Gemeentepolitie Dordrecht - ziekmeldingen 1942-1946 (K t/m P)

                    inhoud

brigadier Joost van KALKEREN
brig. Adrianus KATOEN
rechercheur Cornelis M.H.G. van KEULEN
hoofdinspecteur G. KEUNING
agent H.R. KLARENBEEK
adspirant agent Andries Arie. KLEINJAN
hulpagent J.J. de KLERK
agent Pieter KLERKS
hoofdagent R. de KONING
recherche A. KRAAIJEVELD
brigadier M. KROON
Johannes Martinus Franciscus KUIJTEN
wachtmeester W. KULK
brig. A. KWAKERNAAK
adspirant agent J. 't LAM
hulpagent W. LANS
L.J.M. de LEEUW
agent J. LEIJENAAR
hulpagent D. van LELIEVELD
adspirant P. LIEFAART
opperwachtmeester A. van der LINDE
hulpagent P. van LONDEN
wachtmeester A.C.P. LUCA
agent G. LUIJSTERBURG
brig. Theodorus Reinhard Gerardus LUKASSEN 
maj. C. MALIEPAARD
agent J. MEEDER
adspirant agent J.W.L. MOIZE DE CHATELEUX
agent C. de MOL
brigadier D. MOL
brigadier Jacobus MONSIEURS
wachtmeester Adrianus Gerardus NEDERLOF
agent-rechercheur Hendrik NICOLAAS
opperwachtmeester Willem NIJSSEN
agent. F. NOORD
opperwachtmeester Evert Jan ONINK
hulpagent L.A. van OOIJEN
opperwachtmeester Jan OOSTERHUIS
agent A.A.M. OVERGAAG
brig. Homme Gerrit PEEREBOOM 
wachtmeester Petrus Hendrikus PHILIPSEN
inspecteur C. PIJL 
hoofdagent J. PLOMP
brigadier Meindert Jan POS
onderwachtmeester J. PRINS
hoofdwachtmeester L. PUNT

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Jacoba Johanna van der Linden
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Kalkeren, Joost van

- Zilveren jubilaris bij de politie.
Gisteren heeft de brigadier van politie J. Kalkeren den dag gevierd, waarop hij 25 jaar geleden in dienst van het Dordtsche politiecorps trad. Hij kreeg....;
[Dordrechtsche courant 02-11-1942 ]

brigadier Joost van KALKEREN

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Elizabeth de Kreek
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Katoen, A.

- Huwelijksplaats: 's-Gravendeel 18-06-1921
Bruidegom: Katoen, Adrianus Geboorteplaats: 's-Gravendeel Leeftijd: 26
Bruid: Kreek, Elizabeth de Geboorteplaats: 's-Gravendeel Leeftijd: 25
Vader bruidegom: Katoen, Pieter
Moeder bruidegom: Geus, Lijntje de
Vader bruid: Kreek, Hendrik de
Moeder bruid: Belder, Sijgje
Toegangsnummer: 880 Burgerlijke stand en bevolking van 's-Gravendeel
Inventarisnummer: 12 Aktenummer: 20

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 2064
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie A. Katoen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Jubilaris bij de politie
De opperwachtmeester van politie A. Katoen, heeft dezer dagen zijn zilveren jubileum als politieman gevierd.
Hij ontving de gebruikelijke gratificatie van het gemeentebestuur, terwijl zijn collega's hem verrasten met eenige boekwerken en hem flink in de bloementjes zetten.
[Dordrechtsche courant 06-01-1944]

brig. Adrianus KATOEN

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 1815
Onderwerp : Keulen, C.M.H.G. van
Omschrijving : i/z belooning v.d agent v. pol(itie) C.M.H.G. van Keulen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52|

- overlijdensbericht(AD De Dordtenaar) 24-07-2007
Maria Willemina KRAAN (Marie)
Overleden 23-07-2007 Dordrecht (103 jaar)
Begraven  27-07-2007 algemene begraafplaats Essenhof, Dordrecht
weduwe van Cornelis Marinus Hendrik Gijsbertus van KEULEN (Kees) (overleden 23-06-1949)

rechercheur Cornelis Marinus Hendrik Gijsbertus van KEULEN (overl. 23-6-1949)

* * *

- Algemeen Gemeente: Dordrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 152
Datum: 12-06-1907
Bruidegom Gerrit Keuning  Leeftijd: 26  Geboorteplaats: Dockum
Bruid Maria Christina Woonink Leeftijd: 25  Geboorteplaats: Nijmegen
Vader bruidegom Wijbren Keuning
Moeder bruidegom Antje Aalfs
Vader bruid Johan Philip Woonink
Moeder bruid Wilhelmine Antoinette Jacoba van Driesten

- Algemeen Gemeente: Strijen
Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 34  Datum: 30-08-1928
Bruidegom Gerrit Keuning  Leeftijd: 47  Geboorteplaats: Dokkum
Bruid Annigje Maria van Dommelen Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Strijen
Vader bruidegom Wijbren Keuning
Moeder bruidegom Antje Aalfs
Vader bruid Izaak van Dommelen
Moeder bruid Judith van Soest

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Christina Woonink
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Keuning, Gerrit
+
Annigje Maria Dommelen
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Keuning, Gerrit

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0133
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : Hoofdinsp. G. Keuning vr. ziekteverlof
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0861
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : v/d Dir. Gen. van Pol. i/z het intslag van G. Keuning alsm plsv. Commissaris van Politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1394
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : a/d Dir. van het Postkantoor te Dordrecht i/z telephoonaansluiting van G. Keuning
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1554
Onderwerp : Keuning, G.
Omschrijving : Stukken i/z ontslag van den Kppt. (H.I.) G. Keuning;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

Hoofdinspecteur G. KEUNING
   
   

