Gemeentepolitie Dordrecht - ziekmeldingen 1942-1946 (K t/m P)

                    inhoud

brigadier Joost van KALKEREN
brig. Adrianus KATOEN
rechercheur Cornelis M.H.G. van KEULEN
hoofdinspecteur G. KEUNING
agent H.R. KLARENBEEK
adspirant agent Andries Arie. KLEINJAN
hulpagent J.J. de KLERK
agent Pieter KLERKS
hoofdagent R. de KONING
recherche A. KRAAIJEVELD
brigadier M. KROON
Johannes Martinus Franciscus KUIJTEN
wachtmeester W. KULK
brig. A. KWAKERNAAK
adspirant agent J. 't LAM
hulpagent W. LANS
L.J.M. de LEEUW
agent J. LEIJENAAR
hulpagent D. van LELIEVELD
adspirant P. LIEFAART
opperwachtmeester A. van der LINDE
hulpagent P. van LONDEN
wachtmeester A.C.P. LUCA
agent G. LUIJSTERBURG
brig. Theodorus Reinhard Gerardus LUKASSEN 
maj. C. MALIEPAARD
agent J. MEEDER
adspirant agent J.W.L. MOIZE DE CHATELEUX
agent C. de MOL
brigadier D. MOL
brigadier Jacobus MONSIEURS
wachtmeester Adrianus Gerardus NEDERLOF
agent-rechercheur Hendrik NICOLAAS
opperwachtmeester Willem NIJSSEN
agent. F. NOORD
opperwachtmeester Evert Jan ONINK
hulpagent L.A. van OOIJEN
opperwachtmeester Jan OOSTERHUIS
agent A.A.M. OVERGAAG
brig. Homme Gerrit PEEREBOOM 
wachtmeester Petrus Hendrikus PHILIPSEN
inspecteur C. PIJL 
hoofdagent J. PLOMP
brigadier Meindert Jan POS
onderwachtmeester J. PRINS
hoofdwachtmeester L. PUNT

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Jacoba Johanna van der Linden
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Kalkeren, Joost van

- Zilveren jubilaris bij de politie.
Gisteren heeft de brigadier van politie J. Kalkeren den dag gevierd, waarop hij 25 jaar geleden in dienst van het Dordtsche politiecorps trad. Hij kreeg....;
[Dordrechtsche courant 02-11-1942 ]

brigadier Joost van KALKEREN
(rapport 034) Dinsdag 3 Februari 1942 te 05.55 uur - Mankeert de brig. J. van Kalkeren op het appèl, waarna te 6.30 uur wordt kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is kennis gegeven aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 045) Zaterdag 14 Februari 1942 te 21.50 uur - Treedt de brigadier J. van Kalkeren van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 066) Zaterdag 7 Maart 1942 te 17.40 uur - Wordt namens den brig. J. van Kalkeren kennis gegeven, dat hj wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden. Bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 069) Dinsdag 10 Maart 1942 te 13.50 uur - Treden de brigadiers J. van Kalkeren en A. v.d. Linde van ziekte hersteld in dienst, met overlegging verklaring Directeur G.G.G.D.
(rapport 221) Dinsdag 8 Augustus 1944 te 13.15 uur - Wordt namens o.w.m. J. van Kalkeren kennis gegeven dat hij heden wegens ziekte niet in den namiddagdienst kan komen, waarvan bericht is ingezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 292) Woensdag 18 October 1944 te 13.30 uur - Treedt de o.w.m. J. van Kalkeren van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D. Hij doet voorlopig halve dagen dienst.
(rapport 318) Zaterdag 14 November 1942 te 20.00 uur - Wordt namens den brig. J. van Kalkeren kennis gegeven dat hij hedennacht wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 341) Maandag 7 December 1942 te 13.50 uur - Treedt de brig. J. van Kalkeren van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 153) Woensdag 2 Juni 1943 te 10.30 uur - Wordt door Agent J. van Kalkeren gemeld dat hij op last van den Heer Dir. G.G. en G.D. wegens besmettelijke ziekte in zijn huisgezin op Donderdag 3 en Vrijdag 4 Juni ?43 niet in dienst mag komen.
(rapport 034) Donderdag 3 Februari 1944 te 08.45 uur - Meldt de Owmr J. van Kalkeren dat hij wegens ziekte om 9 uur niet in dienst kan treden (gebroken dienst) gemeld Dr. G.G. en G.D.
(rapport 045) Maandag 14 Februari 1944 te 21.40 uur - Meldt de Owmr van Kalkeren zich hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 056) Maandag 25 Februari 1946 te 13.50 uur - Wordt namens agent J. van Kalkeren kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 067) Vrijdag 8 Maart 1946 te 07.00 uur - Treedt de agent J. van Kalkeren van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Elizabeth de Kreek
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Katoen, A.

- Huwelijksplaats: 's-Gravendeel 18-06-1921
Bruidegom: Katoen, Adrianus Geboorteplaats: 's-Gravendeel Leeftijd: 26
Bruid: Kreek, Elizabeth de Geboorteplaats: 's-Gravendeel Leeftijd: 25
Vader bruidegom: Katoen, Pieter
Moeder bruidegom: Geus, Lijntje de
Vader bruid: Kreek, Hendrik de
Moeder bruid: Belder, Sijgje
Toegangsnummer: 880 Burgerlijke stand en bevolking van 's-Gravendeel
Inventarisnummer: 12 Aktenummer: 20

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 2064
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie A. Katoen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Jubilaris bij de politie
De opperwachtmeester van politie A. Katoen, heeft dezer dagen zijn zilveren jubileum als politieman gevierd.
Hij ontving de gebruikelijke gratificatie van het gemeentebestuur, terwijl zijn collega's hem verrasten met eenige boekwerken en hem flink in de bloementjes zetten.
[Dordrechtsche courant 06-01-1944]

brig. Adrianus KATOEN
(rapport 044) Zaterdag 13 Februari 1943 te 11.00 uur - Meldt de brig. A. Katoen zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.D.
(rapport 045) Zondag 14 Februari 1943 te 05.55 uur - Meldt de brig. A. Katoen, zich van ziekte hersteld weer in dienst.
(rapport 046) Dinsdag 15 Februari 1944 te 10.30 uur - Wordt namens de owm A. Katoen gemeld, dat hij heden niet te 15.00 uur in dienst kan treden wegens ziekte, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 054) Woensdag 23 Februari 1944 te 08.00 uur - Is de owm. A. Katoen van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 362) Woensdag 27 December 1944 te 14.10 uur - Wordt namens den owm. A. Katoen medegedeeld, dat hij inverband met ernstige ziekte van zijn vrouw, niet in dienst komt.
(rapport 035) Zondag 4 Februari 1945 te 13.50 uur - Wordt namens Opw. A. Katoen, kennis gegeven dat hij wegens ernstige ziekte zijnen vrouw, niet in namiddag dienst kan treden.
(rapport 128) Dinsdag 8 Mei 1945 te 11.00 uur - Meldt de agent P. den Boer dat hij voor ziekte is hersteld en a.s. Donderdag 10 Mei 1945 in de namiddagdienst treedt.
te 11.00 uur - Meldt de
Oppw. A. Katoen dat hij van ziekte is hersteld en a.s. Donderdag 10 Mei 1945 in de voormiddagdienst treedt.
Zij hebben wegens afwezigheid van den Directeur G.G.G.D. geen geneeskundige verklaring overgelegd.

(rapport 002) Donderdag 2 Januari 1947

te 17.00 uur - Treden de agenten A. Katoen en N. Roeleveld, na beeindigen van haar werkzaamheden bij de P.R.A. in dienst van de Gemeente Politie alsmede de agent A. Luca.

(rapport 018) Zaterdag 18 Januari 1947

te 12.00 uur - Meldt de agent van Politie A. Katoen zich ziek waarna bericht wordt gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 1815
Onderwerp : Keulen, C.M.H.G. van
Omschrijving : i/z belooning v.d agent v. pol(itie) C.M.H.G. van Keulen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52|

- overlijdensbericht(AD De Dordtenaar) 24-07-2007
Maria Willemina KRAAN (Marie)
Overleden 23-07-2007 Dordrecht (103 jaar)
Begraven  27-07-2007 algemene begraafplaats Essenhof, Dordrecht
weduwe van Cornelis Marinus Hendrik Gijsbertus van KEULEN (Kees) (overleden 23-06-1949)

rechercheur Cornelis Marinus Hendrik Gijsbertus van KEULEN (overl. 23-6-1949)
(rapport 054) Maandag 23 Februari 1942 te 09.00 uur - Wordt de rech. C.M.H.G. van Keulen ziek gemeld, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 068) Maandag 9 Maart 1942 te 08.00 uur - Treedt brig. C.M.H.G. van Keulen, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 067) Maandag 8 Maart 1943 te 09.00 uur - Meldt de agent van politie C. van Keulen zich ziek, waarvan bericht gezonden aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 086) Zaterdag 27 Maart 1943 te --.-- uur - Meldt de Rech. C. van Keulen zich van ziekte hersteld en in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 152) Dinsdag 1 Juni 1943 te 08.00 uur - Wordt de rech. C.M.H.G. van Keulen ziek gemeld; hiervan is bericht gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 167) Woensdag 16 Juni 1943 te 08.00 uur - Meldt de rech. C. van Keulen zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 053) Donderdag 22 Februari 1945 te 12.00 uur - Meldt de rech. C. van Keulen zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v/d G.G.D. en den Ortscommandant.
(rapport 058) Dinsdag 27 Februari 1945 te 09.00 uur - Treedt de rechercheur C.J.T. van Keulen, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een geneeskundige verklaring van den Directeur G.G.D.
(rapport 043) Dinsdag 12 Februari 1946 te 09.00 uur - Is de rechercheur C.M.H.G. van Keulen wegens ziekte niet in dienst getreden, waarvoor bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 070) Maandag 11 Maart 1946 te 09.00 uur - Treedt de rechercheur C.M.H.G. van Keulen, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 085) Dinsdag 26 Maart 1946 te 17.00 uur - Meldt de rechercheur C.M.H.G. van Keulen, zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 098) Maandag 8 April 1946 te 09.00 uur - Treedt de rechercheur C. van Keulen van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 08.50 uur - Wordt door Rech. Nicolaas, H. namens de Hoofd-agent Rech. A.C. Uil en C.M.H.G. van Keulen, Rech., medegedeeld dat zij heden wegens ziekte niet in dienst kunnen treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 135) Woensdag 15 Mei 1946 te 07.50 uur - Treedt de Rech. C.M.G.H. van Keulen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Algemeen Gemeente: Dordrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 152
Datum: 12-06-1907
Bruidegom Gerrit Keuning  Leeftijd: 26  Geboorteplaats: Dockum
Bruid Maria Christina Woonink Leeftijd: 25  Geboorteplaats: Nijmegen
Vader bruidegom Wijbren Keuning
Moeder bruidegom Antje Aalfs
Vader bruid Johan Philip Woonink
Moeder bruid Wilhelmine Antoinette Jacoba van Driesten

- Algemeen Gemeente: Strijen
Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 34  Datum: 30-08-1928
Bruidegom Gerrit Keuning  Leeftijd: 47  Geboorteplaats: Dokkum
Bruid Annigje Maria van Dommelen Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Strijen
Vader bruidegom Wijbren Keuning
Moeder bruidegom Antje Aalfs
Vader bruid Izaak van Dommelen
Moeder bruid Judith van Soest

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Christina Woonink
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Keuning, Gerrit
+
Annigje Maria Dommelen
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Keuning, Gerrit

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0133
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : Hoofdinsp. G. Keuning vr. ziekteverlof
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0861
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : v/d Dir. Gen. van Pol. i/z het intslag van G. Keuning alsm plsv. Commissaris van Politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1394
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : a/d Dir. van het Postkantoor te Dordrecht i/z telephoonaansluiting van G. Keuning
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1554
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : Stukken i/z ontslag van den Kppt. (H.I.) G. Keuning;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

Hoofdinspecteur G. KEUNING
(rapport 013) Dinsdag 13 Januari 1942 te 09.30 uur - Wordt namens de Hoofdinspecteur G. Keuning kennisgegeven dat hij wegens ziekte ziekte niet in in dienst kan treden.
(rapport 024) Zaterdag 24 Januari 1942 te 06.00 uur - Treedt de hoofdinspecteur G. Keuning van ziekte hersteld in dienst, hetgeen den Directeur van den G.G.G.D. bekend is.

