Gemeentepolitie Dordrecht - ziekmeldingen 1942-1946 (F t/m J)

                    inhoud

inspecteur J. FONTIJNE
Harmannus Cornelis GAZENDAM 
wachtmeester P. van GENT
maj. G. v.d. GIESSEN
brig. P. v.d. GIESSEN
adspirant agent C. Goud
opperwachtmeester J. de GRAAF 
adspirant agent J.W.P. de GRAAF 
hulpagent W. van der GRAAF 
hulpagent K. de GRAAF 
W. GROEN
Tjibbe de GROOT
Albertus Nicolaas van GROOTVELD 
A.M. van GURP
adspirant agent C.J. van GURP
Egbert Gerrit ter HAAR
adspirant agent D. HAEZER

Leendert Nicolaas van der HAGEN
adspirant agent K. van HAREN
Evert Jan van HARSKAMP (1897-1956)
adspirant agent G. HARTMAN
adspirant agent J. HARTMAN
Willem Adrianus van HATTEM
L. HENNEKES
Klaas van HENTEN (1911-2005)
H. v.d. HERIK
G. HEUTINK
Evert Leendert van 't HOENDERDAAL
P. den HOLLANDER 
P. van HOLTEN
F. HOOGESTEGER
mr. Gerardus Cornelius HOOLMANS
J. HORDIJK 
J. HORST
Francois HOUTMAN
Jacob IMTHORN
Adj. Inspecteur JANSE DE JONGE
M. de JONG
Opperluitenant de JONG

* * *

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0041
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : Inspecteur J. Fontijne krijgt tijdelijk de telefoon van Insp. G.J. van Zeben;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0184
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : O.v.J. Dordt vr. verhoor van J. Fontijne i.v.m. naamsverandering B. de Klerk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0501
Onderwerp : gevolmachtigde v.d. reorganisatie v.d. Nederl. Politie
Omschrijving : bij de insp. v. pol. J. Fontijne en C. Pijl, die den C.P.F.-arbeid in Dordrecht zouden ondermijnen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0175
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : aan Dir. Postkantoor i/z telefoonaanlsuitingen J. Fontijne;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0243
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : van Burgem. van Dordt i/z wederaanstellingen I. van Politie J. Fontijne;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

inspecteur J. FONTIJNE
   

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 G
Harmannus C. Gazendam
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 435-516
Deel: A Bladzijde: 329
Plaats: Dordrecht

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Wenderink
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Gazendam, Hermanus C.

- Huwelijksplaats: Enschede Huwelijksdatum: 13 09 1917
Bruidegom: Harmannus Cornelis Gazendam Leeftijd: 24 Beroep: agent van politie Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom: Harmannus Cornelis Gazendam Beroep: caféhouder
Moeder bruidegom: Susanna Kuipers
Bruid: Maria Wenderink Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Enschede
Vader bruid: Roelof Wenderink Beroep: metselaar
Moeder bruid: Johanna Wolthuis
Toegangsnummer: 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel Inventarisnummer: 03727

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0348
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: gratificatie
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (46): gratificatie wegens 25-j. dienst voor hoofdagent H.C. Gazendam en maj. J. van Hoolen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

hoofdagent Harmannus Cornelis GAZENDAM (geb. Groningen ca 1893)
   

* * *

wachtmeester P. van GENT
   

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Pauline Elisabeth Leermakers
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Giessen, Gerrit van den
+
Adriana Broere
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Giessen, Gerrit van der


- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0695
Onderwerp : Giessen, G. v.d.
Omschrijving : terugzending aanstelling onder veldwachter van G. v.d. Giessen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0732
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie voor den agent majoor van pol. G. v.d. Giessen en den agent van pol. 1e kl. J. Meeder i.v.m. 25-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1330
Onderwerp : Giessen, G. v.d.
Omschrijving : van H.C.v.Pol. Amsterdam i/z inl. betr. zoekgeraakte koffers van G. v.d. Giessen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent-majoor G. van der GIESSEN (25 jaar in dienst 1918-1943)
   