* * *

- Zilveren jubilea.
Op 1 Januari was het 25 jaar geleden, dat de agent van politie 1e klasse M. Klein in politiedienst trad. Na zijn militairen dienst te hebben vervuld kwam de heer Klein op1 Januari 1918 bij de politie te Gouda. Op zijn verzoek werd hij op 3 November 1920 overgeplaatst naar het politiecorps te dezer stede.
Ook de agent H.R. Klarenbeek was 25 jaar in gemeentedienst. Deze jubilaris had zich echter aan elke huldiging onttrokken.
[Dordrechtsche courant 05-01-1943] 

agent H.R. KLARENBEEK

* * *

adspirant agent Andries Arie Kleinjan

* * *

hulpagent/adspirant agent J.J. de KLERK

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Anna Jacoba de Haas
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Klerks, Pieter

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Klerks, P.
Omschrijving : P. Klerks, vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1641
Onderwerp : Klerks, P.
Omschrijving : diploma-toelage P. Klerks
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1299
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht rapport i/z vermoedelijke plichtsverzaking van P. Klerks
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0508
Onderwerp : Klerks, P.
Omschrijving : aan Burgem. van Dordr. i/z ontslagaanvrage van P. Klerks agent van politie 1e klasse te Dordrecht
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent Pieter KLERKS

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1254
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Kok, E.C. de
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (262): E.C. de Kok, aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Kok, E.C. de
Omschrijving : E.C. de Kok vastaangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0321
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Kok, E.C. de
Omschrijving : i/z eervol ontslag aan den a.v.p. E.C. de Kok;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

* * *

- JUBILEUM BIJ DE POLITIE 
Donderdag 22 Januari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de hoofdagent van politie, de heer R. de Koning, bij het Dordtsche politiecorps in dienst trad. De heer de Koning wil dit feit onopgemerkt laten voorbijgaan en daarom zal hij op dien dag uitstedig zijn.
[Dordrechtsche courant 19-01-1942]

hoofdagent R. de KONING

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
J
Jaar : 1940
Briefnummer : 1498
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (289): Commissionering van de agt. J. van Mourik, A. Kraaijeveld en C. van Spijk tot onbezoldigd Rijksveldwachter;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
aar : 1945
Briefnummer : 0033
Onderwerp : Kraaijeveld, A.
Omschrijving : aan Burg. van Dordrecht i/z schorsing A. Kraaijeveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0248
Onderwerp : Kraaijeveld, A.
Omschrijving : van B. van Dordt inzake opheffing schorsing van A. Kraaijeveld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

recherche A. KRAAIJEVELD
   
   
   

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0421
Onderwerp : Kroon, M.
Omschrijving : straf voor agent M. Kroon
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

brigadier M. KROON

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Hendrika, geb. van der Stap Terheijden
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Kuijten, Johannes Martinus Frans

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 303 Datum: 20-09-1917
Bruidegom Johannes Martinus Franciscus Kuijten Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Delft
Bruid Jacoba Reeland Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Dordrecht
Vader bruidegom Johannes Wilhelmus Kuijten
Moeder bruidegom Hendrika van der Stap
Vader bruid Dirk Reeland
Moeder bruid Sijgje de Leeuw

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1146
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Kuijten, J.M.F.
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (236): J.M.F. Kuijten heeft z'n commissie als buitengewoon veldwachter verloren
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0431
Onderwerp : Kuijten, J.M.F.
Omschrijving : J.M.F. Kuijten gestraft als agt. v. pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

opperwachtmeester Johannes Martinus Franciscus KUIJTEN (geb. Delft ca 1893) 

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1142/43
Onderwerp : Kulk, W.
Omschrijving : W. Kulk, benoemd tot agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1641
Onderwerp : Kulk, W.
Omschrijving : diploma-toelage W. Kulk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0783
Onderwerp : Kulk, W.
Omschrijving : W. Kulk, vastaangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1243
Onderwerp : afstempeling
Omschrijving : afstempeling van levensmiddelenkaarten van P. v.d. Puijl, H.M. Evers, M. de Jong, W. Kulk, A.C.P. Luca en C. de Mol v/d Burg. van Dordrecht a/d Gew. Pol. Pres. te Rotterdam
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1290
Onderwerp : beleediging
Omschrijving : a/d Dir. v.d. Distributiekantoor te Dordrecht i/z beleediging van W. Kulk door Van de Weg;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

wachtmeester W. KULK

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0104aa
Onderwerp : gevonden voorwerpen: Kwakernaak, A.
Omschrijving : A. Kwakernaak, koffer
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

brig. A. KWAKERNAAK

* * *

adspirant agent J. 't Lam
   

* * *

- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 03-04-1930
Bruidegom: Willem Lans Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 23, sigarenfabrikant
Bruid: Willemina van de Graaf Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 22
Vader bruidegom: Christiaan Adrianus Lans
Moeder bruidegom: Johanna Herberdina van Dalen
Vader bruid: Jan van de Graaf
Moeder bruid: Anna Maria Vorster
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256 Inventarisnummer: 201
Aktenummer: 119

- telefoongids 1982-1983
W. Lans, Weeskinderendijk 169, tel. 14 84 83

Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
veld R2-055/068
Willemina van de GRAAF * 04-10-1907 + 07-08-1981
Willem LANS * 10-11-1906 + 24-11-1994 

hulpagent W. LANS

* * *

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : sollicitant L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterberg / A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1945

