DORDRECHT GEMEENTEPOLITIE - brieven 1943

Toegangsnummer: 213 # Gemeentepolitie van Dordrecht

 

Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1940 - 1945
1 1940 (1-70)
2 1940 (71-149)
3 1940 (150-300)
4 1940 (301-534)
5 1940 (535-754)
6 1940 (755-984)
7 1940 (985-1200)
8 1940 (1201-1499)
9 1940 (1500)
10 1940 (1501-1605)
11 1940 (1606-1633)
12 1940 (1634-2100)
13 1941 (1-100)
14 1941 (101-190)
15 1941 (191-325)
16 1941 (326-500)
17 1941 (501-678)
18 1941 (679-980)
19 1941 (981-1240)
20 1941 (1241-1491)
21 1941 (1492-1642)
22 1941 (1643-1803)
23 1941 (1804-2100)


24 1942 (1-141)
25 1942 (142-221)
26 1942 (222-471)
27 1942 (472-700)
28 1942 (701-858)

29 1942 (859-1028)
30 1942 (1029-1250)
31 1942 (1251-1523)
32 1942 (1524-1732)
33 1942 (1733-2100)
34 1943 (1-114)
35 1943 (115-263)
36 1943 (264-400)
37 1943 (401-667)
38 1943 (668-876)
39 1943 (877-1110)
40 1943 (1111-1399)
41 1943 (1400-1712)
42 1943 (1713-1944)
43 1943 (1945-2155)

44 1945 (1-139)
45 1945 (140-320)
46 1945 (321-681)
47 1945 (682-1000)
48 1945 (1001-1250)
49 1945 (1251-1500)
Alfabetische indices op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1940 - 1945
50 1940
51 1941
52 1942

53 1943
54 1945
55 Ingekomen verzoeken om en periodieke opgaven van vuurwapens, personeelsformatie en afgehandelde klachten, 1943 - 1945
59 Staten houdende een overzicht van de aan politiepersoneel opgelegde straffen, 1942 - 1947
76 Vreemdelingenregister, 1950 - 1951
Journalen, 1942-1982
77 jan. - mei 1942
78 mei - nov. 1942
79 nov. 1942 - mrt. 1943
80 mrt. - sept. 1943
81 jan. - mei 1944
82 juni - nov. 1944 [rapport 153 - 1 juni 1944]
83a nov. 1944 - apr. 1945

83b apr. - okt. 1945
84 okt. 1945 - apr. 1946
85 apr. - juli 1946
86 juli - okt. 1946
87 okt. 1946 - 20 jan. 1947
88 jan. - apr. 1947
89 apr. - juli 1947
90 juli - okt. 1947
91 okt. 1947 - jan. 1948
92 feb. - apr. 1948

472 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven betreffende de compensatie voor tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen goederen, 1952 - 1956

 

* * * bron: SAD 213-34 (brieven 1943 (1-114)) * * *

# BRIEF 1 (brievenindex SAD 213-43: Gevolmachtigde vraagt inl. over E. ter Stege, 0001)

RAPPORT.
Staat van inlichtingen van Eliza ter Stege, geboren te Dordrecht 15 Mei 1913, wonende aan de Koninginnestraat No. 21rd alhier.
4. Nederlander
5. Hulpagent van politie te Rotterdam. Voorheen wijnkoopersknecht.
6. gehuwd met Johanna Pieternella Alblas.
7. Omtrent het gedrag der vrouw is niets nadeeligs bekend. Haar vader was steenhouwer van beroep (is overleden).
8. Omtrent zijn familie is niets nadeeligs bekend. Zijn vader is metaalboorder van beroep.
9. Hij was ongeveer 14 jaar werkzaam, tot 1 Juli 1941, in den Wijnhandel van P.C. de Groot, gevestigd aan de Wolwevershaven No. 29 alhier. Zijn patroon is over zijn gedrag, vlijt en betrouwbaarheid goed tevreden. Hij werd op eigen verzoek ontslagen. nadien was hij werkzaam bij de Weermacht. Hij maakt geen misbruik van sterken drank en vorzoover bekend, heeft hij geen schulden.
10. Hij is vanaf geboorte te dezer stede woonachtig.
11. Volgens verkregen inlichtingen heeft hij een aangenaam karakter
12. Volgens de Directie van voornoemden Wijnhandel is hij ijverig en betrouwbaar.
13. ?
14. In Februari 1940, werd hij door de politie te dezer stede gehoord als verdacht van het plegen van openbare schennis der eerbaarheid. Hiervan werd echter geen proces-verbaal opgemaakt. Volgens de hoofdagent Rozendaal, die deze zak heeft behandeld heeft hij dit feit bekend, doch is hiervan geen p.v. opgemaakt omdat hijn aan de Juffrouw (zekere Juffrouw Vermaat) zijn excuus heeft aangeboden. Ter griffie van de Arr. Rechtbank alhier bleek, dat hij nimmer werd veroordeeld.
Dordrecht, 7 Jan. 1943. A. Bogers (Gezien: De Commissris van Politie DORDRECHT)

# BRIEF 4
Wilhelmus Johannes Vlaas, geb. 13-4-1912 Hoorn, recherchelijst, politie Velsen (31-12-1942);

# BRIEF 8
(4-1-1943) Recherchelijst Commissariaat van politie Nijmegen
No. 293/1898
.
De Commissaris van Politie te Nijmegen verzoekt de opsoring en inbeslagneming van 5 konijnen, die in den avond van 29 December 1942 te Nijmegen werden ontvreemd.
SIGNALEMEN|T.
2 Lotharingen, wit met zwart gekleurd, moeren;
2 donkergrijze konijnen, moeren;
1 zwart konijn, moer
Alle konijnen zijn pl.m. 6 maanden oud en wegen elk ong. 3 1/2 a 4 k.g.
Opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de(n) onbekende(n) dader)s) wordt mede verzocht.
No. 331/185.
De Commissaris van Politie der gemeente Nijmegen verzoekt namens de moeder de opsporing van de verblijfplaats van den persoon, hieronder vermeld. Bedoelde jongen vertrok op 28 December 1942, des namiddags omstreeks 1310 uur uti den Haag S.S. per trein naar Nijmegen, alwaar hij naar zijn moeder zou gaan. Bedoelde jongen is eenigszins achterlijk en lijdt aan toevallen. Volgens zijn persoonsbewijs staat hij nog ingeschreven op Huize Providentia te Sterksel. transportkosten kunnen worden vergoed.
Naam: JANSEN
Voornamen: RUDOLF WILLEM CASPER MARIA
gebroen te Roermond den 12-2-1921, zonder beroep, woonplaats: Nijmegen, Vossenlaan 71.
SIGNALEMENT:
lengte pl.m. 1.82 m, flink postuur, licht blond haar, gelaatsvorm ovaal; hoog voorhoofd, vol roode gelaatskleur; blauwe oogen, breede neis, eenigszins wipneus, breede mond, dikke lippen, vooral onderlip; tanden: flinke voortnden uti elkander naar voren. Hij mist linker halve pink!!
Kleeding: donker blauw pak, donker blauwe das met dito streepen, donker blauwe sokken, zwarte schoenen, geen hoofdbedekking;m donker bruine overjas, donker blauwe sjaal, wit overhemd met blauw streppje, witte boord met blauw streepje, beige gebreide handschoenen.
K. 6227 Nijmegen, 31 December 1942. De Commissaris van politie, A.J.M. van Dijk.
(R.W.C.M. Jansen, Nijmegen)

# BRIEF 9
- Chr. Reeder, won. a costi Wolph;
- Marion Zuijdwijk, geb. 21-11-1916 Dordrecht, chauffeur (rapport) HZ-69817;

# BRIEF 10
- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 Januari 1943.

CORPS Officieren   Onderofficieren en manschappen    
Commissaris Hoofd-
Inspecteur
Inspecteur
1e klasse
Inspecteur
2e klasse
Totaal Chef
Hoofdagent
Hoofdagent Agent-
Majoor
Agent
1e klasse
Agent
2e klasse
Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Politie-Dordrecht 1 1 3 1 =6 1 9 19 59 38 =126 =132
Hiervan zijn gedetacheerd:                        
a. Prijsbeheersching
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 1 - =2 -
b. Rijksrecherchecentrale
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 - - =1 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - - - 1 1 10 - =12 -
d. Sicherheitspolizei: - - - - - - - - 1 1 =2 =17
VACATUREN: - - - - - - - 1 - 10 =11 -

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 Maart 1943.

CORPS Officieren   Onderofficieren en manschappen    
Commissaris Hoofd-
Inspecteur
Inspecteur
1e klasse
Inspecteur
2e klasse
Totaal Chef
Hoofdagent
Hoofdagent Agent-
Majoor
Agent
1e klasse
Agent
2e klasse
Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Politie-Dordrecht 1 1 3 1 =6 1 9 19 59 38 =126 =132
Hiervan zijn gedetacheerd:                        
a. Prijsbeheersching
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 1 - =2 -
b. Rijksrecherchecentrale
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 - - =1 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - - - 1 1 10 - =12 -
d. Sicherheitspolizei: - - - - - - - - 1 1 =2 =17

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 April 1943.

CORPS Officerien   Onderofficieren en manschappen    
Commissaris Hoofd-
Inspecteur
Inspecteur
1e klasse
Inspecteur
2e klasse
Totaal Chef
Hoofdagent
Hoofdagent Agent-
Majoor
Agent
1e klasse
Agent
2e klasse
Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Politie-Dordrecht 1 1 3 1 =6 1 9 19 59 37 =125 =131
Hiervan zijn er:                        
a. Ordepolitie: - 1 2 1 =4 - 6 13 44 36 =103 -
b. Recherche: - - 1 - =1 1 2 3 3 - =10 -
c. prijsbeheersching
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 1 - =2 -
d. Rijksrecherchecentrale
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 - - =1 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - - - 1 1 10 - =12 -
d. Sicherheitspolizei: - - - - - - - - 1 1 =2 -
f. Corpschef: 1 - - - - - - - - - =1 =131

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 Mei 1943.

CORPS Officieren   Onderofficieren en manschappen    
Commissaris Hoofd-
Inspecteur
Inspecteur
1e klasse
Inspecteur
2e klasse
Totaal Chef
Hoofdagent
Hoofdagent Agent-
Majoor
Agent
1e klasse
Agent
2e klasse
Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Politie-Dordrecht 1 1 3 1 =6 1 9 19 59 37 =125 =131
Hiervan zijn er:                        
a. Ordepolitie: - 1 2 1 =4 - 6 13 44 36 =103 -
b. Recherche: - - 1 - =1 1 2 3 3 - =10 -
c. prijsbeheersching
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 1 - =2 -
d. Rijksrecherchecentrale
te 's Gravenhage
- - - - - - - 1 - - =1 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - - - 1 1 10 - =12 -
d. Sicherheitspolizei: - - - - - - - - 1 1 =2 -
f. Corpschef: 1 - - - - - - - - - =1 =131

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 Juni 1943.

CORPS Officieren Onderofficieren en manschappen
Majoor van Politie
Corpschef
Kapiteins Opperluitenants Totaal Hoofdwachtmeesters Opperwachtmeester Wachtmeesters Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Politie-Dordrecht 1 3 2 =6 10 78 32 =120 =126
Hiervan zijn er:                  
a. Ordepolitie: 1 2 2 =5 6 61 30 =97 -
b. Recherche: - 1 - =1 3 6 - =9 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - 1 10 1 =12 -
d. Politieke Politie: - - - - - 1 1 =2 -
TOTAAL: 1 3 2 =6 10 78 32 =120 =126

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 Juli 1943.

CORPS Officieren Onderofficieren en manschappen
Majoor van Politie
Corpschef
Kapiteins Opperluitenants Totaal Hoofdwachtmeesters Opperwachtmeester Wachtmeesters Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Politie-Dordrecht 1 3 2 =6 10 77 32 =119 =125
Hiervan zijn er:                  
a. Ordepolitie: 1 2 2 =5 6 60 30 =96 -
b. Recherche: - 1 - =1 3 6 - =9 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - 1 10 1 =12 -
d. Politieke Politie: - - - - - 1 1 =2 -
TOTAAL: 1 3 2 =6 10 77 32 =119 =125

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 Augustus 1943.

CORPS Officieren Onderofficieren en manschappen
Majoor van Politie
Corpschef
Kapiteins Opperluitenants Totaal Hoofdwachtmeesters Opperwachtmeester Wachtmeesters Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Politie-Dordrecht 1 3 2 =6 10 77 32 =119 =125
Hiervan zijn er:                  
a. Ordepolitie: 1 2 2 =5 6 60 30 =96 -
b. Recherche: - 1 - =1 3 6 - =9 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - 1 10 1 =12 -
d. Politieke Politie: - - - - - 1 1 =2 -
TOTAAL: 1 3 2 =6 10 77 32 =119 =125

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 September 1943.

CORPS Officieren Onderofficieren en manschappen
Majoor van Politie
Corpschef
Kapiteins Opperluitenants Totaal Hoofdwachtmeesters Opperwachtmeester Wachtmeesters Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Politie-Dordrecht 1 4 2 =7 10 77 31 =118 =125
Hiervan zijn er:                  
a. Ordepolitie: 1 3 2 =6 6 60 30 =96 -
b. Recherche: - 1 - =1 3 6 - =9 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - 1 10 - =11 -
d. Politieke Politie: - - - - - 1 1 =2 -
TOTAAL: 1 4 2 =7 10 77 31 =118 =125

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 October 1943.

CORPS Officieren Onderofficieren en manschappen
Majoor van Politie
Corpschef
Kapiteins Opperluitenants Totaal Hoofdwachtmeesters Opperwachtmeester Wachtmeesters Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Politie-Dordrecht 1 3 2 =6 10 77 30 =117 =123
Hiervan zijn er:                  
a. Ordepolitie: 1 2 2 =5 6 60 29 =95 -
b. Recherche: - 1 - =1 3 6 - =9 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- - - - 1 10 - =11 -
d. Politieke Politie: - - - - - 1 1 =2 -
TOTAAL: 1 3 2 =6 10 77 30 =117 =123

- Sterkte van de Gemeente-Politie te Dordrecht op 1 November 1943.