* * *

- Zilveren jubilea.
Op 1 Januari was het 25 jaar geleden, dat de agent van politie 1e klasse M. Klein in politiedienst trad. Na zijn militairen dienst te hebben vervuld kwam de heer Klein op1 Januari 1918 bij de politie te Gouda. Op zijn verzoek werd hij op 3 November 1920 overgeplaatst naar het politiecorps te dezer stede.
Ook de agent H.R. Klarenbeek was 25 jaar in gemeentedienst. Deze jubilaris had zich echter aan elke huldiging onttrokken.
[Dordrechtsche courant 05-01-1943] 

agent H.R. KLARENBEEK
(rapport 032) Dinsdag 1 Februari 1944 te 14.50 uur - Treedt de Owm H.R. Klarenbeek van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 318) Maandag 13 November 1944 te 21.30 uur - Wordt namens den owm. H.R. Klarenbeek, kennis gegeven dat hij niet in dienst kan komen wegens ziekte, waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 320) Woensdag 15 November 1944 te 21.50 uur - Meldt de owm H.R. Klarenbeek zich van ziekte hersteld in dienst van overlegging van de verklaring van den heer Directeur G.G.G.D.
(rapport 127) Maandag 7 Mei 1945 te 15.20 uur - Wordt namens opwm. Klarenbeek kennis geeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kon treden. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 070) Maandag 11 Maart 1946 te 11.45 uur - Wordt namens den agent H.R. Klarenbeek kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan treden waarvan bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 158) Vrijdag 7 Juni 1946 te 08.00 uur - Treedt de agent H.R. Klarenbeek voor 50 % van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 221) Vrijdag 9 Augustus 1946 te 11.30 uur - Meldt de brigd. Kraaijeveld, dat de agent van politie H. Klarenbeek, geheel hersteld in dienst is getreden, onder overlegging van verklaring van den Dir. G.G. en G.D. (voorheen 75%).

* * *

adspirant agent Andries Arie Kleinjan
(rapport 267) Dinsdag 24 September 1946 te 11.00 uur - Geeft de adsp. agent A.A. Kleinjan, kennis dat hij wegens een operatie aan zijn neus heden niet in dienst kan treden, hiervan is kennis gegeven aan de Dir. G.G. en G.D.
(rapport 268) Woensdag 25 September 1946 te 14.00 uur - Meldt de Adsp. agent A.A. Klei(j)njan, zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 270) Vrijdag 27 September 1946 te 11.45 uur - Meldt de Adsp. agent A.A. Kleinjan, zich ziek waarvan bericht is gezonden aan de Directeur G.G. en G.D.
(rapport 274) Dinsdag 1 October 1946 te 16.15 uur - Meldt de adsp. A.A. Klei(j)njan, dat hij, onder overlegging van een geneeskundige verklaring van den Dir. G.G. en G.D. van ziekte hersteld weer indienst is getreden.
(rapport 285) Zaterdag 12 October 1946

te 21.50 uur - Mankeert de adsp. Agent A.A. Klei(j)njan op het appèl aan de Politiepost Oranjepark. De politie te Zwijndrecht welke op verzoek aan Kleijnjan naar de reden van zijn afwezigheid had gevraagd, had hij te kennen gegeven: ’’Zeg maar dat ik niet meer in dienst kom, en dat ik ontslag heb gevraagd’’.

* * *

hulpagent/adspirant agent J.J. de KLERK
(rapport 140) Maandag 20 Mei 1946 te 07.00 uur - Wordt namens hulpagent J.J. de Klerk aan het bureau kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kon treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 141) Dinsdag 21 Mei 1946 te 06.50 uur - Treedt de hulpagent J.J. de Klerk, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 142) Woensdag 22 Mei 1946 te 10.30 uur - Wordt door de hulpagent J.J. de Klerk, aan het bureau kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 162) Dinsdag 11 Juni 1946 te 06.45 uur - Meldt zich de hulpagent J.J. de Klerk van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer G.G. en G.D.
(rapport 269) Donderdag 26 September 1946 te 14.45 uur - Meldt de adsp. agent J.J. de Klerk, dat hij wegens ziekte tot ander order geen dienst kan doen op last Dir. G.G. en G.D.
(rapport 277) Vrijdag 4 October 1946 te 21.50 uur - Meldt de adsp.-agent J.J. de Klerk zich van ziekte hersteld in dienst en legt hierbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 281) Dinsdag 8 October 1946 te 14.35 uur - Meldt de Adsp. agent J.J. de Klerk zich ziek, zulks op last van de Dir. G.G. en G.D.

(rapport 319) Vrijdag 15 November 1946

te 13.55 uur - Treedt de Adsp. agent van Politie J.J. de Klerk van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D. dat hij voor 50% dienst kan doen.

(rapport 326) Vrijdag 22 November 1946

te 14.00 uur - Treedt de agent J.J. de Klerk, van ziekte hersteld in volle dienst, hij deed voor 50% dienst, en door hem wordt hierbij een verklaring overgelegd van den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 335) Zondag 1 December 1946

te 07.00 uur - Ontbreekt de agent van politie J. Hordijk op het appel. Bij ondezoek wordt door zijn vrouw medegedeeld dat hij ziek geworden is en daardoor niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G.D.
Ook mankeert op het appel de adsp. agent van politie J.J. de Klerk van hem blijk dat hij zich heeft verslapen. Hij meldt zich te 07.45 uur in dienst.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Anna Jacoba de Haas
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Klerks, Pieter

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Klerks, P.
Omschrijving : P. Klerks, vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1641
Onderwerp : Klerks, P.
Omschrijving : diploma-toelage P. Klerks
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1299
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht rapport i/z vermoedelijke plichtsverzaking van P. Klerks
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0508
Onderwerp : Klerks, P.
Omschrijving : aan Burgem. van Dordr. i/z ontslagaanvrage van P. Klerks agent van politie 1e klasse te Dordrecht
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent Pieter KLERKS
(rapport 066) Zaterdag 7 Maart 1942 te 06.30 uur - Meldt de agent P. Klerks zich ziek en rukt in waarvan bericht gezonden is aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 069) Dinsdag 10 Maart 1942 te 22.00 uur - Treedt agt. P. Klerks na ziekte weer in dienst, onder overlegging van de vereischte verklaring.
(rapport 360) Zaterdag 26 December 1942 te 07.05 uur - Is de agent P. Klerks wegens ziekte ingerukt, waarvan is kennis gegeven aan den Directeur van de G.G. en G.D.
(rapport 005) Dinsdag 5 Januari 1943 te 13.50 uur - Melden de maj. G. v.d. Giessen, de brig. H.J. Dalenoord en de agent Y. Visser en P. Klerks zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 137) Maandag 17 Mei 1943 te 05.45 uur - Is den agent P. Klerks toegestaan dat hij wegens ziekte van zijn vrouw niet in morgendienst kan treden.
(rapport 064) Vrijdag 5 Maart 1943 te 04.45 uur - Meldt de agent P. Klerks zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Directeur G.G.G.D.
(rapport 064) Vrijdag 5 Maart 1943 te 22.00 uur - Treedt de agent Klerks P. van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 074) Dinsdag 14 Maart 1944 te 06.50 uur - Treedt de wm. P. Klerks van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 247) Zondag 3 September 1944 te 10.15 uur - Meldt de owm. P. Klerks zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 264) Woensdag 20 September 1944 te 18.45 uur - Treedt de owm. P. Klerks van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 363) Donderdag 28 December 1944 te 14.00 uur - Geeft de o.w.m. P. Klerks kennis dat hij wegens ernstige ziekte van zijn vrouw, niet in den namiddagdienst kan treden.
(rapport 365) Zaterdag 30 December 1944 te 14.10 uur - Meldt de o.w.m. P. Klerks zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 009) Dinsdag 9 Januari 1945 te 21.50 uur - Treedt de owm P. Klerks, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging an een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 122) Woensdag 2 Mei 1945 te 14.40 uur - Meldt de opperw. P. Klerks zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1254
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Kok, E.C. de
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (262): E.C. de Kok, aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Kok, E.C. de
Omschrijving : E.C. de Kok vastaangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0321
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Kok, E.C. de
Omschrijving : i/z eervol ontslag aan den a.v.p. E.C. de Kok;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

* * *

- JUBILEUM BIJ DE POLITIE 
Donderdag 22 Januari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de hoofdagent van politie, de heer R. de Koning, bij het Dordtsche politiecorps in dienst trad. De heer de Koning wil dit feit onopgemerkt laten voorbijgaan en daarom zal hij op dien dag uitstedig zijn.
[Dordrechtsche courant 19-01-1942]

hoofdagent R. de KONING
(rapport 051) Zondag 20 Februari 1944 te 21.30 uur - Wordt namens de Hoofdwachtmeester R. de Koning gemeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 138) Woensdag 17 Mei 1944 te 06.50 uur - Meldt zich de hoofdwachtmeester R. de Koning van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur van den G.G.G.D.
(rapport 023) Dinsdag 23 Januari 1945 te 07.30 uur - Is de hwm. R. de Koning, wegens ziekte, ingerukt. Hiervoor is bericht gezonden aan den Heer Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 074) Donderdag 15 Maart 1945 te 09.00 uur - treedt de hoofdwachtmeester R de Koning, gedeeltelijk aan ziekte hersteld in dienst (50%) en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 093) Dinsdag 3 April 1945 te 08.00 uur - Treedt de hoofdwachtmeester R. de Koning van ziekte hersteld in dienst, onderoverlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 029) Dinsdag 29 Januari 1946 te 09.00 uur - Wordt namens de Hoofdagent R. de Koning, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 045) Donderdag 14 Februari 1946 te 09.00 uur - Treedt de Hoofdagent R. de Koning van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
J
Jaar : 1940
Briefnummer : 1498
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (289): Commissionering van de agt. J. van Mourik, A. Kraaijeveld en C. van Spijk tot onbezoldigd Rijksveldwachter;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
aar : 1945
Briefnummer : 0033
Onderwerp : Kraaijeveld, A.
Omschrijving : aan Burg. van Dordrecht i/z schorsing A. Kraaijeveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0248
Onderwerp : Kraaijeveld, A.
Omschrijving : van B. van Dordt inzake opheffing schorsing van A. Kraaijeveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

recherche A. KRAAIJEVELD
(rapport 319) Zondag 15 November 1942 te 09.00 uur - Wordt namens den rechercheur A. Kraaijeveld kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan den Directeur G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 341) Maandag 7 December 1942 te 09.00 uur - Treedt de rechercheur A. Kraaijeveld van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 031) Maandag 31 Januari 1944 te 07.50 uur - Wordt namens de recherche A. Kraaijeveld kennis gegeven dat hij volgens ziekte van zijn vrouw (besmettelijke ziekte) niet in dienst kan komen.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0421
Onderwerp : Kroon, M.
Omschrijving : straf voor agent M. Kroon
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

brigadier M. KROON
(rapport 028) Donderdag 28 Januari 1943 te 20.00 uur - Wordt namens brig. M. Kroon kennisgegeven dat hij morgen wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 053) Maandag 22 Februari 1943 te 05.55 uur - Is de brig. M. Kroon van ziekte hersteld in dienst getreden, onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 126) Zondag 6 Mei 1945 te 10.00 uur - Meldt de Opperw. M. Kroon, zich ziek. Hiervan bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 192) Maandag 10 Juli 1944 te 09.30 uur - Meldt de owm M. Kroon zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden a.d. Dir. v.d G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Hendrika, geb. van der Stap Terheijden
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Kuijten, Johannes Martinus Frans

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 303 Datum: 20-09-1917
Bruidegom Johannes Martinus Franciscus Kuijten Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Delft
Bruid Jacoba Reeland Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Dordrecht
Vader bruidegom Johannes Wilhelmus Kuijten
Moeder bruidegom Hendrika van der Stap
Vader bruid Dirk Reeland
Moeder bruid Sijgje de Leeuw

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1146
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Kuijten, J.M.F.
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (236): J.M.F. Kuijten heeft z'n commissie als buitengewoon veldwachter verloren
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0431
Onderwerp : Kuijten, J.M.F.
Omschrijving : J.M.F. Kuijten gestraft als agt. v. pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

opperwachtmeester Johannes Martinus Franciscus KUIJTEN (geb. Delft ca 1893) 
(rapport 094) Maandag 3 April 1944 te 20.45 uur - Wordt namens den owm J.M.F. Kuijten kennisgegeven, dat hij wegens ziekte geen dienst kan verrichten. Dit is medegedeeld aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 108) Maandag 17 April 1944 Treden de owm C. Maliepaard, J. Kuijten en de wm. Ph. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 290) Maandag 16 October 1944 te 07.00 uur - Meldt zich de opwm. J. Kuijten van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 314) Zaterdag 10 November 1945 te 20.15 uur - Wordt door de agent Kuijten, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte heden niet in nachtdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 323) Maandag 19 November 1945 te 07.00 uur - Meldt zich de brig. J. Kuijten, van ziekte hersteld in dienst in legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 157) Donderdag 6 Juni 1946 te 21.00 uur - Wordt namens de agent J.M.F. Kuijten kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 171) Donderdag 20 Juni 1946 te 06.55 uur - Meldt de agent J. Kuijten zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 242) Dinsdag 29 Augustus 1944 te 14.00 uur - Meldt de o.w.m. J.M.F. Kuijten, dat hij wegens ziekte heden namiddag niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1142/43
Onderwerp : Kulk, W.
Omschrijving : W. Kulk, benoemd tot agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1641
Onderwerp : Kulk, W.
Omschrijving : diploma-toelage W. Kulk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0783
Onderwerp : Kulk, W.
Omschrijving : W. Kulk, vastaangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1243
Onderwerp : afstempeling
Omschrijving : afstempeling van levensmiddelenkaarten van P. v.d. Puijl, H.M. Evers, M. de Jong, W. Kulk, A.C.P. Luca en C. de Mol v/d Burg. van Dordrecht a/d Gew. Pol. Pres. te Rotterdam
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1290
Onderwerp : beleediging
Omschrijving : a/d Dir. v.d. Distributiekantoor te Dordrecht i/z beleediging van W. Kulk door Van de Weg;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