Briefnummer : 0933
Onderwerp : Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : aan Hoofd Sectie III M.G. Politie betr. verkl. van L.J.M. de Leeuw dat hij Politiedienst wenscht te blijven en opheffing stakingsbevel;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Hoofdinsp. v. Pol. A.A. v. Damme, Marnixstr. 49 (41 27)
Adj. v. Pol. G.J. Enzerink, Pr. Beatrixstr. 19a (94 48)
Adj. v. Pol. L.N. v.d. Hagen, Amerstr. 15 (94 42)
Insp. v. Pol. H.G. Heger, Marnixstr. 12 (77 71)
Commissaris v. Pol. J. Heidema, Fr.Lebretl. 53 (47 00)
Hoofdag. v. Pol. L. Kloot, A. v. Solmsstr. 1 (57 85)
Hoofdag. v. Pol. J. 't Lam, Waalstr. 8rd (77 51)
Brig. v. Pol. L.J.M. de Leeuw, Krispijnsew. 203rd (71 57)
Hoofdag. v. Pol. P. Mol, Lodewijkstr. 35 (94 43)
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)
Brig. v. Pol. H. Nicolaas, Hollanderstr. 69 (81 19)
Brig. v. Pol. W. den Ouden, Viottak. 50 (71 21)
Insp. v. Pol. Mej. Mr. F.J. Schuurman, Dubbeld.w. 47 (18 88)
Adj. v. Pol. A.C. Uil, Zuidendijk 32 N (54 10)
Hoofdinsp. v. Pol. K.C. Verkerk, Erasmusl. 6 (79 71)
admin. A. Wijnants, Vogelpl. 3 (76 71)

agent van Politie L.J.M. de LEEUW


* * *

adsp. agent W. de Leeuw 
   

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0120
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht: Leijenaar, J.
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (61) J. Leijenaar benoemd tot agt. 2e kl. tijdelijk;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0120
Onderwerp : 
Leijenaar, J.
Omschrijving : 
J. Leijenaar, inl. over sollicitant-benoemd tot agt. v. pol.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1026
Onderwerp : Leijenaar, J.
Omschrijving : J. Leijenaar vast aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1108
Onderwerp : Leijenaar, J.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z belooning voor ag.v.Pol. J. Leijenaar;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- VERHUIZINGEN IN DE STAD
J. Leijenaar en gezin, agent van politie 2e kl., van Krommedijk 43rood naar Louis Apolstraat 14.
[Dordrechtsche courant 28-01-1942]

agent J. LEIJENAAR (geb. Harlingen 21-8-1914)

* * *

hulpagent D. van LELIEVELD
   
   

* * *

adspirant P. Liefaart
   
   

* * *


- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1906
Onderwerp : Linde, A. v.d.
Omschrijving : straf voor agent A. v.d. Linde;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0325
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing v/d agent van pol. A. v.d. Linde.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

opperwachtmeester A. van der LINDE

* * *

hulpagent P. van LONDEN

* * *

adsp. agent J. van Loon
   

* * *

- Burgerlijke Stand 3 t/m 5 juli 1944
Ondertrouwd: A.C.P. Luca, 26 j., en G. Huisman 22 j.
[Dordrechtsche courant 10-07-1944]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : sollicitant L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterberg / A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Luca, A.C.P.
Omschrijving : A.C.P. Luca vastaangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0517
Onderwerp : Luca, A.C.P.
Omschrijving : i/z optreden agt. A.C.P. Luca tegen jongen Rozier
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1243
Onderwerp : afstempeling
Omschrijving : afstempeling van levensmiddelenkaarten van P. v.d. Puijl, H.M. Evers, M. de Jong, W. Kulk, A.C.P. Luca en C. de Mol v/d Burg. van Dordrecht a/d Gew. Pol. Pres. te Rotterdam
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 2093
Onderwerp : G.G.G.D. Dordt
Omschrijving : a/d Dir. G.G.G.D. Dordt i/z A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- telefoongids 1982-1983
A.C.P. Luca, Leeuwstraat 296, tel. 17 59 18

- Begraafplaats Essenhof Nassauweg 200 3314 JR Dordrecht
Strooiveld
A.C.P. LUCA * 04-06-1918 + 29-05-1989 

wachtmeester A.C.P. LUCA (geb. 4-6-1918, overl. 29-5-1989)

* * *

- VI-d Anna Johanna Bernaards is geboren op 11 januari 1877 in Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Pieter Bernaardsen Adriana Adriaansen. Anna trouwde 17 mei 1901 in Nieuw-Vossemeer (NB) met Adrianus Marinus Luijsterburg, geboren op 3 februari 1877 in Nieuw-Vossemeer (NB), zoon van Gerardus Luijsterburg en Elizabeth van Loenhout. Adrianus trouwde later op woensdag 18 januari 1922 in Steenbergen (NB) met Elisabeth Brands (geb. 1870).
Kinderen van Anna en Adrianus:
1 Petrus Gerardus Luijsterburg [BKB], geboren op 4 maart 1906 in Nieuw-Vossemeer (NB)..
2 Elisabeth Adriana Luijsterburg, geboren op 25 september 1907 in Nieuw-Vossemeer (NB).
3 Gerardus Cornelis Luijsterburg, geboren op 29 september 1908 in Nieuw-Vossemeer (NB).
4 Gerardus Luijsterburg, geboren op 2 september 1909 in Nieuw-Vossemeer (NB).
5 Elisabeth Adriana Luijsterburg [BPB], geboren op 23 maart 1912 in Nieuw-Vossemeer (NB)..
6 Gerardus Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 3 april 1913.
7 Gerardus Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 16 september 1914.
8 Gerardus Cornelis Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 13 september 1916.
9 Gerardus Luijsterburg, geb. Nieuw-Vossemeer (NB) 6-10-1917.
[http://www.schnitker.be/Gezinsreconstructies/Bernaards.htm]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1918
Onderwerp : chef Bureau Steunverleening
Omschrijving : chef Bureau Steunverleening Nieuw Vosmeer vr. inl. over het salaris van G. Luijsterburg;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Leeuw, L.J.M. de
Omschrijving : sollicitant L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterberg / A.C.P. Luca
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0909
Onderwerp : N.S.B.: Luijsterburg, agt.
Omschrijving : Rapport van agt. Luijsterburg over ruzie met w.a. mannen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0105
Onderwerp : Sijthoff's UitgeversMij
Omschrijving : Sijthoff's UitgeversMij vraagt naar het adres van den agent van politie G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0243
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage 
Omschrijving : vraagt mededeeling te doen aan den agent van politie G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0259
Onderwerp : Burgemeester van Winterswijk
Omschrijving : Burgemeester van Winterswijk vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0259
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z ontslag van den a.v.p. 2e kl. G. Luijsterburg
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Van komen en gaan 
VERTROKKEN: G. Luijsterburg en gezin, R.K., agent van politie 2e kl., van Vinc. van Goghstraat 17, naar Winterswijk;
[bron: Dordrechtsche courant 19-03-1943]