CORPS Officieren Onderofficiren en manschappen
Majoor van Politie
Corpschef
Kapiteins Opperluitenants Totaal Hoofdwachtmeesters Opperwachtmeester Wachtmeesters Totaal Algemeen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Politie-Dordrecht 1 3 2 =6 10 77 30 =117 =123
Hiervan zijn er:                  
a. Ordepolitie: 1 1 2 =4 6 60 29 =95 -
b. Recherche: - 1 - =1 3 6 - =9 -
c. Economische dienst:
(distributie en
prijsbeheersching)
- 1 - =1 1 10 - =11 -
d. Politieke Politie: - - - - - 1 1 =2 -
TOTAAL: 1 3 2 =6 10 77 30 =117 =123

- 's-Gravenhage, 12 December 1947(!).
Naar aanleiding van de gehouden wapeninspectie op 9 en 10 December 1947, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat de wapenen, behorende tot Uw Korps, door mij in goed onderhouden toestand werden aangetroffen. Enkele gebruikers bleken nog niet voldoende met de werking van hun wapen bekend te zijn. Ik moge UHoogEdelgestrenge beleefd verzoeken maatregelen te nemen dat genoemde mensen enige theorie ontvangen.
Opmerkingen:
pistool Mauser no. 383163, in gebruik bij P. Beekhuizen werd geladen ter inspectie aangeboden;
pistool F.N. no. 78352, in gebruik bij P. Vlasblom, bleek bij de inspectie niet naar behoren te functioneeren, de oorzak was dat het wapen geheel verkeerd in elkaar was gezet, de gebruiker van dit wapen was verder gegaan met het uitelkaar nemen dan nodig was.
pistool Dreijse, no. 12427, in gebruik bij J.J. Geerlof, moet worden omgewisseld.
Ik moge U nogmaals beleefd voorstellen de Walther pistolen zoo spoedig mogelijk te vervangen door pistolen F.N. kaliber 9 m.m.
De herstellingen door mij opgenomen zullen zo spoedig mogelijk worden verricht.
     De Mr. geweermaker der Rijkspolitie De Adjudant P.G. Hoensler.

+
WAPENINSPECTIE GEHOUDEN op 9 EN 10 DECEMBER 1947.
001. G.J. Enzerink, soort P. merk Sauer kaliber 7.65 nummer 131139.
002. A. Schild, soort R. merk Webleij kaliber 9 nummer 142397.
003. Th. de Bruijn, soort P. merk Mauser kaliber 7,65 nummer 64220.
004. K.C. Verkerk, soort P. merk F.N. kaliber 9 nummer 36444.
005. E.J. van Ewijk, P. Walther kaliber 7.65 nummer 183777.
006. E.L. van 't Hoenderdaal, P. Walther kaliber 6,35 nummer 715678.
007. G. van Wijk, P. Mauser kaliber 7.65 nummer 464237.
008. A. Logtenberg, R. Webleij kaliber 9 nummer 142426.
009.  L.L. Spaanderman, P. F.N. kaliber 7,65, nummer 83109.
010. K.J. Rosendaal, P. Walther kaliber 7,65 nummer 224718.
011. J. Kruisheer, R. Webley kaliber  9 nummer 143863.
012. A. Bogers, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 220981.
013. H.C. Gazendam, P. Mauser kaliber  7,65 nummer 481753;
014. W.J. Hommers, P. F.N. kaliber  7.65 nummer 83221;
015. J. van Mourik, P. Mauser kaliber  6,35 nummer 383161;
016. W.B. Elschot, P. Walther kaliber 7,65 nummer 68696;
017. A. de Heus, P. F.N. kaliber 9 nummer 78291;
018. K. v.d. Berg, P. F.N. kaliber 9 nummer 78306;
019. H. Abels, P. F.N. kaliber 9 nummer 78311;
020. H. Norbart, R. Webley kaliber 9 nummer 145437;
021. L.J.M. de Leeuw, P. Mauser kaliber 6,35 nummer 269533 (loop inw. licht ingevr. roest)
022. J. Meeder, P. Walther kaliber 7.65 nummer 170155;
023. P. Versluis, R. Webley kaliber 9 nummer 137151;
024. E. ten Brinke, P. Mauser kaliber 6,35 nummer 269349;
025. M. Kroon, P. Walther kaliber 7,65 nummer 288362;
026. A.G(C). Nederhof, P. Walther kaliber 7,65 nummer 229700 (werpt de huls niet uit)
027. A. Kraaijeveld, P. Walther kaliber 7,65 nummer 226351;
028. C. Maliepaard, P. Walther kaliber 7,65 nummer 183111;
029. H.J. Delnoij, R. Webley kaliber 9 nummer 140946;
030. G.D.P. van Bezooijen, R. Webley kaliber 9 nummer 143866;
031. C. Zondervan, R. Webley kaliber 9 nummer 166373;
032. P. van Gent, P. F.N. kaliber 7.65 nummer A83119;
033. J. de Graaf (*1923), R. Webley kaliber 9 nummer 151399;
034. C. van Loon, P. F.N. kaliber 7.65 nummer A83176;
035. P. Liefaart, P. F.N. kaliber 7.65 nummer A83203.
036. J. Brouwer, P. Mauser kaliber 7.65 nummer 207519 (loop m. ingevr. roest, uitgezet);
037. P. de Boer, P. F.N. kaliber 9 nummer 78306;
038. C.M.H.G. van Keulen, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A78132;
039. B.H.J.H. van der Elst, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83121;
040. H.J. Bannink, R. Webley kaliber 9 nummer 144302;
041. H. Lammers, R. Webley kaliber 9 nummer 127478;
042. H. Nicolaas, P. Mauser kaliber 7.65 nummer 228838;
043. M.L. van der Schelde, P. Mauser kaliber 7.65 nummer 227612 (slechte schietuitkomst);
044. G.A. Verbaan, P. Mauser kaliber 6,35 nummer 261330;
045. C. de Best, P. F.N. kaliber 9 nummer A78289;
046. C. Goud, P. F.N. kaliber 9 nummer A78390;
047. B.W. Beernnk, R. Webley kaliber 9 nummer 141973;
048. A. Bogaard, R. Webley kaliber 9 nummer 166679;
049. J. Draaijer, R. Webley kaliber 9 nummer 150719 (beugelschroef aangebracht)
050. J. Hartman, R. Webley kaliber 9 nummer 160066;
051. B.L. Blok, P. F.N. kaliber 9 nummer A78128;
052. F. Houtman, P. F.N. kaliber 9 nummer A78399;
053. P. den Hollander, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 205204;
054. N. Roeleveld, P. F.N. kaliber 9 nummer A83128;
055. W. Kulk, R. Webley kaliber 9 nummer 141765;
056. J. Vlasblom, P. F.N. kaliber 9 nummer 78397 (moet wapentheorie ontvangen);
057. M. Klein, P. F.N. kaliber 9 nummer 78327 (moet wapentheorie ontvangen);
058. W.A. van Hattum, R. Doury kaliber 8 nummer E1427;
059. J(acob) Imthorn, P. F.N. kaliber 9 nummer A78343;
060. H. v.d. Herik, P. F.N. kaliber 9 nummer A78320;
061. A. Brandwijk, P. Walther kaliber 7.65 nummer 170639;
062. P.V.F. van Maele, R. Webley kaliber 9 nummer 140735;
063. K. Voogt, P. F.N. kaliber 9 nummer A78361 (moet wapentheorie ontvangen);
064. W. van der Werff , R. Webley kaliber 9 nummer 143667;
065. J. 't Lam, R. Webley kaliber 9 nummer 143241;
066. G. Heutink, P. Mauser kaliber 6,35 nummer 389879 (moet wapentheorie ontvangen);
067. W.M. Storm, R. Webley kaliber 9 nummer 166774;
068. L.M. Boers, R. Webley kaliber 9 nummer 144701;
069. H. Rozendaal, P. Walther kaliber 7.65 nummer 200221;
070. J.W. Crielaard, R. Webley kaliber 9 nummer 144021;
071. J.M.F. Kuijten, P. F.N. kaliber 9 nummer A77902;
072. R. de Koning, P. Walther kaliber 7.65 nummer 85742;
073. A. van der Ree, R. Webley kaliber 9 nummer 142312;
074. C. de Mol, P. Walther kaliber 7.65 nummer 221674;
075. J. de Graaf (Hag.) P. F.N. kaliber 9 nummer A83179;
076. P. Beekhuizen(Beekhuisen), P. Mauser kaliber 6,35 nummer 383163 (wapen geladen ter inspectie aangeboden, wapentheorie ontv.);
077. A. Oost, P. F.N. kaliber 9 nummer 78290;
078. L. Kloot, R. Webley kaliber 9 nummer 169778;
079. A. van der Linden, P. F.N. kaliber 9 nummer 78358;
080. H.G. Peereboom, P. Mauser kaliber 7.65 nummer 229054 (wapentheorie ontvangen);
081. C. Rijken, R. Webley kaliber 9 nummer 145432;
082. J. van Kalkeren, P. Walther kaliber 7.65 nummer 226263 (loop midd. inw. ingevr. roest);
083. P. van Londen, P. F.N. kaliber 9 nummer A78344;
084. J. Monsieurs, P. Walther kaliber 7.65 nummer 72177 (wapen afgekeurd, loop te wijd);
085. C. Vliegenthart, R. Webley kaliber 9 nummer 147563;
086. L.N. van der Hagen, P. Walther kaliber 7.65 nummer 486072;
087. A.C. Overbeeke, R. Webley kaliber 9 nummer 150632;
088. P. Mol, R. Webley kaliber 9 nummer 160311;
089. G. Vliegenthart P. F.N. kaliber 9 nummer A78294;
090. A.H. Smaal P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83115 (moet wapentheorie ontvangen);
091. W.G. Valk, R. Webley kaliber 9 nummer 145525;
092. G.J. Scholten, P. Walther kaliber 7,65 nummer 485445 (slede pas maken);
093. A.A. van Damme, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83143;
094. A.C. van de Merwe, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A82272;
095. J.H. Langeveld, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 232000 (loop inw. ingevr. roest);
096. W.J. van der Sluijs, P. Walther kaliber 7,65 nummer 489261 (wapentheorie ontvangen);
097. G. van der Giessen, wapen in reparatie;
098. M. de Jong (*1917),  P. F.N. kaliber 9 nummer 78350;
099. B. 't Lam R. Webley kaliber 9 nummer 145822;
100. Tj. de Groot, P. Walther kaliber 7,65 nummer 162258;
101. J. Oosterhuis, P. F.N. kaliber 9 nummer  A78354;
102. W. Durieux, P. Walther kaliber 7,65 nummer 483930;
103. N. Schaap P. Walther kaliber 7,65 nummer 241686;
104. A.C.P. Luca, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83186 (moet wapentheorie ontvangen);
105. W. Kooijman, P. Walther kaliber 7,65 nummer 490248 (slede pas gemaakt);
106. C. van der Velde, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83172;
107. D. den Otter, R. Webley kaliber 9 nummer 150462;
108. H.A. v.d. Beemt, R. Webley kaliber 9 nummer 146107;
109. W. den Ouden, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 220388;
110. C.P. Versteegh, P. Walther kaliber 7,65 nummer 157186;
111. C. van 't Hof, P. F.N. kaliber 9 nummer 83552;
112. D. Schuite, P. F.N. kaliber 9 nummer A78356;
113. W. van der Graaf, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 269501.
114. P. Vlasblom, P. F.N. kaliber 9 nummer 78352 (wapen verder uitelkaar gehaald dan nodig was, wapen functioneerde niet);
115. H. Kwint, R. Webley kaliber 9 nummer 149373
116. H. Bar, P. F.N. kaliber 9 nummer A78312;
118. P. Broekhuisen, R. Webley kaliber 9 nummer 150413;
118. P. Dorst, R. Webley kaliber 9 nummer 142404;
119. A.M. van Gurp, P. F.N. kaliber 9 nummer 78292;
120. A.C. Uil, P. Mauser kaliber 6,35 nummer 273401 (moet wapentheorie ontvangen);
121. A.N. van Grootveld, P. F.N. kaliber 7,65 nummer 83162;
122. H.R. Klarenbeek, P. F.N. kaliber 9 nummer 78348.
123. J.J. Geerlof, P. Dreijse kaliber 7,65 nummer 12427 (wapen moet worden omgewisseld);
124. Kl. van Haren, P. F.N. kaliber 7,65 nummer 83107;
125. M. de Jong (*1918), R. Webley kaliber 9 nummer 148203;
126. E.J. van Harskamp, P. Walther kaliber 7,65 nummer 231062 (moet wapentheorie ontvangen);
127. J. Belder, P. F.N. kaliber 9 nummer 78351;
128. M. Quik, P. F.N. kaliber 7,65 nummer 83129;
129. D. Aalbers, P. F.N. kaliber 9 nummer A78365;
130. W. Oste, R. Webley kaliber 9 nummer 149619;
131. K. van Henten, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 232924;
132. C.J. van Gurp, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83326;
133. M.J. Pos, P. Walther kaliber 7,65 nummer 232304 (wapen ingenomen, veiligheid ontbrak);
134. G. van Oijen P. F.N. kaliber 6,35 nummer 928638 (loop inw. ingevr. roest);
135. C.C. van Houdt, R. Webley kaliber 9 nummer 139516;
136. R. Schaasberg, P. F.N. kaliber 9 nummer A78392;
137. J.C. Janse de Jonge, P. F.N. kaliber 9 nummer A78371;
139. J. Bol, P. F.N. kaliber 7,65 nummer A83110;
140. Chr. Bruinsma, P. F.N. kaliber 9 nummer A78396 (wapen geladen ter inspectie aangeboden);
141. A. Katoen, P. Mauser kaliber 7,65 nummer 220776 (wapen geladen ter inspectie aangeboden);
142. G.D. Heinsdijk, R. Webley kaliber 9 nummer 149372;
143. A.C. van Aalst, P. Mauser kaliber 7,65 nummer  227900 (houder herstellen, greepschoef aanbrengen);
144. F. Peeters, R. Webleij kaliber 9 nummer 161507.

