Zijn dienst wordt hem thuis gebracht.
(rapport 316) Zaterdag 11 November 1944 te 17.45 uur - Wordt namens de wm R. Schaasberg gemeld dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 341) Woensdag 6 December 1944 te 21.50 uur - Meldt de wm R. Schaasberg zich in dienst van ziekte hersteld onder overlegging van een verklaring van den Heer. Dir. G.G. en G.D.
(rapport 083) Zaterdag 24 Maart 1945 te 00.45 uur - Meldt de wm. R. Schaasberg zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan Dr. Koopman en Dr. Selg.
(rapport 104) Zaterdag 14 April 1945 te 22.00 uur - Meldt de w.m. R. Schaasberg zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 314) Zaterdag 10 November 1945 te 11.00 uur - Meldt dr. Koopman, Dir. G.G. en G.D. dat agent R. Schaasberg, geen bureau-doch wel straatdienst mag verrichten, wegens besmettelijke ziekte in diens woning.
(rapport 025) Vrijdag 25 Januari 1946 te 07.00 uur - Meldt de agent R. Schaasberg, dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 026) Zaterdag 26 Januari 1946 te 07.00 uur - Treedt de agent R. Schaasberg, van ziekte hersteld in morgendienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 153) Zondag 2 Juni 1946 te 20.00 uur - Geeft de vrouw van de agent van politie R. Schaasberg, telefonisch kennis dat haar man door ziekte niet in nachtdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan de Dir. G.G. en G.D.
(rapport 154) Maandag 3 Juni 1946 te 22.00 uur - Meldt de agent R. Schaasberg zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 157) Donderdag 6 Juni 1946 te 18.45 uur - (doorgehaald:) Wordt namens de agent R. Schaasberg kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 168) Maandag 17 Juni 1946 te 15.30 uur - Geeft de agent R. Schaasberg, te kennen dat hij door ziekte verhinderd is op 18 dezer in dienst te treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 199) Donderdag 18 Juli 1946 te 22.00 uur - Meldt de agent R. Schaasberg zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Kommertje Wielaard (* Middelharnis 23-12-1898, + Dubbeldam 1973, dr van Jilles Wielaard en Cornelia Hendrika Hoeke)
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Scheepmaker, Johannes

- ADRESBOEK 1938

D. Aalbers agent van politie Breitnerstraat 17
H. Abels agent van politie Dupperstraat 16
H. Bar agent van politie Zuidendijk 15
C. Bax agent van politie Weeskinderendijk 51f
A.J. Beckerman agent van politie Floresstraat 96
P. Beekhuizen agent van politie Oranjepark 33
J. Belder agent van politie Hooftstraat 30
G.G. v. Bemmelen ag. v. pol. Jac. v. Lennepstraat 46
C. de Best agent van politie Prinsenstraat 10
A. van Bezooijen Sr. agent v. pol. Zuidendijk 161b
H. den Boer agent van politie Saks. Weimarstraat 4
A. Bogers hoofdag. rech. v. pol. Jac. Marisstraat 1a
C. van Bommel agent van politie Billitonstraat *35
M. Boudewijns agent van politie Singel *133
H.L.A. Bouman agent-majoor van politie J.J.A. Gouverneurstraat 9
B. van den Bout hoofdagen.rech. v. pol. Vorensaterstraat 33
A. Brandwijk agent v. pol. Th. de Bockstraat 26
A. Breedveld agent van politie Tesselschadestraat *31
A. den Breeijen agent van politie Weeskinderendijk 51
J. Brouwer agent van politie Weeskinderendijk 33c
Th. de Bruin agent van politie Joh. Spaanstraat 31
H.J. Dalenoord ag. v. politie J. v. Lennepstraat 44
K.M. van Dartel ag.maj. v. politie de la Reijstraat 30
H. van Dijk agent-majoor v. pol. Toloysenstraat 20
W.B. Elschot agent van politie 1e kl. Alblasstraat 6
B.H.J.H. van der Elst ag. v. pol. Zuidendijk 157
E.J. van Ewijk agent v. pol. Th. de Bockstraat 22
H.C. Gazendam hoofdag. v. pol. Koldeweystraat 26
G. van der Giessen agent v. pol. Brederodestraat 2
P. van der Giessen agent van pol. Reeweg Oost 182
J. de Graaf agent van politie Zuidendijk 291b
W. Groen agent van pol. Boshamerstraat 29
H. de Groot agent v. pol. , Joz. Israëlsstraat 76, ingek.
A.N. van Grootveld agent. v. pol. Rijnstraat 25
M. de Haan agent-maj. v. pol. V. van Goghstraat 48
E.G. ter Haar agent van politie Boeroestraat 44
L.N. van der Hagen agent van politie Amerstraat 15
E.J. van Harskamp agent v. politie Mesdagstraat 28
W.A. van Hattem Sr. agent-majoor van politie Jacob Marisstraat 81
H. van den Herik agent v. politie Joh. Spaanstraat 35
A. de Heus agent van politie Willem Marisstraat 34
G. Heutink agent van politie Dubbeldamscheweg 144
H.A. Heutink agent maj. v. pol. Schotelstraat 40
C. van den Hoef agent van politie Dubbeldamscheweg *128
E.L. van 't Hoenderdaal ag.v.pol., Obrechtstraat 47, ingek.
G.A. Hofkes agent vanpolitie Prinsenstraat 10
F. Hoogesteger ag. v. pol. Anna Paulownastraat 12
J. Hordijk agent van politie Sluisweg *23
J. Horst agent van politie Obrechtstraat 37
F. Houtman hoofdagent van politie Blauwpoortsplein *3
E. van Hunen hoofdagent v. pol. Geldeloozepad 50
J. van Kalkeren ag. van politie Wm. Marisstraat 116
A. Katoen agent van politie Potgieterstraat 12
C.M.H.G. van Keulen ag. v. pol. Schotelstraat 39
H.R. Klarenbeek agent v. pol. Krommedijk 103
M. Klein agent van politie Joh. Bosboomstraat 42
R. de Koning agent-majoor rech. van politie Crayensteynstraat 107
W. Kooijman agent. v. pol. Jac. van Lennepstraat 40
A. Kraaijeveld ag. v. pol. H.W. Mesdagstraat 37
M. Kroon agent van politie Vorensaterstraat 26
J.M.F. Kuijten agent v. pol. P.A. de Genestetstraat *34
A. Kwakernaak agent van pol. Reeweg Oost 140
A. van der Linde agent v. pol. Zuidendijk 159b
T.R.G. Lukassen agent v. politie Boeroestraat 40
C. Maliepaard agent-maj. v. pol. Kromhout 126
J. Meeder agent van pol. Th. de Bockstraat 12
D. Mol agent v. pol. J.J.A. Goeverneurstraat 11
J. Monderman ag. van pol. Roemer Visscherstraat 15
J. Monsieurs agent van pol. Willem Roelofsstraat 2
J. van Mourik agent v. politie Brouwersdijk *118
H. Nicolaas agent van pol. Bilderdijkstraat *12
W. Nijsen agent van pol. Breitnerstraat 15
J. Oenema agent van pol. Oranjelaan *51
E.J. Onink agent van politie Dubbeldamscheweg 181
W. Ottevanger agent maj. v. pol. B. Toussaintstraat 61
W. den Oude agent van politie Schotelstraat 38
H.G. Peereboom agent v. politie Lombardstraat *27a
J. Plomp hfd.agent adj. v. pol. Crayensteynstraat 49
M.J. Pos agent van politie Krommedijk *137
M. Prins agent v. pol. Schotelstraat 43
N. Roeleveld agent van pol. Bilderdijkstraat *12
H. Rozendaal agent.maj. van politie Riouwstraat 63
J. Scheepmaker agent van politie Herradesstraat 40
G.J. Scholten agent-maj. v. pol. Koldeweystraat 24
J. van Slooten agent maj. v. pol. Vorensaterstraat 49
W.J. van der Sluijs agent v. politie Boeroestraat 72
N. Smit agent van politie Zuidendijk 159d
G. Spaaij agent van politie Willem Marisstraat 110
A. van Spijk agent van politie Jac. Marisstraat 119
C. van Spijk agent van politie Vinc. van Goghstraat 51
W. van der Ster agent van politie Boshamerstraat 19
A. van der Tas hoofdag. van pol. Singel 106a
A.C. Uil chef hoofd-agent-rechercheur van politie Zuidendijk 32n
H.J. Vahrmeijer ag. v. pol., Steegoversloot *27, ingek.
G.A. Verbaan agent v. politie Hooftstraat 51
J. Vink agent van politie Zuidendijk 32s
A. Visser agent-majoor rechercheur van politie Reeweg Oost 91
Y. Visser ag. v. pol., Zuidendijk 171, ingekomen
J. Vlasblom agent v. politie Werkenmondestraat 17
J. de Vree agent van politie Goeverneurstraat 49
J. Vuijk agent-maj. v. politie Ceramstraat 46
B. van der Werf agent van politie Crayensteynstraat 41
L.W. Wisselink agent. mej. v. pol. Mart. Steijnstraat 35
H.A. Witberg hoofdag. adj. v. pol. Brouwersdijk 207a
H.G.F. Wolsink agent van politie Krispijnscheweg *191
J. Wuits agent van politie Dubbelmondestraat 28
H.J. Wijers ag.-maj. v. politie Hoekenessestraat 5
G. van Wijk agent van politie Koldeweystraat 22
D. Wijnen Sr. agent van politie Tieselenstraat 29
A.J. van der Zee agent van politie, Dr. Schaepmanstraat 16
W.C. Zwaan agent van politie Boshamerstraat 9
J. van Zweden agent-majoor van politie Saksen Weimarstraat 6
C. Zwijgers agent van politie Vorensaterstraat 31

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0982
Onderwerp : belooning
Omschrijving : belooning voor rech. J. Scheepmaker-C.van Spijk i/z contra H.C. Minnebreuker
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0021
Onderwerp : Officier van Justitie Dordrecht: Scheepmaker, J.
Omschrijving : mededeeling dat rech. J. Scheepmaker niet moet verschijnen i/z c(ontr)a M.H. Koomans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0776
Onderwerp : Scheepmaker, J.
Omschrijving : van Burg. van Dordt aan J. Scheepmaker i/z keuring
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1334
Onderwerp : Scheepmaker, J.
Omschrijving : i/z oproep als getuige betr. zaak H.L. Spiegel
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
030. Johannes SCHEEPMAKER, Vincent van Goghstraat 59, geb. 1899, rechercheur 1e kl

rechercheur Johannes SCHEEPMAKER
(rapport 050) Donderdag 19 Februari 1942 te 09.00 uur - Treedt de maj. J. Scheepmaker, van ziekte hersteld weder in dienst (voorloopig voor halve dagen), onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 091) Woensdag 1 April 1942 te 09.00 uur - Treedt de maj. J. Scheepmaker van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 121) Zaterdag 1 Mei 1943 te 18.00 uur - Meldt de maj.rech. J. Scheepmaker zich ziek en rukt in. Hiervan is aan Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 134) Zaterdag 13 Mei 1944 te 08.30 uur - Wordt namens den rechercheur J. Scheepmaker kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 138) Woensdag 17 Mei 1944 te 09.00 uur - Treedt de rechercheur J. Scheepmaker van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v/d G.G. D.
(rapport 241) Maandag 28 Augustus 1944 te 08.40 uur - Wordt namens den rechercheur J. Scheepmaker kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in dienst kan treden. De Dir. v/d G.G.G.D. en hiermede in kennis gesteld.
(rapport 245) Vrijdag 1 September 1944 te 08.00 uur - Treedt de rechercheur J. Scheepmaker van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 318) Maandag 13 November 1944 te 10.45 uur - Meldt de rechercheur J. Scheepmaker zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 004) Donderdag 4 Januari 1945 te 08.30 uur - Is de rechercheur J. Scheepmaker van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 015) Maandag 15 Januari 1945 te 09.30 uur - Meldt de rechercheur J. Scheepmaker zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 073) Woensdag 14 Maart 1945 te 09.00 uur - Treedt de rechercheur J. Scheepmaker van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 186) Donderdag 5 Juli 1945 te 09.40 uur - Meldt de rechercheur J. Scheepmaker zich ziek en rukt in waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D.

