Gemeentepolitie Dordrecht - ziekmeldingen 1942-1946 (F t/m J)

                    inhoud

inspecteur J. FONTIJNE
Harmannus Cornelis GAZENDAM 
wachtmeester P. van GENT
maj. G. v.d. GIESSEN
brig. P. v.d. GIESSEN
adspirant agent C. Goud
opperwachtmeester J. de GRAAF 
adspirant agent J.W.P. de GRAAF 
hulpagent W. van der GRAAF 
hulpagent K. de GRAAF 
W. GROEN
Tjibbe de GROOT
Albertus Nicolaas van GROOTVELD 
A.M. van GURP
adspirant agent C.J. van GURP
Egbert Gerrit ter HAAR
adspirant agent D. HAEZER

Leendert Nicolaas van der HAGEN
adspirant agent K. van HAREN
Evert Jan van HARSKAMP (1897-1956)
adspirant agent G. HARTMAN
adspirant agent J. HARTMAN
Willem Adrianus van HATTEM
L. HENNEKES
Klaas van HENTEN (1911-2005)
H. v.d. HERIK
G. HEUTINK
Evert Leendert van 't HOENDERDAAL
P. den HOLLANDER 
P. van HOLTEN
F. HOOGESTEGER
mr. Gerardus Cornelius HOOLMANS
J. HORDIJK 
J. HORST
Francois HOUTMAN
Jacob IMTHORN
Adj. Inspecteur JANSE DE JONGE
M. de JONG
Opperluitenant de JONG

* * *

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0041
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : Inspecteur J. Fontijne krijgt tijdelijk de telefoon van Insp. G.J. van Zeben;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0184
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : O.v.J. Dordt vr. verhoor van J. Fontijne i.v.m. naamsverandering B. de Klerk
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0501
Onderwerp : gevolmachtigde v.d. reorganisatie v.d. Nederl. Politie
Omschrijving : bij de insp. v. pol. J. Fontijne en C. Pijl, die den C.P.F.-arbeid in Dordrecht zouden ondermijnen;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0175
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : aan Dir. Postkantoor i/z telefoonaanlsuitingen J. Fontijne;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0243
Onderwerp : Fontijne, J.
Omschrijving : van Burgem. van Dordt i/z wederaanstellingen I. van Politie J. Fontijne;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

inspecteur J. FONTIJNE
(rapport 352) Vrijdag 18 December 1942 te 11.00 uur - Rukt de Heer Inspecteur Joh. Fontijne in wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan de Heer Dr. G.G. en G.D.
(rapport 356) Dinsdag 22 December 1942 te 09.00 uur - Treedt de inspecteur J. Fontijne van ziekte hersteld in dienst met een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 034) Donderdag 3 Februari 1944 te 09.40 uur - Wordt namens de opperl. Fontijne kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 052) Maandag 21 Februari 1944 te 09.00 uur - Treedt de Olt. J. Fontijne aan ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 161) Vrijdag 9 Juni 1944 te 09.00 uur - Treedt de Opp. Lt Fontijne van ziekte geheel gesteld in dienst, hetgeen den Directeur van den G.G.D. bekend is;

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 G
Harmannus C. Gazendam
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 435-516
Deel: A Bladzijde: 329
Plaats: Dordrecht

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Wenderink
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Gazendam, Hermanus C.

- Huwelijksplaats: Enschede Huwelijksdatum: 13 09 1917
Bruidegom: Harmannus Cornelis Gazendam Leeftijd: 24 Beroep: agent van politie Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom: Harmannus Cornelis Gazendam Beroep: caféhouder
Moeder bruidegom: Susanna Kuipers
Bruid: Maria Wenderink Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Enschede
Vader bruid: Roelof Wenderink Beroep: metselaar
Moeder bruid: Johanna Wolthuis
Toegangsnummer: 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel Inventarisnummer: 03727

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0348
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: gratificatie
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (46): gratificatie wegens 25-j. dienst voor hoofdagent H.C. Gazendam en maj. J. van Hoolen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

hoofdagent Harmannus Cornelis GAZENDAM (geb. Groningen ca 1893)
(rapport 102) Dinsdag 11 April 1944 te 14.00 uur - Meldt de Hwm Gazendam zich hersteld van ziekte in dienst verklaring Dir. G.G. en G.D. overlegd.
(rapport 130) Dinsdag 9 Mei 1944 te 15.25 uur - Treedt de hwm. H.C. Gazendam, thans geheel van ziekte hersteld in dienst, onder verlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 039) Donderdag 8 Februari 1945 te 12.20 uur - Wordt namens den Hwm H.C. Gazendam kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is verzonden a/d Dir. v/d G.G.en G.D. e/d Ortscommandant.
(rapport 060) Donderdag 1 Maart 1945 te 09.00 uur - Treedt opgemelde Hoofdrechercheur [H.C. Gazendam] van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 112) Zondag 22 April 1945 te 21.45 uur - Wordt namens hfw. H.C. Gazendam, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D. en dr. Selg.
(rapport 184) Dinsdag 3 Juli 1945 te 09.00 uur - Treedt de Hoofdagent H.C. Gazendam van ziekte hersteld voor 50% in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 235) Donderdag 23 Augustus 1945 te 08.00 uur - Treedt de hoofdagent Gazendam geheel van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

(rapport 294) Maandag 21 October 1946

te 13.50 uur - Meldt de Hoofdagent van Politie H.C. Gazendam zich ziek, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 347) Vrijdag 13 December 1946

te 13.50 uur - Treedt de hoofdagent H.C. Gazendam van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 013) Maandag 13 Januari 1947

te 08.00 uur - Treedt de hoofd-agent H.C. Gazendam van ziekte hersteld in dienst. Hij deed reeds 50% dienst. Hierbij legt hij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

* * *

wachtmeester P. van GENT
(rapport 124) Woensdag 3 Mei 1944 te 14.00 uur - Meldt de wm. P.  van Gent zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging v/e verklaring Dir. G.G. en G.D.
(rapport 348) Woensdag 13 December 1944 te 22.00 uur Wordt namens den wm.  P.  van Gent kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan komen. Hiervan is bericht gezonden aan den Direct. van den G.G.G.D. [moet nog gebeuren]
(rapport 350) Vrijdag 15 December 1944 te 21.50 uur - Treedt de wm.  P.  v. Gent van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Pauline Elisabeth Leermakers
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Giessen, Gerrit van den
+
Adriana Broere
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Giessen, Gerrit van der


- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1941
Briefnummer : 0695
Onderwerp : Giessen, G. v.d.
Omschrijving : terugzending aanstelling onder veldwachter van G. v.d. Giessen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0732
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie voor den agent majoor van pol. G. v.d. Giessen en den agent van pol. 1e kl. J. Meeder i.v.m. 25-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1330
Onderwerp : Giessen, G. v.d.
Omschrijving : van H.C.v.Pol. Amsterdam i/z inl. betr. zoekgeraakte koffers van G. v.d. Giessen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

agent-majoor G. van der GIESSEN (25 jaar in dienst 1918-1943)
(rapport 343) Woensdag 9 December 1942 te 08.30 uur - Wordt gemeld, dat de majoor G. v.d. Giessen hedenmiddag niet in dienst kan treden wegens ziekte, hiervan is bericht gezonden aan den dir. G.G.G.D.
(rapport 005) Dinsdag 5 Januari 1943 te 13.50 uur - Melden de maj. G. v.d. Giessen, de brig. H.J. Dalenoord en de agent Y. Visser en P. Klerks zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 023) Zaterdag 23 Januari 1943 te 21.15 uur - Meldt de maj. G. van der Giessen zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 025) Maandag 25 Januari 1943 te 07.00 uur - Treedt de agent majoor G. v.d. Giessen van ziekte hersteld weder in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 290) Maandag 16 October 1944 te 07.00 uur - Meldt de opwm. G. v.d. Giessen, aan den PP II dat de opwm. N. Smit, die aan ziekte hersteld in voormiddagdienst moest komen, niet present is.
(rapport 300) Donderdag 26 October 1944 te 11.45 uur - Meldt de o.w.m. G. v.d. Giessen, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 138) Vrijdag 18 Mei 1945 te 11.30 uur - Meldt adjunct majoor van politie G. v.d. Giessen zich van ziekte hersteld in volledigen dienst onder overlegging van een verklaring van den heer dir. van G.G. en G.D.
(rapport 188) Zondag 7 Juli 1946 te 20.00 uur - Laat de hoofdagent G. v.d. Giessen weten, dat hij op Maandag 8 Juli '46 wegens ziekte niet in dienst zal kunnen komen. Hiervan zal bericht worden gezonden aan den Heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 210) Maandag 29 Juli 1946 te 14.00 uur - Treedt de Hoofdagent G. van der Giessen van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D. dat hij vor 50% dienst mag doen
(rapport 214) Vrijdag 2 Augustus 1946 te 14.45 uur - Rukt de hoofdagent G. v.d. Giessen, wegens ziekte in, en legt hierbij over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D. Hij deed voor 50% dienst.
(rapport 220) Donderdag 8 Augustus 1946 te 08.00 uur - Treedt de hoofdagent G. v.d. Giessen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van den verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 234) Donderdag 22 Augustus 1946 te 21.30 uur - De Hoofdagent G. v.d. Giessen, rukt wegens ziekte in.