# BRIEF 11
- 4-1-1943 Hendrik Wapperom, verbijf in Rusland; J. van Lennepstraat 32;
# BRIEF 12
- S. de Jong, Varkenmarkt 5;
# BRIEF 13
- namen leerlingen Gem. H.B.S., Chr. H.B.S., Gymnasium, M.T.S.;
# BRIEF 16
- Gerard Simon Lenselink, 19 jaar, Rotterdam;
# BRIEF 22
- effectenkantoor Wijnstraat 128, R. Stempels, E. Benedictus;
# BRIEF 26
- Arie Hendrik van Heeren, geb. Dubbeldam 15-5-1899;
# BRIEF 27
- schriften ziekenhuisdienst!!!! met datum, uur, naam ondernemer, naam patient(!), van waar; [Th.A.J. van Duren, HZ-19530, HZ-19529; Willem van Twist HZ-1686, HZ-10197];
# BRIEF 28
- Arie van de Graaf, monsterboekje, no. 8166;
# BRIEF 37
- (gedrukt boekje) Recherchecentrale jaarverslag 1942;
# BRIEF 41
- P. Wendrich, Wijnstraat 61rd, Geertruij Jacoba v.d. Dobbelsteen; Teuntje Snijders, hotel Ponsen; Hadewij Boo, geb. 25-8-1923; Masje Vogel, geb. 7-6-1901 e.v. Barend Haksteen; Pieter v.d. Pad, geb. 26-3-1917; Aagje van Gangelen e.v. v.d. Rest, geb. 9-6-1920 (De Joodsche Invalide);

# BRIEF 43
- Ontvangen van den Havenmeester der Gemeente Dordrecht 20 stuks buitenboordmotoren in eigendom toebehoorend, als in onderstaande opgave vermeld:
01. P. Hecker(Hekker), Voorstraat 257, outboord Motor Corp, 2 cyl. 2 tact, motornummer 4095/0067;
02. D.J. van Bruggen, Nieuwe Haven 27, Evinrude, 1 cyl. 2 tact, motornummer B58269;
05. A. de Bruin, Spuiweg 47a, Evinrude, 1 cyl. 2 tact, motornummer 4091/3998;
06. P. Hoebee, St. Jorisweg 53, Johnson Seahorse, 1 cyl. 2 tact, motornummer 263224/LTL 37;
07. P.F.C. Naerebout, Riouwstraat 114rd, Archimedes, 1 cyl. 2 tact, motornummer 32717;
08. J. Buytink, Mazelaarstraat 8rd, Sachs, 1 cyl. 2 tact, motornummer 65686 (losse schroef);
20. E.R. Bruinse, Dubbeldamscheweg 103, Johnson, 2 cyl. 2 tact, motornummer 221992/ F 75;
24. Th. de Bruin, Johan. Spaanstraat 31, Archimedes, 2 cyl. 2 tact, motornummer 13279;
28. A. Bettinger, Gr. Spuistraat 33, Elto, 2 cyl. 2 tact, motornummer 4130-741;
31. J. van Amerongen, Vorensaterstraat 79rd, Johnson, 2 cyl. 2 tact, motornummer 262672;
32. J. van Amerongen, Vorensaterstraat 79rd, Johnson, 2 cyl. 2 tact, motornummer 376151;
35. L.H. van Berk, Kolwijkstraat 13, Sachs, 1 cyl. 2 tact, motornummer 65987 (schroef ontbreekt);
36. J. Bos, Vriesestraat 83, Eito, 2 cyl. 2 tact, motornummer 4095-0068;
37. C.L. Muyen, Bisschopstraat 51, Penta, 2 cyl. 2 tact, motornummer 51278 (schr. boug. onbr.);
46. R. Groeneveld, Bagijnhof 44, Johnson, 2 cyl. 2 tact, motornummer 2103-18;
49. A. van Eck Sr, Sluisweg 25, Johnson, 2 cyl. 2 tact, motornummer 165593;
50. Erkelens, Frederikstraat 24, Thor, 2 cyl. 2 tact, motornummer geen;
51. J.H. den Hollander, Transvaalstraat 26, Elto, 2 cyl. 2 tact, motornummer 4096-0017;
52. A.A. Loggers, Voorstraat 77, Lockwood, 2 cyl. 2 tact, motornummer 4202 (schroef ontbreekt);
53. P. de Graaf, Warmoezierspad 17, Pirat, 2 cyl. 2 tact, motornummer 2739203 (schr. en boug. ontbreekt);
Dordrecht, 9 Maart 1943. De Commissaris van Politie van Dordrecht.

- (20-4-1943) Amsterdam-C 19 April 1943.
Onder toezending van afschriften van bij mijn administratie ingekomen brieven van J. van AMERONGEN, Vorensaterstraat 79rood en Chr.L. MUIJEN, Bisschopstraat 41, a costi, heb ik de eer, UEdelGestrenge te verzoeken, adressanten, namens mij, in antwoord op hun brieven, wel te willen doen mededeelen, dat zij zich terzake kunne wenden tot den Inspektor Fitzner, Rustingsinspektion, Aussenstelle Amsterdam, Waldeck Pyrtmontlaan 25, alhier. tevens gelieve U de bijgaande Gids voor Dordrecht hierbij wel aan adressant Van Amerongen te willen doen teruggeven. De wnd. Politiepresident.

- Obermachinisten Konig te Ridderkerk (Wehrmacht);

# BRIEF 59
- geen nummer 59;

# BRIEF 61
- Halfmaandelijksche opgave over mutaties, sterkte en samenstelling der Gemeente-Politie te Dordrecht, verzocht bij schrijven van den Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie dd. 4 September 1942, No. 5637.
I. Mutaties over het tijdvak van 16 December 1942 tot 1 Januari 1943.
a. Benoemd: Geen
b. Ontslagen: W. Groen, agent van Politie 1e klasse, ingang 1 Januari 1943, benoemd tot Inspecteur 2e klasse te Rotterdam;
c. Bevorderd: Geen
d. Gehuwd: Geen;
e. Gedetacheerd naar elders: Geen.
f. Overgeplaatst naar een anderen tak van den politiedienst ter plaatse: Geen
g. Overleden: F. Hoogesteger, agent van politie 1e klasse is op 27 December 1942 overleden.
II. Feitelijke sterkte van het politiekorps op 1 Januari 1943
  Commissaris van Politie = 1
  Hoofd-Inspecteur van Politie = 1
  Inspecteur van Politie 1e klasse = 3
  Inspecteur van Politie 2e klasse = 1
  Hoofdklerk = 1
  Klerk 1e klasse = 1
  Bediende op Arbeidscontract = 1
  Chef adjudant van Politie-Rechercheur = 1
  Hoofdagenten van Politie = 9
  Agenten-majoor van Politie = 19
  Agenten van Politie 1e klasse = 59
  Agenten van Politie 2e klasse = 38
  Bode (boodschappenjongen) = 1
III. De sterkte onder IiIvermeld is samengesteld als volgt:
1. Bij den recherchedienst:
  Inspecteur 1e klasse = 1
  Chef-Adjudant van Politie-Rechercheur = 1
  Hoofdagenten van Politie-Rechercheur = 2
  Agenten-Majoor van Politie-Rechercheur = 3
  Gedetacheerd Rijks Recherche Centrale Den Haag = 1
  Recherche en Administratie:
  Commissaris van Politie = 1
  Hoofd-Inspecteur van Politie = 1
  Inspecteur van Politie 1e klasse = 1
2. Bij den straatdienst (zgn. 'ordepolitie'):
  Inspecteur van Politie 1e klasse = 1
  Inspecteur van Politie 2e klasse = 1
  Hoofdagent van Politie = 6
  Agent-Majoor van Politie = 13
  Agent van Politie 1e klasse = 45
  Agent van Politie 2e klasse = 36
Prijsbeheersching District Dordrecht:
  Agent-Majoor van Politie = 1
  Agent van Politie 1e klasse = 1
Prijsbeheersching gemeente Dordrecht:
 Agent-Majoor van Politie = 1
 Agenten van Politie 1e klasse = 4
 Agent van Politie 2e klasse = 1
Distributiedienst gemeente Dordrecht:
  Hoofdagent van Politie = 1
  Agenten van Politie 1e klasse = 5
Politieke Politie:
  Agent van Politie 1e klasse =  1
  Agent van Politie 2e klasse = 1
3. Uitlsuitend administratief werkzaam:
  Hoofdklerk = 1
  Klerk 1e klasse =1
  Bediende op Arbeidscontraact = 1
  Bode (boodschappenjongen) = 1
4. Andere groepen (Kinderpolitie, Politearts enz):
De Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondsheidsdienst [=Dr.Koopman] alhier fungeert tevens als Politiearts.
IV. Vacatures:
Agent-Majoor van Politie = 1.
Agenten van Politie 2e klasse = 10.

- Halfmaandelijksche opgave over mutaties, sterkte en samenstelling der Gemeente-Politie te Dordrecht, verzocht bij schrijven van den Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie dd. 4 September 1942, No. 5637.
I. Mutaties over het tijdvak van 1 tot en met 15 Maart 1943.
a. Benoemd: Geen.
b. Ontslagen: G.  Luijsterberg, agent van Politie 2e klasse, ingang 6 Maart 1943, benoemd tot agent van Politie te Winterswijk;
c. Bevorderd: Geen.
d. Gehuwd: Geen;
e. Gedetacheerd naar elders: Tijdelijk: L.P.H. de Jong, Inspecteur van Politie 2e klasse, Politie-Officierschool te Apeldoorn.
f. Overgeplaatst naar een anderen tak van den politiedienst ter plaatse: Geen
g. Overleden: Geen.
II. Feitelijke sterkte van het politiekorps op 15 Maart 1943
  Commissaris van Politie = 1
  Hoofd-Inspecteur van Politie = 1
  Inspecteur van Politie 1e klasse = 3
  Inspecteur van Politie 2e klasse = 1
  Hoofdklerk = 1
  Klerk 1e klasse = 1
  Bediende op Arbeidscontract = 1
  Chef adjudant van Politie-Rechercheur = 1
  Hoofdagenten van Politie = 9
  Agenten-majoor van Politie = 19
  Agenten van Politie 1e klasse = 59
  Agenten van Politie 2e klasse = 37
  Bode (boodschappenjongen) = 1
III. De sterkte onder II vermeld is samengesteld als volgt:
1. Bij den recherchedienst:
  Inspecteur 1e klasse = 1
  Chef-Hoofdagent van Politie rechercheur = 1
  Hoofdagenten van Politie rechercheur = 2
  Agenten-Majoor van Politie rechercheur = 3
  Gedetacheerd Rijksrecherche Centrale den Haag = 1
  Agent van Politie 1e klasse rechercheur = 3
Recherche en administatie:
  Comissaris van Politie = 1
  Hoofd-Inspecteur van Politie = 1
  Inspecteur van Politie 1e klasse = 1
2. Bij den Straatdienst (zgn. ordepolitie):
   Inspecteur van Politie 1e klasse = 1
  Inspecteur van Politie 2e klasse = 1
  Hoofdagent van Politie = 6
  Agent-Majoor van Politie = 13
  Agent van Politie 1e klasse = 45
  Agent van Politie 2e klasse = 35
Prijsbeheersching District Dordrecht:
  Agent-Majoor van Politie = 1
  Agent van Politie 1e klasse = 1
Prijsbeheersching gemeente Dordrecht:
 Agent-Majoor van Politie = 1
 Agentvan Politie 1e klasse = 4
 Agent van Politie 2e klasse = 1
Distributiedienst gemeente Dordrecht:
  Hoofdagent van Politie = 1
  Agenten van Politie 1e klasse = 5
Politieke Politie:
  Agent van Politie 1e klasse =  1
  Agent van Politie 2e klasse = 1
3. Uitlsuitend administratief werkzaam:
  Hoofdklerk = 1
  Klerk 1e klasse =1
  Bediende op Arbeidscontraact = 1
  Bode (boodschappenjongen) = 1
4. Andere groepen (Kinderpolitie, Politearts enz):
De Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondsheidsdienst [=Dr.Koopman] alhier fungeert tevens als Politiearts.
IV. Vacatures: Geen.

- Halfmaandelijksche opgave over mutaties, sterkte en samenstelling der Gemeente-Politie te Dordrecht, verzocht bij schrijven van den Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie dd. 4 September 1942, No. 5637.
I. Mutaties over het tijdvak van 1 tot en met 15 April 1943.
a. Benoemd: Geen.
b. Ontslagen: Geen;
c. Bevorderd: Geen.
d. Gehuwd: Op 4 April 1943, is F. Houtman, Hoofdagent van Politie Rechercheur hertrouwd met Catharina Tijssen; Op 8 April 1943 is P. den Hollander, Agent van politie 2e kalsse gehuwd met Maria Wilhelmina van Haren;
e. Gedetacheerd naar elders: Zie vorige opgave
f. Overgeplaatst naar een anderen tak van den politiedienst ter plaatse: Geen
g. Overleden: Geen.
II. Feitelijke sterkte van het politiekorps op 15 April 1943
Geen veranderingen 
III. De sterkte onder II vermeld is samengesteld als volgt:
Geen veranderingen 
IV. Vacatures: Geen veranderingen.

- Halfmaandelijksche opgave over mutaties, sterkte en samenstelling der Gemeente-Politie te Dordrecht, verzocht bij schrijven van den Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie dd. 4 September 1942, No. 5637.
I. Mutaties over het tijdvak van 16 tot en met 30 April 1943.
a. Benoemd: Geen.
b. Ontslagen: Geen;
c. Bevorderd: Geen.
d. Gehuwd: Op 28 April 1943, is A.A.M. Overgaag, Agent van Politie 2e klasse gehuwd met Cilia |Ronteltap;
e. Gedetacheerd naar elders: Zie vorige opgave
f. Overgeplaatst naar een anderen tak van den politiedienst ter plaatse: Geen
g. Overleden: Geen.
II. Feitelijke sterkte van het politiekorps op 15 April 1943
Geen veranderingen 
III. De sterkte onder II vermeld is samengesteld als volgt:
Geen veranderingen 
IV. Vacatures: Geen veranderingen.

 Halfmaandelijksche opgave over mutaties, sterkte en samenstelling der Gemeente-Politie te Dordrecht, verzocht bij schrijven van den Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandsche Politie dd. 4 September 1942, No. 5637.
I. Mutaties over het tijdvak van 1 tot en met 15 Mei 1943.
a. Benoemd: Geen.
b. Ontslagen: Geen;
c. Bevorderd: Geen.
d. Gehuwd: Geen;
e. Gedetacheerd naar elders: Op 10 Mei 1943 is de Agent van Politie 2e klasse (Wachtmeester) M. de Jong, gedetacheerd bij het Politie Opleidingsbataljon te Schalkhaar
f. Overgeplaatst naar een anderen tak van den politiedienst ter plaatse: Geen
g. Overleden: Geen.
II. Feitelijke sterkte van het politiekorps op 15 April 1943
Geen veranderingen 
III. De sterkte onder II vermeld is samengesteld als volgt:
Geen veranderingen 
IV. Vacatures: Geen veranderingen.

- Maandelijksche sterkte opgave van de Gemeente-Politie te Dordrecht over de maand Juli 1943.