* * *

brig. P. v.d. GIESSEN

* * *
- adresboek 1949

D. Aalbers, Hoofd-agent van politie, Breitnertraat 17
H. Aalders, opperwachtm. rijkspolitie, Bankastraat 13rood;
A.C. van Aalst, agent van politie, Noordendijk 72;
B.W. Beernink, agent van politie, Hendrikstraat 55;
H.L. Bentvelzen, bedrijfspoliteiagent, Brouwersdijk 17rd;
K. v.d. Berg, agent van politie, W. Marisstraat 63;
B.L. Blok, agent van politie, Verhulststraat 49;
E. ten Brinke, agent van politie, Brouwersdijk 192r;
C. Bruinsma, agent van politie, Camphuijzenstraat 44 zw;
H.B. Brukker, inspecteur van politie, Ceramstraat 110rd;
J.W. Crielaard, agent van politie, Brouwersdijk 174rd;
E. Dam, agent van politie, Boogjes 71;
A.A. Damme, hoofdinspecteur van politie, Marnixstraat 49;
W. Durieux, agent van politie, J.J.A. Gouverneurstraat 21;
W.B. Elschot, hoofdagent van politie, Alblasstraat 6;
B.H.J.H. van den Elst, hoofdagent van politie, Zuidendijk 157;
G.J. Enzerink, brigadier van politie, Oudendijk 1;
P. van Gent, agent van politie, J. Catsstraat 38;
C. Goud, agent van politie, Vest 38;
P.L. Hendrikse, agent van politie, Vincent van Goghstraat 56;
K. van Henten, hoofdagent van politie, Floresstraat 46;
P. den Hollander, agent van politie, W. Marisstraat 57
W.J. Hommers, agent van politie, J. Israelstraat 113;
F. Houtman, adj. van politie, Blauwpoortpslein 3rd;
M. de Jong, agent van politie, Maasstraat 168;
A. Katoen, agent van politie, Potgieterstraat 23;
K. Klomp, comm. gem. politie, A. van Bleijenburgstraat 22;
J. Kruisheer, agent van politie, H. Tollensstraat 37;
W. Kulk, agent van politie, E. Casimirstraat 30;
K. Kwint, agent van politie, Komatistraat 52;
B. 't Lam, agent van politie, Maasstraat 162;
J. 't Lam, agent van politie, Waalstraat 8rood;
H. Lammers, agent van politie, Willem Marisstraat 53;
J.H. Langeveld, agent van politie, Dintelstraaat 5;
L.J.M. de Leeuw, brigadier van politie, Krispijnseweg 203rood;
P. Liefaard, agent van politie, Louis Apolstraat 14;
A. van der Linde, agent van politie, H. Ronnerstraat 2.
J.W. Lindeman, inspecteur van politie, Blekersdijk 47zwart;
P. van Londen, agent van politie, Tesselschadestraat 17rd;
C. van Loon, agent van politie, Erasmuslaan 45rood;
A.C.P. Luca, agent van politie, Dommelstraat 6;
P.F.V. van Maele, agent van politie, Dommelstraat 4;
C. Maliepaard, brigadier van politie, Kromhout 126;
A.E. van de Merwe, agent van politie, Merwedestraat 151;
B.G. Meijer, commissaris van politie, Oranjelaan 65;
C. de Mol, hoofdagent van politie, Oranjelaan 55;
J. van Mourik, adj. van politie, Viottakade 108;
J.W. Muijzert, inspecteur van politie, Nieuwstraat 28boven;
G. van der Neut, wachtmeester rijkspolitie, Voorstraat 117rood;
H. Nicolaas, brigadier van politie, Hollanderstraat 69;
E.J. Onink, agent van politie, Dubbeldamseweg 181;