wachtmeester W. KULK
(rapport 033) Maandag 2 Februari 1942 te 17.20 uur - Wordt namens agt. W. Kulk kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan Directeur G.G.D.
(rapport 041) Dinsdag 10 Februari 1942 te 13.50 uur - Treden de agenten Tj. de Groot en W. Kulk van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 085) Vrijdag 26 Maart 1943 te 05.45 uur - Wordt namens de agent W. Kulk kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in voormiddagdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 098) Donderdag 8 April 1943 te 13.45 uur - Meldt de agent W. Kulk zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 144) Maandag 24 Mei 1943 te 05.55 uur - Is den agent W. Kulk toegestaan, dat hij wegens ziekte van zijn vrouw heden niet in dienst treedt.
(rapport 208) Dinsdag 27 Juli 1943 te 05.55 uur - Mankeert de wachtmeester W. Kulk op het appèl en blijkt bij onderzoek dat hij ziek is, waarvan bericht is gezonden aan den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 210) Donderdag 29 Juli 1943 te 05.55 uur - Treedt de wachtmeester W. Kulk, van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 017) Maandag 17 Januari 1944 te 14.45 uur - Treedt de wm. W. Kulk van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 108) Maandag 17 April 1944 te 06.50 uur - Mankeert de wm. W. Kulk op het appèl. Bij onderzoek bleek hij wegens ziekte van zijn vrouw niet in dienst te kunnen komen.
(rapport 136) Maandag 15 Mei 1944 te 21.00 uur - Is op zijn verzoek aan den wm. W. Kulk toegestaan in te rukken in verband met de bevalling van zijn vrouw.
(rapport 147) Vrijdag 26 Mei 1944 te 07.50 uur - Blijkt na onderzoek, in verband met het op het appèl ontbreken te 6.50 uur, dat de wachtm. W. Kulk wegens ziekte niet in dienst kon treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 164) Maandag 12 Juni 1944 te 06.50 uur - is de wm W. Kulk van ziekte hersteld in dienst getreden, onderoverlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D. evenals de opperwm P. v/d Giessen
(rapport 234) Maandag 21 Augustus 1944 te 10.00 uur - Meldt de wm W. Kulk, dat hij heden niet in nachtdienst kan treden wegens ziekte (infectie aan linkerarm). Hiervan is bericht gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 295) Zaterdag 21 October 1944 te 06.50 uur - Meldt de w.m. W. Kulk, zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 359) Zondag 24 December 1944 te 22.00 uur - Wordt namens den wachtmeester W. Kulk, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 008) Maandag 8 Januari 1945 te 07.00 uur - Is de wm W. Kulk van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 093) Dinsdag 3 April 1945 te 07.45 uur - Wordt namens wachtmeester W. Kulk kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 103) Vrijdag 13 April 1945 te 21.35 uur - Treedt de wachtmeester W. Kulk, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0104aa
Onderwerp : gevonden voorwerpen: Kwakernaak, A.
Omschrijving : A. Kwakernaak, koffer
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

brig. A. KWAKERNAAK
(rapport 038) Zaterdag 7 Februari 1942 te 20.00 uur - Wordt namens den brig. A. Kwakernaak kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 062) Dinsdag 3 Maart 1942 te 13.50 uur - Treedt de brig. A. Kwakernaak van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 030) Zaterdag 30 Januari 1943 te 09.40 uur - Wordt namens den brig. A. Kwakernaak kennisgeegven dat hij wegens ziekte hedennam. niet in dienst kan komen. Hiervan is mededeeling gedan aan den Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 050) Vrijdag 19 Februari 1943 te 21.50 uur - Meldt de Agent A. Kwakernaak zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 124) Dinsdag 4 Mei 1943 te 12.15 uur - Meldt de brig. A. Kwakernaak zich ziek en rukt in. Hiervan is den directeur G.G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 148) Vrijdag 28 Mei 1943 te 05.55 uur - Treedt de brig. A. Kwakernaak van ziekte hersteld, voorloopig voor het verrichten van lichten dienst, in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.D.
(rapport 159) Woensdag 7 Juni 1944 te 21.50 uur - Treedt de owm A. Kwakernaak van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 251) Donderdag 7 September 1944 te 13.50 uur - Meldt de owm A. Kwakernaak zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 054) Woensdag 23 Februari 1944 te 06.30 uur - Mankeert de owm A. Kwakernaat op het appel. Bij onderzoek gebleken dat hij wegens ziekte niet in den voormiddagdienst kan treden. Hiervoor is bericht gezonden aan den Heer Dir. aan den G.G.G.D.
(rapport 068) Woensdag 8 Maart 1944 te 21.50 uur - Treden de op.wachtm.s J. Onink en A. Kwakernaat van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 150) Maandag 29 Mei 1944 te 20.10 uur - Wordt namens de owm A. Kwakernaat kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht verzonden is aan den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

adspirant agent J. 't Lam

(rapport 348) Zaterdag 14 December 1946

te 03.00 uur - Meldt de adsp. agent van Gem. Politie J. ’t Lam zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 03-04-1930
Bruidegom: Willem Lans Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 23, sigarenfabrikant
Bruid: Willemina van de Graaf Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 22
Vader bruidegom: Christiaan Adrianus Lans
Moeder bruidegom: Johanna Herberdina van Dalen
Vader bruid: Jan van de Graaf
Moeder bruid: Anna Maria Vorster
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 201
Aktenummer: 119

- telefoongids 1982-1983
W. Lans, Weeskinderendijk 169, tel. 14 84 83

Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
veld R2-055/068
Willemina van de GRAAF * 04-10-1907 + 07-08-1981
Willem LANS * 10-11-1906 + 24-11-1994 

hulpagent W. LANS
(rapport 344) Maandag 10 December 1945 te 07.10 uur - Bij onderzoek aan de woningen bij de hulpagenten Lans en Weekhout bleken die ziek te zijn. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 345) Dinsdag 11 December 1945 te 07.00 uur - Meldt de hulpagent Lans, zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 347) Donderdag 13 December 1945 te 07.00 uur - Geeft de hulpagent W. Lans kennis dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 018) Vrijdag 18 Januari 1946 te 13.50 uur - Treedt de hulpagent W. Lans, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 092) Dinsdag 2 April 1946 te 15.45 uur - Wordt namens de hulpagent W. Lans, kennisgegeven dat hij heden, wegens ziekte, niet in nachtdienst kan komen, waarna bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en.G.D.
(rapport 105) Maandag 15 April 1946 te 06.50 uur - Treedt de hulpagent W. Lans van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 182) Maandag 1 Juli 1946 te 15.10 uur - Rukt de hulpagent van politie W. Lans in wegens ziekte, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. van de G.G. en G.D.
(rapport 186) Vrijdag 5 Juli 1946 te 14.00 uur - Treedt de adspirant agent W. Lans, hersteld van ziekte in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 203) Maandag 22 Juli 1946 te 13.40 uur - Meldt de asdp. agent W. Lans, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarna de Dir. G.G. en G.D. bericht is gezonden.
(rapport 206) Donderdag 25 Juli 1946 te 14.00 uur - Geeft W. Lans Adsp. agent van Politie te kennen dat hij van ziekte is hersteld en legt over een verklaring van den dir. G.G. en G.D.

* * *

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : sollicitant L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterberg / A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1945

Briefnummer : 0933
Onderwerp : Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : aan Hoofd Sectie III M.G. Politie betr. verkl. van L.J.M. de Leeuw dat hij Politiedienst wenscht te blijven en opheffing stakingsbevel;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Hoofdinsp. v. Pol. A.A. v. Damme, Marnixstr. 49 (41 27)
Adj. v. Pol. G.J. Enzerink, Pr. Beatrixstr. 19a (94 48)
Adj. v. Pol. L.N. v.d. Hagen, Amerstr. 15 (94 42)
Insp. v. Pol. H.G. Heger, Marnixstr. 12 (77 71)
Commissaris v. Pol. J. Heidema, Fr.Lebretl. 53 (47 00)
Hoofdag. v. Pol. L. Kloot, A. v. Solmsstr. 1 (57 85)
Hoofdag. v. Pol. J. 't Lam, Waalstr. 8rd (77 51)
Brig. v. Pol. L.J.M. de Leeuw, Krispijnsew. 203rd (71 57)
Hoofdag. v. Pol. P. Mol, Lodewijkstr. 35 (94 43)
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)
Brig. v. Pol. H. Nicolaas, Hollanderstr. 69 (81 19)
Brig. v. Pol. W. den Ouden, Viottak. 50 (71 21)
Insp. v. Pol. Mej. Mr. F.J. Schuurman, Dubbeld.w. 47 (18 88)
Adj. v. Pol. A.C. Uil, Zuidendijk 32 N (54 10)
Hoofdinsp. v. Pol. K.C. Verkerk, Erasmusl. 6 (79 71)
admin. A. Wijnants, Vogelpl. 3 (76 71)

agent van Politie L.J.M. de LEEUW
(rapport 127) Donderdag 7 Mei 1942 te 10.00 uur - Treedt de agent L.J.M. de Leeuw van ziekte gedeeltelijk hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 334) Maandag 30 November 1942 te 06.30 uur - Meldt de agent L.J.M. de Leeuw zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 358) Donderdag 24 December 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent L. de Leeuw, van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur G.G.D.
(rapport 007) Vrijdag 7 Januari 1944 te 20.50 uur - Meldt de Wm de Leeuw zich ziek, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 141) Zaterdag 20 Mei 1944 te 06.50 uur - Meldt zich de wm. L.J.M. de Leeuw van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 250) Woensdag 6 September 1944 te 18.00 uur - Wordt namens de o.w.m. L.J.M. de Leeuw kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden, waarvan kennis is gegeven aan den Dir. v.d G.G.G.D.
(rapport 258) Donderdag 14 September 1944 te 06.50 uur - Is de owm. L.J.M. de Leeuw van ziekte hersteld in dagdienst getreden onder overlegging van een verkalring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 299) Woensdag 25 October 1944 te 13.40 uur - Wordt namens den Owm. L.J.M. de Leeuw kennis gegeven dat hij  wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan de Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 024) Woensdag 24 Januari 1945 te 09.00 uur - Treedt de o.w.m. L.J.M. de Leeuw van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.. G.G. en G.D. Hij doet 50% dienst.
(rapport 002) Woensdag 2 Januari 1946 te 17.15 uur - Geeft de agent van Politie L.J.M. de Leeuw, kennis dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 014) Maandag 14 Januari 1946 te 06.50 uur - Treedt de agent J.M.F. de Leeuw van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

(rapport 006) Maandag 6 Januari 1947

te 09.00 uur - Meldt de agent L.J.M. de Leeuw, Krispijnscheweg 203 rood, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan wordt bericht gezonden aan de Dir. G.G. en G.D.

(rapport 015) Woensdag 15 Januari 1947

te 08.00 uur - Treedt de agent L.J.M. de Leeuw van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.


* * *

adsp. agent W. de Leeuw 
(rapport 255) Donderdag 12 September 1946 te 09.45 uur - Wordt aan den adsp. agent de Leeuw toestemming verleend, zich naar zijn ouderlijke woning te Giessendam te begeven inzake met een motorongeluk van zijn broer.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0120
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht: Leijenaar, J.
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (61) J. Leijenaar benoemd tot agt. 2e kl. tijdelijk;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0120
Onderwerp : 
Leijenaar, J.
Omschrijving : 
J. Leijenaar, inl. over sollicitant-benoemd tot agt. v. pol.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1026
Onderwerp : Leijenaar, J.
Omschrijving : J. Leijenaar vast aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1108
Onderwerp : Leijenaar, J.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z belooning voor ag.v.Pol. J. Leijenaar;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- VERHUIZINGEN IN DE STAD
J. Leijenaar en gezin, agent van politie 2e kl., van Krommedijk 43rood naar Louis Apolstraat 14.
[Dordrechtsche courant 28-01-1942]