* * *

- Verhuizingen in de stad 
W. Durieux en gezin, agent van politie, van Koldeweijstraat 32 naar J.J.A. Goeverneurstraat 21.
M.L. van der Schelde, agent van politie, van Prinsenstraat 10 naar Vest 197 rood.
[Dordrechtsche courant 08-11-1941]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Schelde, M.L. v.d.
Omschrijving : M.L. v.d. Schelde, vaste aanstelling als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1641
Onderwerp : Schelde, M.L. v.d.
Omschrijving : diploma-toelage M.L. v.d. Schelde
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0933
Onderwerp : Schelde, M.L. v.d.
Omschrijving : van Mil. Gezag sectie III Politie i/z intrekking opkomst in. mil. dienst van M.L. v.d. Schelde
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
113. Marinus Leendert van der SCHELDE, Vest 197rd, geb. 1913, wachtmeester;

agent Marinus Leendert van der SCHELDE (geb. 1913)
(rapport 001) Donderdag 1 Januari 1942 te 10.10 uur - Meldt de agent M.L. van der Schelde zich ziek en rukt in. Hiervan is mededeeling gedaan aan den Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 008) Donderdag 8 Januari 1942 te 21.50 uur - Treedt de agent M.L. v.d. Schelde van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 113) Vrijdag 23 April 1943 te 13.50 uur - Treden den agenten R.J. v.d. Zee en M. v.d. Schelde van ziekte hersteld in dienst, tot het verrichten voorlopig van bureaudienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 118) Woensdag 28 April 1943 te 06.00 uur - Treedt de agent M.L. v.d. Schelde na ziekte geheel hersteld in dienst, met overlegging verklaring Dir. G.G.D.
(rapport 314) Donderdag 9 November 1944 te 16.40 uur - Melden zich ziek de owms. J. Belder, E.G. ter Haar en M.L. v.d. Schelde, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 318) Maandag 13 November 1944 te 13.50 uur - Melden zich de owm M.L. v.d. Schelde en de wm E. ten Brinke van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 152) Vrijdag 1 Juni 1945 te 07.30 uur - Wordt namens rechercheur van der Schelde kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer directeur G.G.G.D.
(rapport 162) Maandag 11 Juni 1945 te 09.00 uur - Treedt de rech. M.L. v.d. Schelde van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring G.G.G.D.

* * *

- Huwelijksplaats: Enschede Soort akte: huwelijksakte
Bruidegom: Gradus Johannes Scholten Leeftijd: 23 Beroep: agent van politie Geboorteplaats: Enschede
Vader bruidegom: Gradus Scholten Beroep: landbouwer
Moeder bruidegom: Johanna Heino
Bruid: Gerridina Langius Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Sneek
Vader bruid: Pieter Langius Beroep: fabriekarbeider
Moeder bruid: Fennigje Woelders
Toegangsnummer: 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel Inventarisnummer: 03727

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Gerridina Langius
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Scholten, Gradus J.

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1940-1941-1942-1943-1945

Jaar : 1940
Briefnummer : 0895
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Scholten, G.J.
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (152): gratificatie voor maj. G.J. Scholten wegens 25-j. dienst
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 2098
Onderwerp : rapporten
Omschrijving : rapport i/z arrestant Van Rijsbergen en G.J. Scholten Owmr
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

-
BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
021. Gradus Johannes SCHOLTEN, Koldeweystraat 24, geb. 1893, opperwachtmeester

opperwachtmeester Gradus Johannes SCHOLTEN (geb. 1893)
(rapport 029) Maandag 29 Januari 1945 te 08.00 uur - Melden zich de Hwm. H. Rozendaal en de opwm. G.J. Scholten van ziekte hersteld in dienst, de laatstgenoemde voor het verrichten van 50% dienst. Een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D. wordt door hen overlegd.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 S
Dirk Schuite
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 435-516
Deel: A Bladzijde: 312

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1940-1941-1942-1943-1945
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuite / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Schuite, D.
Omschrijving : D. Schuite, vaste aanstelling als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar: 1943
Briefnummer : 0078
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van de agenten van politie C. Zwijgers en D. Schuite;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0308
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van de agenten van politie A.N. van Grootveld en D. Schuite
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Schuite, D.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z staking van D. Schuite
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent Dirk SCHUITE (geb. 1914)
(rapport 003) Zaterdag 3 Januari 1942 te 14.30 uur - Rukt de agent D. Schuite wegens ziekte in, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 006) Dinsdag 6 Januari 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent D. Schuite van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 016) Vrijdag 16 Januari 1942 te 21.35 uur - Wordt namens agent D. Schuite kennisgegeven dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan treden, waarvan den Directeur G.G.G.D. bericht gegeven is.
(rapport 022) Donderdag 22 Januari 1942 te 13.50 uur - Treedt agent D. Schuite van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 069) Donderdag 9 Maart 1944 te 19.45 uur - Wordt namens den opwm. D. Schuite kennis gegeven, dat hij wegens ziekte heden niet in nachtdienst kan komen. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 075) Woensdag 15 Maart 1944 te 14.50 uur - Meldt zich de owm D. Schuite van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 013) Zaterdag 13 Januari 1945 [razzia's] te 07.00 uur - Mankeeren op het appèl de owm Kulk, Vink, Schuite, De Best en onderw. Bosman Jansen.
(rapport 040) Vrijdag 9 Februari 1945 te 17.40 uur - Geeft de Opw. Dirk Schuite, oud 31 jr., kennis dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G.G.D. en den Ortscommandant.
(rapport 047) Vrijdag 16 Februari 1945 te 14.00 uur - Treedt de Oppw. D. Schuite, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur der G.G.D.
(rapport 119) Zondag 29 April 1945 te 11.15 uur - Meldt de Opwm. D. Schuite zich ziek en rukt in. Waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. van de G.G. en G.D. alhier.
(rapport 124) Vrijdag 4 Mei 1945 te 21.45 uur - Treedt de opperw. D. Schuite, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van een Dir. G.G.G.D.
(rapport 095) Vrijdag 5 April 1946 te 14.00 uur - Is het bevel van schorsing der werkzaamheden opgeheven van de agenten N. Smit en D. Schuite. Wegens ziekte kunnen zij niet in dienst treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 178) Donderdag 27 Juni 1946 te 14.00 uur - Meldt de agent D. Schuite van ziekte hersteld in dienst voorloopig voor 50 %, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

* * *

- telefoongids 's-Gravendeel 1982-1983
A.P. Schuuring, Klaprooslaan 18, 's-Gravendeel

adsp. agent A.P. SCHUURING
(rapport 188) Zondag 7 Juli 1946 te 07.00 uur - Ontbreekt de adsp. agent A.P. Schuuring op het appèl. Bij een door de Rijkspolitie te 's-Gravendeel ten zijnen huize ingesteld, blijkt dat hij ziek is. Hiervan zal bericht worden gezonden aan den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 189) Maandag 8 Juli 1946 te 22.00 uur - Treedt de adspirant agent A.P. Schuuring van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den directeur van den G.G.G.D.

(rapport 356) Zondag 22 December 1946

te 19.00 uur - Is aan den adspirant agent A.P. Schuuring toegestaan van 3 uur eerder in te rukken, zulks teneinde met de laatste pont (19.30 uur) naar ’s-Gravendeel huiswaarts te keeren; een en ander in verband met den zwaren ijsgang in de Dordtsche Kil.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1140
Onderwerp : Sint Nicolaas, C.
Omschrijving : a/h Afwikkelingsbureau i/z boekenaanschaf van C. Sint Nicolaas
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Sint Nicolaas, C.
Omschrijving : C. Sint Nicolaas, vaste aanstelling als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1641
Onderwerp : Sint Nicolaas, C.
Omschrijving : diploma-toelage C. Sint Nicolaas
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1410
Onderwerp : rapporten
Omschrijving : rapport i/z C. Sint Nicolaas gedood door een revolverschot in de borst
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- STADSNIEUWS. Wachtmeester door schot uit eigen revolver gedood 
In de wacht aan het hoofdbureau omstreeks 11 uur een ongeluk plaats gehad, dat aan den 30-jarigen wachtmeester van het Dordtsche politiecorps C. Sint Nicolaas, gewoond hebben aan de Vossiusstraat 28rd, het leven heeft gekost. Bij het neerleggen van zijn geladen revolver ging het schot af en trof hem in de hartstreek, waarop eenige oogenblikken later de dood intrad.
[bron: Dordrechtsche courant 09-09-1943] 

agent Cornelis SINT NICOLAAS (overl. Dordrecht 8-9-1943, tr. H. Kepler)
(rapport 044) Vrijdag 13 Februari 1942 te 05.55 uur - Wordt namens agt. C. St. Nicolaas kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 159) Maandag 8 Juni 1942 te 13.50 uur - Treedt de agent C. St. Nicolaas van ziekte hersteld in dienst, voorloopig tot het verrichten van 4 uur dienst per dag.
(rapport 166) Maandag 15 Juni 1942 te 10.05 uur - Is de agt. C. Sint Nicolaas ziek ingerukt, hetgeen den Directeur G.G. en G.D. bekend is.
(rapport 185) Zaterdag 4 Juli 1942 te 13.50 uur - Treedt agent C. Sint Nicolaas van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 298) Zondag 25 October 1942 te 21.50 uur - Wordt namens de agent C. Sint Nicolaas gemeld dat wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan de Heer Directeur der G.G. en G.D.
(rapport 123) Maandag 3 Mei 1943 te 08.00 uur - Wordt namens den agent C. St. Nicolaas kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht is gezonden.
(rapport 131) Dinsdag 11 Mei 1943 te 10.00 uur - Meldt de agent C. Sint Nicolaas zich van ziekte gedeeltelijk hersteld in dienst voor het verrichten van lichte dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer der G.G. en G.D.
(rapport 146) Woensdag 26 Mei 1943 te 02.00 uur - Treedt de agent C. St. Nicolaas geheel van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.

* * *

- adresboek 1949:
J.A. Sletterink, agent van politie, Steegoversloot 52;

adspirant agent J.A. Sletterink
(rapport 278) Zaterdag 5 October 1946 te 20.30 uur - Meldt de Adsp. agent J.A. Sletterink zich ziek, waarvan bericht wordt gezonden aan de Directeur G.G. en G.D.
(rapport 279) Zondag 6 October 1946 te 14.00 uur - Meldt de agent (Adsp.) J.A. Sletterink zich van ziekte hersteld in dienst.

(rapport 340) Vrijdag 6 December 1946

te 05.00 uur - Meldt de adsp. agent J.A. Sletterink zich ziek en rukt in, waarvan bericht zal worden gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D.

(rapport 351) Dinsdag 17 December 1946

te 07.00 uur - Treedt de agent J.A. Sletterink van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

* * *
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Pieternella Johanna Havelaar / Jenneke Pors / Hendrika Aletta Visser
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Slooten, Johannes van

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Johanna Bokhorst
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Slooten, James van

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
024. Johannes van SLOOTEN, Vorensaterstraat 49, geb. 1887, opperwachtmeester

agent majoor Johannes van SLOOTEN (geb. 1887)
(rapport 003) Zondag 3 Januari 1943 te 07.00 uur - Wordt namens den agent majoor J. van Slooten kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in dienst kan komen. Hiervan is bericht gezonden aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 039) Maandag 8 Februari 1943 te 08.00 uur - Treedt de maj. J. van Slooten van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D. voorlopig voor het verrichten van bureaudienst.
(rapport 053) Maandag 22 Februari 1943 te 06.00 uur - Geeft de maj. J. van Slooten kennis dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Dir. van den G.G.G.D. (49 jaar).
(rapport 123) Maandag 3 Mei 1943 te 06.50 uur - Meldt de agent-majoor J. van Slooten zich van ziekte hersteld in dienst, voorlooopig voor lichte dagdienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 126) Zondag 6 Mei 1945 te 13.00 uur - Meldt de owm. J. van Slooten zich ziek, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v/d G.G.D.
(rapport 128) Dinsdag 8 Mei 1945 te 14.00 uur - Meldt de Oppw. van Slooten van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den G.G.G.D.
(rapport 360) Woensdag 26 December 1945 te 08.00 uur - Geeft de agent-majoor van Politie J. van Slooten kennis dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan de Directeur G.G.G.D.
(rapport 005) Zaterdag 5 Januari 1946 te 07.00 uur - Treedt agent majoor van politie J. van Slooten van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G.G.D.