- 1943 werden drie nieuwe collega’s aangesteld, onder wie de wachtmeester G. Luijsterberg uit Dordrecht, die met de per 1 juli 1943 aangestelde Douwe van der Veen uit Amsterdam een berucht duo vormde. K. Hunnink werd bevorderd tot hoofdwachtmeester (brigadier), tevens plaatsvervangend korpscommandant.
[http://www.oudwinterswijk.nl/Winterswijkse+Politie+in+oorlogstijd.]

agent Gerardus LUIJSTERBURG (geb. 6-10-1917)

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Adriana Christina Landsmeer
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Lukassen, Theodorus Reinhard Gerardus

- 2 carriers te koop, Juncker, een met open bak f 30, een Bakkerscarrier f 35 met beschuitbak. 
  Th. LUKASSEN, Botersloot No. 57.
[Rotterdamsch Nieuwsblad 24 april 1940][http://rjb.x-cago.com/kranten]

- WINTERHULP NEDERLAND 
DE BEGRENZING DER BUURTSCHAPPEN 
Buurtschap 1 (buurtschapsleider H.P. Stam, Krommedijk 24a)
Buurtschap 2 (buurtschapsleider A. van Waardenburg, Toulonschelaan 59zw)
Buurtschap 3 (buurtschapsleider N. van der Giessen, Singel 59)
Buurtschap 4 (buurtschapsleider J. de Klerk, Sumatrastraat 10rood)
Buurtschap 5 (buurtschapsleider Th.R.G. Lukassen, Boeroestraat 40)
Buurtschap 6 (buurtschapsleider W. Heeringa, Stegoversloot 39)
[Dordrechtsche courant 24-11-1941] [http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010381541%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0056]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0159
Onderwerp : Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : Th.R.G. Lukassen agent van politie gestraft
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0159
Onderwerp : straf voor agenten: Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : Th.R.G. Lukassen, agt. van politie wit licht voetgangerslamp
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1159
Onderwerp : Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : a/d Hoofd v/d afd. Opsporing v/d Dienst v.d gemachtigde voor de Prijzen i/z verstrekkingbescheiden aan den a.v.p. (agent van politie) Th.R.G. Lukassen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1164
Onderwerp : Lukassen, Th.R.G.
Omschrijving : Th.R.G. Lukassen, gecommissioneerd als onbez. rijksveldwachter
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1528
Onderwerp : S.S.: Lukassen/Evers
Omschrijving : de a.v.p. Th.R.G. Lukassen en H.M. Evers ter beschikking van de S.S. te Rotterdam gesteld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0400
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : v/d Burgemeester van Dordrecht a/d gevolmachtigde i/z misdragingen door den agent v. pol. Th.R.G. Lukassen(Lukkasen)
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 2075
Onderwerp : Korpschef van Politie te Schiedam
Omschrijving : a/d Korpschef va
n Politie te Schiedam registratiekaart v. onb. r.veldw. Th.R.G. Lukassen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0073
Onderwerp : Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
Omschrijving : Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg te Amsterdam vraagt inlichtingen omtrent een Joden-woning, thans verhuurd aan Stiegelis
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53


- BRIEF 73
  Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, fur die besetzen gebiete Hauptarbeitsgruppe Niederlande
  Amsterdam den 11.1.193 Prinsengracht 796, telefon 35792
An den Herrn Polizeikommissar in Dordrecht.
Ich erhalte die Mitteilung, dass von Ihrer Dienststelle aus, undzwar durch den Polizisten Lukasse, ohne meine Genehmigung die Wohnung Bilderdijkstrat 29 in Dordrecht (früher von diese Juden bewohnt) entsiegelt worden ist und diese Wohnung ohne Wissen des Hauseigentümers an einen Herrn Stiegelis vergeben wurde.
Ich bitte um sofirtigen Bericht der Angelegeneheit. Der leiter der Dienststelle (..) S.S.-Sturmbannführer.
[
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-34]

- Van komen en gaan 
VERTROKKEN:
A. Noltee, geen, zonder, van Dongestraat 13, naar Dubbeldam Reeweg Oost 332a;
T.R.C. Lukassen, geen, agent van politie tevens onbezoldigd rijksveldwachter, van Kromhout 20 naar Schiedam, Boerhavelaan 33c;
[bron: Dordrechtsche courant 18-08-1943]

- Jodenjacht (de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog) door Ad van Liempt en Jan H. Kompagnie (2011)
Harry Evers (pagina) 22, 195, 228-231, 261-263
Henricus Evers (pagina) 159, 174, 175
Arie den Breejen (pagina) 159, 174, 175, 229, 230, 260-264
Theo Lukassen (pagina) 174, 196, 229, 230, 262
Wolsink, agent (pagina) 263

brig. Theodorus Reinhard Gerardus LUKASSEN 
   
   