agent J. LEIJENAAR (geb. Harlingen 21-8-1914)
(rapport 002) Vrijdag 2 Januari 1942 te 20.05 uur - Wordt namens agt. J. Leijenaar kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.D.
(rapport 015) Donderdag 15 Januari 1942 te 13.50 uur - Meldt zich den agent J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een desbetreffende verklaring van de directeur G.G.G.D.
(rapport 230) Dinsdag 18 Augustus 1942 te 05.45 uur - Wordt namens den agent J. Leijenaar kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aand en Directeur van den G.G.D.
(rapport 234) Zaterdag 22 Augustus 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 022) Vrijdag 22 Januari 1943 te 02.30 uur - Geeft de agent J. Leijenaar kennis, dat hij wegens ziekte inrukt, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 022) Vrijdag 22 Januari 1943 te 21.55 uur - Meldt zich de agent J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 076) Woensdag 17 Maart 1943 te 06.55 uur - Wordt namens de agent J. Leijenaar kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 083) Woensdag 24 Maart 1943 te 21.50 uur - Treedt de agent J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 026) Woensdag 26 Januari 1944 te 21.45 uur - Wordt namens den wachtmeester J. Leijenaar kennis gegeven, dat hij morgenochtend wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur van den G.G. en G.D. bericht gezonden is.
(rapport 041) Donderdag 10 Februari 1944 te 15.00 uur - Treedt de wm J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 101) Maandag 10 April 1944 te 16.55 uur - Meldt de wm J. Leijenaar zich ziek en rukt in waarvan bericht is gezonden aan de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 123) Dinsdag 2 Mei 1944 te 14.50 uur - Meldt de wmr. J. Leijenaar zich hersteld van ziekte. Hij treedt te 15.00 uur in de middagdienst aan de P.P. 2 onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 140) Vrijdag 19 Mei 1944 te 19.40 uur - Meldt de wm. J. Leijenaar dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 171) Maandag 19 Juni 1944 te 13.50 uur - Meldt de wm J. Leijenaar zich van ziekte hersteld en legt over een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 354) Dinsdag 19 December 1944 te 22.00 uur - Wordt namens de wm. J. Leijenaar kennis gegeven dat hij heden nacht wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 005) Vrijdag 5 Januari 1945 te 07.00 uur - Is de wm. J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 010) Woensdag 10 Januari 1945 te 15.30 uur - Geeft J. Leijenaar, wachtmeester, kennis dat hij wegens ziekte niet in den nachtdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G. en G.D. (Nagel van zijn groote teen gehaald).
(rapport 047) Vrijdag 16 Februari 1945 te 06.50 uur - Treedt w.m. Leijenaar, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 113) Maandag 23 April 1945 te 21.50 uur - Meldt de opw. van Ewijk de nachtdienst present met uitzonderng van de w.m. J. Leijenaar. Bij informatie bleek deze ziek te zijn, waarna bericht is gezonden aan de Heer directeur van den G.G.G.D. en dr. Selg.
(rapport 182) Zondag 1 Juli 1945 te 13.15 uur - Wordt namens de agent J. Leijenaar, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 230) Zaterdag 18 Augustus 1945 te 13.50 uur - Treedt de agent J. Leijenaar, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 319) Donderdag 15 November 1945 te 07.00 uur - Mankeert de agent J. Leijenaar op het appèl. Bij onderzoek aan zijn woning bleek hij ziek te zijn. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 324) Dinsdag 20 November 1945 te 22.00 uur - Meldt de agent J. Leijenaar, zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 035) Maandag 4 Februari 1946 te 06.40 uur - Meldt agent J. Leijenaar, zich ziek, en kon niet in dienst komen waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 040) Zaterdag 9 Februari 1946 te 06.55 uur - Meldt de agent J. Leijenaar, zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van en Dir. G.G.G.D.
(rapport 130) Vrijdag 10 Mei 1946 te 21.30 uur - Wordt namens de agent J. Leijenaar kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 145) Zaterdag 25 Mei 1946 te 07.00 uur - Treedt de agent J. Leijenaar van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

* * *

hulpagent D. van LELIEVELD
(rapport 234) Woensdag 22 Augustus 1945 te 22.00 uur - Wordt namens de Hulpagent Lelieveld kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden.
(rapport 246) Maandag 3 September 1945 te 07.00 uur - Treedt de hulpagent D. van Lelieveld van ziekte hersteld aan de Politiepost Diepenbrockweg in dienst.

* * *

adspirant P. Liefaart

(rapport 354) Vrijdag 20 December 1946

te 16.00 uur - Wordt namens den adsp. P. Liefaart, won. Schenkeltje 15 te ’s Gravendeel, wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.

   

* * *


- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1906
Onderwerp : Linde, A. v.d.
Omschrijving : straf voor agent A. v.d. Linde;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0325
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing v/d agent van pol. A. v.d. Linde.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

opperwachtmeester A. van der LINDE
(rapport 063) Woensdag 4 Maart 1942 te 20.00 uur - Wordt namens brigadier A. v.d. Linden kennisgegeven, dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst treden kan, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 069) Dinsdag 10 Maart 1942 te 13.50 uur - Treden de brigadiers J. van Kalkeren en A. v.d. Linde van ziekte hersteld in dienst, met overlegging verklaring Directeur G.G.G.D.
(rapport 066) Maandag 6 Maart 1944 te 17.45 uur - Wordt gemeldt dat de owm A. v.d. Linde wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den G.G.G.D.
(rapport 073) Maandag 13 Maart 1944 te 06.50 uur - Treedt de opwm. A. v.d. Linden van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 251) Donderdag 7 September 1944 te 13.45 uur - Meldt de owm v.d. Linde zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 322) Vrijdag 17 November 1944 te 12.55 uur - Wordt namens den owm. A. v.d. Linde kennis gegeven dat hij heden avond wegens ziekte niet in nachtdienst kan komen, waarvan bericht gezonden aan de Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 336) Vrijdag 1 December 1944 te 06.50 uur - Treedt de o.w.m. A. v.d. Linde van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 018) Donderdag 18 Januari 1945 te 21.45 uur - Wordt namens de owm A. v.d. Linde kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden a/d Dir. G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 040) Vrijdag 9 Februari 1945 te 21.50 uur - Is de owm. A. v.d. Linde van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 174) Zondag 23 Juni 1946 te 21.45 uur - Wordt namens den agent A. v.d. Linden kennis gegeven, dat hij wegens ernstige ziekte van zijn vrouw niet in dienst kan komen.

* * *

hulpagent P. van LONDEN
(rapport 040) Zaterdag 9 Februari 1946 te 07.00 uur - Geeft de hulpagent P. van Londen, kennis dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 045) Donderdag 14 Februari 1946 te 22.00 uur - Treedt de hulpagent P. van Londen van ziekte hersteld, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 189) Maandag 8 Juli 1946 te 04.00 uur - Meldt de adsp. agent P. van Londen aan den P.P. I zich telefonisch ziek en rukt in, waarvan bericht zal worden gezonden aan den heer directeur van den G.G.G.D.

* * *

adsp. agent J. van Loon

(rapport 353) Donderdag 19 December 1946

te 07.00 uur - Treedt de Adsp. agent van Politie J. van Loon van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Burgerlijke Stand 3 t/m 5 juli 1944
Ondertrouwd: A.C.P. Luca, 26 j., en G. Huisman 22 j.
[Dordrechtsche courant 10-07-1944]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : sollicitant L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterberg / A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Luca, A.C.P.
Omschrijving : A.C.P. Luca vastaangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0517
Onderwerp : Luca, A.C.P.
Omschrijving : i/z optreden agt. A.C.P. Luca tegen jongen Rozier
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1243
Onderwerp : afstempeling
Omschrijving : afstempeling van levensmiddelenkaarten van P. v.d. Puijl, H.M. Evers, M. de Jong, W. Kulk, A.C.P. Luca en C. de Mol v/d Burg. van Dordrecht a/d Gew. Pol. Pres. te Rotterdam
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 2093
Onderwerp : G.G.G.D. Dordt
Omschrijving : a/d Dir. G.G.G.D. Dordt i/z A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- telefoongids 1982-1983
A.C.P. Luca, Leeuwstraat 296, tel. 17 59 18

- Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
Strooiveld
A.C.P. LUCA * 04-06-1918 + 29-05-1989 

wachtmeester A.C.P. LUCA (geb. 4-6-1918, overl. 29-5-1989)
(rapport 254) Zondag 10 September 1944 te 10.58 uur - Meldt de politie telefonisch uit Doetinchem dat de w.m. A.C.P. Luca, ziek is. Het betreffende ziekenbriefje is aan de w.m. De Bruin te Doetinchem getoond. Tevens werd medegedeeld dat een brief van Luca naar Dordrecht (Hoofdbureau) was verzonden. Deze is tot op heden niet ontvangen.
(rapport 262) Maandag 18 September 1944 te 16.15 uur - Meldt de w.m. A.C.P. Luca a/h bureau dat hij Zaterdagnamiddag in Dordrecht is teruggekeerd uit Doetinchem alwaar hij met verlof was en aldaar is ziek geworden, zie rapport 254, sub. 10.50. Hij meldt zich nog ziek, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 304) Maandag 30 October 1944 te 13.45 uur - Meldt de Wm. A.C.P. Luca zich van ziekte hersteld in dienst (voorloopig voor halve dagen) onder onderlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 351) Zaterdag 16 December 1944 te 14.00 uur - Meldt de w.m. A.C.P. Luca dat hij wegens ziekte niet in den namiddagdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 041) Zaterdag 10 Februari 1945 te 21.50 uur - Treedt de wm. Luca van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 087) Woensdag 28 Maart 1945 te 10.40 uur - Meldt de Wachtmeester A.C.P. Luca dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan Dir. Gem. G.G.D. en Dr. Selg.

* * *

- VI-d Anna Johanna Bernaards is geboren op 11 januari 1877 in Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Pieter Bernaardsen Adriana Adriaansen. Anna trouwde 17 mei 1901 in Nieuw-Vossemeer (NB) met Adrianus Marinus Luijsterburg, geboren op 3 februari 1877 in Nieuw-Vossemeer (NB), zoon van Gerardus Luijsterburg en Elizabeth van Loenhout. Adrianus trouwde later op woensdag 18 januari 1922 in Steenbergen (NB) met Elisabeth Brands (geb. 1870).
Kinderen van Anna en Adrianus:
1 Petrus Gerardus Luijsterburg [BKB], geboren op 4 maart 1906 in Nieuw-Vossemeer (NB)..
2 Elisabeth Adriana Luijsterburg, geboren op 25 september 1907 in Nieuw-Vossemeer (NB).
3 Gerardus Cornelis Luijsterburg, geboren op 29 september 1908 in Nieuw-Vossemeer (NB).
4 Gerardus Luijsterburg, geboren op 2 september 1909 in Nieuw-Vossemeer (NB).
5 Elisabeth Adriana Luijsterburg [BPB], geboren op 23 maart 1912 in Nieuw-Vossemeer (NB)..
6 Gerardus Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 3 april 1913.
7 Gerardus Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 16 september 1914.
8 Gerardus Cornelis Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 13 september 1916.
9 Gerardus Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 6-10-1917.
[http://www.schnitker.be/Gezinsreconstructies/Bernaards.htm]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1918
Onderwerp : chef Bureau Steunverleening
Omschrijving : chef Bureau Steunverleening Nieuw Vosmeer vr. inl. over het salaris van G. Luijsterburg;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : sollicitant L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterberg / A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0909
Onderwerp : N.S.B.: Luijsterburg, agt.
Omschrijving : Rapport van agt. Luijsterburg over ruzie met w.a. mannen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0105
Onderwerp : Sijthoff's UitgeversMij
Omschrijving : Sijthoff's UitgeversMij vraagt naar het adres van den agent van politie G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0243
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage 
Omschrijving : vraagt mededeeling te doen aan den agent van politie G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0259
Onderwerp : Burgemeester van Winterswijk
Omschrijving : Burgemeester van Winterswijk vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0259
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z ontslag van den a.v.p. 2e kl. G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Van komen en gaan 
VERTROKKEN: G. Luijsterburg en gezin, R.K., agent van politie 2e kl., van Vinc. van Goghstraat 17, naar Winterswijk;
[bron: Dordrechtsche courant 19-03-1943]

- 1943 werden drie nieuwe collega’s aangesteld, onder wie de wachtmeester G. Luijsterberg uit Dordrecht, die met de per 1 juli 1943 aangestelde Douwe van der Veen uit Amsterdam een berucht duo vormde. K. Hunnink werd bevorderd tot hoofdwachtmeester (brigadier), tevens plaatsvervangend korpscommandant.
[http://www.oudwinterswijk.nl/Winterswijkse+Politie+in+oorlogstijd.]

agent Gerardus LUIJSTERBURG (geb. 6-10-1917)
(rapport 026) Maandag 26 Januari 1942 te 24.00 uur - Meldt zich ziek de agent G. Luijsterburg en rukt in, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 027) Dinsdag 27 Januari 1942 te 21.50 uur - Treedt agt. G. Luijsterburg van ziekte hersteld weder in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.D.
(rapport 007) Donderdag 7 Januari 1943 te 13.50 uur - Treedt de agent G. Luijsterburg van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 012) Dinsdag 12 Januari 1943 te 05.55 uur - Wordt namens de agent G. Luijsterburg, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden (Hij is 25 jaar oud).
(rapport 033) Dinsdag 2 Februari 1943 te 10.00 uur - Meldt de agent Luijsterburg zich van ziekte zoodanig hersteld, dat hij Bureaudienst kan verrichten, onder overlegging van en verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Adriana Christina Landsmeer
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Lukassen, Theodorus Reinhard Gerardus

- 2 carriers te koop, Juncker, een met open bak f 30, een Bakkerscarrier f 35 met beschuitbak. 
  Th. LUKASSEN, Botersloot No. 57.
[Rotterdamsch Nieuwsblad 24 april 1940][http://rjb.x-cago.com/kranten]