POLITIE DORDRECHT Officieren Onderofficieren en manschappen ads. personeel overige pers.       
kolonel luitenant-
kolonel
ma-
joors
kapi-
teins
opper-
luite-
nants
luite-
nants
vaan-
drigs
TOTAAL onder-
luite-
nants
hoofd-
wacht-
meesters
opper-
wachtmeesters
wachtmeesters
onder-
wachtmeesters
adspirant-
officieren
politie-
adspi-
ranten
TOTAAL in vasten
dienst
in
tijdelijke
dienst
arbeids-
contrac
tanten
in vasten
dienst
in
tijdelijke
dienst
Totaal Totaal
14
en
20
*
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gesloten Eenheid - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - -
Ordepolitie:  
1. Commando ordepolitie - - 1 2 2 = - = 5 - 6 61, 29, - - - = 96 - - - - - - 101 -
2. Districts Commando's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Afdeelingsbureau
(straatdienst)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Economische dienst - - - - - - - - - 1 10, 1, - - - = 12 - - - - - - 12 -
5. Verkeersdienst (Inbegrepen Motordienst) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Berichtendienst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Bereden Politie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -
8. Gezondsheidsdienst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Muziekkorps - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Politieke Politie - - - - - - - - - - 1, 1, - - - = 2 - - - - - - 2 -
11. bestuurspolitie - - - - - - - - - - - - - - 2 - = 2 - - - 4 -
Recherche - - - 1 - - - = 1 - 3 6, -, - - - = 9 - - - - - - 10 -
  * aantal politieambtenaren, dat langdurig aan den dienst is onttrokken.

- Maandelijksche sterkte opgave van de Gemeente-Politie te Dordrecht over de maand Augustus 1943.

POLITIE DORDRECHT Officieren Onderofficieren en manschappen ads. personeel overige pers.       
kolonel luitenant-
kolonel
ma-
joors
kapi-
teins
opper-
luite-
nants
luite-
nants
vaan-
drigs
TOTAAL onder-
luite-
nants
hoofd-
wacht-
meesters
opper-
wachtmeesters
wachtmeesters
onder-
wachtmeesters
adspirant-
officieren
politie-
adspi-
ranten
TOTAAL in vasten
dienst
in
tijdelijke
dienst
arbeids-
contrac
tanten
in vasten
dienst
in
tijdelijke
dienst
Totaal Totaal
14
en
20
*
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gesloten Eenheid - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - -
Ordepolitie:  
1. Commando ordepolitie - - 1 2 2 = - = 5 - 6 59, 31, - - - = 96 - - - - - - 101 -
2. Districts Commando's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Afdeelingsbureau
(straatdienst)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Economische dienst - - - - - - - - - 1 10, 1, - - - = 12 - - - - - - 12 -
5. Verkeersdienst (Inbegrepen Motordienst) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Berichtendienst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Bereden Politie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -
8. Gezondsheidsdienst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Muziekkorps - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Politieke Politie - - - - - - - - - - 1, 1, - - - = 2 - - - - - - 2 -
11. bestuurspolitie - - - - - - - - - - - - - - 2 - = 2 - - - 4 -
Recherche - - - 1 - - - = 1 - 3 6, -, - - - = 9 - - - - - - 10 -
  * aantal politieambtenaren, dat langdurig aan den dienst is onttrokken.

- Maandelijksche sterkte opgave van de Gemeente-Politie te Dordrecht over de maand September 1943.

POLITIE DORDRECHT Officieren Onderofficieren en manschappen ads. personeel overige pers.       
kolonel luitenant-
kolonel
ma-
joors
kapi-
teins
opper-
luite-
nants
luite-
nants
vaan-
drigs
TOTAAL onder-
luite-
nants
hoofd-
wacht-
meesters
opper-
wachtmeesters
wachtmeesters
onder-
wachtmeesters
adspirant-
officieren
politie-
adspi-
ranten
TOTAAL in vasten
dienst
in
tijdelijke
dienst
arbeids-
contrac
tanten
in vasten
dienst
in
tijdelijke
dienst
Totaal Totaal
14
en
20
*
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gesloten Eenheid - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - -
Ordepolitie:  
1. Commando ordepolitie - - 1 2 2 = - = 5 - 6 59, 30, - - - = 95 - - - - - - 101 -
2. Districts Commando's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Afdeelingsbureau
(straatdienst)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Economische dienst - - - - - - - - - 1 10, -, - - - = 11 - - - - - - 11 -
5. Verkeersdienst (Inbegrepen Motordienst) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Berichtendienst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Bereden Politie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   -
8. Gezondsheidsdienst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Muziekkorps - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Politieke Politie - - - - - - - - - - 1, 1, - - - = 2 - - - - - - 2 -
11. bestuurspolitie - - - - - - - - - - - - - - 2 - = 2 - - - 4 -
Recherche - - - 1 - - - = 1 - 3 6, -, - - - = 9 - - - - - - 10 -
  * aantal politieambtenaren, dat langdurig aan den dienst is onttrokken.

# BRIEF 62
-  (15 den Mei 1943) ORDER TOT GELEIDE. De Commissaris van Politie te Dordrecht;
Overwegende dat door de agenten van Politie te Dordrecht: Jacobus Monsieurs en Tjibbe de Groot d.d. 14 Mei 1943 te 21.10 uur in de open lucht, zijnde de Jacob Catsstrat te Dordrecht, is aangetroffen de Nederlander JOHANNES PEIJNENBURG, arbeider lampenfabriek, geboren te Boxtel 26 October 1921, wonende te Eindhoven Hemelrijken No 21, tijdelijk adres te Dordrecht, Jacob Catsstraat No 18, zonder daartoe gerechtigd te zijn. Gelast den Agent van Politie te Dordrecht H.F.G. Wolsink, in verband met de opdracht van de Sicherheitspolizei te Rotterdam, genoemden Peijnenburg over te brengen naar de Politie-gevangenis te Rotterdam in het Hoofd-Bureau van Politie aldaar.
De Commissaris van Politie, voornoemd, B.G. Meijer.

- Antonius J. Mesman, geb. 3-10-1900, M. Steijnstraat 31 (Hamburg);
- Polizei Gefangnis Rotterdam Haagsche Veer - Peetsol, Roubos, Rijsdijk, de Waal etc (24 namen);

- (25 Mei 1943 no 848 / Der deutsche Fachberater beim Arbeitsambt Dordrecht G/a/Ve)
An die Gemeente-Politie der Stadtgemeinde Dordrecht
Die beiden Hilfpolizeimanner W. Rommers, Ausweisnr. 243 und E. Tuin, Ausweisnr. 283 sind mir vom Lager Ommen fur den Arbeitseinsatz zur verfugung gestellt worden. Ihre dienstlichten Obliegenheiten erstrecken sich darauf, im gesamten Ambtsbezirk Dordrecht arbeitseinsatsmassige Ermittlungen asnzustellen. Zu diesem Zweck benotigen sie fur einige Wochen betriensfahige Fahrrader um ihr Arbeitspensum schneller und erfolgreicher abwickeln zu konnen. Ich butte unter allen Umstanden fur Zuteilung der beiden Fahrrader bemuht zi sein.

- (Gemeente Politie Amersfoort; ingekomen Dordrecht 28 Mei 1942, Onderwerp: transport op 26 Mei 1943)
Ik heb de eer UEdelGestrenge te berichten, dat op 26 Mei 1943, door den Inspecteur van Dienst a costi, werd verzocht, een transport gevangenen over te nemen, groot 9 personen, welk transport bestemd was voor Ommen. Dit transport zou om 13.45 uur te Amersfoort aankomen en daar worden overgenomen dor de Marechaussee te Amesfoort. Het transport kwam echter eerst om 17.30 uur aan, hetgeen tot gevolg had, dat de 9 gevangenen alhier moesten overnachten. Een en ander heeft alhier groote moeilijkheden veroorzaakt, omdat wegens het groote aantal eigen arrestanten alhier geen plaats was voor genoemde 9 gevangenen. Ik verzoek U beleefd, er in de toekomst voor te willen zorgdragen, dat met de eerste reisgelegenheid uti Dordrecht wordt vertrokken, opdat transporten niet meer alhier behoeven te overnachten.
De Kapitein van Politie, D.P. van Rooyen.

- (26 Mei 1943) ORDER TOT GELEIDE.
De Commissaris van Politie te Dordrecht, overwegens dat door W. Rommers en R. Tuin, beiden Hulppolitie in het lager 'Erika' voor den Arbeitseinsatz te Ommen, aan het Hoofdbureau te Dordrecht als arerstanten zijn gebracht de volgende personen:
* Carel Joseph Blom, geboren te Dordrecht 8 Juni 1916, wonende te Dordrecht Voorstraat 36 boven;
* Arnoldus van Rijswijk, geboren te Heukelum 24 Januari 1908, wonende te Dordrecht Voorstraat 427;
* Lambertus Terneuzen, geboren te Dordrecht 31 Maart 1917, wonende te Dordrecht Groenmarkt 16 rood
* Johannes Jacobus Joseph Casper Gerde, geboren te Amersfoort 16 December 1911, wonende te Dordrecht Heer Heijmansuisstraat 13
* Jan Harm Zendman, geboren te Rotterdam 28 Februari 1908, wonende te Dordrecht Voorstraat 3;
* Floris Vetten, geboren te Dordrecht 16 mei 1909, wonende te Dordrecht Doelstraat 2 rood;
* Anthonie Faasen, geboren te Dordrecht 23 Maart 1917, wonende te Dordrecht Kromme Elleboog 7 rood;
* Jan de Groot, geboren te Dordrecht 22 December 1901, wonende te Dordrecht Riedijkstraat 12 rood;
Overwegens, dat genoemde arrestanten naar bovenvermeld Lager moeten worden overgebracht.
gelast den Hoofdagent van Politie H.C. Gazendam, deze personen te geleiden naar Amersfoort en hen aldaar over te geven aan den Heer Commissaris van Politie aldaar, die voor verder transport zal zorgdragen.
Dordrecht, 26 Mei 1943. De Commissris van Politie.

- ORDER TOT GELEIDE. De MAJOOR VAN POLITIE, Corpscommandant te DORDRECHT
Overwegende, dat op Dinsdag 20 Juli 1943 aan het Hoofdbureau van Politie is gebracht door de Sichterheits-Polizei (Simone) te Rotterdam: JOHANNES THEODORUS WAGEMAKERS, priester, geboren te Zwijndrecht 24 April 19156, wonende te Nijmegen St. Canisiusingel 20.
Overwegende, dat daarbij de opdracht werd verleend dezen arrestant naar Rotterdam over te brengen om aan het Hoofdbureau van Politie aldaar te worden ingesloten;
Verzoekt den groepscommandant der Marechaussee te Dordrecht voor dit rnasport te doen zorgdragen.
Dordrecht, 20 Juli 1943. De majoor vnd.

# BRIEF 63
- M. van Hasselt-Eder, Alkmaar, vondeling Houttuinen;

# BRIEF 73
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, fur die besetzen gebiete Hauptarbeitsgruppe Niederlande
  Amsterdam den 11.1.1943 Prinsengracht 796, telefon 35792
An den Herrn Polizeikommissar in Dordrecht.
Ich erhalte die Mitteilung, dass von Ihrer Dienststelle aus, undzwar durch den Polizisten Lukasse, ohne meine Genehmigung die Wohnung Bilderdijkstrat 29 in Dordrecht (früher von diese Juden bewohnt) entsiegelt worden ist und diese Wohnung ohne Wissen des Hauseigentümers an einen Herrn Stiegelis vergeben wurde.
Ich bitte um sofirtigen Bericht der Angelegeneheit. Der leiter der Dienststelle (..) S.S.-Sturmbannführer.


- (A73; 13 Januar 1943) (Hernn Leiter der Dienststelle S.S-Sturmfuhrer Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg fur die besetzen gebiete Hauptarbeitsgruppe Niederlande.)
Anlaszlich Ohres Schreibens vom 11-1-1943 Nr. 6/43 Ma. betriffe der vergebung einer Wohnung an der Bilderdijkstrasse Nr. 29 hier, beehre ich mich Ohnen nachtfolgendes zu berichten:
Die Sicherheitsdienststelle in Rotterdam had den Schutmann Th. Lukkasen ausschlieszlich und speziell beauftragt mit der Aufsicht, der Versendung und der Auswanderung der Juden und allen diesebzuglichen Angelegenheiten. Einliegend wollen Sie ein bericht uber diesen Vorfall vom Schutzmann Lukkasen antreffen.
DER POLIZEIKOMMISSAR.

- (Politische-Polizei DORDRECHT No. 20; ABSCHRIFT)
BERICHT.
Ich Unterzeichneter Th. LUKKASEN, Rechercheur der Polizei in Dordrecht, teile Ihnen hierbei, hinsichtlich das freigegebene Haus Nr. 29 in der Bilderdijkstraat in Dordrecht, mit, des dieses geschehen ist nach Rücksprache mit
der Zentralstelle fur Judische Auswadnerung in Amsterdam
der Hausratherfassung in Rotterdam ind
der Otrsgruppe der N.S.D.A.P. in Dordrecht.
Der grund was, dass der jetsige bewohner dieses Hauses mit seiner Frau und einem Kinde (von 8 Wochen) hier in Dordrecht in einem Bodenzimmer, das nicht geheizt war, wohnen musste und für das Kind die Gefahr bestand vor Kalte zu sterben. Es betraf also ein Notfall. Weiter kann ich Ihnen hierbei noch mitteilen, dass obenerwahnter bewohner, mit Namen Stiegelis, mir angegeben hat, dass der Eigentümer des Hauses, TASSERON, einverstanden war, dese Stiegelis die Wohnung bei eventueller Freigebe beziehten konnte.
Weiter teile ich Ihnen noch mit, dass hier in Dordrecht keine einzige Wohnung freigegeben wird, ohne Kenntnisgabe an die Ortsgruppe der N.S.D.A.P., in Dordrecht, die dann auch entscheidet, wer für  eind - führer von Joden bewohnten - Haus in Betracht kommen.
In dieser Sache ist nicht eigenmachtig gehandelt.
    Dordrecht, den 20 Januari 1943. gez. Th. Lukkassen.