* * *

- Collectie Gemeentelijke Prentverzameling
  Inventarisnummer 552_302394
  Beschrijving Agent Maliepaard te paard op de hoek van de Voorstraat en de Lombardstraat, waarschijnlijk bij de opening van de Zeehaven ca.1930
[http://beeldbank.erfgoedcentrumdiep.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=1C0FDBFBD1664BA4751B85BE9A024672]

majoor C. MALIEPAARD

* * *

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 1300
Onderwerp : Meeder, A.
Omschrijving : A. Meeder in Papegatshaven verdronken
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0732
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie voor den agent majoor van pol. G. v.d. Giessen en den agent van pol. 1e kl. J. Meeder i.v.m. 25-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- (rapport 249) Zondag 6 September 1942
te 21.30 uur - Rapporteert de brig. A. Katoen, dat hedenmiddag te omstreeks 15.15 uur in het Papegat is verdronken: 
Andries Meeder, kantoorbediende, geb. te Dordrecht 2 Maart 1917, wonende Weeskinderendijk 39a (zoon van den agent J. Meeder). Meeder, die niet zwemmen kon, had zich met een rubber luchtband om in het Papegat te water begeven. Vermoedelijk is deze luchtband, doe van slechte kwaliteit was, lek geraakt waardoor hij zich niet langer drijvende heeft kunnen houden. A. Naaktgeboren, oud 57 jaar, wonende Weeskinderendijk 11, die door voorbijgangers op een oprit naar de Verkeersburg, werd toegeroepen, dat er iemand in het Papegat verdronk, heeft zich per roeiboot naar de aangewezen plaats begeven, heeft hem met een bootshaak gedregd en op het droge gebracht. De directeur van den G.G.G.D. heeft met eenige personen van de E.H.B.O. door toepassing van kunstmatige ademhaling getracht de levensgeesten op te wekken, echter zodner resultaat. Het lijk is naar den ouderlijke woning overgebracht.
[Bron : Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-78 mei-nov 1942]

- Jubilaris bij de politie 
De heer J. Meeder, Weeskinderendijk 39, agent van politie, herdacht gisteren het feit dat hij 25 jaar geleden in dienst van het Dordtsche politiecorps trad. Hij ontving de gebruikelijke gratificatie.
[bron: Dordrechtsche courant 14-05-1943]

agent J. MEEDER (25 jaar in dienst 1918-1943)

* * *

adspirant agent J.W.L. MOIZE DE CHATELEUX

* * * 

- VERHUIZINGEN IN DE STAD 
C. de Mol, agent van politie 2e kl., van Zuidendijk 171 naar Sweelinckstraat 8;
[Dordrechtsche courant 24-02-1942]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0120
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (61): C. de Mol, benoemd tot agt. 2e kl. tijdelijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0343
Onderwerp : 
Mol, C. de
Omschrijving : C. de Mol, benoemd tot tijdelijk agt. van politie;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1026
Onderwerp : Mol, C. de
Omschrijving : C. de Mol, vast aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1974
Onderwerp : Mol, C. de
Omschrijving : a/d Burg. van Dordt i/z belooning van den agent C. de Mol;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0023
Onderwerp : Mol, Agent de
Omschrijving : aan N.B.S. i/z terugkeer Agent de Mol naar Politiecorps;   [N.B.S.=Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten]
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent C. de MOL

* * * 

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0501
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : straf voor agent D. Mol
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0844, 0801
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : i/z beroep voor den agent van pol. D. Mol tegen een hem opgelegde straf;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0228
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van den agent van pol. D. Mol;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0778
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z het ontslag van den agent van politie D. Mol;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brigadier D. MOL

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0855
Onderwerp : postkantoor
Omschrijving : a/h postkantoor betr. het overbrengen v.d. telefoon van agt. Monderman naar agt. W.B. Elschot;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1121
Onderwerp : Monderman, J.
Omschrijving : inl. over sollicitant J. Monderman;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1121
Onderwerp : 
Monderman, J.
Omschrijving : betr. de incorrecte houding van agt. J. Monderman bij het solliciteren;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50


* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Sophia Dorothea van der Boor
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: zie: Monsieurs, Jacobus

brig. Jacobus MONSIEURS

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0393
Onderwerp : A.O.M. Dordrecht
Omschrijving : A.O.M. te Dordrecht betr. nader ingesteld onderzoek i/z door brig. J. van Mourik geconstateerde overtreding bij psychometrische seance a/d Bleekersdijk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0982
Onderwerp : belooning
Omschrijving : belooning voor C. van Spijk-J. van Mourik i/z opgespoorde kettinghandel
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1498
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (289): Commissionering van de agt. J. van Mourik, A. Kraaijeveld en C. van Spijk tot onbezoldigd Rijksveldwachter;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0190ac
Onderwerp : 
Mourik, J. van
Omschrijving : 
J. van Mourik, minderjarige naar Hilversum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0599, 1713
Onderwerp : Mourik, J. van
Omschrijving : belooning voor agent J. van Mourik
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0537
Onderwerp : Mourik, J. van
Omschrijving : aan Chef Afd Financien i/z detacheering J. van Mourik b/d Regeeringsdirectoraat voor motorrijtuigen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)


* * *
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Engelina Maria Kemper (1915-2003)
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Nederhof, Adrianus Gerardus


-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0259
Onderwerp : 
Nederhof, A.G.
Omschrijving : straf voor agent A.G. Nederhof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : 
Nederhof, A.G.
Omschrijving : 
sollicitant A.G. Nederhof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : 
Nederhof, A.G.
Omschrijving : 
A.G. Nederhof, vast aangesteld als agent;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 2096
Onderwerp : Nederlof, A.G.
Omschrijving : i/z aanstelling agent A.G. Nederlof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0176
Onderwerp : Nederhof, A.G.
Omschrijving : aan Dir. v.h Postkantoor alhier i/z telefoonaansluiting A.G. Nederhof / aan Burgem. van Dordrecht i/z weder in dienst stellen van A.G. Nederhof als veldwachter a/d Staart
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1047
Onderwerp : Nederhof, A.G.
Omschrijving : aan Mil. gezag Sectie III Politie i/z overplaatsing naar Rijkspolitie van A.G. Nederhof;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

wachtmeester Adrianus Gerardus NEDERHOF (geb. 6-12-1914, overl. Dordrecht 14-10-1975)