(rapport 329) Maandag 25 November 1946

te 08.00 uur - Treedt de Hoofdagent G. v.d. Giessen, hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

brig. P. v.d. GIESSEN
(rapport 026) Maandag 26 Januari 1942 te 07.00 uur - Rukt de brig. P. v.d. Giessen in, in verband met de ernstige ziekte van zijn vader te H.I. Ambacht.
(rapport 027) Dinsdag 27 Januari 1942 te 10.10 uur - Rukt brig. P. v.d. Giessen in verband met ernstige ziekte van zijn vader te H.I. Ambacht.
(rapport 029) Donderdag 29 Januari 1942 te 05.55 uur - Meldt zich de brig. P. v.d. Giessen weder in dienst, nadat hij vanwege ernstige ziekte van zijn vader, inmiddels overleden, was ingerukt.
(rapport 046) Maandag 15 Februari 1943 te 13.30 uur - Geeft de brig. P. van der Giessen kennis, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan den Directeur van den G.G.G.D., bericht gezonden is.
(rapport 055) Woendag 24 Februari 1943 te 13.50 uur - Treden de brigs. G. van Bemmelen en P. van der Giessen, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 152) Woensdag 31 Mei 1944 te 12.10 uur - Rukt de owm P. v.d. Giessen in wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 164) Maandag 12 Juni 1944 te 06.50 uur - is de wm W. Kulk van ziekte hersteld in dienst getreden, onderoverlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G.G.D. evenals de opperwm P. v/d Giessen
(rapport 247) Zondag 3 September 1944 te 22.00 uur - Meldt de owm P. v.d. Giessen zich ziek en rukt in waarvan bericht gezonden is aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 258) Donderdag 14 September 1944 te 18.45 uur - Treedt de owm. P. v.d. Giessen hersteld van ziekte in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *
- adresboek 1949

D. Aalbers, Hoofd-agent van politie, Breitnertraat 17
H. Aalders, opperwachtm. rijkspolitie, Bankastraat 13rood;
A.C. van Aalst, agent van politie, Noordendijk 72;
B.W. Beernink, agent van politie, Hendrikstraat 55;
H.L. Bentvelzen, bedrijfspoliteiagent, Brouwersdijk 17rd;
K. v.d. Berg, agent van politie, W. Marisstraat 63;
B.L. Blok, agent van politie, Verhulststraat 49;
E. ten Brinke, agent van politie, Brouwersdijk 192r;
C. Bruinsma, agent van politie, Camphuijzenstraat 44 zw;
H.B. Brukker, inspecteur van politie, Ceramstraat 110rd;
J.W. Crielaard, agent van politie, Brouwersdijk 174rd;
E. Dam, agent van politie, Boogjes 71;
A.A. Damme, hoofdinspecteur van politie, Marnixstraat 49;
W. Durieux, agent van politie, J.J.A. Gouverneurstraat 21;
W.B. Elschot, hoofdagent van politie, Alblasstraat 6;
B.H.J.H. van den Elst, hoofdagent van politie, Zuidendijk 157;
G.J. Enzerink, brigadier van politie, Oudendijk 1;
P. van Gent, agent van politie, J. Catsstraat 38;
C. Goud, agent van politie, Vest 38;
P.L. Hendrikse, agent van politie, Vincent van Goghstraat 56;
K. van Henten, hoofdagent van politie, Floresstraat 46;
P. den Hollander, agent van politie, W. Marisstraat 57
W.J. Hommers, agent van politie, J. Israelstraat 113;
F. Houtman, adj. van politie, Blauwpoortpslein 3rd;
M. de Jong, agent van politie, Maasstraat 168;
A. Katoen, agent van politie, Potgieterstraat 23;
K. Klomp, comm. gem. politie, A. van Bleijenburgstraat 22;
J. Kruisheer, agent van politie, H. Tollensstraat 37;
W. Kulk, agent van politie, E. Casimirstraat 30;
K. Kwint, agent van politie, Komatistraat 52;
B. 't Lam, agent van politie, Maasstraat 162;
J. 't Lam, agent van politie, Waalstraat 8rood;
H. Lammers, agent van politie, Willem Marisstraat 53;
J.H. Langeveld, agent van politie, Dintelstraaat 5;
L.J.M. de Leeuw, brigadier van politie, Krispijnseweg 203rood;
P. Liefaard, agent van politie, Louis Apolstraat 14;
A. van der Linde, agent van politie, H. Ronnerstraat 2.
J.W. Lindeman, inspecteur van politie, Blekersdijk 47zwart;
P. van Londen, agent van politie, Tesselschadestraat 17rd;
C. van Loon, agent van politie, Erasmuslaan 45rood;
A.C.P. Luca, agent van politie, Dommelstraat 6;
P.F.V. van Maele, agent van politie, Dommelstraat 4;
C. Maliepaard, brigadier van politie, Kromhout 126;
A.E. van de Merwe, agent van politie, Merwedestraat 151;
B.G. Meijer, commissaris van politie, Oranjelaan 65;
C. de Mol, hoofdagent van politie, Oranjelaan 55;
J. van Mourik, adj. van politie, Viottakade 108;
J.W. Muijzert, inspecteur van politie, Nieuwstraat 28boven;
G. van der Neut, wachtmeester rijkspolitie, Voorstraat 117rood;
H. Nicolaas, brigadier van politie, Hollanderstraat 69;
E.J. Onink, agent van politie, Dubbeldamseweg 181;
J. Oosthoek, wachtmeester rijkspolitie, Marienbornstraat 24rd;
W. Osté, agent van politie, Hooftstraat 75;
D. den Otter, agent van politie, Alb. Neuhuysstraat 4 
W. den Ouden, brigadier van politie, Viottakade 50;
A.C. Overbeeke, agent van politie, Noordendijk 72;
G. van Oijen, agent van politie, Gravenstraat 14rood;
H.G. Peereboom, hoofdagent van politie, Reinkenstraat 39;
F. Peeters, agent van politie, I.da Costastraat 30rood;
M.J. Pos, hoofdagent van politie, Vossiusstraat 28rood;
C.J. Post, wachtm. der rijkspolitie, Voorstraat 386rood;
G. Pullen, adj. commies politie, Celebesstraat 27rood;
C. Pijl, inspecteur van politie, Achterweg 20;
M. Quik, agent van politie, Blekersdijk 53rood;
A. Riekwel, adsp. van politie, Wolbrandstraat 12;
M. Riement, adsp. agent van politie, Obrechtstraat 2rood;
D. Roelands, adsp. agent van politie, Valeriusstraat 24;
C. Rijken, agent van politie, Anna Paulownastraat 14;
N. Schaap, agent van politie, Vlietweg 71;
R. Schaasberg, agent van politie, Singel 337 boven II;
M.L. v.d. Schelde, hoofdagent politie, Bilderdijkstraat 63;
H.H. Schepers, adj. rijkspolitie, van Manderstraat 30;
A. Schild, agent van politie, Zuidendijk 171A;
D. Schuite, agent van politie, Adr. van Bleijenburgstraat 13rd;
J.A. Sletterink, agent van politie, Steegoversloot 52;
D. van Sluijs, adspirant van politie, Sluisweg 14a;
A.H. Smaal, agent van politie, Lodewijkstraat 40;
A.H. Smit, wachtmeester rijkspolitie, Maasstraat 100;
L.L. Spaanderman, inspecteur van politie, Viottakade 5;
C. Spruit, adspirant van politie, Lingestraat 27;
C. van Spijk, hoofdagent van politie, Vincent van Goghstraat 51;
W. van der Stel, agent van politie, Krommedijk 68rd;
W.M. Storm, agent van politie, H. Tollensstraat 35;
K. van der Sijde, agent van politie, Spuiweg 68;
A.L. Tuijtel, agent van politie, Jan Vethkade 10;
J.E. Tijssen, klerk gem. politie, C. de Wittstraat 45rd;
A.C. Uil, adj. van politie, Zuidendijk 32N;
W.G. Valk, agent van politie, Vest 11 rd;
C. van de Velde, agent van politie, Hart Nibbrigstraat 18;
G.A. Verbaan, hoofdagent van politie, Hooftstraat 51;
K.C. Verkerk, inspecteur gem. politie, Cronjéstraat 3rd;
C.P. Versteegh, inspecteur van politie, Bethlehemplein 10A rd;
E. de Viet, adsp. agent van politie, Singel 339 bov. II;
J. Visser, hulpagent van politie, W. Martensstraat 2;
C. Vliegenthart, agent van politie, Geldelozepad 71;
K. Voogt, agent van politie, Spieghelstraat 2;
K. de Vries, adj. der rijkspolitie, Van Manderstraat 26;
W. van der Werff, agent van politie, Tieselenstraat 5;
B. Wermer, wachtmeester rijkspolitie, Krispijnseweg 125rd;
G. van Wijk, brigadier van politie, Koldeweijstraat 22;
G.J. van Zeben, inspecteur van politie, Hallincqlaan 34;
C. Zondervan, agent van politie, Weeskinderen dijk 49;
M.A. Zonnevijlle, adspirant van politie, Sluisweg 14a;

- telefoongids 1982-1983:
C. Goud, Kapteynweg 167, tel. 17 46 50;

adsp. agent C. Goud
(rapport 262) Donderdag 19 September 1946 te 14.00 uur - De adsp. agent C. Goud, mankeert op het appèl. Te 4 minuten over 14.00 uur meldt hij zich te kennen gevende, dat de oorzaak hiervan is dat zijn wekker achter liep.
(rapport 310) Woensdag 6 November 1946

te 07.00 uur - Meldt de agent C. Goud dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 316) Dinsdag 12 November 1946

te 21.50 uur - Meldt de Adsp. agent van Politie C. Goud zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D. Mag voorloopig geen dienst per rijwiel doen.

(rapport 365) Dinsdag 31 December 1946

te 12.15 uur - Wordt namens den agent C. Goud, Vest 38, kennis gegeven dat hij wegens ziekte heden niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 008) Woensdag 8 Januari 1947

te 06.50 uur - Treedt de agent van Politie C. Goud van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- agent J. de Graaf, Zuidendijk 291b.