* * *

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
061. Wilhelmus Johannes van der SLUIJS, Boeroestraat 72, geb. 1895, opperwachtmeester

brig. Willem Johannes van der SLUIJS (geb. 1895)
(rapport 071) Donderdag 12 Maart 1942 te 13.27 uur - Wordt namens brig. W.J. v.d. Sluijs, kennisgegeven dat hij wegens ziekte vanmiddag niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G. en G.D.
(rapport 077) Woensdag 18 Maart 1942 te 05.50 uur - Treden de brigs. H. Nicolaas en W.J. van der Sluijs, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van  den G.G.G.D.
(rapport 353) Zaterdag 19 December 1942 te 08.50 uur - Meldt de brig. W.J. van der Sluijs zich ziek en rukt in. Hiervan is den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 001) Vrijdag 1 Januari 1943 te 14.00 uur - Treedt brig. W.J. v.d. Sluijs van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 068) Woensdag 8 Maart 1944 te 12.30 uur - Rukt de owm W.J. v.d. Sluijs in wegens ziekte. Bericht gezonden aan den G.G.G.D.
(rapport 083) Donderdag 23 Maart 1944 te 15.00 uur - Treedt de owm W.J. v.d. Sluijs van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van directeur G.G.G.D.
(rapport 005) Vrijdag 5 Januari 1945 te 18.00 uur - Wordt namens de o.w.m. W. v.d. Sluijs, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den nachtdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 029) Maandag 29 Januari 1945 te 14.00 uur - Treedt de o.w.m. W.J. v.d. Sluijs van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 125) Zaterdag 5 Mei 1945 te 07.45 uur - Geeft de owm. K. van Henten aan den Opwm. H. v.d. Sluijs die naar diens woning is gezonden, te kennen dat hij ziek is. Bericht aan den G.G.D.

* * *

- Arie Huibert Smaal
, agent

- adresboek 1949:
A.H. Smaal, agent van politie, Lodewijkstraat 40;

begraafplaats Jeroen Boschlaan Zwijndrecht
Maaike Lena VERKERK * 28-12-1913 + 03-11-1998
Arie Huibert SMAAL     * 18-04-1911 + 13-02-2003
[http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=211649]

* * *

- adresboek 1930
N. Smit , J. Israëlsstraat 80, pol.agent;

- adresboek 1938
N. Smit , Zuidendijk 159d, agent van politie;

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 0966
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht vraagt inl. over den a.v.p. N. Smit, sollicitant parketwachter
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 2104
Onderwerp : Smit, N.
Omschrijving : i/z rijwielbanden voor Owmr N. Smit
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0219
Onderwerp : Smit, N. (agent 1e klasse)
Omschrijving : aan B. van Dordr. i.v.b. met circulaire B. van Dordrecht betreff. Blokkeering onvaderlandsche salarissen en loonen (gedetineerde Benthienkazerne)
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- BRIEF 1298
OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
060. Nijs SMIT, Zuidendijk 159d, geb. 1892 opperwachtmeester.

agent Nijs SMIT (geb. 1892)
(rapport 293) Dinsdag 20 October 1942 te 12.45 uur - Wordt namens de Brig. N. Smit gemeldt, dat hij wegens ziekte heden te 14.00 uur niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 300) Dinsdag 27 October 1942 te 05.55 uur - Treedt de brigadier N. Smit, van ziekte hersteld in dienst met overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 018) Maandag 18 Januari 1943 te 05.55 uur - Mankeert de brig. N. Smit op het ochtendappèl.
(rapport 076) Woensdag 17 Maart 1943 te 13.10 uur - Meldt de agent N. Smit, dat hij, wegens ziekte niet in namiddagdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 102) Maandag 12 April 1943 te 05.55 uur - Treedt de brig. N. Smit van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 121) Zaterdag 1 Mei 1943 te 10.30 uur - Wordt namens de Agt. N. Smit kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in namiddagdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 133) Donderdag 13 Mei 1943 te 19.50 uur - Treedt de brig. N. Smit van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 008) Zaterdag 8 Januari 1944 te 09.00 uur - Wordt namens den owm N. Smit medegedeeld dat hij te 10.00 uur niet in ge..(?) dienst kan treden wegens ziekte, waarvan bericht gezonden aan Dir. G.G.G.D.
(rapport 018) Dinsdag 18 Januari 1944 te 22.00 uur - Treden de owm N. Smit en J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst, daar bij overleggende een verklaring van de directeur G.G.G.D.
(rapport 087) Maandag 27 Maart 1944 te 07.50 uur - Wordt namens de opperw. N. Smit, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in voormiddagdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 131) Woensdag 10 Mei 1944 te 21.45 uur - Meldt de owm N. Smit zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 280) Vrijdag 6 October 1944 te 06.50 uur - Wordt namens de owm N. Smit kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dagdienst kan treden. Hiervan is kennis gegeven aan den Dir. van den G.G.G.D. [oud 52 jaar]
(rapport 290) Maandag 16 October 1944 te 07.00 uur - Meldt de opwm. G. v.d. Giessen, aan den PP II dat de opwm. N. Smit, die aan ziekte hersteld in voormiddagdienst moest komen, niet present is.
(rapport 290) Maandag 16 October 1944 te 07.30 uur - Meldt de opwm. N. Smit van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van de G.G.G.D. Hij geeft tevens te kennen dat hij niet op de hoogte was van de ploegwisseling en meende in namiddagdienst te moeten komen.
(rapport 103) Vrijdag 13 April 1945 te 21.35 uur - Wordt namens de opperw. N. Smit, kennis gegeven dat hij wegens ziekte, niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 111) Zaterdag 21 April 1945 te 13.45 uur - Treedt de o.w.m. N. Smit van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 095) Vrijdag 5 April 1946 te 14.00 uur - Is het bevel van schorsing der werkzaamheden opgeheven van de agenten N. Smit en D. Schuite. Wegens ziekte kunnen zij niet in dienst treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 116) Vrijdag 26 April 1946 te 13.50 uur - Treedt agent N. Smit van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 281) Dinsdag 8 October 1946 te 21.30 uur - Wordt namens den agent N. Smit kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is kennis gegeven aan den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 290) Donderdag 17 October 1946

te 07.00 uur - Treedt de agent van politie N. Smit van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 014) Dinsdag 14 Januari 1947

te 16.30 uur - Wordt namens de agt. N. Smit gemeld, dat hij heden niet in nachtdienst kan treden wegens ziekte. Hij woont Zuidendijk 159. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

-
Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Wilhelmina Boele
Archiefnummer:  256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer:  737-810
Zie: Spaaij, Hendrik Bernardus

-
ADRESBOEK DORDRECHT 1930
G. Spaaij, agent v. politie,'s Gravendeelschedijk 23;

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 1551
Onderwerp : rapport
Omschrijving : Rapport betr. het omvergooien van een kraam van Joodschen koopman door Duitschen soldaat en bedreiging van Spaaij en v.d. Elst (agt. v.pol) door Duitschen officier
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1169
Onderwerp : S.S.
Omschrijving : 
a/d S.S. p.v. contra H.B. Spaaij en rapport betr. D.W. van Osch en J.M. Prins
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0429
Onderwerp : Commissionneeringen
Omschrijving : terugzending aanstelling H.A. Heutink, A. van Spijk, G. Spaaij, G.W.B. Hansen, J. de Vree, R. Gerritsen Jr, P. van Ballegooijen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0993
Onderwerp : 
ontslag
Omschrijving : ontslag van brig. G. Spaaij;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51


* * *

hulpagent A. SPIERING
(rapport 203) Zondag 22 Juli 1945 te 07.00 uur - Wordt namens A. Spiering, hulpagent, gemeld dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden.
(rapport 221) Donderdag 9 Augustus 1945 te 06.50 uur - Mankeert de hulpagent A. Spiering aan den P.P. I op het appèl. Bij onderzoek bleek hij uitstedig te zijn (Zeeland).
(rapport 365) Maandag 31 December 1945 te 07.00 uur - Wordt namens de hulpagent A. Spiering, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden.

* * *

- BRIEF 1605
19 October 1943 (A1605)
Edelachtbare, onder terugzending van het schrijven, mij in handen gesteld bij uwe apostille dd. 14 October 1943, No. 3149, te berichten, dat de Agent-majoor C. van Spijk met ingang van 1 Maart 1943 dient te worden aangesteld in den rang van rechercheur 1e klasse.
 De majoor van politie (B.J. MEIJER)

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0982
Onderwerp : belooning
Omschrijving : belooning voor rech. J. Scheepmaker-C.van Spijk i/z contra H.C. Minnebreuker
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0982
Onderwerp : belooning
Omschrijving : belooning voor C. van Spijk-J. van Mourik i/z opgespoorde kettinghandel
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1498
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (289): Commissionering van de agt. J. van Mourik, A. Kraaijeveld en C. van Spijk tot onbezoldigd Rijksveldwachter;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0695
Onderwerp : 
Spijk, C. en A. van
Omschrijving : terugzending commissie onbez. veldwachter C. en A. van Spijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0596
Onderwerp : 
Spijk, C. van
Omschrijving : beloond rechercheurs: C. van Spijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1126
Onderwerp : 
Spijk, C. van
Omschrijving : betr. detacheering v.d. agent-majoor van politie C. van Spijk bij de bijzondere afd. van de Rijksopsporingsdienst der Rijksrecherchecentrale;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1605
Onderwerp : Spijk, C. van
Omschrijving : a/d Burg. van Dordrecht i/z aanstelling van C. van Spijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0181
Onderwerp : 
Spijk, C. van
Omschrijving : 
aan den Voorzitter der Zuiverings Commissie Recherche Centrale en Rechercheschool betreffende schorsing van C. van Spijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54


* * *

adsp. agent W. van der STEL

(rapport 006) Maandag 6 Januari 1947

te 17.00 uur - Wordt namens den adsp. agent W. van der Stel, Krommedijk 68rood, telephonisch kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen. Hiervan is kennis gegeven van den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 020) Maandag 20 Januari 1947

te 07.00 uur - Treedt de agent W. van der Stel van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van de directeur van den G.G. en G.D.

* * *

- adresboek 1938:
W. van der Ster, Boshamerstraat 19, agent van politie

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Magcheltje Hoogendam
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Ster, Willem van der
+
Martina Engelina Nutbeij
Archiefnummer:  256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer:  737-810
Zie: Wed. Ster, Willem van der

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar :
: 1940
Briefnummer : 0780
Onderwerp : 
Ster, W. v.d.
Omschrijving : 
W. v.d. Ster, agt. van politie-sollicitant naar elders;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1089
Onderwerp : Ster, W. v.d.
Omschrijving : W. v.d. Ster vr. ontslag als agent van politie wegens benoeming te Ouddorp;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

- Anna Haas-Franken
Anna Franken werd geboren in Gendringen op 8 mei 1873. Ze trouwde met Meijer Haas, die in 1919 overleed. Al meerdere jaren kwamen zij en een getrouwde dochter met haar gezin naar Ouddorp om vakantie te houden. In 1938 kocht ze de stenen vakantiewoning ‘Sonnevanck’ aan de Strandweg, nu Oude Nieuwlandseweg. Door allerlei maatregels wordt het net om de joodse bevolking steeds strakker aangehaald. Het systeem dat men hanteerde was: registratie, isolatie, deportatie. Op 18 februari 1941 wordt ook zij geregistreerd in het gemeentehuis van Ouddorp via het ‘ Aanmeldingsformulier voor één persoon, die geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede is’. En zij was ‘geheel’ van joodsen bloede, haar grootouders waren allemaal joods. Hoewel zij de enige joodse inwoner was van de gemeente Ouddorp, werd ook zij geconfronteerd met alle verordeningen tegen deze bevolkingsgroep. Ook zij mocht niet meer in de wachtkamer van de RTM, restaurants, verenigingsgebouw en ook een stuk strand dat vrijgegeven werd voor dagjesmensen in de maanden augustus en september ( het Noorderstrand), was voor haar verboden terrein. De situatie werd steeds dreigender. Haar buren, de broers Sandifort, bieden haar aan om haar in huis te nemen als ‘ huishoudster’. Misschien dat ze op deze manier minder opvalt. Omdat ze deze mensen niet in de problemen wil brengen, weigert ze. En toch weet ze heel goed wat haar te wachten staat!
In de morgen van 12 oktober 1942 staat al vroeg politieagent Van der Ster aan de deur met de opdracht dat ze zich klaar moet maken voor vertrek. Om tien uur wordt ze op het gemeentehuis verwacht. Ook Van der Ster geeft haar de mogelijkheid om te vluchten. Hij is zelf ook van plan om onder te duiken (wat later ook gebeurd is). Weer weigert ze, waarschijnlijk om dezelfde reden nl. om niet haar medeburgers in gevaar te brengen. De NSB burgemeester Schipper beveelt haar de weinige ‘waardevolle’ spullen af te geven. Een gouden broche, een zilveren polshorloge met armband en f 26,37 aan geld worden ingenomen, verzegeld en in de kluis opgeborgen.
Na de oorlog, op 18 juli 1945 vraagt waarnemend burgemeester Hameeteman via een brief op welke manier de familie, een dochter die met een niet-joodse man was getrouwd, hoe deze spullen weer teruggegeven kunnen worden.
Anna Haas-Franken begint aan een reis die zal eindigen in de beruchte gaskamers van het kamp Auschwitz. Eerst wordt ze naar de politiegevangenis ‘Het Haagse Veer’ in Rotterdam gebracht. Daar vandaan gaat het naar de ‘Hollandse Schouwburg’ in Amsterdam. Vanuit deze verzamelplaats gaan regelmatig de transporten naar Westerbork. Omdat de familie te weten is gekomen waar ze is, sturen ze nog pakketjes naar haar. Ook daar blijft ze niet lang. Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 8 maart 1951 weten we dat Anna Haas-Franken haar leven eindigde slechts veertien dagen na haar vertrek uit Ouddorp op 26 oktober 1942 in de gaskamers van Auschwitz. Ook Ouddorp had geen joodse inwoners meer!
[http://www.wo2go.nl/index.php/ouddorp/236-anna-haas-franken]