- WINTERHULP NEDERLAND 
DE BEGRENZING DER BUURTSCHAPPEN 
Buurtschap 1 (buurtschapsleider H.P. Stam, Krommedijk 24a)
Buurtschap 2 (buurtschapsleider A. van Waardenburg, Toulonschelaan 59zw)
Buurtschap 3 (buurtschapsleider N. van der Giessen, Singel 59)
Buurtschap 4 (buurtschapsleider J. de Klerk, Sumatrastraat 10rood)
Buurtschap 5 (buurtschapsleider Th.R.G. Lukassen, Boeroestraat 40)
Buurtschap 6 (buurtschapsleider W. Heeringa, Stegoversloot 39)
[Dordrechtsche courant 24-11-1941] [http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010381541%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0056]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0159
Onderwerp : Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : Th.R.G. Lukassen agent van politie gestraft
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0159
Onderwerp : straf voor agenten: Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : Th.R.G. Lukassen, agt. van politie wit licht voetgangerslamp
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1159
Onderwerp : Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : a/d Hoofd v/d afd. Opsporing v/d Dienst v.d gemachtigde voor de Prijzen i/z verstrekkingbescheiden aan den a.v.p. (agent van politie) Th.R.G. Lukassen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1164
Onderwerp : Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : Th.R.G. Lukassen, gecommissioneerd als onbez. rijksveldwachter
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1528
Onderwerp : S.S.: Lukassen/Evers
Omschrijving : de a.v.p. Th.R.G. Lukassen en H.M. Evers ter beschikking van de S.S. te Rotterdam gesteld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0400
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : v/d Burgemeester van Dordrecht a/d gevolmachtigde i/z misdragingen door den agent v. pol. Th.R.G. Lukassen(Lukkasen)
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 2075
Onderwerp : Korpschef van Politie te Schiedam
Omschrijving : a/d Korpschef va
n Politie te Schiedam registratiekaart v. onb. r.veldw. Th.R.G. Lukassen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0073
Onderwerp : Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
Omschrijving : Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg te Amsterdam vraagt inlichtingen omtrent een Joden-woning, thans verhuurd aan Stiegelis
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53


- BRIEF 73
  Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, fur die besetzen gebiete Hauptarbeitsgruppe Niederlande
  Amsterdam den 11.1.193 Prinsengracht 796, telefon 35792
An den Herrn Polizeikommissar in Dordrecht.
Ich erhalte die Mitteilung, dass von Ihrer Dienststelle aus, undzwar durch den Polizisten Lukasse, ohne meine Genehmigung die Wohnung Bilderdijkstrat 29 in Dordrecht (früher von diese Juden bewohnt) entsiegelt worden ist und diese Wohnung ohne Wissen des Hauseigentümers an einen Herrn Stiegelis vergeben wurde.
Ich bitte um sofirtigen Bericht der Angelegeneheit. Der leiter der Dienststelle (..) S.S.-Sturmbannführer.
[
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-34]

- Van komen en gaan 
VERTROKKEN:
A. Noltee, geen, zonder, van Dongestraat 13, naar Dubbeldam Reeweg Oost 332a;
T.R.C. Lukassen, geen, agent van politie tevens onbezoldigd rijksveldwachter, van Kromhout 20 naar Schiedam, Boerhavelaan 33c;
[bron: Dordrechtsche courant 18-08-1943]

- Jodenjacht (de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog) door Ad van Liempt en Jan H. Kompagnie (2011)
Harry Evers (pagina) 22, 195, 228-231, 261-263
Henricus Evers (pagina) 159, 174, 175
Arie den Breejen (pagina) 159, 174, 175, 229, 230, 260-264
Theo Lukassen (pagina) 174, 196, 229, 230, 262
Wolsink, agent (pagina) 263

brig. Theodorus Reinhard Gerardus LUKASSEN 
(rapport 007) Woensdag 7 Januari 1942 te 05.55 uur - Wordt namnes den brig. H. Lukassen, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 026) Maandag 26 Januari 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. Th. Lukassen van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.D.

* * *

- Collectie Gemeentelijke Prentverzameling
  Inventarisnummer 552_302394
  Beschrijving Agent Maliepaard te paard op de hoek van de Voorstraat en de Lombardstraat, waarschijnlijk bij de opening van de Zeehaven ca.1930
[http://beeldbank.erfgoedcentrumdiep.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=1C0FDBFBD1664BA4751B85BE9A024672]

majoor C. MALIEPAARD
(rapport 054) Dinsdag 23 Februari 1943 te 19.00 uur - Wordt namens den maj. C. Maliepaard kennsigegeven dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 067) Maandag 8 Maart 1943 te 07.45 uur - Meldt de majoor C. Maliepaard zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 087) Maandag 27 Maart 1944 te 08.00 uur - Wordt namens de owm C. Maliepaard gemeld, dat hij heden niet in middagsdienst kan treden wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 108) Maandag 17 April 1944 Treden de owm C. Maliepaard, J. Kuijten en de wm. Ph. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 332) Maandag 27 November 1944 te 09.05 uur - Wordt namens de owm C. Maliepaard kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan de Heer Directeur G.G. en G.D.
(rapport 008) Maandag 8 Januari 1945 te 13.50 uur - Meldt zich de owm C. Maliepaard van ziekte hersteld in dienst (voorloopig voor 50%) onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.

* * *

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 1300
Onderwerp : Meeder, A.
Omschrijving : A. Meeder in Papegatshaven verdronken
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0732
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie voor den agent majoor van pol. G. v.d. Giessen en den agent van pol. 1e kl. J. Meeder i.v.m. 25-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- (rapport 249) Zondag 6 September 1942
te 21.30 uur - Rapporteert de brig. A. Katoen, dat hedenmiddag te omstreeks 15.15 uur in het Papegat is verdronken: 
Andries Meeder, kantoorbediende, geb. te Dordrecht 2 Maart 1917, wonende Weeskinderendijk 39a (zoon van den agent J. Meeder). Meeder, die niet zwemmen kon, had zich met een rubber luchtband om in het Papegat te water begeven. Vermoedelijk is deze luchtband, doe van slechte kwaliteit was, lek geraakt waardoor hij zich niet langer drijvende heeft kunnen houden. A. Naaktgeboren, oud 57 jaar, wonende Weeskinderendijk 11, die door voorbijgangers op een oprit naar de Verkeersburg, werd toegeroepen, dat er iemand in het Papegat verdronk, heeft zich per roeiboot naar de aangewezen plaats begeven, heeft hem met een bootshaak gedregd en op het droge gebracht. De directeur van den G.G.G.D. heeft met eenige personen van de E.H.B.O. door toepassing van kunstmatige ademhaling getracht de levensgeesten op te wekken, echter zodner resultaat. Het lijk is naar den ouderlijke woning overgebracht.
[Bron : Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-78 mei-nov 1942]

- Jubilaris bij de politie 
De heer J. Meeder, Weeskinderendijk 39, agent van politie, herdacht gisteren het feit dat hij 25 jaar geleden in dienst van het Dordtsche politiecorps trad. Hij ontving de gebruikelijke gratificatie.
[bron: Dordrechtsche courant 14-05-1943]

agent J. MEEDER (25 jaar in dienst 1918-1943)
(rapport 116) Zondag 26 April 1942 te 05.55 uur - Wordt namens de brig. J. Meeder kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den ochtenddienst kan komen. Bericht is gezonden a/d Dir. van den G.G.G.D. (moet nog gebeuren; geschied)
(rapport 124) Maandag 4 Mei 1942 te 13.50 uur - Treedt de brigadier J. Meeder van ziekte hersteld in dienst met overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 083) Woensdag 24 Maart 1943 te 09.15 uur - Meldt de brig. J. Meeder zich ziek en rukt in, waarvan den Directeur van den G.G.D. kennis gegeven is.
(rapport 102) Maandag 12 April 1943 te 08.00 uur - Meldt de brig. J. Meeder zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 071) Maandag 12 Maart 1945 te 09.00 uur - Meldt de Oppw. J. Meeder, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den Dir. .G.D. en Dr. Selg.
(rapport 318) Maandag 13 November 1944 te 08.30 uur - Meldt de owm J. Meeder zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G. en G.D. waaruit blijkt dat hij 30 % van zijn dienst mag verrichten.
(rapport 138) Vrijdag 18 Mei 1945 te 09.00 uur - Meldt agent van politie 1e klasse J. Meeder, zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van verklaring van den heer dir. G.G. en G.D.
(rapport 218) Maandag 6 Augustus 1945 te 08.00 uur - Treedt de brig. J. Meeder van ziekte hersteld in volledige dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D. Evenals A.C. Uil, rechercher.
(rapport 028) Maandag 28 Januari 1946 te 08.30 uur - Wordt per telefoon, kennis gegeven, dat agent J. Meeder wgens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 045) Donderdag 14 Februari 1946 te 08.00 uur - Treedt de agent J. Meeder, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.

* * *

adspirant agent J.W.L. MOIZE DE CHATELEUX
(rapport 184) Woensdag 3 Juli 1946 te 02.00 uur - Rukt de adspirant agent Moize de Chateleux wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 184) Woensdag 3 Juli 1946 te 22.00 uur - Treedt de adspirant agent Moize de Chateleux van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 267) Dinsdag 24 September 1946 te 04.35 uur - Meldt de adsp. agent J.W.L. Moize de Chateleux zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G. en G.D.
(rapport 275) Woensdag 2 October 1946 te 13.50 uur - Meldt zich de adsp. agent Moize de Chateleux van ziekte hersteld in dienst en legt hierbij over een verklaring dat hij 50 % bureaudienst mag doen van den directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 277) Vrijdag 4 October 1946 te 14.30 uur - Meldt de Adsp. agent van Politie Moize de Chateleux, die voor 50 % dienst deed, zich op advies van den Dir. G.D. en G.D. ziek.
(rapport 282) Woensdag 9 October 1946 te 07.00 uur - Treedt de adsp. agent J.W.L. Moize de Chateleux hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * * 

- VERHUIZINGEN IN DE STAD 
C. de Mol, agent van politie 2e kl., van Zuidendijk 171 naar Sweelinckstraat 8;
[Dordrechtsche courant 24-02-1942]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0120
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (61): C. de Mol, benoemd tot agt. 2e kl. tijdelijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0343
Onderwerp : 
Mol, C. de
Omschrijving : C. de Mol, benoemd tot tijdelijk agt. van politie;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1026
Onderwerp : Mol, C. de
Omschrijving : C. de Mol, vast aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1974
Onderwerp : Mol, C. de
Omschrijving : a/d Burg. van Dordt i/z belooning van den agent C. de Mol;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0023
Onderwerp : Mol, Agent de
Omschrijving : aan N.B.S. i/z terugkeer Agent de Mol naar Politiecorps;   [N.B.S.=Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten]
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent C. de MOL
(rapport 096) Dinsdag 6 April 1943 te 05.55 uur - Meldt zich de agent C. de Mol van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 065) Zondag 5 Maart 1944 te 21.00 uur - Wordt namens den wm C. de Mol kennis gegeven, dat hij morgenochtend wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 084) Vrijdag 24 Maart 1944 Te 14.50 uur - Treedt de wm C. de Mol van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 013) Zaterdag 13 Januari 1945 te 21.30 uur - Wordt namens den wm C. de Mol kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden waarom bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 015) Maandag 15 Januari 1945 te 13.50 uur - Treedt wm. C. de Mol van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v/d Dir. v.d. G.G.D.

* * * 

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0501
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : straf voor agent D. Mol
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0844, 0801
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : i/z beroep voor den agent van pol. D. Mol tegen een hem opgelegde straf;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0228
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van den agent van pol. D. Mol;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0778
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z het ontslag van den agent van politie D. Mol;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brigadier D. MOL
(rapport 313) Maandag 9 November 1942 te 15.00 uur - Wordt namens de Agt. D. Mol kennisgegeven, dat hij te 13.50 uur niet in dienst kan treden wegens ziekte, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 323) Donderdag 19 November 1942 te 05.55 uur - Meldt de brig. D. Mol zich aan den pol. post 2 tot het verrichten van één dag strafdienst en meldt terzake dat hij van ziekte hersteld in dienst van overlegging van een verklaring aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 345) Vrijdag 11 December 1942 te 04.50 uur - Wordt namens den brig. D. Mol kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in morgendienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 004) Maandag 4 Januari 1943 te 21.50 uur - Treedt de Brig. D. Mol van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0855
Onderwerp : postkantoor
Omschrijving : a/h postkantoor betr. het overbrengen v.d. telefoon van agt. Monderman naar agt. W.B. Elschot;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1121
Onderwerp : Monderman, J.
Omschrijving : inl. over sollicitant J. Monderman;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1121
Onderwerp : 
Monderman, J.
Omschrijving : betr. de incorrecte houding van agt. J. Monderman bij het solliciteren;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50


* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Sophia Dorothea van der Boor
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: zie: Monsieurs, Jacobus

brig. Jacobus MONSIEURS
(rapport 265) Dinsdag 22 September 1942 te 11.00 uur - Heeft de agent J. Monsieurs zich ziek gemeld, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D. (middagdienst).
(rapport 313) Maandag 9 November 1942 te 05.55 uur - Meldt de brig. J. Monsieurs, zich aan den pol.post Heijeplein, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 090) Woensdag 31 Maart 1943 te 08.15 uur - Wordt namens de Brig. J. Monsieurs, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte heden te 14.00 uur niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan de heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 113) Vrijdag 23 April 1943 te 13.50 uur - Treedt de brig. J. Monsieurs van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 173) Dinsdag 22 Juni 1943 te 11.00 uur - Meldt de brig. J. Monsieurs, dat hij wegens ziekte hedenmiddag niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 194) Dinsdag 13 Juli 1943 te 14.00 uur - Meldt de brig. J. Monsieurs zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.D.
(rapport 058) Zondag 27 Februari 1944 te 19.15 uur - Wordt namens den Owm J. Monsieurs medegedeeld, dat hij hedennacht wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht aan G.G.G.D.
(rapport 068) Woensdag 8 Maart 1944 te 14.45 uur - Treedt de owm J. Monsieurs van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. G.G.G.D.
(rapport 295) Dinsdag 22 October 1946

te 08.30 uur - Meldt de agent van Politie J. Monsieurs zich ziek, waarvan bericht wordt gezonden aan de Dir. G.G. en G.D.