opperwachtmeester J. de GRAAF  (geb. ca 1894)
(rapport 098) Woensdag 8 April 1942 te 05.55 uur - Meldt de brig. J. de Graaf, zich in dienst tot het verrichten van 1 dag strafdienst, en meldt de brig. C. van Bommel zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 288) Donderdag 15 October 1942 te 06.30 uur - Wordt kennis gegeven dat de brig. J. de Graaf wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur van den G.G.D.
(rapport 293) Dinsdag 20 October 1942 te 21.50 uur - Treedt de Brig. J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 237) Woensdag 25 Augustus 1943 te 09.30 uur - Rukt de Opperwachtmeester J. de Graaf wegens ziekte in waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 243) Dinsdag 31 Augustus 1943 te 21.50 uur - Meldt de Opperw.m. J. de Graaf zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 011) Dinsdag 11 Januari 1944 te 06.50 uur - Is de officier J. de Graaf, wegens ziekte niet in dienst getreden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 018) Dinsdag 18 Januari 1944 te 22.00 uur - Treden de owm N. Smit en J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst, daar bij overleggende een verklaring van de directeur G.G.G.D.
(rapport 065) Zondag 5 Maart 1944 te 08.10 uur - Meldt de owm J. de Graaf, oud 50 jaar, zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den heer Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 103) Woensdag 12 April 1944 te 21.50 uur - Is de owm J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van de G.G.G.D.
(rapport 019) Vrijdag 19 Januari 1945 te 09.30 uur - Wordt kennis gegeven dat de owm J. de Graaf heden morgen wegens ziekte niet in dienst is getreden, waarvan is kennis gegeven a/d Dir. G.G.D.
(rapport 074) Donderdag 15 Maart 1945 te 10.00 uur - Meldt de Oppw. J. de Graaf, zich ziek en rukt in waarvan kennis is gegeven aan den Heer Directeur G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 083) Zaterdag 24 Maart 1945 te 07.00 uur - Treedt de o.w.m. J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 132) Zaterdag 12 Mei 1945 te 08.20 uur - Wordt namens den agent van politie J. de Graaf kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 170) Dinsdag 19 Juni 1945 te 08.00 uur - Treedt agent van politie J. de Graaf, van ziekte hersteld, voor 50% in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 185) Woensdag 4 Juli 1945 te 07.00 uur - Treedt de Brigadier J. de Graaf, van ziekte hersteld in volledige dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 251) Zondag 8 September 1946 te 07.00 uur - Ontbreekt de adsp. agent van politie J. de Graaf op het appel. Bij onderzoek blijkt dat hij niet in dienst is gekomen omdat hij met den Hoofdagent van Spijk was overeengekomen dat hij vrij zou zijn. Hij meldde zich te 08 uur in dienst zeggende dat hij feitelijk met geen der suprieuren was overeengekomen dat hij heden vrij zou zijn, doch daar hij op Zaterdag 7/9 dienst had gedaan, zijnde zijn vrijen dag, was hij thans maar thuis gebleven, zonder dit nader te bespreken.
(rapport 351) Dinsdag 17 December 1946

te 07.40 uur - Meldt de agent J. de Graaf, Jacob Marisstraat 109rood, zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 361) Vrijdag 27 December 1946

te 21.50 uur - Treedt de agent J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D. even als de adsp. agent A. Bogaard.

(rapport 006) Maandag 6 Januari 1947

te 18.45 uur - Wordt namens den agent J. de Graaf, Zuidendijk 291b, telephonisch kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kant reden. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 011) Zaterdag 11 Januari 1947

te 21.50 uur - Treedt de agt. van Pol. J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

hulpagent/adspirant agent J.W.P. de GRAAF 
(rapport 226) Dinsdag 14 Augustus 1945 te 13.50 uur - Wordt namens de hulpagent J.W.P. de Graaf, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den middagdienst kan treden.
(rapport 325) Woensdag 21 November 1945 te 22.00 uur - Wordt namens de hulpagent J.W.P. de Graaf, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden.
(rapport 327) Vrijdag 23 November 1945 te 22.00 uur - Treedt de hulpagent J.W.P. de Graaf, van ziekte hersteld in nachtdienst.
(rapport 332) Woensdag 28 November 1945 te 14.00 uur - Wordt namens de Hulp-agent J.W.P. de Graaf kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kan treden.
(rapport 337) Maandag 3 December 1945 te 07.00 uur - Treedt de hulpagent J.W.P. de Graaf van ziekte hersteld in dienst.
(rapport 167) Zondag 16 Juni 1946 te 23.00 uur - Wordt door de adsp. agent van politie J. de Graaf, kennis gegeven dat hij door ziekte verhinderd is dienst te doen en rukt hij is, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 126) Maandag 6 Mei 1946 te 15.00 uur - Meldt de hulpagent J. de Graaff, dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan komen.
(rapport 169) Dinsdag 18 Juni 1946 te 22.00 uur - Treedt de asp. agent J. de Graaf van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Heer Directeur van den G.G.G.D.

* * *

hulpagent W. van der GRAAF 
(rapport 359) Dinsdag 25 December 1945 te 22.30 uur - Geeft de hulpagent W. van der Graaf, te kennen dat hij wegens ziekte inrukt. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 009) Woensdag 9 Januari 1946 te 07.00 uur - Treedt de hulpagent W. van der Graaf van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 023) Woensdag 23 Januari 1946 te 13.50 uur - Treedt de hulpagent W. v.d. Graaf, van ziekte hersteld voor 50% in namiddagdienst, onder overlegging verklaring G.G.G.D.
(rapport 031) Donderdag 31 Januari 1946 te 06.50 uur - Treedt de hulpagent W. van der Graaf geheel van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 08.15 uur - Meldt de Hoofdagent van politie H. Rozendaal, dat de hulpagent van politie W. v.d. Graaf in dienst a/d P.P. Heijeplein wegens ziekte is ingerukt, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.
(rapport 137) Vrijdag 17 Mei 1946 te 07.00 uur - Meldt de hulpagent van politie W. v.d. Graaf zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den dienst G.G. en G.D.
(rapport 283) Donderdag 10 October 1946 te 11.00 uur - Meldt de Adsp. agent W. v.d. Graaf zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G. en G.D.
(rapport 284) Vrijdag 11 October 1946 te 07.00 uur - Meldt de adsp. agent W. van der Graaf, zich van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 329) Maandag 25 November 1946

te 03.00 uur - Rukt de adsp. agent W. van der Graaf wegens ziekte in, waarvan bericht zal worden gegeven aan den Heer Directeur van den G.G.G.D.

(rapport 333) Vrijdag 29 November 1946

te 21.50 uur - Treden de agenten van Politie W. v.d. Graaf en J. Brouwer (de laatste 50% 1 week) van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

(rapport 360) Donderdag 26 December 1946

te 16.00 uur - Meldt de agent W. van der Graaf, won. Reeweg Oost A290 te Dubbeldam, zich ziek en rukt in. Hiervan is kennisgegeven aan den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 002) Donderdag 2 Januari 1947

te 07.00 uur - Treedt de agent W. v.d. Graaf hersteld van ziekte in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

hulpagent K. de GRAAF 
(rapport 112) Vrijdag 21 April 1944 te 06.50 uur - Wordt namens de wm A.K. van Graaf, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in voormiddagdienst kan treden.// Wordt namens de owm E. ten Brinke, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in voormiddagdienst kan treden. Van beiden is hiervan bericht gezonden aan den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 350) Zondag 16 December 1945 te 14.00 uur - Geeft de hulpagent K. de Graaf, kennis dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden.
(rapport 351) Maandag 17 December 1945 te 14.00 uur - Treedt de losse hulpagent K. de Graaf van ziekte hersteld weder in dienst.


* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1942
Briefnummer : 0790
Onderwerp : ontslagen: Groen, W.
Omschrijving : W. Groen, agent van politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 0790
Onderwerp : Groen, W.
Omschrijving : i/z agent W. Groen ter opleiding voor politie-officier
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0074
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage
Omschrijving : terugzending legitimatiebewijzen a.v.p. W. Groen en F. Hoogesteger
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1618
Onderwerp : Groen, W.
Omschrijving : a/d Bestuurspol. te Rotterdam i/z salaris van W. Groen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brig. W. GROEN
(rapport 165) Zondag 143 Juni 1942 te 13.00 uur - Wordt medegedeeld, dat de brig. W. Groen wegens ziekte niet in middagdienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan de directeur G.G.G.D.
(rapport 211) Donderdag 30 Juli 1942 te 13.05 uur - Meldt de Brig. W. Groen, dat hij van zijn ziekte is hersteld onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. van den G.G. en G.D.; tevens dat hij met het oog op zijn vertrek naar de Pol. Offic. School te Apeldoorn tot 31 Juli 1942 vrij van dienst heeft gekregen.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1940
Briefnummer : 0848
Onderwerp : Groot, Tj. de
Omschrijving : sollicitant agt. van politie Tj. de Groot
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Groot, Tj. de
Omschrijving : Tj. de Groot vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

- kadaster Dordrecht
kadastrale leggers DIENSTJAAR 1963
27302= Tjibbe de Groot, hoofdagent gem. politie, Jacob Catsstraat 5 (K2025);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_103_05.pdf]


- overlijdensbericht (De Dordtenaar) 24-4-1999
Tjibbe de GROOT
+ 22-4-1999 Dordrecht (87 jaar)
begr. 22-4-1999 Essenhof, Dordrecht

agent/opperwachtmeester Tjibbe de GROOT (geb. ca 1912, overl. Dordrecht 22-4-1999 (87 jr))
(rapport 034) Dinsdag 3 Februari 1942 te 11.00 uur - Wordt namens den agent Tj. de Groot kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 041) Dinsdag 10 Februari 1942 te 13.50 uur - Treden de agenten Tj. de Groot en W. Kulk van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 048) Woensdag 17 Februari 1943 te 23.00 uur - Meldt de agent Tj. de Groot zich ziek en rukt in, waarvan den Directeur G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 050) Vrijdag 19 Februari 1943 te 22.00 uur - Treedt de agent Tj. de Groot van ziekte hersteld in dienst.
(rapport 149) Zondag 28 Mei 1944 te 18.00 uur - Wordt namens de opw. Tj. de Groot kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvoor bericht is gezonden aan den heer Directeur G.G.G.D.
(rapport 152) Woensdag 31 Mei 1944 te 12.00 uur - Treedt de owm Tj. de Groot van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 085) Maandag 26 Maart 1945 te 22.00 uur - Wordt namens de opwm T. de Groot kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D. en dr Selg.
(rapport 107) Dinsdag 17 April 1945 te 14.00 uur - Treedt de opwm. de Groot ged. van ziekte hersteld in dienst (50%) onder overlegging van een verklaring van den Directeur v.d. G.G.G.D.