J. Oosthoek, wachtmeester rijkspolitie, Marienbornstraat 24rd;
W. Osté, agent van politie, Hooftstraat 75;
D. den Otter, agent van politie, Alb. Neuhuysstraat 4 
W. den Ouden, brigadier van politie, Viottakade 50;
A.C. Overbeeke, agent van politie, Noordendijk 72;
G. van Oijen, agent van politie, Gravenstraat 14rood;
H.G. Peereboom, hoofdagent van politie, Reinkenstraat 39;
F. Peeters, agent van politie, I.da Costastraat 30rood;
M.J. Pos, hoofdagent van politie, Vossiusstraat 28rood;
C.J. Post, wachtm. der rijkspolitie, Voorstraat 386rood;
G. Pullen, adj. commies politie, Celebesstraat 27rood;
C. Pijl, inspecteur van politie, Achterweg 20;
M. Quik, agent van politie, Blekersdijk 53rood;
A. Riekwel, adsp. van politie, Wolbrandstraat 12;
M. Riement, adsp. agent van politie, Obrechtstraat 2rood;
D. Roelands, adsp. agent van politie, Valeriusstraat 24;
C. Rijken, agent van politie, Anna Paulownastraat 14;
N. Schaap, agent van politie, Vlietweg 71;
R. Schaasberg, agent van politie, Singel 337 boven II;
M.L. v.d. Schelde, hoofdagent politie, Bilderdijkstraat 63;
H.H. Schepers, adj. rijkspolitie, van Manderstraat 30;
A. Schild, agent van politie, Zuidendijk 171A;
D. Schuite, agent van politie, Adr. van Bleijenburgstraat 13rd;
J.A. Sletterink, agent van politie, Steegoversloot 52;
D. van Sluijs, adspirant van politie, Sluisweg 14a;
A.H. Smaal, agent van politie, Lodewijkstraat 40;
A.H. Smit, wachtmeester rijkspolitie, Maasstraat 100;
L.L. Spaanderman, inspecteur van politie, Viottakade 5;
C. Spruit, adspirant van politie, Lingestraat 27;
C. van Spijk, hoofdagent van politie, Vincent van Goghstraat 51;
W. van der Stel, agent van politie, Krommedijk 68rd;
W.M. Storm, agent van politie, H. Tollensstraat 35;
K. van der Sijde, agent van politie, Spuiweg 68;
A.L. Tuijtel, agent van politie, Jan Vethkade 10;
J.E. Tijssen, klerk gem. politie, C. de Wittstraat 45rd;
A.C. Uil, adj. van politie, Zuidendijk 32N;
W.G. Valk, agent van politie, Vest 11 rd;
C. van de Velde, agent van politie, Hart Nibbrigstraat 18;
G.A. Verbaan, hoofdagent van politie, Hooftstraat 51;
K.C. Verkerk, inspecteur gem. politie, Cronjéstraat 3rd;
C.P. Versteegh, inspecteur van politie, Bethlehemplein 10A rd;
E. de Viet, adsp. agent van politie, Singel 339 bov. II;
J. Visser, hulpagent van politie, W. Martensstraat 2;
C. Vliegenthart, agent van politie, Geldelozepad 71;
K. Voogt, agent van politie, Spieghelstraat 2;
K. de Vries, adj. der rijkspolitie, Van Manderstraat 26;
W. van der Werff, agent van politie, Tieselenstraat 5;
B. Wermer, wachtmeester rijkspolitie, Krispijnseweg 125rd;
G. van Wijk, brigadier van politie, Koldeweijstraat 22;
G.J. van Zeben, inspecteur van politie, Hallincqlaan 34;
C. Zondervan, agent van politie, Weeskinderen dijk 49;
M.A. Zonnevijlle, adspirant van politie, Sluisweg 14a;