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0129
Onderwerp : bevordering
Omschrijving : bevordering agt. 2e kl. H. Nicolaas tot agt. 1e kl.;
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (18): H. Nicolaas bevorderd tot agent 1e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0026
Onderwerp : Nicolaas, H.
Omschrijving : agent H. Nicolaas gratificatie voor behaald diploma zwemmend redden en diploma B;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0089
Onderwerp : Nicolaas, H.
Omschrijving : H. Nicolaas, sollicitant prijsbeheersching;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

-
telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Hoofdinsp. v. Pol. A.A. v. Damme, Marnixstr. 49 (41 27)
Adj. v. Pol. G.J. Enzerink, Pr. Beatrixstr. 19a (94 48)
Adj. v. Pol. L.N. v.d. Hagen, Amerstr. 15 (94 42)
Insp. v. Pol. H.G. Heger, Marnixstr. 12 (77 71)
Commissaris v. Pol. J. Heidema, Fr.Lebretl. 53 (47 00)
Hoofdag. v. Pol. L. Kloot, A. v. Solmsstr. 1 (57 85)
Hoofdag. v. Pol. J. 't Lam, Waalstr. 8rd (77 51)
Brig. v. Pol. L.J.M. de Leeuw, Krispijnsew. 203rd (71 57)
Hoofdag. v. Pol. P. Mol, Lodewijkstr. 35 (94 43)
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)
Brig. v. Pol. H. Nicolaas, Hollanderstr. 69 (81 19)
Brig. v. Pol. W. den Ouden, Viottak. 50 (71 21)
Insp. v. Pol. Mej. Mr. F.J. Schuurman, Dubbeld.w. 47 (18 88)
Adj. v. Pol. A.C. Uil, Zuidendijk 32 N (54 10)
Hoofdinsp. v. Pol. K.C. Verkerk, Erasmusl. 6 (79 71)
admin. A. Wijnants, Vogelpl. 3 (76 71)

- kadaster Dordrecht
kadastrale leggers DIENSTJAAR 1964
28112= de gemeente Dordrecht + erfpachter tot 31 maart 2010 Hendrik Nicolaas, adjudant van politie, Brouwersdijk 243 (K6220);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_105_06.pdf]

agent-rechercheur Hendrik NICOLAAS

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Elizabeth van Boven
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Nijssen, Willem

- Soort akte: Geboorteakte
Aktedatum: 19-10-1891 Aktenummer: 86
Geboortedatum: 19-10-1891 Geboorteplaats: Kruiningen
Kind: Willem Nijssen Geslacht: Zoon
Vader: Arij Nijssen
Moeder: Willemina Franse
Gemeente: Kruiningen
Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980

- Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 16-05-1918 Aktenummer: 11
Huwelijksdatum: 16-05-1918
Huwelijksplaats: Rilland-Bath
Bruidegom: Willem Nijssen Geboorteplaats: Kruiningen Leeftijd: 26 Beroep: Veldarbeider
Bruid: Elizabeth van Boven Geboorteplaats: Rilland-Bath Leeftijd: 24 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Arij Nijssen
Moeder bruidegom: Willemina Franse
Vader bruid: Cornelis van Boven Beroep: Timmerman
Moeder bruid: Maria van de Linde Beroep: Zonder
Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980
Gemeente: Rilland-Bath Inventarisnummer: RIB-H-1918

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0432
Onderwerp : garnizoens Cdt.
Omschrijving : a/d garnizoens Cdt.rapport van brig. W. Nijssen, wien door een schildwacht op de Oude Maas-brug gelast werd door te loopen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

brigadier/opperwachtmeester Willem NIJSSEN (geb. Kruiningen 19-10-1891, tr. Rilland-Bath 16-5-1918)

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1164
Onderwerp : Noord, F.
Omschrijving : F. Noord, sollicitant agent van politie;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Noord, F.
Omschrijving : F. Noord, vast aangesteld als agent;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0363
Onderwerp : Burgemeester van Soest
Omschrijving : Burgemeester van Soest vraagt inl. over den sollicitant a.v.p. F. Noord;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1814
Onderwerp : Noord, F.
Omschrijving : Stukken i/z overplaatsing F. Noord;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

agent. F. NOORD (geb. Coevorden 28-10-1909)

* * *

- adresboek 1938:
J. Oenema, Oranjelaan *51, agent van pol.

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0477
Onderwerp : 
Oenema, J.
Omschrijving : 
J. Oenema, inl. over soll. agt. van politie;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0730
Onderwerp : 
Burgemeester van Dordrecht: Oenema, J.
Omschrijving : 
Burgemeester van Dordrecht (114): agt. J. Oenema vr. ontslag i.v.m. benoeming te Haskerland;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0730
Onderwerp : 
Oenema, J.
Omschrijving : 
agt. J. Oenema vr. ontslag i.v.m. benoeming tot veldwachter te Delfstrahuizen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0681
Onderwerp : Oenema, J.
Omschrijving :
 J. Oenema, vr(aagt) vrij van dienst voor eenige agenten i.v.m. civiele rechtzaak;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Reindje Bruntink
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Onink, Evert Jan

- Huwelijksplaats: Dordrecht Huwelijksdatum: 28-11-1918
Bruidegom: Evert Jan Onink Geboorteplaats: Maurik Leeftijd: 22 
Bruid: Reindje Bruntink Geboorteplaats: Arnhem Leeftijd: 23
Vader bruidegom: Dirk Onink
Moeder bruidegom: Elizabeth van Toorn
Vader bruid: Gerrit Jan Bruntink
Moeder bruid: Eeltje Duijzer
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Toegangsnummer: 256
Inventarisnummer: 189 Aktenummer: 422

- HAAGSCH GERECHTSHOF DE POLITIE GEHOLPEN OF AANGEVALLEN? 
Zonderlinge zaak voor het Hof.