* * *

- Militairen behorende tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee van 1812 tot 1940 letter V.
Naam, voornamen                             Geb.plaats Geb.datum | dat.in dienst | dat.uit dienst | R
van Grootveld, Albertus Nicolaas  Amsterdam 18.05.1893 | 16.05.1914     | 15.05.1920     | E
[http://www.marechausseesporen.nl/pagina_genealogie_v.htm]

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
  Alberdina van Breda
  Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
  Inventarisnummer: 737-810
  Zie: Grootveld, Albertus N. Van

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 550.026 Inventarisnr: 424
Gemeente: Boxtel Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 70 Datum: 20-10-1921
Bruidegom Albertus Nicolaas van Grootveld Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Alberdina van Breda Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Willem Christoffel van Grootveld
Moeder bruidegom Elisabeth Gerritsen
Vader bruid Albertus van Breda
Moeder bruid Maria Hendrika van Remmerden

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1943
Briefnummer : 0308
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z bestraffing van de agenten van politie A.N. van Grootveld en D. Schuite
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

opperwachtmeester Albertus Nicolaas van GROOTVELD (geb. Amsterdam 18-5-1893)
(rapport 025) Dinsdag 25 Januari 1944 te 16.05 uur - Meldt de opp. A.N. van Grootveld zich ziek. Hiervan is den Directeur van den G.G. en G.D. bericht gezonden.
(rapport 199) Maandag 17 Juli 1944 te 13.45 uur - Wordt namens de o.w.m. N. van Grootveld kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v/d G.G. en G.D..
(rapport 290) Maandag 16 October 1944 te 08.00 uur - Treedt de opwm. N. van Grootveld van ziekte hersteld in dienst voor halve dagen, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 168) Zondag 17 Juni 1945 te 21.00 uur - Geeft de agent van politie Van Grootveld te kennen, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 191) Dinsdag 10 Juli 1945 te 08.00 uur - Treedt de agent A.N. van Grootveld van ziekte hersteld voor 50% in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 212) Dinsdag 31 Juli 1945 te 22.00 uur - Treedt de brigadier A. van Grootveld geheel van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 320) Vrijdag 16 November 1945 te 20.00 uur - Wordt namens agent A.N. van Grootveld kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden a/d heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 324) Dinsdag 20 November 1945 te 13.50 uur - Meldt de agent A. van Grootveld zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 056) Maandag 25 Februari 1946 te 22.00 uur - Is de agent J. Imthorn niet op het appèl verschenen. Bij informatie aan zijn woning door den agent A. van Grootveld, gaf hij aan deze te kennen, dat zijn vrouw nog ernstig ziek was en geen hulp had, zoodat hij niet in dienst kon komen.

* * *

- Adrianus Marinus van Gurp
geb. Princenhage 4-10-1913
zoon van Petrus van Gurp (1881) een Maria Catharina Ros (1883)

- bevolkingsregister Princenhage 1907-1938
Wonende: Varend 24, Mastboschstraat 46, 59; Rith C.117a;
http://www.stadsarchief.breda.nl/index.php?option=com_genealogie_zoeken&sub=bron&Itemid=0&id=2622&gemeente_key=&registertype_key&jaar=&entiteit=register&aktegegevens=&tmpl=component&cp=302&pp=301

* (sept. 1935) gewoon politiediploma examen Amsterdam (woont Princenhage);
* 27-7-1938 naar Loosdrecht, Nieuwersluis, K. Willem III Kazerne;
* agent van politie te Dordrecht (vanaf 1941);

- (foto) Collectie Collectie Beerman
Inventarisnummer 309_32662
Persoon Gurp, v.
Geografie Dordrecht
Straat Bleijenburgstraat, Adriaan van
Datum of periode 28-11-1940
http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=EAA8A1E3110984F00A894D90CC5143CE#comments

(28-1-1940, A.M. van Gurp, agent van politie te Dordrecht)

- Woningkaart Dordt o.a.:
Wolbrandsstraat 21rd (39)
Adrianus M. van Gurp
(van) 02-01-1941 A. v. Bleijenburgstraat 31rd
(naar) 14-08-1943 Wantijstraat 1

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1149
Onderwerp : Gurp, A.M. van
Omschrijving : Sollicitant A.M. van Gurp;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0923
Onderwerp : Commissionneeringen
Omschrijving : Commissionneeringen gevr. voor de agenten A.M. van Gurp, L.J.M. de Leeuw, A.G. Nederlof, J. Oosterhuis, D. Schuite
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Gurp, A.M. van
Omschrijving : A.M. van Gurp vast aangesteld als agent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0804
Onderwerp : Gurp, A.M. van
Omschrijving : aan Burg. van Dordt i/z bevordering van A.M. van Gurp tot agent van Pol. 1e klasse
Omschrijving : van Mil. Gezag i/z intrekking stakingsbevel van A.M. van Gurp
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

wachtmeester A.M. van Gurp 
(rapport 280) Woensdag 7 October 1942 te 09.00 uur - Wordt namens den agent A.M. van Gurp kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 297) Zaterdag 24 October 1942 te 05.55 uur - Treedt de agent A.M. van Gurp, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 021) Vrijdag 21 Januari 1944 te 10.00 uur - Meldt de wm A.M. van Gurp zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging verklaring Dir. G.G. en G.D.
(rapport 068) Woensdag 8 Maart 1944 te 14.00 uur - Wordt namens de wm A.M. van Gurp medegedeeld, dat hij wegens ziekte hedenmiddag niet in dienst kan treden. Hiervan bericht gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 083) Donderdag 23 Maart 1944 te 06.50 uur - Meldt de wm. van Gurp zich, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 282) Zondag 8 October 1944 te 15.20 uur - Meldt de w.m. A.M. van Gurp zich ziek en rukt in. Bericht gezonden aan den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 291) Dinsdag 17 October 1944 te 22.00 uur - Treedt de w.m. A.M. van Gurp van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G.G.D.
(rapport 321) Donderdag 16 November 1944 te 11.50 uur - Wordt namens de w.m. A.M. van Gurp kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den namiddagdienst kan komen, waarvan kennis is gegeven a/d Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 340) Dinsdag 5 December 1944 te 14.00 uur - Treedt de w.m. A.M. van Gurp van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v/d G.G. en G.D.
(rapport 166) Zaterdag 15 Juni 1946 te 06.50 uur - Wordt namens agent A.M. van Gurp kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 175) Maandag 24 Juni 1946 te 14.00 uur - Meldt zich de agent A.M. van Gurp van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 253) Dinsdag 10 September 1946 te 07.30 uur - Geeft de agent A.M. van Gurp, kennis dat hij in verband met de bevalling van zijn vrouw heden geen dienst kan verrichten.

* * *

adsp. agent C.J. van Gurp
(rapport 203) Maandag 22 Juli 1946 te 08.30 uur - Meldt de Adsp. agent C(E).J. van Gurp dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 205) Woensdag 24 Juli 1946 te 07.00 uur - Meldt de adsp. agent C.J. van Gurp zich van ziekte hersteld in dienst.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Johanna Maria Cornelia van de Sande 
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Haar ter, Egbert Gerrit

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 4231
Gemeente: Enschede Soort akte: overlijdensakte Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 10-01-1912
Overledene nn ter Haar Geslacht: V [levenloos]
Overlijdensdatum: 09-01-1912 Leeftijd: 0 Overlijdensplaats: Enschede
Vader Egbert Gerrit ter Haar
Moeder Johanna Maria Cornelia van de Sande

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1942
Briefnummer : 0500
Onderwerp : Haar, E.G. ter
Omschrijving : straf voor agent E.G. ter Haar
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 1038
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie voor door a.v.p. E.G. ter Haar en A. Brandwijk i.v.m. 25-jarig ambtsjubileum
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brigadier Egbert Gerrit ter Haar (geb. Enschede ca 1885, tr. Enschede 28-11-1911)
(rapport 010) Zaterdag 10 Januari 1942 te 13.50 uur - Treedt de brigadier E.G. ter Haar van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 250) Maandag 7 September 1942 te 14.00 uur - Treedt de brig. E.G. ter Haar van ziekte hersteld in dienst, voorloopig voor het verrichten van Bureaudienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 181) Woensdag 30 Juni 1943 te 09.00 uur - Meldt de brig. E.G. ter Haar zich van ziekte hersteld in dienst voorloopig voor het verrichten van lichte werkzaamheden, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 283) Maandag 9 October 1944 te 10.00 uur - Wordt namens E.G. ter Haar, owm gemeld dat hij wegens ziekte te 8.00 uur niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 287) Vrijdag 13 October 1944 te .. uur - Is de owm. E.G. ter Haar van ziekte hersteld in dienst getreden onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 314) Donderdag 9 November 1944 te 16.40 uur - Melden zich ziek de owms. J. Belder, E.G. ter Haar en M.L. v.d. Schelde, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 319) Dinsdag 14 November 1944 te 07.50 uur - Treedt de owm E.G. ter Haar van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.D.
(rapport 022) Maandag 22 Januari 1945 te 22.00 uur - Wordt namens den owm E. ter Haar kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 124) Vrijdag 4 Mei 1945 te 10.00 uur - Meldt de Opperwachtmeester E.G. ter Haar zich ziek onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.. Meldt zich Zaterdag 5 Mei 1945 aan de Hauptverbandplatz Dr. Selg.
(rapport 148) Maandag 28 Mei 1945 te 22.00 uur - Meldt de agent E.G. ter Haar zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 320) Vrijdag 16 November 1945 te 15.30 uur - Wordt per telefoon namens E.G. ter Haar kennis gegeven dat hij heden nacht wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan  bericht is gezonden aan den heer Dir. G.G.G.D.
(rapport 327) Vrijdag 23 November 1945 te 13.50 uur - Treedt de agent E.G. ter Haar van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.
(rapport 045) Donderdag 14 Februari 1946 te 20.00 uur - Geeft de agent E.G. ter Haar kennis dat hij wegens ziekte inrukt. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 064) Dinsdag 5 Maart 1946 te 14.00 uur - Treedt agent E.G. ter Haar, van ziekte hersteld voor 50% in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer dir. G.G. en G.D.