(rapport 301) Maandag 28 October 1946

te 08.30 uur - De agent J. Monsieurs treedt hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een geneeskundige verklaring van den Dir. G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0393
Onderwerp : A.O.M. Dordrecht
Omschrijving : A.O.M. te Dordrecht betr. nader ingesteld onderzoek i/z door brig. J. van Mourik geconstateerde overtreding bij psychometrische seance a/d Bleekersdijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0982
Onderwerp : belooning
Omschrijving : belooning voor C. van Spijk-J. van Mourik i/z opgespoorde kettinghandel
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1498
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (289): Commissionering van de agt. J. van Mourik, A. Kraaijeveld en C. van Spijk tot onbezoldigd Rijksveldwachter;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0190ac
Onderwerp : 
Mourik, J. van
Omschrijving : 
J. van Mourik, minderjarige naar Hilversum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0599, 1713
Onderwerp : Mourik, J. van
Omschrijving : belooning voor agent J. van Mourik
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0537
Onderwerp : Mourik, J. van
Omschrijving : aan Chef Afd Financien i/z detacheering J. van Mourik b/d Regeeringsdirectoraat voor motorrijtuigen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)


* * *
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Engelina Maria Kemper (1915-2003)
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Nederhof, Adrianus Gerardus


-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0259
Onderwerp : 
Nederhof, A.G.
Omschrijving : straf voor agent A.G. Nederhof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Nederhof, A.G.
Omschrijving : 
sollicitant A.G. Nederhof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : 
Nederhof, A.G.
Omschrijving : 
A.G. Nederhof, vast aangesteld als agent;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 2096
Onderwerp : Nederlof, A.G.
Omschrijving : i/z aanstelling agent A.G. Nederlof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0176
Onderwerp : Nederhof, A.G.
Omschrijving : aan Dir. v.h Postkantoor alhier i/z telefoonaansluiting A.G. Nederhof / aan Burgem. van Dordrecht i/z weder in dienst stellen van A.G. Nederhof als veldwachter a/d Staart
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1047
Onderwerp : Nederhof, A.G.
Omschrijving : aan Mil. gezag Sectie III Politie i/z overplaatsing naar Rijkspolitie van A.G. Nederhof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

wachtmeester Adrianus Gerardus NEDERHOF (geb. 6-12-1914, overl. Dordrecht 14-10-1975)
(rapport 063) Woensdag 4 Maart 1942 te 13.40 uur - Wordt namens den agent A.G. Nederhof, kennisgegeven, dat hij wegens ziekte morgenochtend niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gegeven aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 070) Woensdag 11 Maart 1942 te 20.00 uur - Treedt de agent A.G. Nederhof van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 256) Zondag 13 September 1942 te 07.45 uur - Meldt de agent A.G. Nederhof zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.D.
(rapport 264) Maandag 21 September 1942 te 14.00 uur - Treedt de agent A.G. Nederhof van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 347) Zondag 13 December 1942 te 00.40 uur - Is den agent A.G. Nederhof toegestaan in te rukken in verband met de aanstaande bevalling van zijn vrouw.
(rapport 002) Zondag 2 Januari 1944 te 21.30 uur - Wordt namens den Wm A.G. Nederhof kennis gegevn dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden waarvan bericht verzonden aan den G.G.G.D.
(rapport 024) Maandag 24 Januari 1944 te 06.50 uur - Treedt de wachtm. A.G. Nederhof, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G. en G.D.
(rapport 032) Dinsdag 1 Februari 1944 te 21.25 uur - Meldt de wmr. Nederhof zich ziek, doorgegeven aan Dir. G.G. en G.D.
(rapport 038) Maandag 7 Februari 1944 te 15.00 uur - Meldt de wachtm. A.G. Nederhof zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0129
Onderwerp : bevordering
Omschrijving : bevordering agt. 2e kl. H. Nicolaas tot agt. 1e kl.;
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (18): H. Nicolaas bevorderd tot agent 1e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0026
Onderwerp : Nicolaas, H.
Omschrijving : agent H. Nicolaas gratificatie voor behaald diploma zwemmend redden en diploma B;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0089
Onderwerp : Nicolaas, H.
Omschrijving : H. Nicolaas, sollicitant prijsbeheersching;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

-
telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Hoofdinsp. v. Pol. A.A. v. Damme, Marnixstr. 49 (41 27)
Adj. v. Pol. G.J. Enzerink, Pr. Beatrixstr. 19a (94 48)
Adj. v. Pol. L.N. v.d. Hagen, Amerstr. 15 (94 42)
Insp. v. Pol. H.G. Heger, Marnixstr. 12 (77 71)
Commissaris v. Pol. J. Heidema, Fr.Lebretl. 53 (47 00)
Hoofdag. v. Pol. L. Kloot, A. v. Solmsstr. 1 (57 85)
Hoofdag. v. Pol. J. 't Lam, Waalstr. 8rd (77 51)
Brig. v. Pol. L.J.M. de Leeuw, Krispijnsew. 203rd (71 57)
Hoofdag. v. Pol. P. Mol, Lodewijkstr. 35 (94 43)
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)
Brig. v. Pol. H. Nicolaas, Hollanderstr. 69 (81 19)
Brig. v. Pol. W. den Ouden, Viottak. 50 (71 21)
Insp. v. Pol. Mej. Mr. F.J. Schuurman, Dubbeld.w. 47 (18 88)
Adj. v. Pol. A.C. Uil, Zuidendijk 32 N (54 10)
Hoofdinsp. v. Pol. K.C. Verkerk, Erasmusl. 6 (79 71)
admin. A. Wijnants, Vogelpl. 3 (76 71)

- kadaster Dordrecht
kadastrale leggers DIENSTJAAR 1964
28112= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 31 maart 2010 Hendrik Nicolaas, adjudant van politie, Brouwersdijk 243 (K6220);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_105_06.pdf]

agent-rechercheur Hendrik NICOLAAS
(rapport 063) Woensdag 4 Maart 1942 te 09.30 uur - Meldt de brig. H. Nicolaas zich ziek en rukt in, waarvan mededeeling is gedaan aan den Directeur G.G.D.
(rapport 064) Donderdag 5 Maart 1942 te 06.00 uur - Treedt de brig. H. Nicolaas van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 067) Zondag 8 Maart 1942 te 05.55 uur - Mankeert de brig. H. Nicolaas op het appèl bij onderzoek is gebleken dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Bericht is gezonden aan den Dir. G.G.D. (geschied)
(rapport 077) Woensdag 18 Maart 1942 te 05.50 uur - Treden de brigs. H. Nicolaas en W.J. van der Sluijs, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van  den G.G.G.D.
(rapport 116) Maandag 26 April 1943 te 05.55 uur - Treedt de agent H. Nicolaas van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D. Hij voet voorloopig bureaudienst in burger.
(rapport 124) Dinsdag 4 Mei 1943 te 08.15 uur - Wordt namens de agt. H. Nicolaas gemeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 138) Dinsdag 18 Mei 1943 te 08.30 uur - Treedt den agent H. Nicolaas van ziekte hersteld in dienst over overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 095) Donderdag 5 April 1945 te 08.10 uur - Wordt namens de rech. H. Nicolaas kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 108) Woensdag 18 April 1945 te 09.00 uur - Treedt de o.w.m. H. Nicolaas van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. v/d. G.G.G.D.
(rapport 014) Maandag 14 Januari 1946 te 10.00 uur - Meldt de agent-rechercheur H. Nicolaas zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 022) Dinsdag 22 Januari 1946 te 09.00 uur - Treedt de agent H. Nicolaas, van ziekte hersteld voor 50% in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 08.50 uur - Wordt door Rech. Nicolaas, H. namens de Hoofd-agent Rech. A.C. Uil en C.M.H.G. van Keulen, Rech., medegedeeld dat zij heden wegens ziekte niet in dienst kunnen treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 255) Donderdag 12 September 1946 te 08.00 uur - Wordt namens den hoofdagent H. Nicolaas kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is kennis gegeven aan den Dir. van den G.G. en G.D.
(rapport 260) Dinsdag 17 September 1946 te 09.00 uur - Treedt de hoofdagent H. Nicolaas, van ziekte hersteld, in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

(rapport 323) Dinsdag 19 November 1946

te 09.00 uur - Meldt de hoofdagent H. Nicolaas zich ziek. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van de G.G. en G.D.

(rapport 325) Donderdag 21 November 1946

te 09.00 uur - Treedt de Hoofdagent H. Nicolaas hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 350) Maandag 16 December 1946

te 09.00 uur - Meldt de Hoofdagent H. Nicolaas dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht wordt gezonden aan den Directeur G.G. en G.D. Adres Hollanderstraat 69.

(rapport 354) Vrijdag 20 December 1946

te 09.00 uur - Treedt de Hoofdagent van Politie H. Nicolaas van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Elizabeth van Boven
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Nijssen, Willem

- Soort akte: Geboorteakte
Aktedatum: 19-10-1891 Aktenummer: 86
Geboortedatum: 19-10-1891 Geboorteplaats: Kruiningen
Kind: Willem Nijssen Geslacht: Zoon
Vader: Arij Nijssen
Moeder: Willemina Franse
Gemeente: Kruiningen
Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980

- Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 16-05-1918 Aktenummer: 11
Huwelijksdatum: 16-05-1918
Huwelijksplaats: Rilland-Bath
Bruidegom: Willem Nijssen Geboorteplaats: Kruiningen Leeftijd: 26 Beroep: Veldarbeider
Bruid: Elizabeth van Boven Geboorteplaats: Rilland-Bath Leeftijd: 24 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Arij Nijssen
Moeder bruidegom: Willemina Franse
Vader bruid: Cornelis van Boven Beroep: Timmerman
Moeder bruid: Maria van de Linde Beroep: Zonder
Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980
Gemeente: Rilland-Bath Inventarisnummer: RIB-H-1918

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0432
Onderwerp : garnizoens Cdt.
Omschrijving : a/d garnizoens Cdt.rapport van brig. W. Nijssen, wien door een schildwacht op de Oude Maas-brug gelast werd door te loopen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

brigadier/opperwachtmeester Willem NIJSSEN (geb. Kruiningen 19-10-1891, tr. Rilland-Bath 16-5-1918)
(rapport 198) Zaterdag 17 Juli 1943 te 05.50 uur - Wordt door de brig. Nijssen kennis gegeven namens de brig. D. Aalbers dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden te 5.55 uur (oud 48 jaar). Hiervan is den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden.
(rapport 042) Zondag 11 Februari 1945 te 22.10 uur - Wordt namens de owm W. Nijssen, kennis gegeven dat hij hedennacht wegens ziekte niet in dienst kan treden. Waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en Ortskommandant (geb. te Kreuningen 19 Oct. 1891, bevestiging; moet nog gebeuren).
(rapport 060) Donderdag 1 Maart 1945 te 07.00 uur - Treedt de owm W. Nijssen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 250) Zaterdag 7 September 1946 te 18.00 uur - Meldt de agent van Politie W. Nijs(s)en, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden.
(rapport 289) Woensdag 16 October 1946

te 08.30 uur - Meldt de agent W. Nijssen zich van ziekte hersteld in dienst, dat hij 50% dienst verricht, waarvan hij een briefje verlegd van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1164
Onderwerp : Noord, F.
Omschrijving : F. Noord, sollicitant agent van politie;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Noord, F.
Omschrijving : F. Noord, vast aangesteld als agent;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0363
Onderwerp : Burgemeester van Soest
Omschrijving : Burgemeester van Soest vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. F. Noord;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1814
Onderwerp : Noord, F.
Omschrijving : Stukken i/z overplaatsing F. Noord;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

agent. F. NOORD (geb. Coevorden 28-10-1909)
(rapport 068) Maandag 9 Maart 1942 te 14.33 uur - Wordt agt. F. Noord ziek gemeld, waarvan den Directeur G.G. en G.D. mededeeling is gedaan. (nachtdienst)
(rapport 076) Dinsdag 17 Maart 1942 te 13.00 uur - Treedt agt. F. Noord in dienst na ziekte, onder overlegging van de benoodigde verklaring.
(rapport 061) Dinsdag 2 Maart 1943 te 19.00 uur - Deelt de agent F. Noord mede dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden waarvan bericht aan G.G.G.D.
(rapport 068) Dinsdag 9 Maart 1943 te 13.50 uur - Meldt de agent W. Durieux zich voor het verrichten van twee uren strafdienst en melden de agenten H.J. Dalenoord en F. Noord zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 253) Zaterdag 9 September 1944 te 19.00 uur -  Meldt de o.w.m. F. Noord dat hij wegens ziekte niet in den nachtdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 262) Maandag 18 September 1944 te 18.50 uur - Meldt de owm. F. Noord, zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 004) Donderdag 4 Januari 1945 te 07.00 uur - Wordt namens de owm. F. Noord kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. van de G.G.G.D.
(rapport 009) Dinsdag 9 Januari 1945 te 21.50 uur - Treedt de owm F. Noord, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging an een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 071) Maandag 12 Maart 1945 te 04.00 uur - Meldt de owm F. Noord zich ziek en rukt in, geb. te Koevorden 28-10-1909. Hiervan is bericht gezonden an den Dir. G.G.D. en Dr. Selg. [moet nog gebeuren]
(rapport 080) Woensdag 21 Maart 1945 te 14.00 uur - Meldt de wachtmeester F. Noord, zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

* * *

- adresboek 1938:
J. Oenema, Oranjelaan *51, agent van pol.