- telefoongids 1982-1983:
C. Goud, Kapteynweg 167, tel. 17 46 50;

adsp. agent C. Goud
   

* * *

- agent J. de Graaf, Zuidendijk 291b.

opperwachtmeester J. de GRAAF  (geb. ca 1894)
   

* * *

hulpagent/adspirant agent J.W.P. de GRAAF 
   

* * *

hulpagent W. van der GRAAF 
   

* * *

hulpagent K. de GRAAF 
   


* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0790
Onderwerp : ontslagen: Groen, W.
Omschrijving : W. Groen, agent van politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0790
Onderwerp : Groen, W.
Omschrijving : i/z agent W. Groen ter opleiding voor politie-officier
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0074
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage
Omschrijving : terugzending legitimatiebewijzen a.v.p. W. Groen en F. Hoogesteger
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1618
Onderwerp : Groen, W.
Omschrijving : a/d Bestuurspol. te Rotterdam i/z salaris van W. Groen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brig. W. GROEN
   
   

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0848
Onderwerp : Groot, Tj. de
Omschrijving : sollicitant agt. van politie Tj. de Groot
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Groot, Tj. de
Omschrijving : Tj. de Groot vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

- kadaster Dordrecht
kadastrale leggers DIENSTJAAR 1963
27302= Tjibbe de Groot, hoofdagent gem. politie, Jacob Catsstraat 5 (K2025);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_103_05.pdf]


- overlijdensbericht (De Dordtenaar) 24-4-1999
Tjibbe de GROOT
+ 22-4-1999 Dordrecht (87 jaar)
begr. 22-4-1999 Essenhof, Dordrecht

agent/opperwachtmeester Tjibbe de GROOT (geb. ca 1912, overl. Dordrecht 22-4-1999 (87 jr))
   

* * *

- Militairen behorende tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee van 1812 tot 1940 letter V.
Naam, voornamen                             Geb.plaats Geb.datum | dat.in dienst | dat.uit dienst | R
van Grootveld, Albertus Nicolaas  Amsterdam 18.05.1893 | 16.05.1914     | 15.05.1920     | E
[http://www.marechausseesporen.nl/pagina_genealogie_v.htm]

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Alberdina van Breda
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer: 737-810
  Zie: Grootveld, Albertus N. Van

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 550.026 Inventarisnr: 424
Gemeente: Boxtel Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 70 Datum: 20-10-1921
Bruidegom Albertus Nicolaas van Grootveld Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Alberdina van Breda Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Willem Christoffel van Grootveld
Moeder bruidegom Elisabeth Gerritsen
Vader bruid Albertus van Breda
Moeder bruid Maria Hendrika van Remmerden

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1943
Briefnummer : 0308
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van de agenten van politie A.N. van Grootveld en D. Schuite
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

opperwachtmeester Albertus Nicolaas van GROOTVELD (geb. Amsterdam 18-5-1893)
   

* * *

- Adrianus Marinus van Gurp
geb. Princenhage 4-10-1913
zoon van Petrus van Gurp (1881) een Maria Catharina Ros (1883)

- bevolkingsregister Princenhage 1907-1938
Wonende: Varend 24, Mastboschstraat 46, 59; Rith C.117a;
http://www.stadsarchief.breda.nl/index.php?option=com_genealogie_zoeken&sub=bron&Itemid=0&id=2622&gemeente_key=&registertype_key&jaar=&entiteit=register&aktegegevens=&tmpl=component&cp=302&pp=301

* (sept. 1935) gewoon politiediploma examen Amsterdam (woont Princenhage);
* 27-7-1938 naar Loosdrecht, Nieuwersluis, K. Willem III Kazerne;
* agent van politie te Dordrecht (vanaf 1941);

- (foto) Collectie Collectie Beerman
Inventarisnummer 309_32662
Persoon Gurp, v.
Geografie Dordrecht
Straat Bleijenburgstraat, Adriaan van
Datum of periode 28-11-1940
http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=EAA8A1E3110984F00A894D90CC5143CE#comments

(28-1-1940, A.M. van Gurp, agent van politie te Dordrecht)