# BRIEF 74
- W. Groen, ag. pol. 1e kl, ben. 1-1-1943, inspecteur van pol. 2e klasse Rotterdam;
- F. Hoogesteger, overl. 27-12-1942 ag. van politie 1e kl.;

# BRIEF 80
- Jan Eijkelboom, geb. Driebergen 22-7-1916 Dordrecht, Voorstraat 59
Arend Huisman, oliehandel Spits en de Haan, Kl. Kalkstraat 10 (19-4-1943)
Cornelis Michiel Vredenrijk Boonzaaijer, geb. Wilnis 8-3-1886
J.H. Noordzij, Wezel 22-7-1915, acc. kant. De Keizer
Eelko Grandia, geb. Kerkwijk 5-7-1915, Groenmarkt 31;

# BRIEF 96
- (16 september 1943) (AAN den heer wnd. Gew. Politiepresident te Rotterdam)
Ingevolge het verzoek gedan bij Uw schrijven no. 31 R.P. dd 11 Maart 1943, heb ik de eer U in volgorde van de daarbij gegeven aanwijzingen het volgende mede te deelen:
[Ad. I ] 1 Majoor, Commandant
4 Kapiteins
2 Opperluitenants;
10 Hoofdwachtmeesters
77 Opperwachtmeesters;
29 Wachtmeesters;
1 Hoofdklerk, 1 Klerk 1e klasse, 2 klerken tijdelijk
Veranderingen tegenover de vorige maand:
Op 23 Augustus 1943 is hier in dienst getreden de Kapitein A.J. Verlooy, plaatsvervangend Korpscommandant;
Op 1 September 1943 is de wachtmeester H.J. Vahrmeijer overgeplaatst naar Veenendaal;
Op 8 September 1943 is de wachtmeester C. Sint Nicolaas gestorven;
[Ad. II] De Bevolking is rustig. Sedert de opheffing van de politieke partijen is van eenige voortzetting daarvan niets gebleken. Geen enkele activiteit is alhier aan het licht gekomen.
[Ad. III] De verzorging der bevolking heeft plaats volgens de Distrubutieregelingen en verloopt goed voorzoover de omstandigheden het toelaten. Het toezicht op de naleving van de Distributie- Voedsel voorzienings- en Prijsvoorschriften wordt utigeoefend door de Gemeentepolitie in samenwerking met ambtenaren van den Centralen controle Dienst.
Opgemaakt werden:
58 processen-verbaal terzake verboden vervoer
35 processen-verbaal terzake ongeoorloofde prijsverhooging etc
36 processen-verbaal terzake  handel in distributieebscheiden en overtreding Distributiewet
[Ad. IV] Luchtaanvallen hier niet plaats. Door de Gemeente-Politie werden geconstateerd 94 gevallen van overtreding der Verduisteringsvoorschriften
[Ad. V] De stemming van de Polite is goed. Voorzoover bekend, is niets aan te merken omtrent de houding van de Politie tegenover de bevolking, de nationaal-Socialisten en de ebzettende macht. Zooveel de dienst het toelaat, wordt zorg gedragen voor de opleiding en de geestelijke, zoowel als de lichamelijke otnwikkeling van het Politiepersoneel. bestaande en nieuw in werking getreden wetten en verordeningen, alsmede orders en instructies, worden met het personeel ebsproken, zoodat men steeds op de hoogte is en blijft.
Vormingsvoordrachten worden gehouden. Dagelijks wordt voor het personeel theorie gehouden, terwijl het geoefend wordt door gymnastiek en exercitie in de geode houding en de militaire groet.
[Ad. VI.] Ernstige gevallen van sabotage-handelingen, politiel handgemeen, opstootjes, stakingen e.d. kwamen niet ter kennis van de Politie en vonden dan ook niet plaats.
[Ad VII] Door de Gemeente-Politie werden geconstateerd 176 gevallen terzake verkeersovertredingen. De onzedelijkheid en misdadigheid nemen toe. Het vreemdelingenverkeer en de wapenhandel geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
De Kapitein van Politie, wnd. Korpscommandant (Ad.J. Verlooy).

# BRIEF 100
- B.C. Hooijberg, contr. C.C.D.

* * * bron: SAD 213-40 (brieven 1943 (1111-1399)) * * *

# BRIEF 1141
- Eldert Nicolaas Nelisse, geb. 6-10-1885.

# BRIEF 1147
- (22(24) Juli 1943. (A1147) Edelgestrenge hierbij te doen toekomen proces-verbaal no. 728 myner administratie, met verzoek naar aanleiding daarnvan a costi en indien noodig elders een onderzoek te willen doen instellen. Het op te maken relaas, tevens behelzende de eventueele inbeslagname van een en ander, zie ik met de bylage dezes, gaarne in duplo tegtemoet evenals ingevulde groene meldingsformulieren en andere bescheiden. Wat het vermelde omtrent een jodin op blz. 3 betreft, my medegedeeld, dat de afd. Politieke Politie alhier, daarmede in kennis is gesteld. De Majoor van Politie. B.G. Meyer.

- Inspecteur van Zeben. Politieke Politie ingelicht omtrent Achtst.... de Veer. Hij zou den voor verdere afwerking daaromtrent zorg dragen. Aanvullend p.v. omtrent boekhouder hgaan hierbij. (23/24 -7-1943)

#
BRIEF 1149
- (23 Juli 1943 A1149, div.) EdelAchtbare, onder terugzending van het mij toegezonden afschrift van het schrijven met bijlage van den heer Secretatris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 16 Juli 1943 No. 12357, hiernevens in tweevoud de daarin verzochte lijsten A. en B. te doen toekomen.
De Majoor van Politie (B.G. Meijer).
[BIJLAGE A] Tak van dienst: Gemeente-Politie
1. Aantal mannelijke personen, werkzaam bij den dienst of het bedrijf: 129
2. Aantal personen, die in dienst van het bedrijf, dat reeds voor tewerkstelling naar Duitschland is uitgezonden en/of definitief voor uitzending aangewezen is: geen.
3. Aantal  personen (werkzaam bij den dienst of het bedrijf) dat in krijgsgevangenschap is en/of zal worden weggevoerd: geen
4. Aantal, personen, werkzaam bij den dienst of het bedrijf (volledige dienst), dat in het bezit gesteld is van een blauwe Bescheinigung voor vrijstelling van terugvoering in krijgsgevangenschap: 23 personen.
5. Bijzondere opmerkingen (in telegramstijl): geen
[BIJLAGE B]
* Henricus Maria Evers, geb. Tilburg 20 Mei 1918, Herradesstraat 40, gehuwd, vroegere werkzaamheden: beroepsmilitair, werkzaam bij de gemeente-politie te Dordrecht (wachtmeester bij de Politieke Politie), bezit blauwe bescheinigung
* Pieter van der Puijl, geb. 4-9-1921 Rotterdam
* Pieter van Schravendijk, geb. 7-3-1920, Dordrecht
* Marinus de Jong, geb. Schiedam 27-12-1917, was sch...knecht, ongehuwd
* Willem Kulk, geb. Katwijk 9-3-1917, gehuwd;
* Alberti Cornelis Pieter Luca, geb. Oost en West Souburg 4-6-1918;
* Cornelis de Mol, geb. Katwijk 1-9-1917, ongehuwd;

# BRIEF 1157
- Arnoldus Gerrit Jan Geurink, chef distr. dienst
Johannes Nispeling, chef distr. dienst
Firma Kluit en v.d. Ven, Wijnstraat 135
N.V. Johan de Witt (18-10-1943)
N.V. Firma van Twist (M.G. van Velden en D.J. Schrauwen)
Apotheek de Rozijnkorf, J. de Wittstraat 8.

# BRIEF 1159
- Remi Benjamin Ruhulessin

# BRIEF 1199
- (5 Augustus 1943) I. Onder terugzending van het schrijven van den Directeur-Generaal van Politie, betreffende salarissen en rangen, mij geworden bij Uw schrijven van 4 Augustus 1943 No. 2228, heb ik de eer UEdelAchtbare te berichten dat met de voorwaarden van den Directeur-Generaal bij mjn voorstellen ten volle rekening is gehoduen. Naar aanleiding van zmijn aan U gericht schrijven van 3 Augustus 1943 Litt. A No. 1188 betreffende een verzoek van 12 leden van Uw politecorps om verandering te brengen in hun salaris of rang, merk ik hierbij op, dat deze leden geheel behandeld zijn als door den Directeur-Generaal bedoeld. Laatstgenoemde brengt nogmaals utidrukkelijk naar voren, dat het nieuwe salaris in geen enkel opzicht wordt beheerscht door het aantal dienstjaren. Het uitkeeren van hoogere salarissen wordt door hem aan het einde van zijn schrijven nadrukkelijk verboden. In verband met een en ander is het niet mogelijk op eenigerlei wijze op het verzoek van adressanten in te gaan. Ik geef UEdelachtbare in overweging deze aangelegenheid tevens in handen te stellen van den Chef van de Afdeeling Financien.
De Majoor van Politie (get.) B.G. Meijer
+
NAAM - TIJDSTIP van en tot vrijw. in mil. dienst - BIJ welk wapen gediend
* Pieter Klerks, 4 april 1936 -15 juli 1940, infanterie, sergeant
* Lodewijk Jacob Maria de Leeuw, 7 febr 1936 - 15 juli 1940, politietroepen, korporaal
* Alberti Cornelis Pieter Luca, 2 mei 1938 - 15 juli 1940, genie
* Adrianus Gerardus Nederhof, 6 december 1935 - 15 juli 1940, politietroepen, korporaal;
* Jan Oosterhuis, 16 jan. 1933 - 15 juli 1940,  politietroepen, korporaal;
* Petrus Hendrikus Philipsen, 6 dec. 1935 - 15 juli 1940, politietroepen, korporaal;
* Marinus Leendert van der Schelde, 11 mei 1936 - 15 juli 1940, infanterie sergeant;
* Dirk Schuite, 15 april 1936 - 15 juli 1940, politietroepen, korporaal;
* Henricus Maria Evers, 11 Oct. 1938 - 15 juli 1940, infanterie, sergeant;
* Evert ten Brinke, 22 maart 1938 - 15 juli 1940, politietroepen, korporaal;
* Adrianus Marinus van Gurp, 3 aug. 1938, 15 juli 1940, politietroepen, korporaal;
* Cornelis Sint Nicolaas, 24 jan. 1935 - 15 juli 1940, mariniers Kon. Mar., korporaal;

# BRIEF 1216
- (A1216) 17 Augustus 1943.
 Ik heb de eer UEdelAchtbare hiernevens te doen teekenen 3 legitimatiebewijzen van de opperwachtmeesters C. Bax, W.C. Zwaan en Th.R.G.Lukassen( (Lukkasen) alhier.
C. Bax en W.C. Zwaan, gedetacheerd bij de Prijsbeheerschring te 's-Gravenhage, behooren thans tot de Staatspolitie;
Th.R.G. Lukkasen werd op 16 Augustus j.l. eervol omtslagen.
Deze bewijzen dienen aan het Direcotoraat-generaal van politie te worden toegezonden.
De wnd. Korpskommandant.

- (Gemeente Dordrecht; Onderwerp: toezeding legitimatiebewijzen) Dordrecht, 23 Augustus 1943.
AAN den heer wnd Directoraat-Generaal van Politie te Hoog-Soeren
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen de legitimatiebewijzen van de opperwachtmeesters C. Bax en W.C. Zwaan, die thans behooren tot de Staatspolitie, alsmede het legitimatiebewijs van den opperwachtmeester Th.R.G. Lukkasen, die alhier met ingang van 16 Augustus j.l. eervol is ontslagen en is bemoemd bij de gemeentepolitei te Schiedam.
De burgemeester van Dordrecht (get.) J.G. van Houten.

# BRIEF 1233
- Voorstel betreffende de gemeentebegroting voor 1944, voor zoover de politie betreft.
486. Jaarwedde van den Majoor van Politie f 6100 en f 900 woning toelage.
487. Een staat houdende de belooning van de overige Officieren en verdere ambtenaren van politie beneden dien rang, geraamd op f 342.372,50, gaat in tweevoud hiernemvems. De toe te kennen periodieke verhoogingen zijn in dit bedrag begrepen. De belooning voor buitengewone diensten, geraamd op f 2612,50, onveranderd over te nemen.
488. Kleeding en uitrusting der officieren en andere ambtenaren van Politie beneden dien rang, geraamd op f 25000 in verband met het bepaalde in artikel 3 van het besluit van den Secretaris-Generaal van het Department van Justite dd 30 April 1941 No. 777 (besluit vergoeding kleeding en uitrusting Politie) en bedragende
a. Voorzoover zij dienst in uniform verrichten 1. voor de officieren en onderluitenants f 252. 2. voor de overigen f 198
b. Voor zoover zij voornamelijk in burgerkleeding politediensten verrichten (recherchepersoneel) f 108.-
489. De wachtgebouwen en bureaux, alsmede verlichting en brandstoffen voor die lokalen, zijn in onderhoud bij Gemeente-werken.
490. Bureaubehoeften, geraamd op f 1760 te brengen op f 2000 wegens verhooging van de papierprijzen en drukkosten
491. Bewaring van gearersteerden geraamd f 1000, onveranderd over te nemen;
492. Reisgeld voor passanten, geraamd op f 900 onveranderd over te nemen;
493. Kosten van rijwielen geraamd op f 2400, onveranderd over te nemen;
494. Kosten van waarschuwingsborden in het belang van het verkeer, betreft het onderhoud door Gemeentewerken;
495. Onderhoud en aanschaffen van dreggen en reddingsboeien, betreft het onderhoud door Gemeentewerken;
496. Kosten van maatregelen in verband met de veiligheid op het ijs, in beheer bij Gemeentewerken;
497. Overige uitgaven der Politie geraamd op f 9700 onveranderd over te nemen;
498. Kosten van maatregelen in verband met den luchtbeschermingsdienst, geraamd op f 10.000 te brengen op f 20.00 in verband met een utikeering van een loondervingsverdoeding aan vrijwillige personeel bij de brandweer en den Geneeskundigen Dienst bij eventueele luchtaanvallen;
499. Kosten  van den vasten kern van het personeel van den luchtbeschermingsdienst geraamd op f 300.000 te brengen op f 306.00
500. Kosten keuring van honden, geraamd op f 50, onveranderd over te nemen;
Dordrecht,. 2 September 1943. De Majoor van Politie.

-
Staat van salarissen in het jaar 1944 van het Politiepersoneel te Dordrecht, in verband met bevordering, periodieke verhooging, toelagen enz.