* * *

adspirant agent D. Haezer
(rapport 210) Maandag 29 Juli 1946 te 13.40 uur - Meldt de Adsp. agent D. Haezer, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan de Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Aartje Vree de
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Hagen van der, Leendert Nicolaas

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1378
Onderwerp : 
Hagen, L.N. v.d.
Omschrijving : 
L.N. v.d. Hagen, sollicitant hoofdagent van politie
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 0981
Onderwerp : S.S.: Hagen, L.N. v.d.
Omschrijving : a/d S.S. i/z mishandeling agt. L.N. v.d. Hagen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+

Jaar : 1942
Briefnummer : 0137
Onderwerp : Hagen, L.N. v.d.
Omschrijving : agt. L.N. v.d. Hagen beloond
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 0250-19
Onderwerp : verkeer: v.d. Hagen/den Ouden
Omschrijving : Rijksinspectie-verkeer i/z aankoop motoren door W. den Ouden en L.N. v.d. Hagen
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54
NB. de briefnummers verwijzen naar de brieven in: 1940 inv. 1-12 (brieven 1-2100); 1941 inv. 13-23 (brieven 1-2100); 1942 inv. 24-33 (brieven 1-2100); 1943 inv. 34-43 (brieven 1-2155); 1945 inv. 44-49 (1-1500);

- telefoongids Dordrecht 1958 [http://www.dordtenazoeker.nl/]
Hoofdinsp. v. Pol. A.A. v. Damme, Marnixstr. 49 (41 27)
Adj. v. Pol. G.J. Enzerink, Pr. Beatrixstr. 19a (94 48)
Adj. v. Pol. L.N. v.d. Hagen, Amerstr. 15 (94 42)
Insp. v. Pol. H.G. Heger, Marnixstr. 12 (77 71)
Commissaris v. Pol. J. Heidema, Fr.Lebretl. 53 (47 00)
Hoofdag. v. Pol. L. Kloot, A. v. Solmsstr. 1 (57 85)
Hoofdag. v. Pol. J. 't Lam, Waalstr. 8rd (77 51)
Brig. v. Pol. L.J.M. de Leeuw, Krispijnsew. 203rd (71 57)
Hoofdag. v. Pol. P. Mol, Lodewijkstr. 35 (94 43)
Adj. v. Pol. J. v. Mourik, Viottak. 10 (841 32)
Brig. v. Pol. H. Nicolaas, Hollanderstr. 69 (81 19)
Brig. v. Pol. W. den Ouden, Viottak. 50 (71 21)
Insp. v. Pol. Mej. Mr. F.J. Schuurman, Dubbeld.w. 47 (18 88)
Adj. v. Pol. A.C. Uil, Zuidendijk 32 N (54 10)
Hoofdinsp. v. Pol. K.C. Verkerk, Erasmusl. 6 (79 71)
admin. A. Wijnants, Vogelpl. 3 (76 71)

rechercheur Leendert Nicolaas van der Hagen
(rapport 046) Dinsdag 15 Februari 1944 te 09.00 uur - Bericht de rech. 1e klasse v.d. Hagen dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Kennis gegeven aan Dir. G.G.D.
(rapport 115) Woensdag 25 April 1945 te 15.45 uur - Meldt de rech. L. v.d. Hagen zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 131) Vrijdag 11 Mei 1945 te 11.00 uur - Meldt de rechercheur L. v.d. Hagen zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring Dir. G.G.G.D.
(rapport 232) Maandag 20 Augustus 1945 te 09.45 uur - Rukt de rechercheur Van der Hagen, wegens ziekte in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 240) Dinsdag 28 Augustus 1945 te 09.00 uur - Treedt rechercheur L.N. v.d. Hagen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 260) Maandag 17 September 1945 te 11.00 uur - Meldt de rech. L.N. v.d. Hagen zich ziek, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 269) Woensdag 26 September 1945 te 08.00 uur - Treedt de rechercheur L.N. v.d. Hagen van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 052) Donderdag 21 Februari 1946 te 22.00 uur - Geeft de rechercheur L.N. van der Hagen, kennis, dat hij wegens ziekte op 22 dezer niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 056) Maandag 25 Februari 1946 te 13.30 uur - Treedt de rechercheur L.N. v.d. Hagen, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.

(rapport 318) Donderdag 14 November 1946

te 09.00 uur - Meldt de Rech. M.L. v.d. Hagen zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dit. G.G. en G.D.

* * *

adspirant agent K. van Haren
(rapport 121) Woensdag 1 Mei 1946 te 14.00 uur - Treden de nieuwbenoemde hulpagenten P. Vlasblom, A.P. Schuuring en K. van Haren in dienst.

(rapport 324) Woensdag 20 November 1946

te 07.00 uur - De adsp. agent K. van Haren mankeert op het appèl.
te 07.10 uur - Meldt zich de
adsp. K. van Haren present te kennen gevende dat hij vanwege het slechte weer de veerpont niet op tijd had kunnen bereiken.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Janna Adriana de Jong
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Harskamp, Evert Jan

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maartje Mulder
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Harskamp, Evert Jan van

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1945
Briefnummer : 0526
Onderwerp : Harskamp, E.J. van
Omschrijving : van B. van Dordrecht i/z 't verblijven buiten de gemeente voor herstel van gezondheid betreffende agent E.J. van Harskamp c.s.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54


- Persoonlijke gegevens Evert Jan van Harskamp
Hij is geboren op 19 maart 1897 in Ede.
Hij is overleden op 1 augustus 1956 in Dordrecht, hij was toen 59 jaar oud
Hij is getrouwd met Janna Adriana de Jong op 1 september 1927.
[http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-harskamp/I66.php]

opperwachtmeester Evert Jan van HARSKAMP (geb. Ede 19-3-1897, overl. Dordrecht 1-8-1956)
(rapport 070) Vrijdag 10 Maart 1944 te 06.30 uur - Wordt namens de owm E.J. van Harskamp kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in voormiddagdienst kan treden. Hiervan is kennis gegeven aan den Heer Dir. van den G.G.G.D.
(rapport 094) Maandag 3 April 1944 te 06.50 uur - Melden zich de owms J. Brouwer en E.J. van Harskamp zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 086) Dinsdag 27 Maart 1945 te 09.00 uur - Meldt de Oppw. J. van Harskamp zich ziek, en rukt in warvan berciht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D. en Dr. Selg.
(rapport 136) Woensdag 16 Mei 1945 te 07.00 uur - Treedt de agent E.J. van Harskamp van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 206) Woensdag 25 Juli 1945 te 11.00 uur - Wordt door den agent van Harskamp kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden; waarvan bericht is gezonden naar den Directeur G.G.G.D.
(rapport 253) Maandag 10 September 1945 te 13.50 uur - Meldt zich de agent van politie 1e klasse E.J. van Harskamp, gedeeltelijk van ziekte hersteld (halve dagen) in dienst en legt over een verklaring van den heer directeur van den G.G.G.D.

* * *

-
adsp. agent G. Hartman, Tulpstraat 12 te Leerdam

adspirant agent G. HARTMAN
(rapport 289) Woensdag 16 October 1946 te 17.30 uur - Rukt de Adsp. agent G. Hartman in wegens ziekte. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 291) Vrijdag 18 October 1946

te 14.00 uur - Treedt G. Hartman, hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 347) Vrijdag 13 December 1946

te 03.10 uur - Meldt de adsp. agent van politie G. Hartman zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G. en G.D.

(rapport 004) Zaterdag 4 Januari 1947

te 10.00 uur - Wordt namens den adsp. agent G. Hartman, Tulpstraat 12 te Leerdam, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van den G.G. en G.D. 

* * *

-
adsp. agent J. Hartman , Boeroestraat 55 te Dordrecht.

adspirant agent J. HARTMAN

(rapport 304) Donderdag 31 October 1946

te 21.30 uur - Wordt namens de Adsp. agent J. Hartman, kennsigegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan wordt bericht gezonden aan den Dir. G.G. en G.D.

(rapport 313) Zaterdag 9 November 1946

te 13.50 uur - Treedt de adsp. agent J. Hartman van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 002) Donderdag 2 Januari 1947

te 10.00 uur - Meldt de Ads. agent J. Hartman, zich ziek, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G. en G.D. Adres Boeroestraat 55.

(rapport 020) Maandag 20 Januari 1947

te 21.45 uur - Treedt de adsp. J. Hartman, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

opperwachtmeester van Willem Adrianus van HATTEM 
(rapport 004) Dinsdag 4 Januari 1944 te 07.30 uur - Wordt namens den Oppw. van W. van Hattem kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 026) Woensdag 26 Januari 1944 te 06.50 uur - Meldt zich de Oppw.m W. van Hattem van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 009) Dinsdag 9 Januari 1945 te 21.00 uur - Wordt namens de owm W.A. van Hattem, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst is getreden (namiddag). Waarvan bericht is gezonden aan den Dir. van de G.G.G.D.
(rapport 246) Maandag 3 September 1945 te 07.15 uur - Wordt namens majoor W. van Hattem, kennis gegeven, dat hij heden te 8 uur, wegens ziekte aan het H.B. niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan de Directeur G.G.G.D.
(rapport 295) Maandag 22 October 1945 te 08.00 uur - Treedt de agent-majoor W.A. van Hattem, van ziekte hersteld voor 50% in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

(rapport 328) Zondag 24 November 1946

te 12.45 uur - Meldt de hoofdagent W. van Hattem, dat hij wegens ziekte (gedurende eenige dagen) niet in dienst kan treden. Hiervan zal kennis worden gegeven aan den Heer Directeur van den G.G.G.D.

(rapport 338) Woensdag 4 December 1946

te 07.00 uur - Treedt de hoofdagent W.A. van Hattem van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den heer Directeur van den G.G.G.D.

* * *

- adresboek 1949
L. Hennekes, bankwerker, J. Marisstraat 75;
L. Hennekes, ketelmaker, Komatistraat 57;

- telefoongids 1982-1983
L. Hennekes, Achterom 44, tel. 14 31 79.