* * *

adsp. agent van politie D. STOLK
(rapport 344) Maandag 10 December 1945   te 07.00 uur - Mankeeren de hulpagenten Lans, Stolk en Weekhout op het appèl (äpel). 
te 07.15 uur - Meldt de hulpagent Stolk zich present, te kennen gevende zich te hebben verslapen. 
(rapport 162) Dinsdag 11 Juni 1946 te 07.00 uur - Mankeert a/h appel de in africhting zijnde adsp. agent van politie D. Stolk van hem is geen bericht van verhindering ingekomen.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Francijna Hartveld
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Tas, Albert van der

- Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)
  Algemeen Gemeente: Schiedam Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 303 Aangiftedatum: 03-04-1891
  Kind Albert van der Tas Geslacht: M Vondeling: N
  Geboortedatum: 02-04-1891 Geboorteplaats: Schiedam
  Vader Martinus van der Tas / Moeder Willemina Bos

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 550.188 Inventarisnr: 3801
Gemeente: Zevenbergen Soort akte: huwelijk Aktenummer: 36 Datum: 10-07-1914
Bruidegom Albert van der Tas Geboorteplaats: Schiedam
Bruid Francijna Hartveld Geboorteplaats: Zevenbergen
Vader bruidegom Martinus van der Tas / Moeder bruidegom Willemina Bos
Vader bruid Jacob Hartveld / Moeder bruid Antonia Tolenaars

- ADRESBOEK DORDRECHT 1930
D. Aalbers ag. v. politie Brouwersdijk *165
H. Abels agent van pol. Muijs v. Holystraat *34
H. van Alphen ag. v. politie Goeverneurstraat 3
A.J. Beckerman ag. v. politie Achterom *11
P. Beekhuizen ag. v. politie J. v. Lennepstraat 19
J. Belder agent van politie de Genestetstraat *26
G.G. v. Bemmelen ag. v. pol. J. v. Lennepstraat 46
A. van Bezooijen ag. van pol. Huijgensstraat 7
J. de Graaf agent v. pol. de Genestetstraat 17
M. de Haan agent v. pol. de Genestetstraat 15
E.G. ter Haar agent v. pol. W. Marisstraat 5
A. de Heus agent. v. politie W. Marisstraat 34
G. Heutink ag. v. politie Dubbeldamscheweg 100
H.A. Heutink ag. v. politie Rijksstraatweg 23
C. van den Hoef agent v. pol. Dubbeldamscheweg *128
J. Hordijk ag. v. politie Sluisweg *20
E. van Hunen hoofdag. v. politie Geldeloozepad 50
M. Klein agent v. politie Staringstraat 24
C. van Oeveren hoofag. v. politie Balistraat 8
J. Plomp hoofdag. v. politie Craijensteijnstraat 49
G. Spaaij agent v. politie 's Gravendeelschedijk 23
A. van der Tas ag. maj. v. pol. Heijsterbachstraat 4
J. Vlasblom agent v. politie Jac. Catsstraat 94
L.W. Wisselink ag. v. pol. M. Steijnstraat 35
H.A. Witberg hoofdag. v. pol. Jacob Catsstraat 18
J. Wuits agent van politie J. Israëlsstraat 83
H.J. Wijers ag. maj. v. pol. Hoekenessestraat 5
D. Wijnen agent van politie J. Israëlsstraat 76
A. de Zeeuw agent v. pol. de Genestetstraat 11
C. Zwijgers agent v. pol. J. Spaanstraat *30

- Collectie Collectie Beerman
Inventarisnummer 309_19606
Persoon Tas, A. v.d.
Geografie Dordrecht
Straat Heysterbachstraat
Datum of periode 16-06-1932
[http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=EA4424EA110984F00ABD7EDF1F886746#comments ]

(Albert van der Tas, 16-6-1932)

hoofdagent Albert van der TAS (geb. Schiedam 2-4-1891)
(rapport 300) Dinsdag 27 October 1942 te 06.30 uur - Wordt namens den hoofdagent A. van der Tas, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 302) Donderdag 29 October 1942 te 07.00 uur - Treedt de hoofdagent A. v.d. Tas van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 018) Maandag 18 Januari 1943 te 17.05 uur - Meldt de Hoofd agent A. v.d. Tas dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden op 19-1-43 te 7.00 uur, waarvan bericht is gezonden aan de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 075) Dinsdag 16 Maart 1943 te 06.45 uur - Meldt de hoofdagent A. van der Tas, zich van ziekte hersteld in dienst (alleen voor dagdienst) onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 220) Zondag 8 Augustus 1943 te 06.10 uur - Meldt de hoofdagent A. van der Tas zich ziek, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 223) Woensdag 11 Augustus 1943 te 14.00 uur - Treedt de hoofdagent A. van der Tas, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging, van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 061) Woensdag 1 Maart 1944 te 00.00 uur - Rukt de hwm A. v.d. Tas in wegens ziekte, waarvan bericht is gezonden aan den G.G.G.D.
(rapport 068) Woensdag 8 Maart 1944 te 06.50 uur - Is de hw A. v.d. Tas, van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 091) Vrijdag 31 Maart 1944 te 06.50 uur - Is de hwm. A. v.d. Tas van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 256) Dinsdag 12 September 1944 te 18.15 uur - Meldt de Hoofdw. A. v.d. Tas dat hij wegens ziekte op 13-9-1944 niet in dienst kan treden, waarvan bericht in gezonden aan den heer Directeur G.G. en G.D.
(rapport 263) Dinsdag 19 September 1944 te 09.45 uur - Meldt zich de hwm. A. v.d. Tas van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Pietertje Maria Mol
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Uil, Anthonie Cornelis

hoofdrechercheur Anthonie Cornelis UIL
(rapport 053) Maandag 22 Februari 1943 te 08.30 uur - Wordt namens de chef. Hoofdagent Rechercheur A.C. Uil, gemeld dat hij wegens ziekte heden te 9.00 uur niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 062) Woensdag 3 Maart 1943 te 09.00 uur - Treedt de adj. A.C. Uil van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 178) Maandag 26 Juni 1944 te 08.00 uur - Wordt namens de Hoofd rechercheur A.C. Uil kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan kennis is gegeven aan den Dir G.G.G.D.
(rapport 188) Donderdag 6 Juli 1944 te 08.30 uur - Treedt de Hoofdrech. A.C. Uil van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 353) Maandag 18 December 1944 te 08.40 uur - Wordt namens den hoofdrechercheur A.C. Uil kennis gegeven dat bij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Direct. van den G.G.G.D.
(rapport 016) Dinsdag 16 Januari 1945 te 08.00 uur - Meldt de Hoofdrechercheur A.C. Uil zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D. (50%)
(rapport 142) Dinsdag 22 Mei 1945 te ca 8/9 uur - Wordt namen de Hoofdrech. Uil kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden a/d dir. van G.G. en G.D.
(rapport 190) Maandag 9 Juli 1945 te 08.00 uur - Treedt de Hoofdagent A.C. Uil, van ziekte hersteld voor 50% in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 218) Maandag 6 Augustus 1945 te 08.00 uur - Treedt de brig. J. Meeder van ziekte hersteld in volledige dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D. Evenals A.C. Uil, rechercher.
(rapport 103) Zaterdag 13 April 1946 te 18.00 uur - Rapporteert de  Hoofdagent Rech. A.C. Uil, dat te 9 uur namens den Rech. P. Beekhuizen is medegedeeld dat hij door ziekte verhinderd is in dienst te komen, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 08.50 uur - Wordt door Rech. Nicolaas, H. namens de Hoofd-agent Rech. A.C. Uil en C.M.H.G. van Keulen, Rech., medegedeeld dat zij heden wegens ziekte niet in dienst kunnen treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 147) Maandag 27 Mei 1946 te 08.00 uur - Treedt de hoofdagent rechercheur Uil van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

(rapport 338) Woensdag 4 December 1946

te 08.00 uur - Wordt namens de adj. A.C. Uil, gemeld dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.

(rapport 358) Dinsdag 24 December 1946

te 09.00 uur - Meldt de Adj. A.C. Uil zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G. en G.D.

* * *
- Hendrik Johannes Vahrmeijer, tr. Dordrecht 5-11-1941 Alida Visser .

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1943
Briefnummer : 0550
Onderwerp : Burgemeester van Veenendaal
Omschrijving : Burgemeester van Veenendaal vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. H.J. Vahrmeijer
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0550
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z overplaatsing naar Veenendaal van wachtmeester H.J. Vahrmeijer
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0253
Onderwerp : Vahrmeijer, H.J.
Omschrijving : aan Mr. W.A. van Es i/z de houding van den agent van pol. H.J. Vahrmeijer gedurende de bezettingsjaren;
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0842
Onderwerp : Vahrmeijer, H.J.
Omschrijving : aan H.I(nspect). van Politie te Katwijk i/z inl. betr. H.J. Vahrmeijer;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent Hendrik Johannes VAHRMEIJER (geb. Naaldwijk 15-11-1911, overl. Katwijk aan Zee 5-5-1964)
(rapport 069) Dinsdag 10 Maart 1942 te 24.00 uur - Rukt agt. H.J. Vahrmeijer ziek in, hetgeen den Directeur G.G. en G.D. medegedeeld is.
(rapport 080) Zaterdag 21 Maart 1942 te 13.50 uur - Treedt agt. H.J. Vahrmeijer na ziekte in dienst, onder overlegging van de vereischte verklaring.
(rapport 170) Vrijdag 19 Juni 1942 te 05.55 uur - Mankeeren o.d. P.P. I op het ochtendappèl de agenten H.J. Vahrmeijer en P. Klerks.
te 06.10 uur - Meldt de agent H.J. Vahrmeijer zich en geeft te kennen zich te hebben verslapen. 

* * *

hulpagent C. van der VELDE
(rapport 028) Maandag 28 Januari 1946 te 19.45 uur - Rukt de hulpagent C. van der Velde, wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 035) Maandag 4 Februari 1946 te 06.50 uur - Meldt de hulpagent C. v.d. Velde zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Cornelia van Dijk
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Verbaan, Gijsbert Aalt

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0302
Onderwerp : bevordering
Omschrijving : agent G.A. Verbaan bevorderd tot 1e klasse
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

-
kadaster
DIENSTJAAR 1970
31461= Gijsbert Aalt Verbaan i/g. echtg. Cornelia van Dijk, techn. ambtenaar 1e kl.m, geb. 3-10-1910, Hooftstraat 63 (K6319) huis en erf;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_115_02.pdf]

- Begraafplaats Essenhof [veld R1-047/054]
Gijsbert Aalt VERBAAN * 03-10-1910 + 01-09-1980 
Cornelia van DIJK * 20-11-1910 + 18-01-1996 

brigadier Gijsbert Aalt VERBAAN (geb. 3-10-1910, overl. 1-9-1980)
(rapport 008) Donderdag 8 Januari 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. G.A. Verbaan van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.D.
(rapport 240) Zaterdag 28 Augustus 1943 te 08.30 uur - Wordt namens den opperw. G.A. Verbaan kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 247) Zaterdag 4 September 1943 te 09.00 uur - Treedt de Opperwachtmeester G.A. Verbaan van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 054) Woensdag 23 Februari 1944 te 08.50 uur - Meldt de owm G.A. Verbaan zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een ver klaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 013) Zaterdag 13 Januari 1945 te 10.00 uur - Geeft de owm Verbaan kennis dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is kennis gegeven aan den Heer Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 023) Dinsdag 23 Januari 1945 te 08.30 uur - Is de owm G.A. Verbaan van ziekte hersteld, in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. v.d. G.G.G.D.