Het was een zonderling geval, waarvoor zoowel de Off. van Justitie bij den Politierechter te Dordrecht, als de verdachte zelf hooger beroep hadden aangeteekend. De officier had n.l. vier maanden gevangenistraf geeischt, doch de Politierechter veroordeelde tot drie weken gevagenisstraf. Daar had zoowel de Officier als verdachte bezwaren tegen.
Aan den verdachte J.C.C., uit Dordrecht was ten laste gelegd dat hij den agent van politie E.J. Onink in de uitoefening van zijn taak had belemmerd. Op 25 Juni waren op de Voorstraat te Dordrecht moeilijkheden. De genoemde agent gelastte aan het publiek uiteen te gaan, waaraan in het algemeen gehoor werd gegeven.
Iemand die aan het het bevel niet voldeed, zou door den agent worden gearresteerd. Volgens de verklaringen van den politieman, werd hij daarbij plotseling op den rug gesprongen door iemand, en bij den keel gegrepen. Toen hij den man van zich afschudde, en zich omkeerde, zag hij dat het C. was die het hem lastig maakte. De arrestant had hij door een en ander los moeten laten, zoodat deze ontkwam. doch daarna werd C. gearresteerd.
De marechaussee J.M. Achterberg verkalarde te hebben gezien dat iemand ....;
[Dordrechtsche courant 15-01-1942]

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0515
Onderwerp : Onink, E.J.
Omschrijving : gratificatie voor 25-j. jub. van brig. E.J. Onink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Onink, E.J.
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z staking van E.J. Onink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

brigadier/opperwachtmeester Evert Jan ONINK (geb. Maurik ca 1896)

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1945
Briefnummer : 005-34
Onderwerp : Ooijen, A.L.
Omschrijving : i/z eervol ontslag bij de Hulppolitie i/v m benoeming Parketwachter aan Burg. Dordt.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1193
Onderwerp : Ooijen, A.L.
Omschrijving : van Dir. Gen. van Pol. i/z mededeeling aan A.L. Ooijen betr. sollicitatie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1256
Onderwerp : Ooijen, A.L.
Omschrijving : Insp. Parketwacht vraagt inl. betr. A.L. Ooijen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

hulpagent A.L. van OOIJEN

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Hendrika Wilhelmina Johanna Blonk
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Oosterhuis, Jan

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : sollicitanten
Omschrijving : E. ten Brinke / H.M. Evers / A.M. van Gurp / P. Klerks / L.J.M. de Leeuw / G. Luijsterburg / A.C.P. Luca / A.G. Nederhof / J. Oosterhuis / P.H. Philipsen / D. Schuie / M.L. v.d. Schelde, sollicitant-opbouwdienst;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Oosterhuis, J.
Omschrijving : J. Oosterhuis, vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0619
Onderwerp : Oosterhuis
Omschrijving : a/h Leger des Heils i/z slaapkosten van agent Oosterhuis
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

- (rapport 038) Zaterdag 7 Februari 1942
* te 16.00 uur 
Meldt de Inspecteur H.B. Brukker, in verband met het vermelde sub. 15.33 uur, dat de brand heeft gewoed ten huize van den agent van politie Jan Oosterhuis, oud 30 jaar, won. Vest 215rd, die zich met 2 kinderen thuis bevond, resp. 3 en 5 jaar oud. terwijl Oosterhuis zich op zolder bevond om hout te hakken om de kachel aan te maken, hoorde hij zijn kinderen gillen. Beneden gekomen zag hij dat een kleed hangende over de papegaaienkooi had vlam gevat, evenals het behang in de voorkamer. Bij gebrek aan water (de waterleiding was bevroren) heeft Oosterhuis getracht met een met het vuur te dooven, hetgeen hem echter niet gelukte. Hij vermoedt dat de kinderen tijdens zijn verblijf op zolder in de voorkamer met lucifers hebben gespeeld. Met uitzondering van eenige uniformkleeding kon niets worden gered. De woning is nagenoeg uitgebrand. De brandweer heeft het vuur met 2 stralen gebluscht. Oosterhuis is tegen brand verzekerd bij de Mij Holland. Geen persoonlijke ongelukken.
* te 17.00 uur 
Is aan de familie J. Oosterhuis, genoemd sub 16 uur, voeding verstrekt.
* te 19.30 uur 
Is aan de familie J. Oosterhuis nachtverblijf verleend.
[bron: SAD 213-77 (1 januari 1942 (rapport 1) t/m 30 mei (rapport 150))]

- VERHUIZINGEN IN DE STAD 
J. Oosterhuis, agent van politie, van Vest 215 rood naar Kromhout 102;
[Dordrechtsche courant 25-02-1942]

opperwachtmeester Jan OOSTERHUIS 

* * *

- Ondertrouwd: A.A.M. Overgaag, 28 en C. Ronteltap, 28 j.
[Dordrechtsche courant 04-04-1942]

- Van komen en gaan 
INGEKOMEN: echtg. A.A.M. Overgaag, R.K., zonder, van Delft, naar Vlietweg 67.
[Dordrechtsche courant 07-06-1943]

agent A.A.M. OVERGAAG

* * *

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 8788
Gemeente: Lonneker Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 117 Aangiftedatum: 04-05-1920
Overledene Peter Peereboom Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-05-1920 Leeftijd: 40
Overlijdensplaats: Noord Eschmarke (Lonneker)
Vader Homme Peereboom / Moeder IJke Witteveen
Partner Harmina Lodeweges
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie gemeenteveldwachter; geboren te Schoterland