- Leendert "Lee" Hennekes
Birth: Dec. 17, 1922 Dordrecht Zuid-Holland, Netherlands
Death: Sep. 15, 1988 Salt Lake City Salt Lake County Utah, USA
Family links: Spouse: Barbara Van Wyngaarden Hennekes (1927 - 2011)
[http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=74986439]

- Barbara Hennekes (April 21, 1927 ~ August 14, 2011)
Barbara Hennekes, 84, passed away peacefully in her sleep August 14, 2011.
She was born April 21, 1927 in Dordrecht, Holland to Cornelius and Barbara Van Wyngaarden.
She married Leendert Hennekes May 24, 1945. Barbara and Lee came to the U.S. with their kids in August 1953.
Barbara loved being a part of the Red Hat Society, playing cards with her ladies, drinking wine and will always be remembered as the Candy Oma to all the great grandkids. She is survived by her son Johannes (Lenny) Hennekes, daughter Barbara Schmidt, sister Sjaan (Arie) Van Schenkhof, 8 Grandchildren, 14 great-grandchildren, nieces and nephews.
Preceded in death by her husband Lee, her siblings Peter (Nell), Abraham (Marta) and her parents. Barbara is now in the arms of angels and her loving husband that she missed dearly for the past 23 years. We love you and will miss you. There will be a private family service. Services by Memorial Estates
[http://obitsutah.com/show_obit.php?id=8509]

hulpagent L. HENNEKES (geb. ca 1923)
(rapport 245) Zondag 2 September 1945 te 22.00 uur - Wordt namens den hulpagent L. Hennekes, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden (nachtdienst).
(rapport 273) Zondag 30 September 1945 te 13.00 uur - Wordt namens den hulpagent L. Hennekes kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in middagdienst kan treden.
(rapport 274) Maandag 1 October 1945 te 14.00 uur - Meldt de hulpagent L. Hennekes zich van ziekte hersteld in dienst.
(rapport 349) Zaterdag 15 December 1945 te 07.00 uur - Mankeert de hulpagent Hennekes op het appèl. Bij onderzoek aan de woning bleek hij ziek te zijn.
(rapport 064) Dinsdag 5 Maart 1946 te 22.00 uur - Wordt namens L. Hennekes, hulpagent, kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden. Hiervan bericht gezonden aan den Heer Directeur G.G. en G.D.
(rapport 074) Vrijdag 15 Maart 1946 te 13.50 uur - Treedt hulpagent L. Hennekes van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 126) Maandag 6 Mei 1946 te 18.00 uur - Meldt de hulpagent L. Hennekes (oud 23 jaar), dat hij wegens ziekte hedennacht niet in nachtdienst kan komen.
(rapport 142) Woensdag 22 Mei 1946 te 07.00 uur - Treedt de hulpagent L. Hennekes van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 231) Maandag 19 Augustus 1946 te 21.40 uur - Wordt namens den adsp. agent L. Hennekes bericht gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 234) Donderdag 22 Augustus 1946 te 22.00 uur - De Adsp. agent L. Hennekes treedt hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.
(rapport 273) Maandag 30 September 1946 te 01.40 uur - De adsp. agent L. Hennekes rukt wegens ziekte in. Hiervan is kennis gegeven aan den Dir. G.G.G.D.

(rapport 295) Dinsdag 22 October 1946

te 06.40 uur - Meldt de adspirant L. Hennekes zich, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D.

(rapport 355) Zaterdag 21 December 1946

te 07.00 uur - Meldt de brig. A. Kraaijeveld, dat de agent L. Hennekes aan den Politiepost Oranjepark op het appel mankeert. Bij een ten zijne huize, Jacob Marisstraat 75, gedane informatie, gaf de vrouw te kennen dat Hennekes keelpijn had en daarom niet in dienst kon treden. Aan den directeur van den G.G. en G.D. is bericht gezonden.

(rapport 364) Maandag 30 December 1946

te 13.50 uur - Treden de agenten L. Hennekes en M. de Jong (laatstgenoemde deed 50% dienst) van ziekte hersteld in dienst en leggen daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria van Meerten
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Henten, Klaas van

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0195
Onderwerp : Henten, K. van
Omschrijving : vrijstelling v.d. mobilisatie voor agt. K. van Henten;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1621
Onderwerp : Henten, K. van
Omschrijving : K. van Henten, vast aangesteld als agt. 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50

- (foto) Collectie Collectie Beerman
Inventarisnummer 309_30530
Persoon Henten, v.
Geografie Dordrecht
Straat Krommedijk
Datum of periode 09-02-1940
[http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm?fuseaction=search.showdetail&id=EAA254AB110984F00A701E5CCA30D0A6&showbrowse]

(9-2-1940 politie-agent Klaas van Henten, Dordrecht)

- overlijdensbericht (AD De Dordtenaar) 18-03-2008
Maria van MEERTEN
Overlijdensdatum/plaats en leeftijd 15-03-2008 Dordrecht (De Linde) (94 jaar)
Begraaf/crematiedatum / plaats 20-03-2008 algemene begraafplaats Essenhof, Dordrecht
weduwe van Klaas van HENTEN overl. 6-12-2005

- Begraafplaats Essenhof veld W1-156/157
Klaas van HENTEN * 07-10-1911 + 16-12-2005

agent Klaas van HENTEN (geb. 7-10-1911, overl. Dordrecht 16-12-2005)
(rapport 004) Zondag 4 Januari 1942 te 13.50 uur - Treedt agent K. van Henten van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 136) Maandag 15 Mei 1944 te 21.30 uur - Wordt namens den wm. K. van Henten kennis gegeven dat hij heden wegens ziekte van zijn vrouw (bevalling) niet in dienst kan treden.
(rapport 183) Zaterdag 1 Juli 1944 te 18.00 uur - Wordt namens de wm K. van Henten kennis gegeven, dat hij wegens ziekte heden niet in nachtdienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 201) Woensdag 19 Juli 1944 te 21.45 uur - Treedt de owm K. van Henten van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 027) Zaterdag 27 Januari 1945 te 22.00 uur - Wordt namens den Owm. K. van Henten kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 050) Maandag 19 Februari 1945 te 13.50 uur - Treedt de opwm. K. van Henten van ziekte hersteld in dienst onder overlegging v.e. verklaring v.d. Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 125) Zaterdag 5 Mei 1945 te 07.45 uur - Geeft de owm. K. van Henten aan den Opwm. H. v.d. Sluijs die naar diens woning is gezonden, te kennen dat hij ziek is. Bericht aan den G.G.D.

* * *

brigadier/agent H. v.d. HERIK
(rapport 023) Vrijdag 23 Januari 1942 te 12.30 uur - Wordt namens den brig. H. v.d. Herik kennisgegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D. Hij heeft nachtdienst.
(rapport 090) Dinsdag 31 Maart 1942 te 13.50 uur - Treedt de brigadier H. v.d. Herik van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 074) Maandag 15 Maart 1943 te 23.00 uur - Is de brig. H. van den Herik ingerukt wegens zeer ernstige ziekte van zijn vrouw, die al zeer spoedig daarop is overleden.
(rapport 118) Zaterdag 28 April 1945 te 08.30 uur - Is de Opperw. W. v.d. Herik, die in morgendienst was, toegestan, zijn ernstig ziekte moeder te Ridderkerk te bezoeken.
(rapport 157) Zondag 6 Juni 1943 te 21.45 uur - Wordt namens den brig. H. v.d. Herik medegedeeld dat hij wegens ziekte hedennacht niet in dienst kan treden waarvan bericht gezonden is aan G.G.G.D.
(rapport 170) Zaterdag 19 Juni 1943 te 13.50 uur - Meldt de Agt. H. v.d. Herik zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 276) Donderdag 3 October 1946 te 15.00 uur - Wordt namens den agent H. v.d. Herik kennisgegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden op Vrijdag 4 October e.k. Hiervan is bericht gezonden aan den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 015) Woensdag 15 Januari 1947

te 09.00 uur - Treedt de agent H. van den Herik van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D., dat hij een week ‘binnendienst’ moet verrichten.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 2009
Onderwerp : Kameraadschapsbond
Omschrijving : a/d Kameraadsbond i/z contactpersoon A. de Heus;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

* * *

- Huwelijksdatum: 19 09 1912 Huwelijksplaats: Enschede
Bruidegom: Antonie Hendrik Heutink Leeftijd: 23 Beroep: agent van politie Geboorteplaats: Enschede
Vader bruidegom: Hendrik Jan Heutink
Moeder bruidegom: Antonia Heutink Beroep: winkelierster
Bruid: Christina Heutink Leeftijd: 25 Beroep: fabriekarbeidster Geboorteplaats: Enschede
Vader bruid: Hendrik Heutink
Moeder bruid: Janna Elshof
Toegangsnummer: 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel Inventarisnummer: 03724

- ADRESBOEK DORDRECHT 1930
G. Heutink ag. v. politie Dubbeldamscheweg 10
H.A. Heutink ag. v. politie Rijksstraatweg 23

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 1731
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : a/d Burgemeester van Dordrecht i/z gratificatie aan G. Heutink
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

- telefoongids 1982-1983
G. Heutink, Haringvlietstraat 455, tel. 16 25 52
G. Heutink, Reigerstraat 37, tel. 14 25 47

- telefoongids 1997
G. Heutink, Reigerstraat 37 3312 HK, tel. 614 25 47

agent majoor G. HEUTINK
(rapport 023) Vrijdag 23 Januari 1942 te 07.00 uur - Wordt namens den agent majoor G. Heutink kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht gezonden is aan den Directeur van den G.G.D. (geschied)
(rapport 031) Zaterdag 31 Januari 1942 te 13.50 uur - Treedt de majoor G. Heutink van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G.G.D.
(rapport 221) Vrijdag 9 Augustus 1946 te 09.00 uur - Wordt namens de Brigd. G. Heutink kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen. Hiervan is aan den Dir. G.G. en G.D. kennis gegeven.
(rapport 225) Dinsdag 13 Augustus 1946 te 08.30 uur - Treedt de brig. Heutink hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van Dir. G.J. en G.D.
(rapport 278) Zaterdag 5 October 1946 te 09.30 uur - Meldt de Brig. van Politie G. Heutink zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G. en G.D.
(rapport 283) Donderdag 10 October 1946 te 09.00 uur - Meldt de brig. G. Heutink, zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Jacobje Prins
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: 't Hoenderdaal van, Evert Leendert

agent Evert Leendert van 't HOENDERDAAL
(rapport 084) Donderdag 25 Maart 1943 te 18.50 uur - Meldt de agent E.L. van 't Hoenderdaal zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 095) Maandag 5 April 1943 te 21.50 uur - Meldt de agent E.L. van 't Hoenderdaal zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring aan de geer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 251) Zaterdag 8 September 1945 te 11.00 uur - Geeft de brig. E.L. van 't Hoenderdaal, kennis dat hij wegens ziekte hedenmiddag niet in dienst kan treden, hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 261) Dinsdag 18 September 1945 te 22.00 uur - Treedt de agent van Politie E.L. van 't Hoenderdaal van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Heer Directeur van den G.G.G.D.

(rapport 348) Zaterdag 14 December 1946

te 21.00 uur - Rapporteert de hoofd-agent van Ewijk dat heden avond te omstreeks 20.15 uur terwijl de rechercheur E.L. van ’t Hoenderdaal in den Politiepost Oranjepark bewzig was zijn dienstpistool te ontladen en in de meening verkeerde dat in de munitiekamer geen patroon meer was, het wapen plotseling afging. Hierbij ging de kogel dwars door de muis van de linkerhand van Van ’t Hoenderdaal en kwam na op den tafel te zijn afgeketst, op den vloer terecht, zonder verder iemand te raken. Geen schuld van derden. De directeur van den G.G. en G.D. heeft de patient naar het Gem. Ziekenhuis doen brengen om de ontstane wonde te behandelen.