* * *

- Kind Adrianus Jacobus Verlooij
  Vader Pieter Johannes Verlooij  Moeder Clara Adriana Maria Houtzager
  Plaats Rotterdam Geboortedatum 18-03-1896
  Opmerkingen akte nr. 2245  Bron Rotterdam 1896 c083v
[BRON: http://rotterdam.digitalestamboom.nl]

- Adrianus Jacobus Verlooij 1896 -
Bron: Gedenkboek korps officieren van de technische dienst der Koninklijke Marine. 1 januari 1824 - 1 januari 1977
[www.cbg.nl]

 - Persoon ADRIANUS JACOBUS VERLOOIJ
  Plaats 's-Gravenhage Periode 1913 - 1939
  Geboortedatum 18-03-1896
[Adrianus Jacobus Verlooij, geb. Rotterdam 18-3-1896, vestigt zich te Den Haag uit Dordrecht 16-3-1916 (Marine Machinisten School Dordrecht gr. I), asp. inspecteur van Politie, kantoorbediende, vertrekt van Den Haag naar Rotterdam 2-10-1920, tr. Den Haag 13-7-1917 Clasina Wilhelmina de Waal, geb. Rotterdam 25-7-1894; ]
[http://denhaag.digitalestamboom.nl]

- Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)
Bedrijfsnaam Verlooij, J.A.
Plaats van vestiging Rotterdam
Regio Rotterdam
Dossiernummer RO-021649 /3467
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.17.17.02, inventarisnummer: 3467, (Dossier: 021649 )
[http://www.gahetna.nl/collectie/index]

- adresboek Rotterdam 1922
A.J. Verlooij, Burgem. Meineszplein 3a;
[http://appl.gemeentearchief.rotterdam.nl/adresboeken/index.cfm]

- adresboek Rotterdam 1929
Ad.J. Verlooij, kantoorbed., Mathenesserweg 133a;

- adresboek Rotterdam 1934-1935
firma A.J. Verlooy, boekhandel, Pijnackerplein 12a;

- adresboek Rotterdam 1939
firma A.J. Verlooy, boekhandel, Pijnackerplein 12a;

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1941-1942-1943-1945 
Jaar : 1943
Briefnummer : 1322
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Verlooij, A.J.
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z benoeming A.J. Verlooij bij de Gem. Pol. te Dordrecht
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1563
Onderwerp : Politie: techn. verb.dienst Utr.
Omschrijving : a/d techn. verb.dienst Utr. i/z telefoon voor kapt. Ad. J. Verlooij
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1604
Onderwerp : Politie: adm. P.O.B.
Omschrijving : a/d adm. P.O.B. te Schalkhaar i/z kleedingadministratie van Ad.J. Verlooy
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : - (0109a)
Onderwerp : Verlooij, A.J.
Omschrijving : aan P.O.D. i/z bescheiden van A.J. Verlooij (in P.O.D. map)
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0497
Onderwerp : Field Security
Omschrijving : aan Field Security Section Captain T.C. Goldwell Aken i/z in gebruik hebben v/e schrijfmachine gem. Dordrecht i/h huis van Verlooij is in beslaggenomen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0516
Onderwerp : Verlooij, A.J.
Omschrijving : aan H.C.v.P. te Rotterdam i/z schuldboekje van A.J. Verlooij
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1004
Onderwerp : Verlooij, A.J.
Omschrijving : van Mil. Gezag i/z schorsing van A.J. Verlooij
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- BRIEF 1604. 18 October 1943 (A1604)(den heer Administrateur van het Politie Opleidings Bataljon te Schalkhaar)
In verband met de kleedingadministratie, te verzoeken, mij te willen doen toekomen het schuldboekje en de keledingkaart van den met ingang van 23 Augustus j.l. alhier benoemden kapitein van Politie A.J. VERLOOY.
De majoor van politie (B.J. MEIJER)


- rapporten politie 1942-1945
kap. Verlooij                  27-01-1944 027
kapitein Ad.J. Verlooij 22-05-1944 143
kapt. Verlooij                 12-05-1944 133
kapt Verlooij                  12-06-1944 164
Kapitein Verlooij           12-06-1944 164
kapt. Verlooij                 17-06-1944 169
Kapitein Verlooij           20-06-1944 172
Kapitein Verlooij           24-06-1944 176
Kapitein Verlooij           30-06-1944 182
kapitein Verlooij            11-09-1944 255
kapitein Verlooij            29-11-1944 334
kapitein A.J. Verlooij    13-12-1944 348

- Dordrecht adresboek 1949
A.J. Verlooij, kantoorbediende, Vlak 3;

- Kadaster Dordrecht 23467-23524
kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1951
23518= Adrianus Jacobus Verlooij, leraar(?)/kolenexport, woonplaats: Dordrecht/Tilburg/Utrecht Patrmosdreef 138, eigenaar Wolwevershaven F35 vorige eigenaar 19092-1;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_093_01.pdf]
- Collectie Gemeentelijke Prentverzameling

- Inventarisnummer 552_405333
Beschrijving Wolwevershaven
Persoon Verlooy-Erdwig Ad.J.
Gebouw / instelling Hotel-café-restaurant van den Brancke
Geografie Dordrecht
Straat Wolwevershaven
Datum of periode 01-01-1950 31-12-1955
Auteur Stijns, C.
Beeldtype prentbriefkaart
Annotatie Apollo en Daphne "De Verleiding", haard in Huize "Van Den Brancke" Familiepension. Directeur Ad.J. Verlooy-Erdwig
Trefwoorden haarden hotels
[http://beeldbank.erfgoedcentrumdiep.n]

- Begraafplaats Bachlaan 1 Roosendaal
Jeanne R.M. van LIESHOUT
* 03-01-1915
+ 21-03-1975 (e.v. Adrianus J. Verlooy)

- (De Dordtenaar 2-4-1980) Heden is overleden onze lieve vader, schoonvader, groot- overgrootvader
ADRIANUS JACOBUS VERLOOY op de leetijd van 84 jaar
Toronto: J. van Bodegom-Verlooy / H. van Bodegom
Rome: Ad. Gerritsen
Dordrecht: R. Koster-Otto ./ J.J. Koster

Klein- en achtertkleinkinderen
  Roosendaal, 28 Maart 1980.
  Correspondentieadres: Henr. Ronnerstraat 5 3314 HE Dordrecht
  (crematie Breda 2 april 1980)

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1945
Briefnummer : 0912
Onderwerp : Versteegh, C.P.
Omschrijving : schrijven van Prov. Gen. i/z goedkeuring benoeming tot Insp. van Pol. van C.P. Versteegh
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

Inspecteur C.P. VERSTEEGH
(rapport 107) Woensdag 17 April 1946 te 09.00 uur - Wordt namens den Inspecteur C.P. Versteegh kennis gegeven dat hij hedenmorgen wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Directeur van den G.G. en G.D. alhier.
(rapport 113) Dinsdag 23 April 1946 te 07.00 uur - Treedt Inspecteur van politie C.P. Versteegh van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 168) Maandag 17 Juni 1946 te 09.00 uur - Wordt namens inspecteur Versteegh, kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 180) Zaterdag 29 Juni 1946 te 09.00 uur - Treedt de Inspecteur Versteegh van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

(rapport 322) Maandag 18 November 1946

te 11.30 uur - Wordt namens Inspect. C.P. Versteegh, kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan Dir. G.G. en G.D.

(rapport 329) Maandag 25 November 1946

te 09.00 uur - Treedt de Insp. van Politie C.P. Versteegh van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Huwelijksplaats: Dordrecht
Huwelijksdatum: 22-01-1920
Bruidegom: Johann Vink Geboorteplaats: Stadt Rheine (Duitsland) Leeftijd: 24
Bruid: Aartje Gaasbeek Geboorteplaats: Ede Leeftijd: 25
Vader bruidegom: Jan Vink  / Moeder bruidegom: Christiana Lammers
Vader bruid: Hendrik Gaasbeek / Moeder bruid: Dirkje van der Poel
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 191 Aktenummer: 19

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Aartje Gaasbeek
Plaatsnaam: Dordrecht
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Vink, Johann

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1227
Onderwerp : Vink, J.
Omschrijving : Proc. Gen. den Haag doet mededeling aan J. Vink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0249
Onderwerp : Vink, J.
Omschrijving : aan Hoofd Inspecteur v/h Brandweerwezen i/z uitreiking bevel tot schorsing van J. Vink;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Vink, J.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z staking van J. Vink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- Begraafplaats Essenhof
Johann VINK* 20-10-1895 12-01-1970
Aartje GAASBEEK * 13-06-1894 24-08-1958
[http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=47&grafid=31136]

opperwachtmeester Johann VINK (geb. Stadt Rheine 20-10-1894, overl. 12-01-1970)
(rapport 236) Dinsdag 24 Augustus 1943 te 09.30 uur - Meldt de opperw. J. Vink zich ziek en rukt in, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht is gezonden.
(rapport 242) Maandag 30 Augustus 1943 te 08.30 uur - Meldt de Opperw.m. J. Vink zich na ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 262) Maandag 18 September 1944 te 07.00 uur - Mankeert de o.w.m. J. Vink op het ochtenàppel.
te 08.25 uur - Meldt de o.w.m. J. Vink zich en geeft te kennen zich te hebben verslapen.
(rapport 012) Vrijdag 12 Januari 1945 [razzia's] te 07.00 uur - Mankeeren op het appèl de owm’s Vink, Bar en P. de Boer. Daar het rapporteur bij het in dienstreden is gebleken, dat Krispijn door de Weermacht is afgezet en hij met veel moeite het bureau heeft kunnen bereiken, waarbij zijn gummystok was afgenomen, is het vermoeden, dat bovengenoemde owm’s door de Weermacht worden vastgehouden of dat zij niet worden doorgelaten.
(rapport 013) Zaterdag 13 Januari 1945 [razzia's] te 07.00 uur - Mankeeren op het appèl de owm Kulk, Vink, Schuite, De Best en onderw. Bosman Jansen.
te 08.30 uur - Meldt zich de owm Vink, daarbij te kennen gevende meermalen door de Duitsche Weermacht te zijn aangehouden.

* * *
- Woningkaarten 1942-1971
Krommedijk 24rd
Arie Visser
(vestigingsdatum) 28-03-1940 Reeweg O 91

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0361
Onderwerp : havenmeester
Omschrijving : a/d havenmeester rapport van maj. A. Visser betr. bewakingskosten schepen et brandbare vloeistoffen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1614
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie aan A. Visser;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53


- Zilveren jubileum
Gisteren was het 25 jaar geleden dat de heer A. Visser, rechercheur van politie, wonende Krommedijk 24rd, in politiedienst trad.

Hij heeft dit feit in intiemen kring gevierd. Namen...
[Dordrechtsche courant 28-10-1943]

agent-majoor rechercheur Arie VISSER
(rapport 043) Donderdag 12 Februari 1942 te 08.50 uur - Wordt namens den majoor A. Visser, kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 050) Donderdag 19 Februari 1942 te 08.00 uur - Treedt maj. A. Visser, van ziekte hersteld weder in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 103) Woensdag 12 April 1944 te 09.00 uur - Meldt de Rech. A. Visser zich van ziekte hersteld in dienst, verklaring Dir. G.G. en G.D. aanwezig.
(rapport 259) Vrijdag 15 September 1944 te 09.00 uur - Meldt de rech. A. Visser dat hij wegens ziekte hedenmorgen niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 264) Woensdag 20 September 1944 te 11.00 uur - Treedt de rechercheur A. Visser van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 355) Woensdag 20 December 1944 te 11.30 uur - Meldt de rechercheur 1e klasse A. Visser zich ziek en rukt in, waarvan berciht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 029) Maandag 29 Januari 1945 te 10.30 uur - Treedt de rechercheur A. Visser van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring a/d Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 062) Zaterdag 3 Maart 1945 te 09.00 uur - Wordt namens den rechercheur A. Visser kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v.d. G.G. en G.D. en den Heer Ober Artz Selg van den Hoofdverbandplaats a/d C. de Wittstraat (Godewijckstraat).
(rapport 072) Dinsdag 13 Maart 1945 te 09.00 uur - Melden de rechercheurs A. Visser en P. Beekhuizen zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 347) Donderdag 13 December 1945 te 14.30 uur - Wordt namens de rech. A. Visser, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 003) Donderdag 3 Januari 1946 te 09.00 uur - Treedt de agent-majoor rechercheur A. Visser gedeeltelijk van ziekte hersteld in dienst (50 %) en legt over een verklaring van den Heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 189) Maandag 8 Juli 1946 te 09.00 uur - Meldt de hoofdagent A. Visser, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den dir. van den G.G.G.D.