Namen Rangen Salaris Periodieke verhooging
in 1944
Woningtoelage Kindertoelage Totaal bedrag
B.G. Meijer Majoor van Politie f 6100 - f 900 - f 7000
G. Keuning Kapitein van Pol. f 4700 - f 705 - f 5405
mr. G.C. Hoolmans Kapitein van Pol. f 3969 f 110 f 612 - f 4691
G.J. van Zeben Kapitein van Pol. f 3875 f 19 f 585 - f 4479
A.J. Verlooy Kapitein van Pol. f 4100 - f 697 f 300 f 5097
J. Fontijne Kapitein van Pol. f 3761 - f 480 f 300 f 4542
L.P.H. de Jong opperluitenant f 3000 - f 510 f 450 f 3960
A. Arensman hoofdklerk f 2972 - - - f 2972
K. Klomp klerk 1e klasse f 1869 f 75 - - f 1944
P. van der Puijl klerk 2e klasse f 1071 - - - f 1071
P. van Schravendijk klerk 2e klasse f 1070 - - - f 1070
D. Aalbers opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
H. Abels opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
H. Bar opperwachtmeester f 2150 - f 409 f 750 f 3309
P. Beekhuizen rechercheur 1e kl. f 2258 f 32 f 344 f 150 f 2784
J. Belder opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
G.G. van Bemmelen opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 300 f 2773
K. van den Berg wachtmeester f 1800 f 75 f 282 f 150 f 2307
C. de Best opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
A. van Bezooijen opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
B.L  Blok wachtmeester f 1800 f 17 f 273 - f 2090
H. den Boer opperwachtmeester f 2254 f 31 f 343 - f 2628
P. de Boer wachtmeester f 2000 f 65 f 310 - f 2375
A. Bogers Hoofdrechercheur f 2430 - f 365 f 150 f 2945
C. van Bommel wachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
M. Boudewijns wachtmeester f 1975 f 65 f 306 f 300 f 2646
H.L.A. Bouman hoofdwachtmeester f 2430 - f 365 - f 2795
A. Brandwijk opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
A. Breedveld opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 300 f 2773
A. den Breejen opperwachtmeester f 2150 - f 266 f 450 f 2966
E. ten Brinke wachtmeester f 1701 f 91 f 180 - f 1972
J. Brouwer opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 300 f 2773
Chr. Bruinsma wachtmeester f 1800 f 75 f 282 f 150 f 2307
Th. de Brui(j)n opperwachtmeester f 2254 f 31 f 343 f 150 f 2778
H.J. Dalenoord opperwachtmeester f 2150 f 13 f 325 f 150 f 2638
W. Durieux wachtmeester f 1800 f 42 f 277 - f 2119
H. van Dijk opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2634
W.B. Elschot opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 300 f 2773
B.H.J.H. v.d. Elst opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
G.J. Enzerink opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 300 f 2773
H.M. Evers wachtmeester f 1804 f 88 f 284 - f 2176
E.J. van Ewijk opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2614
H.C. Gazendam hoofdwachtmeester f 2430 - f 365 - f 2795
G. v.d. Giessen opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 f 150 f 2784
P. v.d. Giessen opperwachtmeester f 2150 - f 266 f 450 f 2966
J. de Graaf opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
Tj. de Groot wachtmeester f 1804 f 88 f 284 - f 2176
A.N. van Grootveld opperwachtmeester f 2150 -f 366 f 600 f-  3116
A.M. van Gurp wachtmeester f 1701 f 83 f 179 - f 1963
L.N. v.d. Hagen rechercheur 1e kl. f 2150 - f 323 f 150 f 2623
E.G. ter Haar opperwachtmeester f 2250 - f 323 - f 2473f
E.J. van Harskamp opperwachtmeester f 2250 - f 323 -  f 2773
W.A. van Hattem opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 f 150 f 2784
K. van Henten wachtmeester f 1900 f 19 f 288 - f 2207
H. van den Herik opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
A. de Heus opperwachtmeester f 2254 f 31 f 343 f 150 f 2778
G. Heutink opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 f 150 f 2784
E.L. van 't Hoenderdaal opperwachtmeester f 2000 f 63 f 310 f 150 f 2523
P. den Hollander wachtmeester f 1800 - f 255 - f 2055
J. de Hordijk opperwachtmeester f 2150 - f 409 f 600 f 3159
J. Horst opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
F. Houtman hoofdrechercheur f 2430 - f 365 - f 2795
J. Imthorn wachtmeester f 1804 f 88 f 284 f 150 f 2326
M. de Jong wachtmeester f 1700 f 84 f 179 - f 1963
J. van Kalkeren opperwachtmeester f 2150 - f 366 f 300 f 2816
A. Katoen opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
C.M.H.G. van Keulen rechercheur 1e klasse f 2150 - f 323 f 300 f 2773
H.R. Klarenbeek opperwachtmeester f 2150 - f 215 - f 2365
M. Klein opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
P. Klerks wachtmeester f 1804 f 88 f 284 f 300 f 2476
R. de Koning hoofdwachtmeester f 2430 - f 365 - f 2795
W. Kooijman opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
A. Kraaijeveld rechercheur 1e klasse f 2150 - f 323 f 300 f 2773
M. Kroon opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
W. Kulk wachtmeester f 1800 f 42 f 277 f 150 f 2269
J.M.F. Kuijten opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2471
A. Kwakernaak opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
L.J.M. de Leeuw wachtmeester f 1804 f 88 f 284 f 150 f 2326
J. Leijenaar wachtmeester f 1900 - f 285 f 300 f 2485
A. v.d. Linde opperwachtmeester f 2150 - f 409 f 600 f 3159
A.C.P. Luca wachtmeester f 1701 f 91 f 180 - f 1972
C. Maliepaard opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2634
J. Meeder opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
C. de Mol wachtmeester f 1800 - f 180 - f 1980
J. Monsieurs opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
J. van Mourik rechercheur 1e kl. f 2150 - f 323 f 150 f 2623
A.G. Nederhof wachtmeester f 1804 f 88 f 284 f 300 f 2476
H. Nicolaas opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
W. Nijssen opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
F. Noord wachtmeester f 1800 f 84 f 283 f 150 f 2317
E.J. Onink opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
J. Oosterhuis opperwachtmeester f 2000 f 63 f 351 f 600 f 3014
W. den Ouden opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
A.A.M. Overgaag wachtmeester f 1800 - f 270 - f 2070
H.G. Peereboom wachtmeester f 2100 - f 315 f 150 f 2565
P.H. Philipsen wachtmeester f 1804 f 88 f 284 f 300 f 2476
J. Plomp hoofdwachtmeester f 2430 - f 265 - f 2795
M.J. Pos wachtmeester f2100 - f 115 - f 2415
M. Prins opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
N. Roeleveld wachtmeester f 1900 f 13 f 287 - f 2200
K.J. Rosendaal wachtmeester f 1900 f 44 f 292 f 150 f 2386
H. Rozendaal hoofdwachtmeester f 2430 - f 365 f 300 f 3095
R. Schaasberg wachtmeester f 1900 f 19 f 288 - f 2207
J. Scheepmaker rechercheur 1e klasse f 2258 f 32 f 344 f 300 f 2934
M.L. van der Schelde wachtmeester f 1804 f 88 f 284 - f 2176
G.J. Scholten opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2634
D. Schuite opperwachtmeester f 2000 f 63 f 207 - f 2270
C. Sint Nicolaas wachtmeester f 1804 f 88 f 284 f 150 f 2326
J. van Slooten opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 f 300 f 2934
W.J. v.d. Sluijs opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
N. Smit opperwachtmeester f 2150 - f 409 f 750 f 3309
A. v.d. Tas hoofdwachtmeester f 2430 - f 365 - f 2795
A.C. Uil hoofdrechercheur f 2430 - f 165 f 150 f 2945
G.A. Verbaan opperwachtmeester  f 2150 - f 323 f 300 f 2773
J. Vink opperwachtmeester  f 2150 - f 323 f 150 f 2623
A. Visser rechercheur 1e klasse f 2258 f 32 f 344 - f 2634
J. Vlasblom opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
K. Voogt wachtmeester f 1800 - f 270 f 300 f 2370
J. Vuijk opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2634
B. v.d. Werf opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
H.A. Witberg hoofdwachtmeester f 2430 - f 365 - f 2795
H.C.F. Wolsink opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
J. Wuits opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
H.J. Wijers opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2634
G. van Wijk opperwachtmeester f 2150 - f 366 f 450 f 2966
D. Wijnen opperwachtmeester f 2150 - f 323 f 150 f 2623
R.J. v.d. Zee wachtmeester f 1975 f 13 f 299 f 300 f 2587
J. van Zweeden opperwachtmeester f 2258 f 32 f 344 - f 2634
C. Zwijgers opperwachtmeester f 2150 - f 323 - f 2473
belooning buitengewone diensten - - - - f 2612,50
C. Blijlevens bode f 570 - - - f 570
TOTAAL f 284.521 f 2.724 f 41.965 f 17.550 f 349.372.50
af B.G. Meijer majoor van plitie f 6100 - f 900 - f 7.000
BLIJFT TOTAAL f 278.421 f 2.724 f 41.065 f 17.550 f 342.372.50

# BRIEF 1243
-  (Gemeente Dordrecht)(Dordrecht, 29 Juni 1943)
Onderwerp: Afstempeling van levensmiddelenstamkaarten voor leden van het personeel in openbaren dienst
AAN den heer wnd. Gew. Politie-president te Rotterdam
Ik heb de eer U hierbij in tweevoud toe te zenden een lijst van personen, wier distributiestamkaarten ter afstemeling op het gewestelijk arbeidsbureau zijn aangeboden. De afstempeling der stamkaarten heeft op 16 Juni j.l. plaats gehad. De Burgemeester van Dordrecht (get.) J. Sanders, l.B.
+
LIJST bedoeld in de circulaire nr. 7436 afd. B.B. Bur. St. en A.R. dd. 9 Juni 1943, van den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken, betreffende afstempeling levensmiddelenstamkaarten voor leden van het personeel in openbaren dienst (politie), geboren tusschen 1 januari 1917 en 31 december 1924, dat op 1 Mei 1943 in dienst was.
1. Pieter van der Puijl, geb. Rotterdam 4 September 1921, Hilderstraat 64b Rotterdam;
2. Henricus Maria Evers, geb. 20 Mei 1918 te Tilburg, Herradesstraat 40 Dordrecht;
3. Marinus de Jong, geb. 27 Sept. 1917 te Schiedam, Krispijnscheweg 45rd Dordrecht.
4. Willem Kulk, geb. Katwijk 9-3-1917, Vossiusstraat 20zw Dordrecht;
5. Alberti Cornelis Pieter Luca, geb. Oost- en West Souburg 4 Juni 1918, Singel 133rd Dordrecht;
6. Cornelis de Mol, geb. Katwijk 1 Sept. 1917, Sweelinckstraat 8 Dordrecht;