- Woningkaart Dordt o.a.:
Wolbrandsstraat 21rd (39)
Adrianus M. van Gurp
(van) 02-01-1941 A. v. Bleijenburgstraat 31rd
(naar) 14-08-1943 Wantijstraat 1

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : Gurp, A.M. van
Omschrijving : Sollicitant A.M. van Gurp;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0923
Onderwerp : Commissionneeringen
Omschrijving : Commissionneeringen gevr. voor de agenten A.M. van Gurp, L.J.M. de Leeuw, A.G. Nederlof, J. Oosterhuis, D. Schuite
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Gurp, A.M. van
Omschrijving : A.M. van Gurp vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Gurp, A.M. van
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z bevordering van A.M. van Gurp tot agent van Pol. 1e klasse
Omschrijving : van Mil. Gezag i/z intrekking stakingsbevel van A.M. van Gurp
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

wachtmeester A.M. van Gurp 

* * *

adsp. agent C.J. van Gurp

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Johanna Maria Cornelia van de Sande 
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Haar ter, Egbert Gerrit

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 4231
Gemeente: Enschede Soort akte: overlijdensakte Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 10-01-1912
Overledene nn ter Haar Geslacht: V [levenloos]
Overlijdensdatum: 09-01-1912 Leeftijd: 0 Overlijdensplaats: Enschede
Vader Egbert Gerrit ter Haar
Moeder Johanna Maria Cornelia van de Sande

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0500
Onderwerp : Haar, E.G. ter
Omschrijving : straf voor agent E.G. ter Haar
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1038
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie voor door a.v.p. E.G. ter Haar en A. Brandwijk i.v.m. 25-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brigadier Egbert Gerrit ter Haar (geb. Enschede ca 1885, tr. Enschede 28-11-1911)

* * *

adspirant agent D. Haezer
   

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Aartje Vree de
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Hagen van der, Leendert Nicolaas

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1378
Onderwerp : 
Hagen, L.N. v.d.
Omschrijving : 
L.N. v.d. Hagen, sollicitant hoofdagent van politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0981
Onderwerp : S.S.: Hagen, L.N. v.d.
Omschrijving : a/d S.S. i/z mishandeling agt. L.N. v.d. Hagen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+

Jaar : 1942
Briefnummer : 0137
Onderwerp : Hagen, L.N. v.d.
Omschrijving : agt. L.N. v.d. Hagen beloond
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0250-19
Onderwerp : verkeer: v.d. Hagen/den Ouden
Omschrijving : Rijksinspectie-verkeer i/z aankoop motoren door W. den Ouden en L.N. v.d. Hagen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
NB. de briefnummers verwijzen naar de brieven in: 1940 inv. 1-12 (brieven 1-2100); 1941 inv. 13-23 (brieven 1-2100); 1942 inv. 24-33 (brieven 1-2100); 1943 inv. 34-43 (brieven 1-2155); 1945 inv. 44-49 (1-1500);

- telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Hoofdinsp. v. Pol. A.A. v. Damme, Marnixstr. 49 (41 27)
Adj. v. Pol. G.J. Enzerink, Pr. Beatrixstr. 19a (94 48)
Adj. v. Pol. L.N. v.d. Hagen, Amerstr. 15 (94 42)
Insp. v. Pol. H.G. Heger, Marnixstr. 12 (77 71)
Commissaris v. Pol. J. Heidema, Fr.Lebretl. 53 (47 00)
Hoofdag. v. Pol. L. Kloot, A. v. Solmsstr. 1 (57 85)
Hoofdag. v. Pol. J. 't Lam, Waalstr. 8rd (77 51)
Brig. v. Pol. L.J.M. de Leeuw, Krispijnsew. 203rd (71 57)
Hoofdag. v. Pol. P. Mol, Lodewijkstr. 35 (94 43)
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)
Brig. v. Pol. H. Nicolaas, Hollanderstr. 69 (81 19)
Brig. v. Pol. W. den Ouden, Viottak. 50 (71 21)
Insp. v. Pol. Mej. Mr. F.J. Schuurman, Dubbeld.w. 47 (18 88)
Adj. v. Pol. A.C. Uil, Zuidendijk 32 N (54 10)
Hoofdinsp. v. Pol. K.C. Verkerk, Erasmusl. 6 (79 71)
admin. A. Wijnants, Vogelpl. 3 (76 71)

rechercheur Leendert Nicolaas van der Hagen

* * *

adspirant agent K. van Haren

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Janna Adriana de Jong
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Harskamp, Evert Jan