(rapport 288) Dinsdag 15 October 1946

te 01.15 uur - Meldt de Adsp. Agent A. Visser zich ziek en rukt in. Hiervan wordt bericht gezonden aan den Directeur G.G. en G.D.

(rapport 297) Donderdag 24 October 1946

te 13.50 uur - Treedt de adsp. agent A. Visser, van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 0578
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht toezending aanstelling onbezoldigd gem. veldwachter A. de Visser
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1605
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (353): Y. Visser, agt. van politie gestraft
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0269
Onderwerp : Visser, Y.
Omschrijving : Y. Visser, sollicitant veldwachter
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0789
Onderwerp : Visser, Y.
Omschrijving : a.d Burg. van Dordt inl. over den a.v.p. (agent van politie) Y. Visser sollicitant gem. veldwachter in het gewest Friesland
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1759
Onderwerp : Visser, Y.
Omschrijving : Klacht van J. Kooper over den agent van politie Y. Visser i/z het niet betalen van huur
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0588
Onderwerp : Burgemeester van Winterswijk
Omschrijving : Burgemeester van Winterswijk vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. Y. Visser
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0588
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z het ontslag van den agent van pol. Y. Visser
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

agent Y. VISSER 
(rapport 015) Donderdag 15 Januari 1942 te 13.00 uur - Wordt namens den agent Y. Visser kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in middagdienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 033) Maandag 2 Februari 1942 te 14.00 uur - Meldt zich de agent Y. Visser van ziekte hersteld in dienst en legt over een desbetreffende verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 089) Maandag 30 Maart 1942 te 21.00 uur - Wordt namens den agent Y. Visser kennisgegeven dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 090) Dinsdag 31 Maart 1942 te 21.50 uur - Treedt agt. Y. Visser, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van de vereischte verklaring.
(rapport 151) Zondag 31 Mei 1942 te 10.50 uur - Meldt de agent Y. Visser zich ziek en rukt in, waarvan mededeeling is gedaan aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 155) Donderdag 4 Juni 1942 te 22.00 uur - Treedt de agent Y. Visser van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 272) Dinsdag 29 September 1942 te 05.55 uur - Mankeert de agent Y. Visser op het appèl.
te 06.10 uur - Wordt namens Y. Visser, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den directeur van den G.G.G.D.
(rapport 278) Maandag 5 October 1942 te 21.50 uur - Treedt de agent Y. Visser van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 364) Woensdag 30 December 1942 te 21.45 uur - Wordt namens den agent Y. Visser kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan treden, waarvan den Dir. G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 005) Dinsdag 5 Januari 1943 te 13.50 uur - Melden de maj. G. v.d. Giessen, de brig. H.J. Dalenoord en de agent Y. Visser en P. Klerks zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 090) Woensdag 31 Maart 1943 te 12.50 uur - Meldt de agent IJ. Visser, dat hij hedennamiddag wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G.G.D.
(rapport 097) Woensdag 7 April 1943 te 08.00 uur - Treedt de agent IJ. Visser, van ziekte hersteld in dienst (voorloopig voor het verrichten van Bureaudienst) onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 122) Zondag 2 Mei 1943 te 08.00 uur - Rukt de agent Y. Visser wegens ziekte in waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 125) Woensdag 5 Mei 1943 te 19.50 uur - Meldt de agent Y. Visser zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0370
Onderwerp : Vlasblom, J.
Omschrijving : gratificatie voor agt. J. Vlasblom 25-j. dienst
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

brig. J. VLASBLOM
(rapport 335) Dinsdag 1 December 1942 te 09.30 uur - Meldt de Brig. J. Vlasblom zich zien en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 341) Maandag 7 December 1942 te 22.00 uur - Treedt de brig. J. Vlasblom van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 295) Zaterdag 21 October 1944 te 10.30 uur - Geeft de o.w.m. J. Vlasblom kennis dat hij wegens ziekte hedennamiddag niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Dir. v.d G.G. en G.D.
(rapport 349) Donderdag 14 December 1944 te 17.10 uur - Meldt de o.w.m. J. Vlasblom, zich van ziekte hersteld in dienst, voorloopig voor 2 uren per dag, onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 304) Donderdag 31 October 1946

te 07.00 uur - Meldt de hoofdagent E.J. van Ewijk, dat de agent J. Vlasblom mankeert op het appèl aan het P.P. I.
te 07.25 uur - Geeft de agent J. Vlasblom vanaf de P.P. I telefonisch kennis dat hij in verband met de ziekte van zijn vrouw heden morgen niet op tijd in dienst had kunnen treden.

* * *

brig. P. VLASBLOM
(rapport 346) Donderdag 12 December 1946

te 13.45 uur- Wordt namens de adsp. P. Vlasblom, kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden (won. Ringdijk 346 te Zwijndrecht). Hiervan is bericht gezonden aan den Dir. van den G.G. en G.D.

(rapport 352) Woensdag 18 December 1946

te 07.00 uur - Meldt de Ads. agent P. Vlasblom zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

adspirant agent C. Vliegenthart

(rapport 002) Donderdag 2 Januari 1947

te 03.00 uur - Rukt de adsp. agent C. Vliegenthart wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D. 

(rapport 012) Zondag 12 Januari 1947

te 13.50 uur - Treedt de adsp. C. Vliegenthart van ziekte hersteld in dienst onder overleggingn van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * * 

adspirant agent Gerrit Vliegenthart

(rapport 337) Dinsdag 3 December 1946

te 14.05 uur - Meldt de agent P. Broekhuisen, aan den P.P. I dat de adsp. agent G. Vliegenthart mankeert op het appel.
te 14.50 uur - Meldt de
adsp. G. Vliegenthart, zie sub. 14.05 uur van dit rapport, dat hij van huis af rechtstreeeks naar het H.B. van politie is gegaan waar hij om 2 1/2 uur beedigd moest worden, en zich daarna te 14.00 uur niet aan den P.P. I heeft gemeld.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0706
Onderwerp : Voogt, K.
Omschrijving : K. Voogt, soll. agt. v. pol. alhier
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1488
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht.
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z vaste aanstelling bij de Pol. van K. Voogt
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Voogt, K.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z bevordering tot agent van Pol. 1e klas van K. Voogt
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

wachtmeester K. VOOGT
(rapport 320) Maandag 16 November 1942 te 14.00 uur - Geeft de agent K. Voogt kennis, dat hij, wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 324) Vrijdag 20 November 1942 te 21.45 uur - Treedt de agent K. Voogt van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 006) Donderdag 6 Januari 1944 te 16.00 uur - Wordt namens de wachtm. K. Voogt, gemeld dat hij heden niet in nachtdienst kan treden wegens ziekte, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 012) Woensdag 12 Januari 1944 te 14.50 uur - Meldt zich H.wachtm K. Voogt van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 265) Donderdag 21 September 1944 te 18.15 uur - Wordt namens den wm. K. Voogt, kennis gegeven dat hij heden nacht wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 135) Dinsdag 15 Mei 1945 te 21.50 uur - Treedt de agent van Politie K. Voogt, van ziekte hersteld in nachtdienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 136) Woensdag 16 Mei 1945 te 11.45 uur - Geeft de agent K. Voogt, aan het bureau kennis dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 138) Vrijdag 18 Mei 1945 te 11.00 uur - Meldt agent van politie 2e klasse K. Voogt zich van ziekte hersteld en zal heden in nachtdienst treden, onder overlegging van een verklaring van den heer dir. van G.G. en G.D.
(rapport 155) Dinsdag 4 Juni 1946 te 20.00 uur - Is aan de agent K. Voogt, toegestaan in te rukken, omreden hij een telegram had ontvangen, dat zijn moeder stervende lag.
(rapport 273) Maandag 30 September 1946 te 13.30 uur - Meldt de agent van Politie K. Voogt zich ziek, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G. en G.D.
rapport 285) Zaterdag 12 October 1946

te 21.50 uur - Meldt de agent K. Voogt zich van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van de G.G. en G.D.

(rapport 007) Dinsdag 7 Januari 1947

te 12.45 uur - Wordt namens de agent K. Voogt, won. Spieghelstraat 2, gemeld, dat hij wegens ziekte heden te 14.00 uur niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.

(rapport 014) Dinsdag 14 Januari 1947

te 06.50 uur - Treedt de agent K. Voogt van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur G.G en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1945
Briefnummer : 0050-28
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: hulpagenten
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z aanstelling als Hulpagent van Politie van M. Eggink, C. van 't Hof, W.J. Hommers, A. Oost, G. van Ooijen, M. Quik, K. v.d. Sijde, C. van der Velde, A. Weekhout;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
NB. de briefnummers verwijzen naar de brieven in: 1940 inv. 1-12 (brieven 1-2100); 1941 inv. 13-23 (brieven 1-2100); 1942 inv. 24-33 (brieven 1-2100); 1943 inv. 34-43 (brieven 1-2155); 1945 inv. 44-49 (1-1500);

hulpagent A. WEEKHOUT
(rapport 217) Zondag 5 Augustus 1945 te 14.00 uur - Mankeert G.L. Weekhout, hulpagent op het appèl, bij onderzoek bleek, dat hij wegens ziekte niet in dienst kon treden.
(rapport 338) Dinsdag 4 December 1945 te 12.00 uur - Wordt namens de(n) hulpagent A. Weekhout, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 340) Donderdag 6 December 1945 te 14.00 uur - Meldt de hulpagent A. Weekhout van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een geneeskundige verklaring.
(rapport 344) Maandag 10 December 1945 te 07.10 uur - Bij onderzoek aan de woningen bij de hulpagenten Lans en Weekhout bleken die ziek te zijn. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 350) Zondag 16 December 1945 te 07.40 uur - Meldt de hulpagent A. Weekhout zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D. Tevens geeft hij te kennen zich te hebben verslapen.
(rapport 048) Zondag 17 Februari 1946 te 07.00 uur - Mankeert de hulpagent A. Weekhout op het appèl. 
te 07.30 uur - Meldt de hulpagent A. Weekhout zich, te kennen gegevende zich te hebben verslapen. 
(rapport 081) Vrijdag 22 Maart 1946 te 14.00 uur - Mankeerde de hulpagent A. Weekhout op het appel.
te 14.30 uur - Meldt de hulpagent A. Weekhout zich in dienst, te kennen gevende zich te hebben verslapen, aangezien zijn vrouw afwezig was. 
(rapport 095) Vrijdag 5 April 1946 te 19.00 uur - Wordt namens de hulpagent A. Weekhout, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 101) Donderdag 11 April 1946 te 13.50 uur - Treedt de hulpagent A. Weekhout, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 181) Zondag 30 Juni 1946 te 06.45 uur - Meldt de adsp. agent van politie A. Weekhout dat hij door ziekte verhinderd is in namiddagdienst te treden, waarvan bericht is gezonden aan Dir. G.G. en G.D.
(rapport 183) Dinsdag 2 Juli 1946 te 14.00 uur - Treedt de adsp. agent A. Weekhout van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van de G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0807
Onderwerp : Weerts, J.
Omschrijving : O.v.J. Dordt vraagt naar verblijfpl. van J. Weerts
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

brigadier J. WEERTS (geb. 1890)
(rapport 124) Dinsdag 4 Mei 1943 te 09.00 uur - Meldt de brig. J. Weerts zich ziek en rukt in. Hiervan is door Directeur G.G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 140) Donderdag 20 Mei 1943 te 15.15 uur - Rapporteert de brig. J. Weerts, dat hij op 26 Maart 1943, des avonds te 22.48 uur, op het sein Luchtalarm- zijn woning verliet, om zich naar den P.P. I te begeven. Bij die gelegenheid stootte hij zijn linkerknie zoodanig tegen het tuinhekje van zijn woning, dat hij zich daarvoor later ziek heeft moeten melden. De Directeur van den G.G.G.D. heeft hem aangeraden hiervan alsnog rapport uit te brengen.
(rapport 049) Vrijdag 18 Februari 1944 te 06.50 uur - Wordt namens de owm J. Weerts kennis gegevn dat hij wegens ziekte, niet in den voormiddagdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Dir.van den G.G.G.D. (oud 54 jaar)
(rapport 237) Donderdag 24 Augustus 1944 te 21.50 uur - Meldt de owm J. Weerts zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van de verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 1468
Onderwerp : gratificatie
Omschrijving : gratificatie voor brig. B. v.d. Werf wegens 25-j. dienst
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

agent B. van de WERF (25-jarig jubileum 1915-1940)
(rapport 204) Donderdag 23 Juli 1942 te 20.45 uur - Wordt namens den brig. B. van der Werf kennisgegeven dat hij heden niet nachtdienst kan komen wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 211) Donderdag 30 Juli 1942 te 13.30 uur - Treedt de Brig. B. v.d. Werf van ziekte hersteld weer in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 085) Vrijdag 26 Maart 1943 te 05.15 uur - Wordt namens den brig. B. v.d. Werf kennis gegeven dat hij ziek is en heden niet in voormiddagdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 089) Dinsdag 30 Maart 1943 te 21.50 uur - Treedt de brig. B. v.d. Werf van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 181) Woensdag 30 Juni 1943 te 17.10 uur - Meldt de Agent v. Pol. B. v.d. Werf zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 070) Vrijdag 10 Maart 1944 te 16.30 uur - Wordt gemeld, dat de owm B. v.d. Werf, wegens ziekte niet in nachtdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den Heer den G.G. en G.D.
(rapport 089) Woensdag 29 Maart 1944 te 06.50 uur - Meldt zich de owm. B. van der Werf van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 249) Dinsdag 5 September 1944 te 07.10 uur - Wordt namens de owm B. v.d. Werf gemeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 284) Dinsdag 10 October 1944 te 21.45 uur - Treedt de owm B. v.d. Werf van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 132) Zaterdag 12 Mei 1945 te 17.00 uur - Meldt de agent B. v.d. Werf zich ziek, moet nog doorgegeven worden G.G.D. (gebeurt)
(rapport 138) Vrijdag 18 Mei 1945 te 14.50 (2.50) uur - Treedt de brigadier B. van der Werf, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 303) Dinsdag 30 October 1945 te 10.30 uur - Meldt de agent B. van de Werf, zich ziek en rukt in, hiervan is bericht gezonden aan de directeur G.G.G.D.
(rapport 313) Vrijdag 9 November 1945 te 06.50 uur - Meldt zich de agent B. v.d. Werf van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Heer Directeur van den G.G.G.D.