# BRIEF 1298
- OPGAVE van het gemeentelijk politiepersoneel naar den toestand op 1 Augustus 1943.
001. Bernardus Gijsbertus MEIJER, Oranjelaan 65, geb. 1886, majoor van politie/korpscommandant (tevens hoofd L.B.D.=luchtbeschermingsdienst Dordrecht), gehuwd;
002. Gerrit KEUNING, Korte Scheidingsweg 50, geb. 1881, kapitein van pol. (wnd. korpsct/wnd. hoofd L.B.D. Dordrecht), gehuwd;
003. mr. Gerardus Cornelis HOOLMANS, Reeweg Oost 66, geb. 1889, kapitein van pol.
004. Gerrit Jan van ZEBEN, Hallincqlaan 34, geb. 1897, kapitein van pol.
005. Johan FONTIJNE, Bosb. Toussaintstraat 20, geb. 1906, opperluitenant;
006. Leonard Pieter Hendrik de JONG, Korte Scheidingsweg 31, geb. 1910, opperluitenant
007. Arie ARENSMAN, Frans Lebretlaan 27, geb. 1888, hoofdklerk
008. Karel KLOMP, Adr. van Bleijenburgstraat 22, geb. 1906, klerk 1e kl.
009. Pieter van der PUIJL, Rotterdam Adr. Mildersstraat 64b, geb. 1921, klerk 2e kl. (arb.c.)
010. Pieter van SCHRAVENDIJK, Stooplaan 34, geb. 1920, klerk 2e kl. (arb.c.)
011. Anthonie Cornelis UIL, Zuidendijk 32n, geb. 1905, hoofdrechercheur
012. Hendrikus Arnoldus WITBERG, Brouwersdijk 207a, geb. 1887, hoofdwachtmeester.
013. Johannes PLOMP, Crayensteijnstraat 49, geb. 1888, hoofdwachtmeester
014. Albert van der TAS, Singel 106a zw, geb. 1891, hoofdwachtmeester
015. Francois HOUTMAN, Blauwpoortsplein 3rd, geb. 1892, hoofdrechercheur
016. Harmannus Cornelis GAZENDAM, Koldeweystraat 26, geb. 1893, hoofdwachtmeester
017. Antoon BOGERS, Jac. Marisstraat 1a, geb. 1889, hoofdrechercheur
018. Rokus DE KONING, Crayensteijnstraat 107, geb. 1893, hoofdwachtmeester
019. Hermanus ROZENDAAL, Soembastraat 15, geb. 1897, hoofdwachtmeester
020. Hermanus Lodewijk Antonius BOUMAN, Jacob Catsstraat 110zwart, geb. 1881, hoofdwachtmeester
021. Gradus Johannes SCHOLTEN, Koldeweystraat 24, geb. 1893, opperwachtmeester
022. Arie VISSER, Krommedijk 24rd, geb. 1892, rechercheur 1e kl.
023. Hendrik Jan WIJERS, Hoekenessestraat 6, geb. 1880, opperwachtmeester
024. Johannes van SLOOTEN, Vorensaterstraat 49, geb. 1887, opperwachtmeester
025. Jan VUIJK, Ceramstraat 46, geb. 1890, opperwachtmeester
026. Hendrikus van DIJK, Toloysenstraat 20, geb. 1886, opperwachtmeester
027. Cornelis MALIEPAARD, Kromhout 126, geb. 1895, opperwachtmeester
028. Jacob van ZWEEDEN, Saksen Weimarstraat 6, geb. 1891, opperwachtmeester
029. Willem van HATTEM, Obrechtstraat 49, geb. 1892, opperwachtmeester
030. Johannes SCHEEPMAKER, Vincent van Goghstraat 59, geb. 1899, rechercheur 1e kl
031. Gerrit van der GIESSEN, Brederodestraat 2, geb. 1895, opperwachtmeester
032. Gerhard HEUTINK, Dubbeldamscheweg 144zwart, geb. 1897, opperwachtmeester (gedetach. prijsbeheersching alhier)
033. Evert Jan van EWIJK, Viottakade 115, geb. 1896, opperwachtmeester, gehuwd;
034. Pieter BEEKHUIZEN, Oranjepark 53, geb. 1893, rechercheur 1e klasse;
035. Hermanus den BOER, Saksen Weimarstraat 4, geb. 1891, opperwachtmeester
036. Adrianus de HEUS, Willem Marisstraat 34, geb. 1899, opperwachtmeester
037. Theodorus de BRUIJN, Joh. Spaanstraat 31zw, geb. 1893, opperwachtmeester
038. Barteld van der WERF, Crayensteinstraat 41, geb. 1890, opperwachtmeester
039. Hendrik Jan DALENOORD, Jacob van Lennepstraat 44, geb. 1888, opperwachtmeester
040. Marinus PRINS, Schotelstraat 43, geb. 1888, opperwachtmeester
041. Jan VLASBLOM, Werkenmondestraat 17, geb. 1893, opperwachtmeester
042. Harm ABELS, Dupperstraat 16, geb. 1892, opperwachtmeester
043. Evert Jan ONINK, Dubbeldamscheweg 181, geb. 1896, opperwachtmeester
044. Cornelis van BOMMEL, Heysterbachstraat 5, geb. 1882, opperwachtmeester
045. Joost van KALKEREN, Willem Marisstraat 116, geb. 1893, opperwachtmeester
046. Herman Roelof KLARENBEEK, Krommedijk 103, geb. 1893, opperwachtmeester
047. Jan MEEDER, Weeskinderendijk 39a, geb. 1893, rechercheur 1e kl;
048. Egbert Gerrit ter HAAR, Boeroestraat 44, geb. 1885, opperwachtmeester
049. Adriaan BRANDWIJK, Viottakade 45, geb. 1895, opperwachtmeester
050. Adrianus KATOEN, Potgieterstraat 23, geb. 1894, opperwachtmeester
051. Jan HORST, Obrechtstraat 37, geb. 1890, opperwachtmeester
052. Willem KOOIJMAN, Jac. van Lennepstrat 40, geb. 1892, opperwachtmeester
053. Jan BELDER, Hooftstraat 30, geb. 1893, opperwachtmeester
054. Hendrik van den HERIK, Joh. Spaanstraat 35, geb. 1893, opperwachtmeester
055. Marinus KROON, Vorensaterstraat 26, geb. 1894, opperwachtmeester
056. Pieter van der GIESSEN, Obrechtstraat 23, geb. 1895, opperwachtmeester
057. Johann VINK, Weeskinderendijk 37c, geb. 1895, opperwachtmeester (gedetach. afd. Distributie alhier);
058. Willem Bernard ELSCHOT, Alblasstraat 6, geb. 1898, opperwachtmeester
059. Gijsbertus Gerardus van BEMMELEN, Jac. van Lennepstraat 46, geb. 1898, opperwachtmeester.
060. Nijs SMIT, Zuidendijk 159d, geb. 1892 opperwachtmeester.
061. Wilhelmus Johannes van der SLUIJS, Boeroestraat 72, geb. 1895, opperwachtmeester
062. Evert Jan van HARSKAMP, Viottakade 111, geb. 1897, opperwachtmeester
063. Johannes WUITS, Dubbelmondestraat 28, geb. 1889, opperwachtmeester
064. Jan HORDIJK, Sluisweg 28rood, geb. 1891, opperwachtmeester
065. Adrianus van BEZOOIJEN, Zuidendijk 161b, geb. 1892, opperwachtmeester
066. Arie DEN BREEJEN, Weeskinderendijk 39, geb. 1897, opperwachtmeester (gedetach. Politeke Politie);
067. Bernardus Hendrikus Jan Hendrik van der ELST, Zuidendijk 157, geb. 1897, opperwachtmeester (gedetach. Prijsbeheersching);
068. Doris WIJNEN, Hoekenessestraat 70, geb. 1888, opperwachtmeester
069. Jacob BROUWER, Weeskinderendijk 33C, geb. 1895, opperwachtmeester
070. Jacobus MONSIEURS, W. Roelofstraat 2, geb. 1894, opperwachtmeester
071. Cornelis ZWIJGERS, Vorensaterstraat 31, geb. 1891, opperwachtmeester
072. Derk AALBERS, Breitnerstraat 17, geb. 1895, opperwachtmeester
073. Abraham van der LINDE, Henriette Ronnerstraat 2, geb. 1897, opperwachtmeester
074. Adriaan KWAKERNAAK, Reeweg Oost 10, geb. 1890, opperwachtmeester
075. Willem NIJSSEN, Breitnerstraat 15, geb. 1891, opperwachtmeester
076. Marinus KLEIN, Johs. Bosboomstraat 42, geb. 1893, opperwachtmeester
077. Albertus Nicolaas van GROOTVELD, Rijnstraat 25, geb. 1893, opperwachtmeester
078. Jan de GRAAF, Zuidendijk 29aB, geb. 1894, opperwachtmeester
079. Herman Gerhard Feodor WOLSINK, Vrieseplein 9rd, geb. 1897, opperwachtmeester  (gedetach. Prijsbeheersching);
080. Adriaan BREEDVELD, Viottakade 102, geb. 1898, opperwachtmeester
081. Johannes Martinus Franciscus KUIJTEN, Reinkenstraat 5, geb. 1892, opperwachtmeester
082. Hendrik BAR, Zuidendijk 15, geb. 1906, opperwachtmeester
083. Jacob van MOURIK, Viottakade 108, geb. 1904, opperwachtmeester (gedetach. afd. Distributie);
084. Willem den OUDEN, Viottakade 50, geb. 1908, opperwachtmeester (gedetach. afd. Distributie);
085. Gerrit van WIJK, Koldeweystraat 22, geb. 1908, opperwachtmeester (gedetach. afd. Distributie);
086. Cornelis Marinus Hendrik Gijsbertus van KEULEN, Schotelstraat 39, geb. 1905, recherheur 1e klasse;
087. Ariaan KRAAIJEVELD, H.W. Mesdagstraat 37, geb. 1907,  recherheur 1e klasse;
088. Leendert Nicolaas van HAGEN, Amerstraat 15, geb. 1912, recherheur 1e klasse;
089. Hendrik NICOLAAS, Hollanderstraat 69, geb. 1912, opperwachtmeester (gedetach. afd. Prijsbeheersching);
090. Gijsbert Aalt VERBAAN, Hooftstraat 51, geb. 1910, opperwachtmeester
091. Gradus Johannes ENZERINK, Oudendijk 1, geb. 1905, opperwachtmeester
092. Homme Gerit PEEREBOOM, Reinkenstraat 39, geb. 1911, opperwachtmeester
093. Meindert Jan POS, Vossiusstraat 28rd, geb. 1912, opperwachtmeester (gedetacheerd afd. Distributie);
094. Marinus BOUDEWIJNS, Viottakade 33, geb. 1912, wachtmeester
095. Cornelis de BEST, Sweelinckstraat 4, geb. 1907, opperwachtmeester
096. Nicolaas ROELEVELD, Bleekersdijk 3, geb. 1914, wachtmeester
097. Evert Leendert van ´t HOENDERDAAL, Obrechtstraat 47, geb. 1909, opperwachtmeester
098. Reindert Johannes VAN DER ZEE, Boshamerstraat 19, geb. 1915, wachtmeester
099. Karel Johan ROSENDAAL, Brouwersdijk 177, geb. 1916, wachtmeester
100. Pieter de BOER, Breitnerstraat 5, geb 1910, opperwachtmeester
101. Rinza SCHAASBERG, Singel 337 2 hg, geb. 1915, wachtmeester
102. Klaas van HENTEN, Floresstraat 46, geb. 1911, wachtmeester
103. Bastiaan Leendert BLOK, Verhulststraat 49, geb. 1912, wachtmeester
104. Jan LEIJENAAR, Louis Apolstraat 14, geb. 1914, wachtmeester
105. Cornelis de MOL, Sweelinckstraat 8, geb. 1917, wachtmeester, ongehuwd;
106. Dirk SCHUITE, Adr. van Bleijenburgstraat 15rd, geb, 1910, opperwachtmeester, ongehuwd;
107. Jan OOSTERHUIS, Noordendijk 73, geb. 1911, opperwachtmeester
108. Petrus Hendrikus PHILIPSEN, Huijgensstraat 53, geb. 1911, wachtmeester
109. Lodewijk Jacob Maria de LEEUW, Heinsiusstraat 30rd, geb. 1913, wachtmeester
110. Cornelis SINT NICOLAAS, Vossiusstraat 28zw, geb. 1913, wachtmeester;
111. Pieter KLERKS, Heiniusstraat 40zw, geb. 1913, wachtmeester;
112. Adrianus Marinus van GURP, Wolbrandtstraat 21ed, geb. 1913, wachtmeester, ongehuwd;
113. Marinus Leendert van der SCHELDE, Vest 197rd, geb. 1913, wachtmeester;
114. Evert TEN BRINKE, Van Blanckenburgstraat 39, geb. 1914, wachtmeester, ongehuwd;
115. Adrianus Gerardus NEDERHOF, Develstraat 5, geb. 1914, wachtmeester;
116. Henricus Maria EVERS, Herradesstraat 40, geb. 1918, wachtmeester (gedetacheerd Politieke Politie);
117. Alberti Cornelis Pieter LUCA, Singel 13rood, geb. 1918, wachtmeester, ongehuwd;
118. Tjibbe DE GROOT, Jacob Catsstraat 5, geb. 1912, wachtmeester;
119. Jacob IMTHORN, Crayensteijnstraat 11, geb. 1911, wachtmeester;
120. Frederik NOORD, Tolensstraat 35, geb. 1909, wachtmeester;
121. Andreas Adrianus Marie OVERGAAG, Vlietweg 67, geb. 1913, wachtmeester;
122. Karel VAN DEN BERG, Willem Marisstraat 63, geb. 1907, wachtmeester;
123. Christiaan BRUIJNSMA, Oranjestraat 64rd, geb. 1913, wachtmeester;
124. Pieter DEN HOLLANDER, Willem Marisstraat 57, geb. 1914, wachtmeester;
125. Marinus de JONG, Krispijnscheweg 46rood, geb. 1917, wachtmeester, ongehuwd;
126. Willem DURIEUX, Goeverneurstraat 21, geb. 1914, wachtmeester;
127. Willem KULK, Vossiusstraat 20zw, geb. 1917, wachtmeester;
128. Klaas VOOGT, Spieghelstraat 2, geb. 1907, wachtmeester;
129. Johannes Antonius BLIJLEVENS, A.C.W. Staringstraat 27rood, geb. 1924, bode b.d. politie, ongehuwd;

# BRIEF 1299
- (23 Augustus 1943)
Ik heb de eer UEdelAchtbare te berichten
Van den Hoofdwachtmeester H.L.A. Bouman ontving ik bijgaand rapport omtrent gedragingen van den Wachtmeester  P. KLERKS,
 Genoemde Hoofdwachtmeester constateert twee feiten:
(1e) Hij vindt den Wachtmeester Klerks, die belast was met de bewaking van een Arbeidsbureau, liggende op een onderzoek-tafel;
(2e) hij constateert, dat genoemde Wachtmeester zijn wapen (pistool) heeft afgelegd.
Ik gaf het rapport van den Hoofdwachtmeester ter inzage aan den Wachtmeester KLERKS, met opdracht mij terzake een verantwoordingsrapport te doen toekomen. Hij zond mij daarop zijn rapport van 21 Augustus 1943 (door mij met blauw potlood I gemerkt). Daarin stelt hij de zaak zeer eenvoudig voor. Hij verzwijgt het liggen op een onderzoek-tafel en geeft alleen toe, dat hij zijn wapen heeft afgelegd. Ik heb hem daarop met den Hoofdwachtmeester bij mij ontboden. Hij moest toen toegeven, dat hij op een onderzoek-tafel had gelegen, maar vond dit niet van veel belang. Hij heeft daarop een tweede rapport (geteekend door mij met blauw potlood II) bij mij ingediend. Ik hield hemm voor, dat 'onder bewaking van een gebouw', toch niet kon worden verstaan, dat de bewaker op een tafel gaat liggen met zijn wapens naast zich. Hij was hiervan niet overtuigd. De speciale instructie, welke de bewakers bij zich dragen luidt, dat zij (de bewakers) voortdurend volledig bewapend moeten zijn. Hij was van meening, dat hij voldoende bewapend was, als zijn pistool in zijn nabij heid lag. In verband met de overvallen op de Arbeidsbureaux worden deze doorloopend bewaakt.
Deze politieman, die met bewaking van een gebouw is belast en vorotdurend moet opletten en toezien, dat heet gebouw niet overvallen kan worden, ontdoet zich van zijn schietwapen en gaat op een tafel liggen. Hij heeft hierdoor zijn plicht ernstig verzaakt; geeft daarne een halve verantwoording en vindt ten slotte, dat hij niets misdreven heeft. Hier is een correctie zeer geplaatst. Ik geeft UEdelAchtbare in overweging hem te straffen met inhouding van twee vrije dagen.
De Majoor van Politie (B.G. Meijer)

# BRIEF 1322
- (24 augustus 1943)
 Onderterugzending van het schrijven van den Waarnemend Directeur/Generaal van Politie van 17 Augustus 1943, P. II No. 310/7-1943, mij in handen gesteld bij Uwe apostille van 19 Augustus 1943 No. 2279, heb ik de eer UEdelAchtbare naar aanleiding van bovengenoemd schrijven voor te stellen met ingang van 23 augustus 1943 te benoemen tot Kapitein, plaatsvervangend Korpschef den Heer Adrianus Jacobus Verlooy, geboren te Rotterdam 18 maart 1896. Hij is gehuwd.
Zijn relatie is door den Waarnemend Directeur/Generaal vastgesteld op f 4100; Woningtoelage f 697. Kindertoelage f 300
DE MAJJOOR VAN POLITIE (B.G. Meijer)

- AFSCHRIFT
Nijmegen, 17 Augustus 1943
Aan den heer Burgemeester van Dordrecht
ONDERWERP: benoeming van A.J. VERLOOY tot Kapitein van Politie / plaatsvervangend Korpschef.
Ingevolge opdracht van de bevoegde Duitsche autoriteiten verzoek ik U den Kapitein der Staatspolitie Adrianus Jacobus Verlooy (geboren 18 Maart 1896 te Rotterdam), die thans is ingedeeld bij het Politie Opleidings Bataljon [P.O.B.] te Schalkhaar, met ingang van 23 Augustus 1943 te benoemen tot Kapitein van Politie / plaatsvervangend Korpschef in Uwe gemeente.
De jaarwedde, de woningtoelage en den pensioengrondslag van betrokkene werden te rekenen van 2 Mei 1943 respectievelijk vastgesteld op f 4100 ; f 697, en f 4797; terwijl zijn voor jaarweddeverhooging tellenden dienstijd in den rand van Kapitein op dien datum werd bepaald op vier jaar.
Den Commandant van genoemde Onderwijsinrichting heb ik verzocht Kapitein Verlooy op te dragen zich op 23 Augustus a.s. bij U te melden. Voor zijn eervol ontslag als Kapitein der Staatspolitie m.i.w. dezen datum zal dezerzijds zorg worden gedragen.
Gaarne zal ik van de benoeming van Kapitein Verlooy bij het Politiekorps Uwe gemeente een bevestiging ontvangen, opdat ik bovengenoemde autoriteiten hiermede in kennis kan stellen.
De Waarnemend Directeur-Generaal,
Namens dezen, de chef van den algemeenen staf (get.) BROERSEN.