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0477
Onderwerp : 
Oenema, J.
Omschrijving : 
J. Oenema, inl. over soll. agt. van politie;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0730
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht: Oenema, J.
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (114): agt. J. Oenema vr. ontslag i.v.m. benoeming te Haskerland;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0730
Onderwerp : 
Oenema, J.
Omschrijving : 
agt. J. Oenema vr. ontslag i.v.m. benoeming tot veldwachter te Delfstrahuizen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0681
Onderwerp : Oenema, J.
Omschrijving :
 J. Oenema, vr(aagt) vrij van dienst voor eenige agenten i.v.m. civiele rechtzaak;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Reindje Bruntink
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Onink, Evert Jan

- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 28-11-1918
Bruidegom: Evert Jan Onink Geboorteplaats: Maurik Leeftijd: 22 
Bruid: Reindje Bruntink Geboorteplaats: Arnhem Leeftijd: 23
Vader bruidegom: Dirk Onink
Moeder bruidegom: Elizabeth van Toorn
Vader bruid: Gerrit Jan Bruntink
Moeder bruid: Eeltje Duijzer
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256
Inventarisnummer: 189 Aktenummer: 422

- HAAGSCH GERECHTSHOF DE POLITIE GEHOLPEN OF AANGEVALLEN? 
Zonderlinge zaak voor het Hof.

Het was een zonderling geval, waarvoor zoowel de Off. van Justitie bij den Politierechter te Dordrecht, als de verdachte zelf hooger beroep hadden aangeteekend. De officier had n.l. vier maanden gevangenistraf geeischt, doch de Politierechter veroordeelde tot drie weken gevagenisstraf. Daar had zoowel de Officier als verdachte bezwaren tegen.
Aan den verdachte J.C.C., uit Dordrecht was ten laste gelegd dat hij den agent van politie E.J. Onink in de uitoefening van zijn taak had belemmerd. Op 25 Juni waren op de Voorstraat te Dordrecht moeilijkheden. De genoemde agent gelastte aan het publiek uiteen te gaan, waaraan in het algemeen gehoor werd gegeven.
Iemand die aan het het bevel niet voldeed, zou door den agent worden gearresteerd. Volgens de verklaringen van den politieman, werd hij daarbij plotseling op den rug gesprongen door iemand, en bij den keel gegrepen. Toen hij den man van zich afschudde, en zich omkeerde, zag hij dat het C. was die het hem lastig maakte. De arrestant had hij door een en ander los moeten laten, zoodat deze ontkwam. doch daarna werd C. gearresteerd.
De marechaussee J.M. Achterberg verkalarde te hebben gezien dat iemand ....;
[Dordrechtsche courant 15-01-1942]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0515
Onderwerp : Onink, E.J.
Omschrijving : gratificatie voor 25-j. jub. van brig. E.J. Onink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Onink, E.J.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z staking van E.J. Onink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

brigadier/opperwachtmeester Evert Jan ONINK (geb. Maurik ca 1896)
(rapport 040) Maandag 9 Februari 1942 te 04.00 uur - Meldt de brig E. J. Onink zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D. (moet nog gebeuren; geschied)
(rapport 049) Woensdag 18 Februari 1942 te 13.45 uur - Meldt zich de brig. E.J. Onink van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 126) Woensdag 6 Mei 1942 te 22.00 uur - Treedt de brig. E.J. Onink van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 055) Donderdag 24 Februari 1944 te 15.45 uur - Meldt de owm J. Onink zich ziek en rukt in waarvan bericht is gezonden a.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 068) Woensdag 8 Maart 1944 te 21.50 uur - Treden de op.wachtm.s J. Onink en A. Kwakernaat van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1945
Briefnummer : 005-34
Onderwerp : Ooijen, A.L.
Omschrijving : i/z eervol ontslag bij de Hulppolitie i/v m benoeming Parketwachter aan Burg. Dordt.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1193
Onderwerp : Ooijen, A.L.
Omschrijving : van Dir. Gen. van Pol. i/z mededeeling aan A.L. Ooijen betr. sollicitatie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1256
Onderwerp : Ooijen, A.L.
Omschrijving : Insp. Parketwacht vraagt inl. betr. A.L. Ooijen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

hulpagent A.L. van OOIJEN
(rapport 142) Dinsdag 22 Mei 1945 te 07.00 uur - Mankeert op het appèl van Ooijen en K. de Graaf, beiden van de Hulppolitie.
te 07.30 uur - Meldt Van Ooijen zich in dienst te kennen gevende zich te hebben verslapen, zie sub 7.00 uur.
(rapport 249) Donderdag 6 September 1945 te 11.30 uur - Meldt de hulpagent L.A. van Ooijen zich ziek en rukt in.
(rapport 257) Vrijdag 14 September 1945 te 22.00 uur - Treedt de hulpagent A.L. van Ooijen, van ziekte hersteld in dienst.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Hendrika Wilhelmina Johanna Blonk
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Oosterhuis, Jan

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Oosterhuis, J.
Omschrijving : J. Oosterhuis, vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0619
Onderwerp : Oosterhuis
Omschrijving : a/h Leger des Heils i/z slaapkosten van agent Oosterhuis
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

- (rapport 038) Zaterdag 7 Februari 1942
* te 16.00 uur 
Meldt de Inspecteur H.B. Brukker, in verband met het vermelde sub. 15.33 uur, dat de brand heeft gewoed ten huize van den agent van politie Jan Oosterhuis, oud 30 jaar, won. Vest 215rd, die zich met 2 kinderen thuis bevond, resp. 3 en 5 jaar oud. terwijl Oosterhuis zich op zolder bevond om hout te hakken om de kachel aan te maken, hoorde hij zijn kinderen gillen. Beneden gekomen zag hij dat een kleed hangende over de papegaaienkooi had vlam gevat, evenals het behang in de voorkamer. Bij gebrek aan water (de waterleiding was bevroren) heeft Oosterhuis getracht met een met het vuur te dooven, hetgeen hem echter niet gelukte. Hij vermoedt dat de kinderen tijdens zijn verblijf op zolder in de voorkamer met lucifers hebben gespeeld. Met uitzondering van eenige uniformkleeding kon niets worden gered. De woning is nagenoeg uitgebrand. De brandweer heeft het vuur met 2 stralen gebluscht. Oosterhuis is tegen brand verzekerd bij de Mij Holland. Geen persoonlijke ongelukken.
* te 17.00 uur 
Is aan de familie J. Oosterhuis, genoemd sub 16 uur, voeding verstrekt.
* te 19.30 uur 
Is aan de familie J. Oosterhuis nachtverblijf verleend.
[bron: SAD 213-77 (1 januari 1942 (rapport 1) t/m 30 mei (rapport 150))]

- VERHUIZINGEN IN DE STAD 
J. Oosterhuis, agent van politie, van Vest 215 rood naar Kromhout 102;
[Dordrechtsche courant 25-02-1942]

opperwachtmeester Jan OOSTERHUIS 
(rapport 005) Maandag 5 Januari 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent J. Oosterhuis van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 284) Zondag 11 October 1942 te 10.45 uur - Is de agent J. Oosterhuis ingerukt in verband met de ernstige ziekte van zijn vader te Ermelo.
(rapport 344) Donderdag 10 December 1942 te 06.15 uur - Wordt namens den agent J. Oosterhuis kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Dir. v.d. G.G. en G.D. (welke dienst v/m, n/m of nachtdienst)
(rapport 355) Maandag 21 December 1942 te 13.50 uur - Treedt de agent van Pol. J. Oosterhuis van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 105) Vrijdag 14 April 1944 te 10.45 uur - Wordt namens den owm J. Oosterhuis medegedeeld, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 110) Woensdag 19 April 1944 te 06.50 uur - Is de owm J. Oosterhuis van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 282) Zondag 8 October 1944 te 13.50 uur - Wordt namens de o.w.m. J. Oosterhuis, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 291) Dinsdag 17 October 1944 te 13.45 uur - Treedt de owm. J. Oosterhuis van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 035) Zondag 4 Februari 1945 te 18.00 uur - Wordt namens den owm. J. Oosterhuis, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D. [moet nog gebeuren]
(rapport 078) Maandag 19 Maart 1945 te 22.00 uur - Treden de Opwm. K. v.d. Berg en J. Oosterhuis van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G. en G.D.

* * *

- Ondertrouwd: A.A.M. Overgaag, 28 en C. Ronteltap, 28 j.
[Dordrechtsche courant 04-04-1942]

- Van komen en gaan 
INGEKOMEN: echtg. A.A.M. Overgaag, R.K., zonder, van Delft, naar Vlietweg 67.
[Dordrechtsche courant 07-06-1943]

agent A.A.M. OVERGAAG
(rapport 009) Vrijdag 9 Januari 1942 te 18.15 uur - Wordt namens den agent A.A.M. Overgaag kennisgegeven dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan treden, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 017) Zaterdag 17 Januari 1942 te 14.00 uur - Meldt zich de agent A. Overgaag van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.Dienst.
(rapport 059) Zondag 28 Februari 1943 te 05.55 uur - Mankeert de agent A.A.M. Overgaag op het ochtendappèl. In verband hiermede heeft Overgaag te 12 uur bevorens uit Schiedam telefonisch kennis gegeven dat hij wegens treinloopstoring vermoedelijk niet tijdig in Dordt kan zijn om op het ochtendappèl aanwezig te zijn.
(rapport 098) Donderdag 8 April 1943 te 05.55 uur - Ontbreekt de agent A.A.M. Overgaag op het appèl en meldt hij zich te 6.10 uur d.a.v. te kennen gevende dat hij zich heeft verslapen.
(rapport 323) Zaterdag 18 November 1944 te 13.50 uur - Wordt namens de w.m. A.A.M. Overgaag, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den namddagdienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 335) Donderdag 30 November 1944 te 21.50 uur - Treeden de ow.m. P.H. Philipse en de w.m. A.A.M. Overgaag van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G.G.D.

* * *

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 8788
Gemeente: Lonneker Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 117 Aangiftedatum: 04-05-1920
Overledene Peter Peereboom Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-05-1920 Leeftijd: 40
Overlijdensplaats: Noord Eschmarke (Lonneker)
Vader Homme Peereboom / Moeder IJke Witteveen
Partner Harmina Lodeweges
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie gemeenteveldwachter; geboren te Schoterland

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Pieternella Haartsen (1910-1999)
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Peereboom, Homme Gerrit

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1112
Onderwerp : bevordering
Omschrijving : bevordering van H.G. Peereboom tot agt. 1e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0612
Onderwerp : Peereboom, H.G.
Omschrijving : H.G. Peereboom, vr. duplicaat aanstelling als onbez. veldwachter
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1947
Onderwerp : Peereboom, H.G.
Omschrijving : a/d Burg. van Dordt i/z straf voor den agent van politie H.G. Peereboom
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1806
Onderwerp : Gewestelijk Politiepresident
Omschrijving : a/d Gewestelijk Politiepresident te Rotterdam i/z rang van H.G. Peereboom
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Burgerlijke Stand 29 Maart t/m 10 April 
P. Peereboom-Haartsen, zoon, Reinkenstraat 39;
[bron: Dordrechtsche courant 13-04-1944] 

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 16743
Gemeente: Enschede Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 755  Aangiftedatum: 29-08-1944
Overledene Harmina Lodeweges Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-08-1944 Leeftijd: 60
Overlijdensplaats: Enschede
Vader Gerrit Jan Lodeweges Moeder Engele Timmerije
Partner Peter Peereboom
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboren te Winterswijk