* * *

- Kadaster Dordrecht 27986-28045
kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1964
28029= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 31 jan 2008 Gerrit van Wijk, politeambtenaar, Koldeweijstraat 22 (K7648);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_105_04.pdf]

opperwachtmeester Gerrit van WIJK 
(rapport 251) Donderdag 7 September 1944 te 16.00 uur - Meldt de owm G. van Wijk zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 252) Vrijdag 8 September 1944 te 19.00 uur - Treedt de o.w.m. G. van Wijk, na één dag ziek geweest te zijn hersteld in dienst met goedkeuring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 283) Maandag 9 October 1944 te 07.00 uur - Wordt namens de o.w.m. G. van Wijk kennis gegeven, dat hij hedenmorgen wegens ziekte niet in den morgendienst kan komen, waarvan bericht gezonden is aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 287) Vrijdag 13 October 1944 te 13.45 uur - Meldt zich de owm. G. van Wijk van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 093) Dinsdag 3 April 1945 te 13.00 (1.00) uur - Meldt de Opperwachtmeester G. van Wijk (E.D.=economische dienst) zich ziek waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 094) Woensdag 4 April 1945 te 14.00 uur - Treedt de opperwachtmeester G. van Wijk, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 128) Woensdag 8 Mei 1946 te 08.00 uur - Wordt namens den agent G. van Wijk kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 07.50 uur - Treedt de agent van politie G. van Wijk van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0665
Onderwerp : Wijnen, D.
Omschrijving : agt. D. Wijnen vr. verg. voor pension voor v. Oost
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
NB. de briefnummers verwijzen naar de brieven in: 1940 inv. 1-12 (brieven 1-2100); 1941 inv. 13-23 (brieven 1-2100); 1942 inv. 24-33 (brieven 1-2100); 1943 inv. 34-43 (brieven 1-2155); 1945 inv. 44-49 (1-1500);

brig. D. WIJNEN
(rapport 028) Woensdag 28 Januari 1942 te 06.30 uur - Meldt de brig. D. Wijnen ziek in dienst en geeft te kennen zich te hebben verslapen.
(rapport 082) Dinsdag 23 Maart 1943 te 05.55 uur - Wordt namens brig. D. Wijnen kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in den morgendienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 096) Dinsdag 6 April 1943 te 13.50 uur - Treedt de brig. D. Wijnen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 160) Woensdag 9 Juni 1943 te 19.00 uur - Meldt de Brig. D. Wijnen zich ziek en rukt in. Hiervan bericht gezonden aan de Dir. G.G.G.D.
(rapport 204) Vrijdag 23 Juli 1943 te 13.50 uur - Meldt de Opperwachtmeester D. Wijnen zich zoover van ziekte hersteld in dienst, dat hij voorloopig voor 2 weken halve dagen dienst mag doen onder overlegging van een verklaring van de Dir. G.G.D.
(rapport 135) Zondag 14 Mei 1944 te 19.50 uur - Wordt namens de owm D. Wijnen kennis gegeven dat hij op 15-5-44 te 8.00 uur niet in dienst kan komen wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 214) Dinsdag 1 Augustus 1944 te 13.45 uur - Meldt de owm. D. Wijnen zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 289) Zondag 15 October 1944 te 18.15 uur - Wordt namens den owm. D. Wijnen kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 297) Maandag 23 October 1944 te 06.50 uur - Meldt de opperw. D. Wijnen, zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 063) Zondag 4 Maart 1945 te 07.00 uur - Wordt namens de owm D. Wijnen, kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedenvoormiddag niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en den Heer Ober Artz Selg.
(rapport 073) Woensdag 14 Maart 1945 te 13.50 uur - Meldt zich de opwm D. Wijnen van ziekte hersteld in dienst en overlegt over verklaring van de Dirdrecht van den G.G.G.D.
(rapport 168) Zondag 17 Juni 1945 te 06.50 uur - Meldt de agent D. Wijnen zich ziek en vreest niet in morgendienst, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 223) Zaterdag 11 Augustus 1945 te 13.50 uur - Treedt de brig. D. Wijnen, van ziekte hersteld voor 50% in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 237) Zaterdag 25 Augustus 1945 te 21.50 uur - Meldt de brigadier D. Wijnen, zich van ziekte geheel hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van een directeur van den G.G.G.D.
(rapport 011) Vrijdag 11 Januari 1946 te 07.00 uur - Wordt door den agent D. Wijnen kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 033) Zaterdag 2 Februari 1946 te 06.50 uur - Treedt de agent D. Wijnen, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 070) Maandag 11 Maart 1946 te 08.30 uur - Is aan den agent D. Wijnen toegestaan in te rukken wegens ernstige ziekte van zijn broer te Culemborg.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Adriana Johanna Bakker
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Witberg, Hendrikus Arnoldus

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0550
Onderwerp : Witberg, H.A.
Omschrijving : a/d Secr. Gen. Dept. van Justitie i/z gratificatie wegens 30-jarig ambtsjubileum v.d. hoofdagent v. pol. H.A. Witberg;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
NB. de briefnummers verwijzen naar de brieven in: 1940 inv. 1-12 (brieven 1-2100); 1941 inv. 13-23 (brieven 1-2100); 1942 inv. 24-33 (brieven 1-2100); 1943 inv. 34-43 (brieven 1-2155); 1945 inv. 44-49 (1-1500);

hoofdagent Hendrikus Arnoldus WITBERG
(rapport 044) Vrijdag 13 Februari 1942 te 21.50 uur - Treedt hoofdagent H.A. Witberg, van ziekte hersteld, in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.D.
(rapport 171) Maandag 19 Juni 1944 te 08.30 uur - Wordt namens den Hoofdwachtmeester H.A. Witberg kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden avond niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G.D.;
(rapport 255) Maandag 11 September 1944 te 16.00 uur - Treedt de hwm H.A. Witberg van ziekte hersteld in dienst (voorloopig 4 uur) onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 156) Dinsdag 5 Juni 1945 te 07.00 uur - Treedt de Hoofdagent H.A. Witberg van ziekte hersteld voor 50 % in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 170) Dinsdag 19 Juni 1945 te 08.00 uur - Treedt Adj. Witberg van ziekte hersteld (van 50% naar 100%) in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G.G.D.

* * *

- Aktedatum: 19 07 1919 Huwelijksdatum: 19 07 1919 Huwelijksplaats: Enschede
Bruidegom: Herman Gerard Feodor Wolsink Leeftijd: 21 Beroep: kantoorbediende Geboorteplaats: Enschede
    Vader bruidegom: Henderikus Wolsink Beroep: brievenbesteller / Moeder bruidegom: Femia van Lochem
Bruid: Hendrika Everdina Kauffeld Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Leerdam
    Vader bruid: Friederich Christiaan Kauffeld Beroep: glasblazer / Moeder bruid: Maaike Adriana van 't Hart
Toegangsnummer: 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel Inventarisnummer: 03728

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Hendrika Everdina Kauffeld
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Wolsink, Herman Gerard F

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1662
Onderwerp : Ortscommandant
Omschrijving : a/d Ortscommandant rapport van de brig. Wolsink -v.d. Elst over 't inslaan van een ruit door Duitschen soldaat;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0595
Onderwerp : Wolsink, H.G.F.
Omschrijving : agent H.G.F. Wolsink, beloond
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1321
Onderwerp : Wolsink, H.G.F.
Omschrijving : correspondent C.P.F. Nieuws [C.P.F.=Centrale Politie Federatie, voorzitter burg. W.A.J. Visser (1940)/C.P. Hes(1942), opgericht ca juli 1940, toegetreden de 4 grote bonden, n.l: Alg. Ned. Politiebond, de Alg. Bond van politiepersoneel, de Bond van Christelijke politie-ambtenaren en de Ned. R.K. politiebond St. Michael.]
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0219
Onderwerp : Wolsink, H.G.F.
Omschrijving : aan Burgermeester van i.v.b met circulaire B. van Dordt betreff. blokkeering onvaderlandsche salarissen en lonen (gedetineerd Benthienkazerne) (agent 1e klasse H.G.F. Wolsink)
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- BRIEF 62
(15 den Mei 1943) ORDER TOT GELEIDE. De Commissaris van Politie te Dordrecht;
Overwegende dat door de agenten van Politie te Dordrecht: Jacobus Monseurs en Tjibbe de Groot d.d. 14 Mei 1943 te 21.10 uur in de open lucht, zijnde de Jacob Catsstrat te Dordrecht, is aangetroffen de Nederlander JOHANNES PEIJNENBURG, arbeider lampenfabriek, geboren te Boxtel 26 October 1921, wonende te Eindhoven Hemelrijken No 21, tijdelijk adres te Dordrecht, Jacob Catsstraat No 18, zonder daartoe gerechtigd te zijn. Gelast den Agent van Politie te Dordrecht H.F.G. Wolsink, in verband met de opdracht van de Sicherheitspolizei te Rotterdam, genoemden Peijnenburg over te brengen anar de Politie-gevangenis te Rotterdam in het Hoofd-Bureau van Politie aldaar.
De Commissaris van Politie, voornoemd, B.G. Meijer.
[
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-34 (brieven over 1943)]

- 150 Collectie van handschriften Archiefnummer:150 Inventarisnummer:3105
3105 Persoonsbewijs t.n.v. H.G.F. Wolsink, opperwachtmeester der gemeentepolitie, Vrieseplein 9 rood
Datering: 1941 (gedeeltelijk drukwerk) NB: Aanwinst 1974 Omvang: 1 stuk
Vindplaats: Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht

- Jodenjacht (de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog) door Ad van Liempt en Jan H. Kompagnie (2011)
Harry Evers (pagina) 22, 195, 228-231, 261-263
Henricus Evers (pagina) 159, 174, 175
Arie den Breejen (pagina) 159, 174, 175, 229, 230, 260-264
Theo Lukassen (pagina) 174, 196, 229, 230, 262
Wolsink, agent (pagina) 263

- telefoongids 1982-1983
17 10 69 Wolsink, H.G.T., M.H. Trompweg 235/1102.