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maartje Mulder
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Harskamp, Evert Jan van

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1945
Briefnummer : 0526
Onderwerp : Harskamp, E.J. van
Omschrijving : van B. van Dordrecht i/z 't verblijven buiten de gemeente voor herstel van gezondheid betreffende agent E.J. van Harskamp c.s.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54


- Persoonlijke gegevens Evert Jan van Harskamp
Hij is geboren op 19 maart 1897 in Ede.
Hij is overleden op 1 augustus 1956 in Dordrecht, hij was toen 59 jaar oud
Hij is getrouwd met Janna Adriana de Jong op 1 september 1927.
[http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-harskamp/I66.php]

opperwachtmeester Evert Jan van HARSKAMP (geb. Ede 19-3-1897, overl. Dordrecht 1-8-1956)

* * *

-
adsp. agent G. Hartman, Tulpstraat 12 te Leerdam

adspirant agent G. HARTMAN

* * *

-
adsp. agent J. Hartman , Boeroestraat 55 te Dordrecht.

adspirant agent J. HARTMAN

* * *

opperwachtmeester van Willem Adrianus van HATTEM 

* * *

- adresboek 1949
L. Hennekes, bankwerker, J. Marisstraat 75;
L. Hennekes, ketelmaker, Komatistraat 57;

- telefoongids 1982-1983
L. Hennekes, Achterom 44, tel. 14 31 79.


- Leendert "Lee" Hennekes
Birth: Dec. 17, 1922 Dordrecht Zuid-Holland, Netherlands
Death: Sep. 15, 1988 Salt Lake City Salt Lake County Utah, USA
Family links: Spouse: Barbara Van Wyngaarden Hennekes (1927 - 2011)
[http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=74986439]

- Barbara Hennekes (April 21, 1927 ~ August 14, 2011)
Barbara Hennekes, 84, passed away peacefully in her sleep August 14, 2011.
She was born April 21, 1927 in Dordrecht, Holland to Cornelius and Barbara Van Wyngaarden.
She married Leendert Hennekes May 24, 1945. Barbara and Lee came to the U.S. with their kids in August 1953.
Barbara loved being a part of the Red Hat Society, playing cards with her ladies, drinking wine and will always be remembered as the Candy Oma to all the great grandkids. She is survived by her son Johannes (Lenny) Hennekes, daughter Barbara Schmidt, sister Sjaan (Arie) Van Schenkhof, 8 Grandchildren, 14 great-grandchildren, nieces and nephews.
Preceded in death by her husband Lee, her siblings Peter (Nell), Abraham (Marta) and her parents. Barbara is now in the arms of angels and her loving husband that she missed dearly for the past 23 years. We love you and will miss you. There will be a private family service. Services by Memorial Estates
[http://obitsutah.com/show_obit.php?id=8509]

hulpagent L. HENNEKES (geb. ca 1923)

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria van Meerten
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Henten, Klaas van

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0195
Onderwerp : Henten, K. van
Omschrijving : vrijstelling v.d. mobilisatie voor agt. K. van Henten;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1621
Onderwerp : Henten, K. van
Omschrijving : K. van Henten, vast aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

- (foto) Collectie Collectie Beerman
Inventarisnummer 309_30530
Persoon Henten, v.
Geografie Dordrecht
Straat Krommedijk
Datum of periode 09-02-1940
[http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=EAA254AB110984F00A701E5CCA30D0A6&showbrowse]