(rapport 351) Dinsdag 17 December 1946

te 09.00 uur - Wordt namens agent E.L. van ’t Hoenderdaal kennis gegeven dat hij wegens het schot in zijn hand, zie sub. 21 uur rapport 348, niet in dienst kan treden. Hiervan is aan den Dir. G.G. en G.D. bericht gezonden.

(rapport 358) Dinsdag 24 December 1946

te 09.00 uur - Meldt de agent E. van ’t Hoenderdaal zich van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Directeur G.G. en G.D.

* * *

- Katwijk aan Zee. Benoemd.
Onze plaatsgenoot, de heer P. den Hollander, tijdelijk agent van politie alhier, is benoemd als agent van politie te Dordrecht.
[Nieuwe Leidsche Courant, 23/11/1940; p. 6/12]

-
Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1182
Onderwerp : 
Hollander, P. den
Omschrijving : 
P. den Hollander, sollicitant
Omschrijving : 
P. den Hollander, benoemd tot agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Hollander, P. den
Omschrijving : P. den Hollander, vast aangesteld als agt. 2e kl.
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

agent P. den HOLLANDER 
(rapport 246) Donderdag 3 September 1942 te 09.45 uur - Wordt namens den agent P. den Hollander medegedeeld, dat hij wegens ziekte hedenmiddag niet in dienst kan treden, waarvan den Directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 258) Dinsdag 15 September 1942 te 21.50 uur - Treedt de agent P. den Hollander van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 002) Zaterdag 2 Januari 1943 te 16.00 uur - Wordt namens den agent P. den Hollander gemeld, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden waarvan bericht gezonden is aan den Dir. G.G.G.D.
(rapport 011) Maandag 11 Januari 1943 te 05.55 uur - Wordt door den agent P. den Hollander gemeld dat hij van ziekte hersteld weder in dienst treedt, onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 133) Vrijdag 12 Mei 1944 te 17.00 uur - Wordt namens wm. P. den Hollander kennis gegeven dat hij heden wegens ziekte niet in nachtdienst kan komen. Bericht gezonden G.G.D.
(rapport 159) Woensdag 7 Juni 1944 te 07.00 uur - Meldt de w.m. P. den Hollander zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 298) Dinsdag 24 October 1944 te 10.30 uur - Wordt namens w/m P. den Hollander gemeld dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 325) Maandag 20 November 1944 te 08.30 uur - Wordt gemeld dat de wm. P. den Hollander te 7 uur van ziekte hersteld in dienst is getreden, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van de G.G.en G.D.
(rapport 023) Dinsdag 23 Januari 1945 te 17.00 uur - Meldt de w.m. P. den Hollander zich ziek en rukt in, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. v.d G.G. en G.D.
(rapport 050) Maandag 19 Februari 1945 te 22.05 uur - Meldt de wm. P. Hollander zich van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.

* * *

los hulpagent P. van HOLTEN
(rapport 292) Vrijdag 19 October 1945 te 19.30 uur - Wordt namens P. van Holten, los hulpagent, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 0074
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage
Omschrijving : terugzending legitimatiebewijzen a.v.p. W. Groen en F. Hoogesteger
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

brigadier F. HOOGESTEGER
(rapport 034) Dinsdag 3 Februari 1942 te 17.30 uur - Wordt namens den brigadier F. Hoogesteeger, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte hedenavond niet in wachtdienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 122) Zaterdag 2 Mei 1942 te 21.50 uur - Treedt de brig. F. Hoogesteeger van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 066) Zaterdag 7 Maart 1942 te 14.00 uur - Treedt de brig. F. Hoogesteger van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den directeur G.G.G.D.
(rapport 114) Vrijdag 24 April 1942 te 22.00 uur - Wordt namens den brig. F. Hoogesteger kennisgegeven, dat hij wegens ziekte morgenochtend niet in dienst kan treden. Waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 360) Zaterdag 26 December 1942 te 13.15 uur - Wordt namens de Brig. Hoogesteger gemeld, dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kant reden. Hiervan is bericht geworden aan den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9150 Gemeente: Zaltbommel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 30
Datum: 22-12-1919 
Bruidegom Gerardus Cornelius Hoolmans Leeftijd: 30 Geboorteplaats: 's-Gravendeel 
Bruid Pieternella Husen Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Dordrecht 
Vader bruidegom Gerardus Cornelius Hoolmans / Moeder bruidegom Wilhelmina Catharina Brecheisen 
Vader bruid Rijndert Husen  / Moeder bruid Pieternella Cornelia van Driel 
Nadere informatie beroep bg.: politieinspecteur;  beroep vader bd.: behanger/stoffeerder; 

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven
Jaar : 1941
Briefnummer : 1828
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hoolmans, Mr. G.C.
Omschrijving : (Burgemeester van Dordrecht) gratificatie voor Inspecteur Mr. G.C. Hoolmans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51
+
Jaar : 1942
Briefnummer : 1795
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hoolmans, mr. G.C.
Omschrijving : i/z vergoeding voor burgerkleeding aan den inspecteur v. pol. Mr. G.C. Hoolmans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52
+
Jaar : 1945
Briefnummer : 1090
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hoolmans, Mr. G.C.
Omschrijving : aan Burg. van Dordtr i/z zuiveringsklacht tegen Mr. G.C. Hoolmans
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-54

inspecteur mr. Gerardus Cornelius HOOLMANS
(rapport 225) Donderdag 13 Augustus 1942 te 09.00 uur - Wordt namens den inspecteur Mr. G.C. Hoolmans kennis gegeven dat hij wegens ziekte hedenvoormiddag niet in dienst kan treden waarvan den directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 226) Vrijdag 14 Augustus 1942 te 09.00 uur - Treedt de Inspecteur Mr. G.C. Hoolmans van ziekte hersteld weer in dienst.
(rapport 007) Donderdag 7 Januari 1943 te 08.45 uur - Wordt namens de inspecteur mr. G.C. Hoolmans medegedeeld dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 015) Vrijdag 15 Januari 1943 te 14.00 uur - Treedt de Inspecteur G.C. Hoolmans van ziekte hersteld in dienst met toestemming van den Heer Dir. G.G. en G.D.

* * *

brigadier J. HORDIJK 
(rapport 070) Woensdag 11 Maart 1942 te 09.00 uur - Wordt namens den brig. J. Hordijk gegeven dat hij wegens ziekte hedenmorgen niet in dienst kan treden, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 106) Donderdag 16 April 1942 te 05.55 uur - Meldt de brig. J. Hordijk zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 301) Woensdag 28 October 1942 te 16.00 uur - Rukt de brig. J. Hordijk wegens (rukt) in, waarvan bericht gezonden is aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 302) Donderdag 29 October 1942 te 10.50 uur - Geeft J. Hordijk kennis dat hij wegens ziekte niet in staat is in dienst te treden.
(rapport 306) Maandag 2 November 1942 te 05.55 uur - Treedt de brig. J. Hordijk van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 118) Woensdag 28 April 1943 te 14.40 uur - Meldt de brig. J. Hordijk dat hij wegens ziekte hedenavond niet in dienst kan komen, waarvan den directeur van den G.G.G.D. bericht gezonden is.
(rapport 221) Maandag 9 Augustus 1943 te 13.50 uur - Meldt de opperw.m. J. Hordijk zich van ziekte gedeeltelijk hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D. waaruit blijkt dat hij voor 50% dienst kan verrichten.
(rapport 187) Woensdag 5 Juli 1944 te 08.00 uur - Is aan de owm J. Hordijk toegedaan in te rukken in verband met het overlijden van zijn vader;
(rapport 186) Dinsdag 4 Juli 1944 te 13.00 uur - Is de o.w.m. J. Hordijk, in verband met de ernstige ziekte van zijn vader, ingerukt;
(rapport 298) Dinsdag 24 October 1944 te 18.35 uur - Wordt namens den owm. J. Hordijk kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a/d. Dir. v.d. G.G.D.
(rapport 278) Zaterdag 5 October 1946 te 04.00 uur - Meldt de agent J. Hordijk zich ziek en rukt hij in. Hiervan wordt bericht gezonden naar den G.G. en G.D.
(rapport 284) Vrijdag 11 October 1946 te 13.50 uur - Treedt de agent J. Hordijk van ziekte hersteld in dienst en legt daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 335) Zondag 1 December 1946

te 07.00 uur - Ontbreekt de agent van politie J. Hordijk op het appel. Bij onderzoek wordt door zijn vrouw medegedeeld dat hij ziek geworden is en daardoor niet in dienst kan komen, waarvan bericht is gezonden a/d Dir. G.G.D.
Ook mankeert op het appel de adsp. agent van politie J.J. de Klerk van hem blijk dat hij zich heeft verslapen. Hij meldt zich te 07.45 uur in dienst.

(rapport 346) Donderdag 12 December 1946

te 14.00 uur- Treedt de agent J. Hordijk voor 50% hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring van de Dir. G.G. en G.D.

* * *

opperwachtmeester J. HORST
(rapport 029) Maandag 29 Januari 1945 te 14.00 uur - Wordt namens de o.w.m. J. Horst, kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in den namiddagdienst kan treden, waarvan kennis is gegeven a/d Dir. G.G.G.D.
(rapport 036) Maandag 5 Februari 1945 te 06.50 uur - Treedt de oppw. J. Horst, van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. v/d G.G.G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Martina Marina van Houte
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Houtman, Francois

hoofdagent Francois HOUTMAN (geb. Kruiningen ca 1893, tr. Kruiningen13-03-1913) 
(rapport 066) Zaterdag 7 Maart 1942 te 14.00 uur - Wordt de hoofdagent F. Houtman ziek gemeld, waarvan bericht gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 068) Maandag 9 Maart 1942 te 09.00 uur - Treedt adj. F. Houtman, van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur van den G.G. en G.D.
(rapport 146) Woensdag 26 Mei 1943 te 09.00 uur - Meldt de hoofdagent rechercheur F. Houtman zich ziek en rukt in. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 151) Maandag 31 Mei 1943 te --.-- uur - Meldt zich de hoofdagent F. Houtman van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring G.G.G.D.
(rapport 129) Donderdag 9 Mei 1946 te 09.00 uur - Wordt namens de Hoofdagent-rechercheur F. Houtman kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden waarvan bericht is gezonden aan den directeur G.G.G.D.
(rapport 133) Maandag 13 Mei 1946 te 08.50 uur - Treedt de Hoofdagent Rech. F. Houtman van ziekte hersteld en diens onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G. en G.D.