opperwachtmeester Herman Gerard Feodor WOLSINK (geb. Enschede 1898, tr. Enschede 19-7-1919)
(rapport 218) Donderdag 6 Augustus 1942 te 19.00 uur - Deelt de brig. H. Wolsink mede dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den directeur van den G.G.G.D. (ochtenddienst)
(rapport 257) Maandag 14 September 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. H. Wolsink van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 102) Maandag 12 April 1943 te 08.15 uur - Wordt namens den brig. H. Wolsink kennis gegeven dat hij hedenmorgen wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 112) Donderdag 22 April 1943 te 13.30 uur - Treedt de brig. H.G.F. Wolsink van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 115) Maandag 24 April 1944 te 09.00 uur - Treedt de owm H.G.F. Wolsink van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G. G.D.
(rapport 067) Donderdag 8 Maart 1945 te 09.30 uur - Wordt namens den opwm. H. Wolsink kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v/d G.G.D. en aan Dr. Selg.
(rapport 162) Zaterdag 10 Juni 1944 te 09.00 uur - Wordt namens owm H. Wolsink kennis gegeven at hij wegens ziekte niet in dienst kan komen. Dit is bericht a/d Dir. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 199) Maandag 17 Juli 1944 te 08.00 uur - Treedt de o.w.m. H.F.G. Wolsink van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 088) Donderdag 29 Maart 1945 te 07.00 uur - Treedt de owm H.G.F. Wolsink van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 088) Donderdag 29 Maart 1945 te 07.45 uur - Rukt de owm H.G.F. Wolsink wegens ziekte in heirvan bericht gezonden aan Dir. G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 106) Maandag 16 April 1945 te 06.45 uur - Meldt zich de opwm. H. Wolsink van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 111) Donderdag 20 April 1944 te 10.30 uur - Wordt namens de owm H.G.F. Wolsink gemeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst is getreden sedert 19-4-44. Hiervan is bericht gezonden aan de Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.73
2637 Johannes Wuits
Geboortedatum: 17 Oktober 1889
Geboorteplaats: Rossum
Archiefnummer: 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
Inventarisnummer: 73
Bladzijde: 1092
Plaats: Zwijndrecht

- RK Begraafplaats Reeweg Oost 118 Dordrecht
Johannes WUITS * 17-10-1889 + 01-03-1956 
Elizabeth BROER * 04-03-1898 + 09-09-1965 

brigadier J. WUITS (geb. Rossem 17-10-1889, overl. Dordrecht 1-3-1956)
(rapport 212) Zaterdag 31 Juli 1943 te 10.00 uur - Treedt den brig. J. Wuits, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directer van den G.G.G.D. Voorloopig voor het verrichten van Bureaudienst.
(rapport 228) Maandag 16 Augustus 1943 te 14.50 uur - Meldt de brig. J. Wuits zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 258) Zaterdag 15 September 1945 te 14.00 uur - Meldt zich de agent van Politie J. Wuits van ziekte hersteld voor 50% in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur vand en G.G.G.D.
(rapport 326) Donderdag 22 November 1945 te 07.00 uur - Meldt de agent J. Wuits zich van ziekte geheel hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Anna Maria Waalwijk van Doorn van
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Zeben van, Gerrit Jan

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0074
Onderwerp : centraal capitulantenbureau
Omschrijving : centraal capitulantenbureau vr. inl. over het adres van insp. van Zeben
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0301
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: mobilisatie-vrijstelling
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (38) betr. mobilisatie-vrijstelling voor de Inspecteur G.J. van Zeben, L.P.H. de Jong en klerk K. Klomp i.v.m. nieuwe circulaire Commissaris der Koningin;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0032
Onderwerp : Zeben, G.J. van
Omschrijving : a/d Burg. Dordt i/z bekwaamheid van Insp. G.J. van Zeben om ambtenaar te onderrichten over de dactyloscopie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0209
Onderwerp : Zeben, G.J. van
Omschrijving : i/z wederaanstelling als I.v.P. 1e kl. van G.J. van Zeben
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- Met dreofheid geven wij u kennis van het overlijden van onze zwager en huisgenoot
Gerrit Jan van Zeben, gepensioneerd Luitenant-Kolonel der Koninklijke Landmacht, drager van het Verzetherdenkingskruis
  weduwnaar van ir. C.A. van de Weg
  eerder van A.M. van Waalwijk van Doorn
op 27 juni 1988, oud 91 jaar
Hij was gelovig, trouw, zorgzaam, kritisch betrokken bij wat er om hem heen gebeurde.  
  's-Gravenland: J.J.H. van Zeben-Eckenhausen
  Voorburg:  H. van Zeben-Eckenhausen
  Voorschoten: J.B. Sprey-Uytenhoudt- de Jong
      en verdere familie
  30 juni 1988 Rossinidreef 1 flat 601, 2253 GA Voroschoten
De crematie, op zijn uitdrukkelijk verzoek, in stilte plaatsgevonden.
[www.hk-kortenhoef.nl/krantenknipsels/1988/juli%201988.pdf]

Inspecteur Gerrit Jan van ZEBEN (geb. 1897, overl. 27-6-1988)
(rapport 010) Donderdag 10 Januari 1946 te 07.00 uur - Meldt de Inspecteur G.J. van Zeben dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden.
(rapport 014) Maandag 14 Januari 1946 te 09.00 uur - Treedt de Inspecteur van Politie G.J. van Zeben van ziekte hersteld in dienst.
(rapport 080) Donderdag 21 Maart 1946 te 09.00 uur - Treedt de Inspecteur G.J. van Zeben, van ziekte hersteld in dienst.
(rapport 081) Vrijdag 22 Maart 1946 te 09.00 uur - Wordt namens Inspecteur G.J. van Zeben gemeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0026
Onderwerp : Zee, R.J. v.d.
Omschrijving : Gratificatie voor de agent Nicolaas Roeleveld en [R.J.] v.d. Zee wegens behaald diploma zwemmend redden
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1069
Onderwerp : Zee, R.J. v.d.
Omschrijving : aan C.v.Pol Breda i/z inl. betr. R.J. v.d. Zee
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945 
Briefnummer : 1069
Onderwerp : Zee, R.J. v.d.
Omschrijving : R.J. v.d. Zee vraagt ontslag uit den Politiedienst
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
NB. de briefnummers verwijzen naar de brieven in: 1940 inv. 1-12 (brieven 1-2100); 1941 inv. 13-23 (brieven 1-2100); 1942 inv. 24-33 (brieven 1-2100); 1943 inv. 34-43 (brieven 1-2155); 1945 inv. 44-49 (1-1500);

agent R.J. van der ZEE
(rapport 133) Woensdag 13 Mei 1942 te 19.00 uur - Wordt namens agt. R.J. v.d. Zee kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G. en G.D. Hij heeft nachtdienst.
(rapport 136) Zaterdag 16 Mei 1942 te 21.50 uur - Treedt agt. R.J. v.d. Zee, van ziekte hersteld, in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G. en G.D.
(rapport 275) Vrijdag 2 October 1942 te 06.15 uur - Wordt nanens de agent R. van der Zee, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 293) Dinsdag 20 October 1942 te 05.55 uur - Treden de agenten R.J. v.d. Zee en E. ten Brinke van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 343) Woensdag 9 December 1942 te 21.50 uur - Wordt namens den agent R.J. v.d. Zee kennisgegeven, dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan treden, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 344) Donderdag 10 December 1942 te 22.00 uur - Treedt de Agt. R.J. v.d. Zee van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 363) Dinsdag 29 December 1942 te 15.00 uur - Wordt namens de Agt. R.J. v/d Zee kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 015) Vrijdag 15 Januari 1943 te 05.55 uur - Treedt de agent R.J. v.d. Zee, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 099) Vrijdag 9 April 1943 te 21.00 uur - Meldt de agent R.J. van der Zee zich ziek. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 113) Vrijdag 23 April 1943 te 13.50 uur - Treden den agenten R.J. v.d. Zee en M. v.d. Schelde van ziekte hersteld in dienst, tot het verrichten voorlopig van bureaudienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 122) Zondag 2 Mei 1943 te 05.55 uur - Treedt de agent R.J. v.d. Zee van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.D.
(rapport 139) Woensdag 19 Mei 1943 te 05.55 uur - Mankeert de agent R. v.d. Zee op het ochtendappèl. 
te 06.10 uur - Meldt voornoemde agent zich en geeft te kennen zich te hebben verslapen. 
(rapport 143) Zondag 23 Mei 1943 te 05.50 uur - Wordt namens de agent R. v.d. Zee kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Dir. v.d. G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 147) Donderdag 27 Mei 1943 te 21.50 uur - Treedt de Agt. R.J. v.d. Zee van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 188) Woensdag 7 Juli 1943 te 03.30 uur - Rukt de agent van der Zee, wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 208) Dinsdag 27 Juli 1943 te 21.50 uur - Treedt de agent R.J. v.d. Zee van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 232) Vrijdag 20 Augustus 1943 te 22.30 uur - Meldt de wachtmeester R.J. v.d. Zee zich ziek en rukt in waarvan bericht gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 019) Woensdag 19 Januari 1944 te 09.05 uur - Wordt namens R.J. v.d. Zee gemeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 026) Woensdag 26 Januari 1944 te 08.00 uur - Meldt de Wmr. v.d. Zee dat hij te 7 uur gersteld van ziekte in dienst is getreden onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 094) Maandag 3 April 1944 te 14.50 uur - Wordt namens de wm R.J. v.d. Zee gemeld dat hij wegens ziekte om 15 uur niet in dienst kan treden. Den heer Dir. G.G. en G.D. is bericht gezonden.
(rapport 098) Vrijdag 7 April 1944 te 14.56 uur - Meldt de wmr. v.d. Zee zich hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Cornelia Verhoog
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Zwijgers, Cornelis

- bevolkingsregister 1918-1938 (2e serie, fiche 504)
Cornelis Zwijgers, geb. Zuid-Beijerland 9-12-1891, vestigt zich in Dordrecht 28-6-1920, agent van politie, tr. Heinenoord 28-6-1923 Cornelia Verhoog, geb. Rhoon 15-8-1889. 
Wonende: Voorstraat 5rd, Lange Breestraat 56rood, Joh. Spaanstraat 30rood, (vanaf 1-11-1932) Vorensaterstraat 31.

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar: 1943
Briefnummer : 0078
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van de agenten van politie C. Zwijgers en D. Schuite;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Kadaster Dordrecht 30371-30427
kadastrale leggers
DIENSTJAAR 1969
30397= gemeente Dordrecht + erfpachter Lambertus Willem Beekhuis, verzekeringsinspecteur + Mattheus Versteeg (modelmaker), Aart Dusseldorp (correspondent), Johannes van Slooten, Pieternella Leenheer wed Dirk Bogert, Adrianus Bogert te Dordrecht, Willem Pluijmert (slager), Cornelis Aardoom, Harm Jan Bosman (techn opzichter), Cornelis Zwijgers (agent van politie), mw Berth Iden wed. Herman Ludwig van Welie, Adrianus van Welie, Hendrik van Welie, Karel Rudolph Albert van Welie, Cornelis van de Graaf Jr (kantoorbediende), Arie de Jong, Lauwrina Maria van Dongen te Utrecht echtg. Gerrit Braanker, Willem Marius Bakker (wikkelaar), Arie Bakker (Dubbeldam), Lammert Bosman, Adrianus Johannes Beljaars (groepsleider, Sophiastraat), martinus Adrianus Weverling (Gorinchem), Lambertus Johannes Los, Jacob Cornelis Helenus Plomp echtg. Neeltje Aagje W.., Zegerina Huiberdina Braanker g.m. Matthijs ten Haaft (Zeist), Teunis Smitshoek (Dordrecht, Vorensaterstraat 47), Johannes Houtman (Dordrecht, Vorensaterstraat 49), Annigje Cornelia de Geus wed Cornelis Aardoom
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_112_02.pdf]

brig. Cornelis ZWIJGERS (geb. Zuid-Beijerland 9-12-1891)
(rapport 003) Zaterdag 3 Januari 1942 te 14.00 uur - Treedt de brig. C. Zwijgers van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een desbetreffende verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 017) Zaterdag 17 Januari 1942 te 12.00 uur - (doorgehaald) Wordt namens den brig. C. Zwijgers kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden hedennacht, waarvan bericht gezonden is naar den directeur van den G.G.G.D. Hij werd hedennacht vlak voor het in dienst treden door de koude bevangen.
(rapport 123) Maandag 3 Mei 1943 te 21.00 uur - Meldt de brig. C. Zwijgers zich ziek en rukt in, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 177) Zaterdag 26 Juni 1943 te 10.00 uur - Treedt de brig. C. Zwijgers van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 116) Dinsdag 25 April 1944 te 13.45 uur - Rukt de Owm Zwijgers in, in verband met ernstige ziekte van zijn vader.
(rapport 091) Zondag 1 April 1945 te 01.30 uur - Meldt de opwm. C. Zwijgers zich ziek en  rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D. en dr Selg.
(rapport 122) Woensdag 2 Mei 1945 te 08.00 uur - Treedt de opwm. C. Zwijgers van ziekte hersteld in dienst (50%) onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 054) Zaterdag 23 Februari 1946 te 07.00 uur - Geeft de agent C. Zwijgers kennis, dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 073) Donderdag 14 Maart 1946 te 06.50 uur - Treedt agent C. Zwijgers van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.

* * *
(c) Dordrecht EvD april-mei 2012.