(9-2-1940 politie-agent Klaas van Henten, Dordrecht)

- overlijdensbericht (AD De Dordtenaar) 18-03-2008
Maria van MEERTEN
Overlijdensdatum/plaats en leeftijd 15-03-2008 Dordrecht (De Linde) (94 jaar)
Begraaf/crematiedatum / plaats 20-03-2008 algemene begraafplaats Essenhof, Dordrecht
weduwe van Klaas van HENTEN overl. 6-12-2005

- Begraafplaats Essenhof veld W1-156/157
Klaas van HENTEN * 07-10-1911 + 16-12-2005

agent Klaas van HENTEN (geb. 7-10-1911, overl. Dordrecht 16-12-2005)

* * *

brigadier/agent H. v.d. HERIK

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 2009
Onderwerp : Kameraadschapsbond
Omschrijving : a/d Kameraadsbond i/z contactpersoon A. de Heus;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

* * *

- Huwelijksdatum: 19 09 1912 Huwelijksplaats: Enschede
Bruidegom: Antonie Hendrik Heutink Leeftijd: 23 Beroep: agent van politie Geboorteplaats: Enschede
Vader bruidegom: Hendrik Jan Heutink
Moeder bruidegom: Antonia Heutink Beroep: winkelierster
Bruid: Christina Heutink Leeftijd: 25 Beroep: fabriekarbeidster Geboorteplaats: Enschede
Vader bruid: Hendrik Heutink
Moeder bruid: Janna Elshof
Toegangsnummer: 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel Inventarisnummer: 03724

- ADRESBOEK DORDRECHT 1930
G. Heutink ag. v. politie Dubbeldamscheweg 10
H.A. Heutink ag. v. politie Rijksstraatweg 23

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 1731
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie aan G. Heutink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- telefoongids 1982-1983
G. Heutink, Haringvlietstraat 455, tel. 16 25 52
G. Heutink, Reigerstraat 37, tel. 14 25 47

- telefoongids 1997
G. Heutink, Reigerstraat 37 3312 HK, tel. 614 25 47

agent majoor G. HEUTINK

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Jacobje Prins
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: 't Hoenderdaal van, Evert Leendert

agent Evert Leendert van 't HOENDERDAAL

* * *

- Katwijk aan Zee. Benoemd.
Onze plaatsgenoot, de heer P. den Hollander, tijdelijk agent van politie alhier, is benoemd als agent van politie te Dordrecht.
[Nieuwe Leidsche Courant, 23/11/1940; p. 6/12]

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1182
Onderwerp : 
Hollander, P. den
Omschrijving : 
P. den Hollander, sollicitant
Omschrijving : 
P. den Hollander, benoemd tot agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Hollander, P. den
Omschrijving : P. den Hollander, vast aangesteld als agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

agent P. den HOLLANDER 

* * *

los hulpagent P. van HOLTEN
   

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 0074
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage
Omschrijving : terugzending legitimatiebewijzen a.v.p. W. Groen en F. Hoogesteger
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brigadier F. HOOGESTEGER

* * *

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9150 Gemeente: Zaltbommel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 30
Datum: 22-12-1919 
Bruidegom Gerardus Cornelius Hoolmans Leeftijd: 30 Geboorteplaats: 's-Gravendeel 
Bruid Pieternella Husen Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Dordrecht 
Vader bruidegom Gerardus Cornelius Hoolmans / Moeder bruidegom Wilhelmina Catharina Brecheisen 
Vader bruid Rijndert Husen  / Moeder bruid Pieternella Cornelia van Driel 
Nadere informatie beroep bg.: politieinspecteur;  beroep vader bd.: behanger/stoffeerder; 