* * *

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Neeltje van der Sluis
Plaatsnaam:  Dordrecht
Archiefnummer:  256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer:  737-810
Zie: Hunen, Evert van

- adresboek 1930
E. van Hunen, Geldeloozepad 50 hoofdag. v. politie

- adresboek 1938
E. van Hunen, Geldeloozepad 50 hoofdagent v. pol. 1938

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 0440
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: Hunen, E. van
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (57) E. van Hunen vr. ontslag als hoofdagent
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50


* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1940
Briefnummer : 1517
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (291): diploma-toelage voor agenten K.J. Rosendaal, J. Imthorn en N. Roeleveld;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 0156
Onderwerp : Imthorn, J.
Omschrijving : J. Imthorn, benoemd tot tijdelijk agent 2e kl.;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1941
Briefnummer : 1378
Onderwerp : Imthorn, J.
Omschrijving : J. Imthorn, vast aangesteld als agent;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-51

opperwachtmeester Jacob IMTHORN (geb. Katwijk aan Zee 19-12-1911, overl. Dordrecht 26-11-2007)
(rapport 228) Zondag 16 Augustus 1942 te 09.00 uur - Meldt de agent J. Imthorn zich ziek en rukt in. Mededeeling gedaan aan den Dir. v.d. G.G.G.D.
(rapport 234) Zaterdag 22 Augustus 1942 te 21.50 uur - Treedt de Agt. J. Imthorn van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van de Dir. van den G.G. en G.D.
(rapport 152) Woensdag 31 Mei 1944 te 22.00 uur - Wordt namens de owm J. Imthorn kennis gegeven dat wegens ziekte (zwerende voet) op 1-6-?44 niet in dienst kan treden. Bericht gezonden aan Dir. G.G. en G.D.
(rapport 161) Vrijdag 9 Juni 1944 te 13.50 uur - (Treedt de owm J. Imthorn van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.)
(rapport 173) Woensdag 21 Juni 1944 te 07.50 uur - Meldt zich de wm J. Imthorn van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring v.d. Dir. v.d. G.G.D.;
(rapport 315) Vrijdag 10 November 1944 te 14.00 uur - Meldt de o.w.m. J. Imthorn dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den Dir. v.d. G.G. en G.D.
(rapport 122) Woensdag 2 Mei 1945 te 10.00 uur - Treedt de Opperwachtmeester J. Imthorn van ziekte hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Directeur G.G.G.D. (50%)
(rapport 136) Woensdag 16 Mei 1945 te 13.50 uur - Treed(t) de agent van 1e klasse J. Imthorn van ziekte hersteld in volle dienst onder overlegging van een verklaring van den heer dir. G.G. en G.D.
(rapport 010) Donderdag 10 Januari 1946 te 07.30 uur - Is(Wordt) de(n) agent J. Imthorn toegestaan in te rukken in verband met de (naar huis geroepen voor) bevalling van zijn vrouw.
(rapport 055) Zondag 24 Februari 1946 te 21.00 uur - Is (Geeft) den agent Imthorn (te kennen) toegestaan dat hij wegens ernstige ziekte van zijn vrouw niet in nachtdienst (kan treden) treedt.
(rapport 056) Maandag 25 Februari 1946 te 22.00 uur - Is de agent J. Imthorn niet op het appèl verschenen. Bij informatie aan zijn woning door den agent A. van Grootveld, gaf hij aan deze te kennen, dat zijn vrouw nog ernstig ziek was en geen hulp had, zoodat hij niet in dienst kon komen.

* * *

- Titel J.C. Janse de Jonge, commissaris van politie te Voorburg, heeft afscheid genomen per 1 juli 1977; vervaardiger: Haagsche Courant (algemeen); 1977
Collectie Foto's
Identificatienr. 1.63619
Fotograaf Haagsche Courant (algemeen)
Datering ex. 1977
Opname 1 zwartwitfoto 19 x 24 cm
Afgebeelde persoon Janse de Jonge, J.C.
Literatuur
Haagsche Courant, 21-5-1977, blz.
[http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/weergave/record/layout/default?id=db93dff6-ce04-447b-a9fd-e008f73ccd99]

Adj. Inspecteur J.C. JANSE DE JONGE
(rapport 122) Donderdag 2 Mei 1946 te 08.00 uur - Wordt namens de Adj. Inspecteur Janse de Jonge kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is bericht gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 123) Vrijdag 3 Mei 1946 te 10.00 uur - Treedt de Adj. Inspecteur Janse de Jonge, van ziekte hersteld in dienst.

(rapport 340) Vrijdag 6 December 1946

te 09.00 uur - Wordt namens den Inspecteur J.C. Janse de Jonge, telephonisch kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden. Hiervan is kennisgegeven aan den directeur van den G.G. en G.D.

(rapport 343) Maandag 9 December 1946

te 14.00 uur - Treedt de inspecteur J.C. Janse de Jonge van ziekte hersteld in dienst en legt hierbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.

* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 
Jaar : 1943
Briefnummer : 0716
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht i/z detacheering van den agent van politie de Jong bij het P.O.B. te Schalkhaar
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0716
Onderwerp : Jong, M. de
Omschrijving : a/d Burg. van Dordt i/z detacheering van den agent van pol. M. de Jong bij het P.O.B. te Schalkhaar
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53

agent M. de JONG
(rapport 039) Maandag 8 Februari 1943 te 04.40 uur - Geeft de agent M. de Jong, telefonisch vanaf den Politiepost 4 kennis, dat hij wegens ziekte inrukt, waarvan bericht is gezonde aan den Directeur G.G.G.D. (moet nog gebeuren)
(rapport 042) Donderdag 11 Februari 1943 te 21.50 uur - Meldt de agt. M. de Jong zich van ziekte hersteld in dienst, onder overlegging van een verklaring van den Heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 089) Woensdag 29 Maart 1944 te 21.35 uur - Wordt namens den wm. M. de Jong kennis gegeven dat hij wegens ziekte niet in dienst kan treden, waarvan bericht is gezonden aan den heer Directeur van den G.G.G.D.
(rapport 098) Vrijdag 7 April 1944 te 14.55 uur - Meldt de wmr. de Jong zich hersteld van ziekte in dienst onder overlegging van een verklaring Dir. G.G. en G.D.
(rapport 153) Donderdag 1 Juni 1944 te 12.00 uur - Meldt de wm M. de Jong dat hij wegens ziekte niet in namiddagdienst kan treden;
(rapport 180) Woensdag 28 Juni 1944 te 07.00 uur - Meldt de w.m. M. de Jong zich van ziekte geheel hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den Dir. G.G.G.D.
(rapport 295) Maandag 22 October 1945 te 09.00 uur - Meldt de agent M. de Jong zich ziek en rukt in waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 325) Woensdag 21 November 1945 te 22.00 uur - Meldt agent M. de Jong, zich van ziekte geheel hersteld in dienst onder overlegging van een verklaring van den heer Dir. G.G. en G.D.
(rapport 126) Maandag 6 Mei 1946 te 20.00 uur - Meldt de agent M. de Jong, dat hij wegens ziekte hedenavond niet in nachtdienst kan treden.
(rapport 129) Donderdag 9 Mei 1946 te 14.00 uur - Treedt de agent van politie M. de Jong voor 50% van ziekte hersteld in dienst onder overlegging enz.
(rapport 313) Zaterdag 9 November 1946

te 20.00 uur - Wordt vanwege den agent M. de Jong, kennis gegeven, dat hij wegens ziekte niet in nachtdienst kan treden. Hiervan zal aan den Heer Directeur van den G.G.G.D. kennis worden gegeven.

(rapport 354) Vrijdag 20 December 1946

te 10.00 uur - Treedt de agent van Politie M. de Jong van ziekte hersteld in dienst en legt over een verklaring van den Dir. G.G. en G.D. waarin vermeld dat hij voor 50% dienst mag doen (boodschappendienst).

(rapport 364) Maandag 30 December 1946

te 13.50 uur - Treden de agenten L. Hennekes en M. de Jong (laatstgenoemde deed 50% dienst) van ziekte hersteld in dienst en leggen daarbij over een verklaring van den directeur van den G.G. en G.D.


* * *

- Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven Jaar : 1943
Jaar : 1940
Briefnummer : 0301
Onderwerp : Burgemeester van Dordrecht: mobilisatie-vrijstelling
Omschrijving : Burgemeester van Dordrecht (38) betr. mobilisatie-vrijstelling voor de Inspecteur G.J. van Zeben, L.P.H. de Jong en klerk K. Klomp i.v.m. nieuwe circulaire Commissaris der Koningin;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar : 1940
Briefnummer : 1261
Onderwerp : Inspecteur van Politie Hoek van Holland
Omschrijving : Inspecteur van Politie Hoek van Holland vraagt verhoor van L.P.H. de Jong;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-50
+
Jaar: 1943
Briefnummer : 0388
Onderwerp : gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie 's-Gravenhage
Omschrijving : i/z het volgen van een cursus te Apeldoorn door den insp. van pol. 2e kl. L.P.H. de Jong;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0388
Onderwerp : Jong, L.P.H. de
Omschrijving : a/d Directeur Gen. v. Pol. i/z het volgen van een cursus te Apeldoorn door den inspecteur v. pol. 2e kl. L.P.H. de Jong ;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
+
Jaar : 1943
Briefnummer : 0911
Onderwerp : Jong, L.P.H. de
Omschrijving : a/d Directeur P.T.T. i/z telefonische aansluiting Insp. van Politie L.P.H. de Jong ;
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-53
Opperluitenant de JONG
(rapport 107) Zondag 16 April 1944 te 10.30 uur - Wordt namens Opperluitenant De Jong kennis gegeven dat hij hedenmiddag wegens ziekte, niet in dienst kon komen waarvan bericht is gezonden aan den Directeur G.G.G.D.
(rapport 112) Vrijdag 21 April 1944 te 13.00 uur - Treedt de Olt. de Jong van ziekte hersteld in dienst. De heer Dir G.G. en G.D. is dit bekend.

* * *
(c) Dordrecht EvD april-mei 2012.