* * * bron: SAD 213-41 * * *

# BRIEF 1410
- (Pro Justitia No. 875) PROCES-VERBAAL
Op Woensdag, 8 September 1943 werd door den wachtmeester van politie Petrus Hendrikus Philipsen te Dordrecht te omstreeks 11 uur, op het bureau van den Officier van Dienst, medegedeeld, dat de wachtmeester van politie te Dordrecht CORNELIS SINT NICOLAAS, geboren te Dordrecht 19 Juni 1913, wonende te Dordrecht, Vossiusstraat 28 rood, even bevorens in de zoogenaamde agentenwacht van het Hoofdbureau van Politie te Dordrecht door een revolverschot was getroffen en geneeskundige hulp onmiddellijk diende te worden ingeroepen, hetgeen terstond geschied is. Oogenblikkelijk heb ik, ondergeteekende, JOHAN FONTIJNE, opperluitenant van politie te Dordrecht, mij naar gemeld wachtlokaal begeven alwaar ik, uitgestrekt op den vloer liggende, voornoemden SINT NICOLAAS aantrof; hij kreunde zachtjes. Na ongeveer tien minuten waren de levensgeesten geweken; de inmiddels verschenen waarnemend directeur van den gemeentelijken geneeskundigen - en gezondsheidsdienst, de geneesheer H.G. GILHUYS, constateerde den dood.
Ik zag, dat SINT NICOLAAS in de linkerborsthelft, op korten afstand onder het hart, een schotwond had; bij nader onderzoek bleek hij geen andere verwondingen te hebben, ook niet aan den rug, zoodat aangenomen moet worden, dat de patroon, welke hem verwond had, nog in het lichaam aanwezig was. Naar mij door aldaar aanwezige politiemannen werd medegedeeld, had SINT NICOLAAS in een in gemeld wachtlokaal staanden lessenaar zijn dienstrevolver gelegd en was deze daarbij blijkbaar afgegaan. In bedoelden lessenaar zag ik, verbalisant, liggen een koppelriem waaraan een foudraal van een revolver, in welk foudraal een revolver aanwezig was. Deze voorwerpen heb ik uit dien lessenaar doen nemen en mij doen overhandigen door den opperwachtmeester van politie GRADUS JOHANNES SCHOLTEN, waarna ik deze inbeslagnam en ter beschikking stelde van den Heer Majoor van Politie -  Korpscommandant te Dordrecht. Hij bleek, dat het foudraal geheel opengereten was, terwijl op de plaats, waar dep punt van den loop van den revolver tegen het foudraal rust, een gaatje aanwezig was, waardoorheen een afgeschoten patroon blijkbaar een uitweg gezocht had. Hieruit valt af te leiden, dat de revolver, zittende in het foudraal, een patroon afgeschoten heeft en dit foudraal tengevolge van den luchtdruk uiteengereten is. Voorts bleek mij, dat in den revolver aanwezig waren vier scherpe patronen een een ledige patroonhuls; de revolver stond op 'veilig'.
Vervolgens heb ik het lijk vertoond aan HERMINE KEPLER, oud 27 jaren, die het lijk herkende als dat van haar echtgenoot CORNELIS SINT NICOLAAS. Met toestemming van den Heer officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht is het lijk van Cornelis Sint Nicolaas vervolgens per ziekenauto van den gemeentelijken geneeskundigen dienst overgebracht naar de echtelijke woning.
In verband met het vorenstaande heb ik, relatant, gesproken met:
a. Petrus Hendrikus PHILIPSEN, wachtmeester van politie, oud 31 jaren, wonende te Dordrecht, Huygensstraat 53
b. Gradus Johannes SCHOLTEN, oud 50 jaren, opperwachtmeester van politie, wonende te Dordrecht Koldeweijstraat 24
c. Karel Johan ROSENDAAL, oud 27 jaren, wachtmeester van politie, wonende te Dordrecht Brouwersdijk 177
d. Andreas Adrianus Marie OVERGAAG, oud 29 jaren, wachtmeester van politie, wonende te Dordrecht Vlietweg 67;
e. Evert TEN BRINKE, oud 29 jaren, wachtmeester van politie, wonende te Dordrecht, Van Blanckenburgstraat 59;
f. Dirk SCHUITE, oud 33 jaren, opperwachtmeester van politie, wonende te Dordrecht, Adriaan van Bleyenburgstraat 13 rood.
die, ieder afzondelijk gehoord, zij verklaarden als in het door ieder hunner opgemaakt ambtseedige rapport vermeld, welke rapporten bij dit proces-verbaal worden gevoegd.
In verband met vorenstaande heb ik, verbalisant, op Woensdag 8 September 1943 nog als wapendeskundige gehoord: CORNELIS MARINUS RUISCH, oud 36 jaren, directeur van de Naamlooze Vennootschap Optische Instrumentenhandel voorheen W.B.A. Gunther, wonende Groenmarkt 50 te Dordrecht, die mij, nadat ik hem den door mij inbeslaggenomen revolver had vertoond, als volgt verklaarde:
Den revolver, welken U mij vertoond hebt, heb ik onderzocht. Hierbij is mij gebleken dat hierin geen enkele fout voorkwam. Als de revolver, zooals U zegt, op 'veilig' stond, is er slechts een mogelijkheid, namelijk, dat de haan van den revolver gespannen gestaan heeft. Wanneer dit het geval is, kan de trekker van den revolver overgehaald worden, ondanks het feit, dat de revolver op 'veilig' staat, Uit een en ander moet ik concludeeren, dat degene, die den revolver in den lessenaar legde, het wapen in foudraal ergens tegen gestooten heeft en hij den duim op het foudraal had juist daar, waar zich de trekker van den revolver bevond; bij het stooten moet de duim dus den trekker van het wapen in werking gesteld hebben, waarna een patroon afgeschoten kon worden. Ik voeg hieraan nog toe, dat de haan gespannen gestaan moet hebben, gezien den indruk in den huls van den patroon.
Naar de meening van mij, verbalisant, is uit het vorenstaande onomstotelijk komen cast te staan, dat het voorgevallenen niet aan schuld van anderen te wijten is.
Waarvan door mij persoonlijk op afgelegden ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, en wordt door mij gedagteekend een onderteekend.
Dordrecht, 8 September 1943 (get.) Joh. Fontijne
(Autorisatie tot begraven verleend, Dordrecht, 1 September 1943. De Majoor van Politie)

# BRIEF 1439
- (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht; 15 sept 1943 no. 1439)
Onderwerp: Fraude.
Dordrecht, 14 September 1943 no 98 afd. M.H.
Bij deze deel ik U mede, dat reeds geruime tijd bij mijn dienst in ondersteuning is Mej. Levisson, van Blanckenburgstraat 7, alhier.
Bij een gehouden controle is gebleken, dat door Mej. Levisson, inkomsten zijn verzwegen, tengevolge waarvan zij, indien deze bekend zouden zijn geweest minder utikering zou hebben ontvangen.
Zij heeft zich dientengevolge aan een strafbare handeling schuldig gemaakt en ik neem de vrijheid, een en ander onder Uw aandacht te brengen. Het dossier waaruit nadere gegevens geput kunnen worden, stel ik gaarne te Uwer beschikking. De Directeur B.J. Oosterheert.

# BRIEF 1500-14
- (12 November 1943) A1500-14
Naar aanleiding van Uw schrijven R.C.O.-b-1 vz No. 197/6a dd. 14 Juli 1943 heb ik de eer U mede te deelen, dat de daarin bedoelde S. Levisson op 10 November j.l. op heeterdaad werd betrapt bij het wegnemen van een rijwiel, terzake waarvan hij heden ter beschikking van de Justitie is gesteld.
De Majoor van Politie, Korpscommandant te Dordrecht.

- AFSCHRIFT.
|Betreffende: Samuel Levisson, geboren 2-12-1906 te Rotterdam;
Onder verwijzing naar nevensgaand afschrift van een opgave van den Directeur vand e Strafgevangenis te Uwent, dd  6 Juli 1943, betreffende Samuel LEVISSON, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te berichten,d at dezerzijds tegend ezen vreemdeling na de expiratie van zijn straf vooralsnog geen maatregelen zullen worden genomen.
Hij kan derhalve op 20 Juli a.s. op vrije voeten worden gesteld. Ik moge U verzoeken Levisson voor zijn ontslag te doen aanzeggen, dat hij zich terstond na aankomst in zijn woonplaats bij de Politie aldaar dient te melden.
De wnd. directeur-generaal van politie.
Namens deze de chef van den Algemene staf, op last
Het hoofd van Directie I der Recherchecentrale (get.) P. MEIJER.
+
Afschrift - ter informatie - aangeboden aan den Heer Burgemeester - Politiegezagsdrager te Dordrecht, onder verwijzing naar het schrijven van den Commissaris van Politie aldaar dd 22 Mei 1942 La A No. 1500, met verzoek LEVISSON, zoodra hij zich meldt, ernstig te doen warschuwen, dat indien zijn gedrag wederom aanleiding tot klachten geeft, maatregelen tegen hem zullen worden overwogen. Voorts ware op de gedragingen van betrokkene de noodige controle te houden, terwijl ik met eventueele misdragingen zijnerzijds gaarne terstond in kennis wordt gesteld.
Het Hoofd van Directie I der Recherche-Centrale (get.) P. Meijer.
 
- (Het Hoofd van de Recherchecentrale, 's-Gravenhage 30 November 1943)
Betreffende: Samuel Levisson, geb. 2-12-1906 te Rotterdam.
Ik heb de eer Uedelachtbare te verzoeken mij te zijner tijd met den uitslag van de tegen den vreemdeling Samuel LEVISSON aanhangige strafzaak in kennis te stellen, zulks in verband met de eventueel dezerzijds, na zijn invrijheidsstelling, tegen hem te nemen maatregelen.
LEVISSON werd op 12 November 1943 op last van den Rechter-Commissaris bij de Arrondissement-rechtbank te Uwent, terzake van Rijwieldiefstal, in het Huis van Bewaring a costi ingesloten.
Namens het Hoofd van de Recherchecentrale, De Hoofdinspecteur der Staatsrecherche (get.) A. Oosterveld.
+
Afschrift - ter informatie - aangeboden aan den Burgemeester-Politiegezagsdrager te Dordrecht, onder verwijzing nar het schrijven dd. 12 November 1943, Ia. A. No. 1500 afd. Politie. De Hoofdinspecteur der Staatsrecherche, A. Oosterveld.

# BRIEF 1527
- (PARKET Rechtbank Dordrecht)
GRATIEVERZOEK van SIMON BEEKMAN, geboren te Dordrecht 14 Mei 1911, wonende te Dordrecht Voorstraat 98 zwart
loswerkman
ja
ja
geen
proces Verbaal No. 521 van 1942, terzake inbraak.
proces Verbaal No. 898 van 1941, overtreding lichtbescherming tegen luchtaanvallen.
proces Verbaal No. 414 van 1941, belemmering en mishandeling
proces Verbaal No. 193 van 1937, diefstal
ongunstig
niet bepaald ongunstig
gehuwd
Ja, doch is thans gedetineerd
ja
een eigen inwonend kind. Dochter: geboren 6-4-1942.
Veroordeelde staat ongunstig bekend. Hij werkte zeer weinig em zocht meestal omgang met ongunstig bekend staande personen. Hij had regelmatig de aandacht van de Politie. Hij maakte een ruim gebruik van alcoholhoudende drank en zelf dikwijls misbruik. Hij was een slecht huisvader. vanwege de Voogdijraad zijn in 1941 vijf kinderen van hem afgenomen en zijn deze in verschillende inrichtingen ondergebracht. De vrouw van veroordeelde, die ook niet gunstig bekend staat, woont met haar dochtertje in bij een gewezen schoonzuster van haar, wier man in Duitschland verblijft. De vrouw van verorodeelde heeft geruimen tijd bij de DuitscheWeermacht gewerkt. Tot 9 September 1943 heeft zij gedurende 6 maanden wekelijks f 17,88 aan ziekengeld ontvangen, omdat zij gedurende die 6 maanden ziek is geweest. Thans ligt zij sedert eenige weken in het Gemeente-Ziekenhuis te Dordrecht. De kosten worden door de Duitsche Krankenkasse vergoed. Haar dochtertje verblijf nu bij haar gewezen schoonzuster hiervoren bedoeld. Om bovenstaande redenen heeft zij thans weer gratie voor haar man aangevraagd.
In Mei 1943 heeft zij ook reeds een gratieverzoek voor haar man ingediend, welk verzoek volgens haar bewering is afgewezen. Zij ou gaarne zien, dat haar man spoedig in vrijheid werd gesteld, omdat dan wellicht de financieele omstandigheden beter zouden wroden, ook wat betreft de verzorging van het kind.
Ja (bedrag).
Niet bekend.
Heeft, voorzoover bekend niet vergoed.
veroordeelde is niet gehoord kunnen worden.
Zijn vrouw heeft gratie voor hem aangevraagd.
Zie gratieverzoek.
Hij is niet gehoord kunnen worden.
Hij is voorzoover bekend gezond.
neen.

NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Johanna Wilhelmina Wolf de
Archiefnummer: 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810
Zie: Beekman, Simon

- Jaar : 1942
Briefnummer : 0858
Onderwerp : Beekman, S.
Omschrijving : S. Beekman / A.J. de Bondt in verzekering gesteld
Bron : Erfgoedcentrum DiEP 213-52

# BRIEF 1554
- (30 Augustus 1943)(Kabinet K926)
De kapitein van politie G. KEUNING heeft mij verzocht in verband met zijn gezondheidstoestand, te willen bevorderen, dat hem met ingang van 1 October a.s. eervol ontslag uit den dienst der Gemeente wordt verleend. Met beleefde verwijzing naar den inhoud van de bij zijn schrijven dd 31 Juli 1942 La K. No. 925 teruggezonden beschikking van den pensioenraad dd 11 November 1941 P. Exp. No. 59119, heb ik de eer UEdelAchtbare voor te stellen, den Heer KEUNING, krachtens artikel 28c van het reglement voor ambtenaren van politie in dienst dezer gemeente, met ingang van 1 October a.s. eervol ontslag uit zijne betrekking te verleenen met recht op pensioen.
De majoor van politie (B.J. MEIJER)

# BRIEF 1604
- 18 October 1943 (A1604)(den heer Administrateur van het Politie Opleidings Bataljon te Schalkhaar)
In verband met de kleedingadministratie, te verzoeken, mij te willen doen toekomen het schuldboekje en de keledingkaart van den met ingang van 23 Augustus j.l. alhier benoemden kapitein van Politie A.J. VERLOOY.
De majoor van politie (B.J. MEIJER)

# BRIEF 1605
- 19 October 1943 (A1605)
Edelachtbare, onder terugzending van het schrijven, mij in handen gesteld bij uwe apostille dd. 14 October 1943, No. 3149, te berichten, dat de Agent-majoor C. van Spijk met ingang van 1 Maart 1943 dient te worden aangesteld in den rang van rechercheur 1e klasse.
 De majoor van politie (B.J. MEIJER)

 

(c) Dordrecht EvD mei 2012.