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1941
Briefnummer : 1828
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hoolmans, Mr. G.C.
Omschrijving : (Burgemeester van Dordrecht) gratificatie voor Inspecteur Mr. G.C. Hoolmans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1795
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hoolmans, mr. G.C.
Omschrijving : i/z vergoeding voor burgerkleeding aan den inspecteur v. pol. Mr. G.C. Hoolmans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1090
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hoolmans, Mr. G.C.
Omschrijving : aan Burg. van Dordtr i/z zuiveringsklacht tegen Mr. G.C. Hoolmans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

inspecteur mr. Gerardus Cornelius HOOLMANS

* * *

brigadier J. HORDIJK 

* * *

opperwachtmeester J. HORST
   
   

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Martina Marina van Houte
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Houtman, Francois

hoofdagent Francois HOUTMAN (geb. Kruiningen ca 1893, tr. Kruiningen13-03-1913) 

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Neeltje van der Sluis
Plaatsnaam:  Dordrecht
Archiefnummer:  256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer:  737-810
Zie: Hunen, Evert van

- adresboek 1930
E. van Hunen, Geldeloozepad 50 hoofdag. v. politie

- adresboek 1938
E. van Hunen, Geldeloozepad 50 hoofdagent v. pol. 1938

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0440
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hunen, E. van
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (57) E. van Hunen vr. ontslag als hoofdagent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50


* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1517
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (291): diploma-toelage voor agenten K.J. Rosendaal, J. Imthorn en N. Roeleveld;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0156
Onderwerp : Imthorn, J.
Omschrijving : J. Imthorn, benoemd tot tijdelijk agent 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Imthorn, J.
Omschrijving : J. Imthorn, vast aangesteld als agent;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

opperwachtmeester Jacob IMTHORN (geb. Katwijk aan Zee 19-12-1911, overl. Dordrecht 26-11-2007)

* * *

- Titel J.C. Janse de Jonge, commissaris van politie te Voorburg, heeft afscheid genomen per 1 juli 1977; vervaardiger: Haagsche Courant (algemeen); 1977
Collectie Foto's
Identificatienr. 1.63619
Fotograaf Haagsche Courant (algemeen)
Datering ex. 1977
Opname 1 zwartwitfoto 19 x 24 cm
Afgebeelde persoon Janse de Jonge, J.C.
Literatuur
Haagsche Courant, 21-5-1977, blz.
[http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/weergave/record/layout/default?id=db93dff6-ce04-447b-a9fd-e008f73ccd99]

Adj. Inspecteur J.C. JANSE DE JONGE

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 0716
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z detacheering van den agent van politie de Jong bij het P.O.B. te Schalkhaar
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0716
Onderwerp : Jong, M. de
Omschrijving : a/d Burg. van Dordt i/z detacheering van den agent van pol. M. de Jong bij het P.O.B. te Schalkhaar
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

agent M. de JONG

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven Jaar : 1943
Jaar : 1940
Briefnummer : 0301
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: mobilisatie-vrijstelling
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (38) betr. mobilisatie-vrijstelling voor de Inspecteur G.J. van Zeben, L.P.H. de Jong en klerk K. Klomp i.v.m. nieuwe circulaire Commissaris der Koningin;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1261
Onderwerp : Inspecteur van Politie Hoek van Holland
Omschrijving : Inspecteur van Politie Hoek van Holland vraagt verhoor van L.P.H. de Jong;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar: 1943
Briefnummer : 0388
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage
Omschrijving : i/z het volgen van een cursus te Apeldoorn door den insp. van pol. 2e kl. L.P.H. de Jong;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0388
Onderwerp : Jong, L.P.H. de
Omschrijving : a/d Directeur Gen. v. Pol. i/z het volgen van een cursus te Apeldoorn door den inspecteur v. pol. 2e kl. L.P.H. de Jong ;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0911
Onderwerp : Jong, L.P.H. de
Omschrijving : a/d Directeur P.T.T. i/z telefonische aansluiting Insp. van Politie L.P.H. de Jong ;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
Opperluitenant de JONG
   
   

* * *
(c) Dordrecht EvD april-mei 2012.