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Pieternella Haartsen (1910-1999)
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Peereboom, Homme Gerrit

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1112
Onderwerp : bevordering
Omschrijving : bevordering van H.G. Peereboom tot agt. 1e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0612
Onderwerp : Peereboom, H.G.
Omschrijving : H.G. Peereboom, vr. duplicaat aanstelling als onbez. veldwachter
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1947
Onderwerp : Peereboom, H.G.
Omschrijving : a/d Burg. van Dordt i/z straf voor den agent van politie H.G. Peereboom
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1806
Onderwerp : Gewestelijk Politiepresident
Omschrijving : a/d Gewestelijk Politiepresident te Rotterdam i/z rang van H.G. Peereboom
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- Burgerlijke Stand 29 Maart t/m 10 April 
P. Peereboom-Haartsen, zoon, Reinkenstraat 39;
[bron: Dordrechtsche courant 13-04-1944] 

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 16743
Gemeente: Enschede Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 755  Aangiftedatum: 29-08-1944
Overledene Harmina Lodeweges Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-08-1944 Leeftijd: 60
Overlijdensplaats: Enschede
Vader Gerrit Jan Lodeweges Moeder Engele Timmerije
Partner Peter Peereboom
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboren te Winterswijk

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 16751
Gemeente: Enschede Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 510 Aangiftedatum: 15-05-1950
Overledene Mina Peereboom  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-05-1950 Leeftijd: 33 Overlijdensplaats: Kampen
Vader Peter Peereboom Moeder Harmina Lodeweges
Partner Jacob Gerhard Hendriksen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboren te Lonneker

brig. Homme Gerrit PEEREBOOM (geb. Lonneker 1-5-1911, overl. Dordrecht 15-6-1968, tr. Dordrecht 3-10-1940)

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Johanna van de
Zande
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Philipsen, Petrus Hendrikus

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Philipsen, P.H.
Omschrijving : P.H. Philipsen vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0920
Onderwerp : Philipsen, P.H.
Omschrijving : a/d Burg. Dordt i/z niet inleveren van formulieren door agent van politie P.H. Philipsen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

wachtmeester Petrus Hendrikus Philipsen

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Anna Kotvis
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Pijl, Cornelis

- VOOR DE BANDEN. GOEDE VANGST VAN DE POLITIE ,
Gisteravond om tien uur zijn op den Achterweg onder Dubbeldam door den inspecteur C. Pijl aangehouden M.S., oud 18 jaar, en A. v.d. L, oud 16 jaar, beiden maathelper van beroep en alhier woonachtig, die in het bezit bleken te zijn van een rijwiel en drie rijwielbanden....; 
[Dordrechtsche courant 31-12-1941]

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0015
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : Inspecteur C. Pijl verz. vergoeding van kosten i/z ongeval op gymnastiek overkomen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0096
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : C. Pijl, Insp. van Pol. gegijzeld
+
Onderwerp : gevolmachtigde v.d. reorganisatie v.d. Politie
Omschrijving : i/z gijzeling van de Insp.s van Pol. H.B. Brukker en C. Pijl
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0501
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : v/d Gevolmachtigde i/z den Insp. v. Pol. C. Pijl die den C.P.F.-arbeid in Dordrecht zou ondermijnen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1281
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : i.z het ontslag v. pl. inspecteur van politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0210
Onderwerp : Pijl, C.
Omschrijving : van B. van Dordrecht i/z weder aanstelling als I.v.P. 2e kl. van C. Pijl
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- aktedatum 22/38 juni 2011:
Maria Anna Kotvis. 99 jr geh gew met C. Pijl
[www.zaanstad.nl/repositories/pdfs/burgerzaken/252011_Overlijden.pdf]

Inspecteur C. PIJL 
   

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0550
Onderwerp : Plomp, J.
Omschrijving : a/d Secr. Gen. Dept. v. Just. i/z gratificatie a.d hoofdagent van pol. J. Plomp wegens 30-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1812
Onderwerp : Plomp, J.
Omschrijving : Stukken i/z overlijden Hfdw.mr. J. Plomp;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1053
Onderwerp : Plomp, J.
Omschrijving : aan Centr. Bureau Antecedenten onderzoek den Haag i/z inl. betr. J. Plomp
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

hoofdagent J. PLOMP

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Aafje Janssen
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Pos, Meindert Jan (zoon van Pieter Pos en Jannigje Adriana van Eik)

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 1324
Onderwerp : Pos, M.J.
Omschrijving : M.J. Pos, tot agt. 1e kl. bevorderd
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0430
Onderwerp : Pos, M.J.
Omschrijving : M.J. Pos i/z tewerkstelling bureau Nationale Veiligheid aan Proc. Generaal opgegeven
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

- Kadaster
31211= Meindert Jan POS echtg. Aafje Jansson, geb. 27 juli 1912, winkelier, Ipenstraat 3 (N2680);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_114_03.pdf]

brigadier Meindert Jan POS (geb. Leerdam 27-7-1912)

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0555
Onderwerp : Prins, J.
Omschrijving : J. Prins, inl. soll. agt. v. pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0041
Onderwerp : Prins, J.
Omschrijving : aan Politie te Amsterdam i/z J. Prins
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0500
Onderwerp : Prins, J.
Omschrijving : J. Prins vraagt inlichtingen aan C.v.Pol.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

onderwachtmeester J. PRINS

* * *

hoofdwachtmeester L. PUNT
   

* * *
(c) Dordrecht EvD april-mei 2012.