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 16751
Gemeente: Enschede Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 510 Aangiftedatum: 15-05-1950
Overledene Mina Peereboom  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-05-1950 Leeftijd: 33 Overlijdensplaats: Kampen
Vader Peter Peereboom Moeder Harmina Lodeweges
Partner Jacob Gerhard Hendriksen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboren te Lonneker

brig. Homme Gerrit PEEREBOOM (geb. Lonneker 1-5-1911, overl. Dordrecht 15-6-1968, tr. Dordrecht 3-10-1940)
(rapport 124) Maandag 4 Mei 1942 te 18.45 uur - Rukt de agent H.G. Peereboom wegens ziekte in waarvan bericht is gezonden aan de directeur G.G.G.D.
(rapport 155) Donderdag 4 Juni 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. H.G. Peereboom van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 179) Zondag 28 Juni 1942 te 05.55 uur - Mankeert de brig H.G. Peereboom op het appèl aan den P.P. II. Bij onderzoek is gebleken dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Bericht is hiervan gezonden aan den Dir. van den G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 183) Donderdag 2 Juli 1942 te 21.50 uur - Treedt agt. H.G. Peereboom, onder overlegging van de gebruikelijke verklaring van ziekte hersteld in dienst.
(rapport 258) Dinsdag 15 September 1942 te 05.55 uur - Mankeert de brig. H.G. Peereboom op het appèl.
te 06.05 uur - Meldt zich de brig. H.G. Peereboom te kennen gevende zich in den tijd te hebben vergist. 
(rapport 030) Zaterdag 30 Januari 1943 te 22.35 uur - Meldt de brig. H.G. Peereboom zich ziek en rukt in waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 046) Maandag 15 Februari 1943 te 21.50 uur - Meldt de Agent H.G. Peereboom zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 128) Zaterdag 8 Mei 1943 te 08.15 uur - Rukt de brig. H.J. Peereboom in wegens ernstige ziekte van zijn moeder.
(rapport 170) Zaterdag 19 Juni 1943 te 06.00 uur - Wordt namens den agent H.G. Peereboom kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 188) Woensdag 7 Juli 1943 te 05.55 uur - Zijn Meldt de agent H.G. Peereboom zich, van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.  
(rapport 037) Zondag 6 Februari 1944 te 18.00 uur - Wordt namens de owm Peereboom, gemeld dat hij heden niet in nachtdienst kan treden wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir G.G. en G.D.
(rapport 054) Woensdag 23 Februari 1944 te 09.50 uur - Meldt de owm H.G. Peereboom zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een ver klaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 099) Zaterdag 8 April 1944 te 02.55 uur - Rukt de wm. H.G. Peereboom, in verband met de bevalling van zijn vrouw, in.
(rapport 169) Zaterdag 17 Juni 1944 te 13.45 uur - Meldt de owm H.G. Peereboom, dat hij wegens ziekte zin dienst niet kan vervolgen, waarna hij ingerukt is. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 173) Woensdag 21 Juni 1944 te 21.50 uur - Meldt de opperw.m. H.G. Peereboom zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van de verklaring van de Heer Dir G.G en G.D.
(rapport 279) Donderdag 5 October 1944 te 18.30 uur - Wordt namens de owm H.G. Peereboom, kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in nachtdienst kan treden, waarvan kennis is gegeven aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 293) Donderdag 19 October 1944 te 06.45 uur - Meldt de owm H.G. Peereboom zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 202) Zaterdag 21 Juli 1945 te 09.15 uur - Meldt brigadier H.G. Peereboom zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 211) Maandag 30 Juli 1945 te 09.00 uur - Treedt de Brigadier H.G. Peereboom, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 138) Zaterdag 18 Mei 1946 te 20.30 uur - Wordt namens agent H.G. Peereboom, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 163) Woensdag 12 Juni 1946 te 13.50 uur - Treden de agenten H. Abels en H.G. Peereboom van ziekte hersteld in dienst en leggen over een verklaring van den directeur van den G.G.G.D.
(rapport 259) Maandag 16 September 1946 te 00.10 uur - Rukt de agent H.G. Peereboom wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan de Dir. G.G. en G.D.
(rapport 280) Maandag 7 October 1946 te 22.00 uur - Treedt de agent H.G. Peereboom hersteld van ziekte in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.

(rapport 363) Zondag 29 December 1946

te 15.00 uur - Wordt telefonisch kennis gegeven vanuit Enschede fam. Hendriks, dat overkomst van den agent H.G. Peereboom dringens gewenscht is, in verband met ernstige ziekte van zijn zuster. Hij is naar Enschede vertrokken.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Johanna van de
Zande
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Philipsen, Petrus Hendrikus

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Philipsen, P.H.
Omschrijving : P.H. Philipsen vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0920
Onderwerp : Philipsen, P.H.
Omschrijving : a/d Burg. Dordt i/z niet inleveren van formulieren door agent van politie P.H. Philipsen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

wachtmeester Petrus Hendrikus Philipsen
(rapport 093) Vrijdag 3 April 1942 te 21.20 uur - Wordt de agent P.H. Philipsen ziek gemeld, waarvan bericht gezonden is aan den Directeur v.d. G.G.G.D. Hij heeft nachtdienst.
(rapport 105) Woensdag 15 April 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent P. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 259) Woensdag 16 September 1942 te 15.00 uur - Wordt de agent P.H. Philipsen ziek gemeld, waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D. (nachtdienst).
(rapport 268) Vrijdag 25 September 1942 te 14.00 uur - Treedt de agent P.H. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 341) Maandag 7 December 1942 te --.-- uur - Wordt namens de Agent Philipsen gemeld dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 355) Maandag 21 December 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent Ph. Philipse van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 361) Zondag 27 December 1942 te 21.50 uur - Wordt namens de Agt. Philipsen gemeld dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Directeur G.G. en G.D.
(rapport 046) Maandag 15 Februari 1943 te 10.00 uur - Meldt de Agent Ph. Philipsen, zich van ziekte zoover hersteld, in dienst, dat hij enkel bureau dienst mag verrichten, gedurende 1 week. Hij legt over een verklaring van de Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 160) Woensdag 9 Juni 1943 te 05.50 uur - Wordt namens agent Philipsen kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 167) Woensdag 16 Juni 1943 te 21.50 uur - Treedt de agent P.H. Philipsen, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 029) Zaterdag 29 Januari 1944 te 06.10 uur - Is de wm P.H. Philipsen van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 043) Zaterdag 12 Februari 1944 te 12.00 uur - Wordt namens den wm. P.H. Philipsen kennisgeven dat hij hedenmiddag wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is an den G.G.G.D.
(rapport 108) Maandag 17 April 1944 Treden de owm C. Maliepaard, J. Kuijten en de wm. Ph. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 138) Woensdag 17 Mei 1944 te 07.00 uur - Meldt zich de wachtmeester Ph. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur van den G.G.G.D.
(rapport 245) Vrijdag 1 September 1944 te 07.00 uur - Treedt de o.w.m. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 260) Zaterdag 16 September 1944 te 15.20 uur - Rukt de o.w.m. P.H. Philipsen wegens ziekte in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 290) Maandag 16 October 1944 te 21.50 uur - Treedt de owm P.H. Philipsen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 331) Zondag 26 November 1944 te 06.50 uur - Wordt namens de Opperwachtmeester Ph. Philipsen kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 335) Donderdag 30 November 1944 te 21.50 uur - Treeden de ow.m. P.H. Philipse en de w.m. A.A.M. Overgaag van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 340) Dinsdag 5 December 1944 te 10.00 uur - Wordt namens de owm P.H. Philipsen, gemeld dat hij wegens ziekte niet in namiddag dienst kan treden. Bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 112) Zondag 22 April 1945 te 21.40 uur - Wordt namens opperw. P.H. Philipsen kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gevonden aan den Dir. G.G.G.D. en dr. Selg.
(rapport 118) Zaterdag 28 April 1945 te 21.45 uur - Meldt zich de Opwm. Ph. Philipsen van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Anna Kotvis
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Pijl, Cornelis

- VOOR DE BANDEN. GOEDE VANGST VAN DE POLITIE ,
Gisteravond om tien uur zijn op den Achterweg onder Dubbeldam door den inspecteur C. Pijl aangehouden M.S., oud 18 jaar, en A. v.d. L, oud 16 jaar, beiden maathelper van beroep en alhier woonachtig, die in het bezit bleken te zijn van een rijwiel en drie rijwielbanden....; 
[Dordrechtsche courant 31-12-1941]

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0015
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : Inspecteur C. Pijl verz. vergoeding van kosten i/z ongeval op gymnastiek overkomen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0096
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : C. Pijl, Insp. van Pol. gegijzeld
+
Onderwerp : gevolmachtigde v.d. reorganisatie v.d. Politie
Omschrijving : i/z gijzeling van de Insp.s van Pol. H.B. Brukker en C. Pijl
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0501
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : v/d Gevolmachtigde i/z den Insp. v. Pol. C. Pijl die den C.P.F.-arbeid in Dordrecht zou ondermijnen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1281
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : i.z het ontslag v. pl. inspecteur van politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0210
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : van B. van Dordrecht i/z weder aanstelling als I.v.P. 2e kl. van C. Pijl
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- aktedatum 22/38 juni 2011:
Maria Anna Kotvis. 99 jr geh gew met C. Pijl
[www.zaanstad.nl/repositories/pdfs/burgerzaken/252011_Overlijden.pdf]

Inspecteur C. PIJL 
(rapport 026) Maandag 26 Januari 1942 te 13.30 uur - Treedt de Inspecteur C. Pijl van ziekte hersteld in dienst waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0550
Onderwerp : Plomp, J.
Omschrijving : a/d Secr. Gen. Dept. v. Just. i/z gratificatie a.d hoofdagent van pol. J. Plomp wegens 30-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1812
Onderwerp : Plomp, J.
Omschrijving : Stukken i/z overlijden Hfdw.mr. J. Plomp;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1053
Onderwerp : Plomp, J.
Omschrijving : aan Centr. Bureau Antecedenten onderzoek den Haag i/z inl. betr. J. Plomp
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

hoofdagent J. PLOMP
(rapport 057) Donderdag 26 Februari 1942 te 08.00 uur - Meldt de adj. J. Plomp, dat bij onderzoek is gebleken, dat C. van Bommel wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 232) Vrijdag 20 Augustus 1943 te 15.00 uur - Treedt de hoofdagent J. Plomp, onder overlegging, van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D. van ziekte hersteld in dienst, voorloopig voor het verrichten van halve dagen lichte dienst.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Aafje Janssen
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Pos, Meindert Jan (zoon van Pieter Pos en Jannigje Adriana van Eik)

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1324
Onderwerp : Pos, M.J.
Omschrijving : M.J. Pos, tot agt. 1e kl. bevorderd
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0430
Onderwerp : Pos, M.J.
Omschrijving : M.J. Pos i/z tewerkstelling bureau Nationale Veiligheid aan Proc. Generaal opgegeven
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- Kadaster
31211= Meindert Jan POS echtg. Aafje Jansson, geb. 27 juli 1912, winkelier, Ipenstraat 3 (N2680);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_114_03.pdf]

brigadier Meindert Jan POS (geb. Leerdam 27-7-1912)
(rapport 022) Donderdag 22 Januari 1942 te 05.55 uur - Wordt namens brigadier M.J. Pos, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 040) Maandag 9 Februari 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. M.J. Pos van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 129) Zaterdag 9 Mei 1942 te 20.05 uur - Wordt namens brigadier M.J. Pos kennis gegeven dat hij wegens ziekte morgenvoormiddag niet in dienst kan treden, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 154) Woensdag 3 Juni 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. M.J. Pos van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 338) Vrijdag 4 December 1942 te 12.00 uur - Meldt de brig. M.J. Pos zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 340) Zondag 6 December 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. (M.)J. Pos van ziekte hersteld in dienst.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0555
Onderwerp : Prins, J.
Omschrijving : J. Prins, inl. soll. agt. v. pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0041
Onderwerp : Prins, J.
Omschrijving : aan Politie te Amsterdam i/z J. Prins
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0500
Onderwerp : Prins, J.
Omschrijving : J. Prins vraagt inlichtingen aan C.v.Pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

onderwachtmeester J. PRINS
(rapport 074) Donderdag 15 Maart 1945 te 22.30 uur - Meldt de onderw. J. Prins zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 075) Vrijdag 16 Maart 1945 te 10.00 uur - Meldt de Onderwachtmeester J. Prins, dat hij van ziekte hersteld en legt over een geneeskundige verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 090) Zaterdag 31 Maart 1945 te 07.25 uur - Meldt de onderwm. J. Prins zich te kennen gevende zich te hebben verslapen, vervolgens geeft hij te kennen vanwege de uitslag in zijn nek geen uniform kan dragen.
te 15.40 uur - Meldt de wachtmeester J. Prins, zich ziek, waarvan bericht is gezonden van den Dir. G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 100) Dinsdag 10 April 1945 te 14.00 uur - Treedt de wachtmeester J.L. Prins van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 115) Woensdag 25 April 1945 te 21.50 uur - Meldt de opwm. E.J. van Ewijk den nachtdienst present, met uitzondering van den onderwm. J. Prins. Bij onderzoek blijkt dat Prins ziek is en dientengevolge niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 121) Dinsdag 1 Mei 1945 te 08.00 uur - Wordt namens den wm. L. Prins kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G.D.

* * *

hoofdwachtmeester L. PUNT
(rapport 134) Maandag 14 Mei 1945 te 09.00 uur - Meldt de hoofdwachtmeester L. Punt, zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den dir. van G.G. en G.D.

* * *
(c) Dordrecht EvD april-mei 2012.